CV | Kundtjänst – formulera dig utifrån yrkesroll

CV – kundtjänst, och de olika yrkesrollerna som ryms där inom: Läs om hur du anpassar ditt CV för att passa en roll inom kundtjänst. Artikeln ger en branschöversikt, dess vanligaste yrkesroller och sätt att anpassa ett CV för var och en av dem.

Skriv ditt eget CV på några minuter genom att använda det bästa CV-verktyget som finns. Använd dig av 20+ CV-mallar för att se till att du sticker ut från mängden.

Arbeta i kundtjänst – rollerna och arbetsmarknaden

Kundtjänst har inom dagens dynamiska näringsliv har blivit en livsnerv för organisationer som strävar efter att bygga långsiktiga relationer med sina kunder. Kundtjänsten rymmer alltså mycket mer än bara att ta emot besök och svara på frågor – det som syns utifrån. Kundtjänsten är oftast en omfattande del av organisationen och kräver enastående färdigheter i kommunikation och koordination liksom empati och en förståelse för kundens behov och förväntningar.

Kundtjänst – titlar och roller som överlappar

Har du redan börjat leta jobb inom sektorn så har du säkert redan noterat att där florerar en hel del yrkestitlar. Och de är inte strikt uppdelade heller, såsom i militären eller sjukvården. Det betyder att två tjänster med samma titlar kan ha mycket olika innehåll. Och omvänt: två tjänster med olika titlar kan ha mycket lika innehåll.

I artikeln fokuserar vi framför allt på roller för att sätta mer fokus på innehållet i respektive tjänst. Inom kundtjänst kan tyngden exempelvis mer på en samordnande, administrativ, teknisk eller en serviceinriktad roll.

Kundtjänst och CV – exempel på formuleringar

Även om vi här nedan använder vanliga titlar så kom ihåg att verkligheten är vagare. Där finns inte lika tydliga uppdelningar. Söker du jobb så läs därför jobbannonser noga – var arbetsgivare har sin egen uppfattning om vilket arbetsinnehåll som ska ingå för den som arbetar inom kundtjänst. I din jobbansökan – såväl i CV som i personligt brev, bör du därför anpassa innehållet väl till det som faktiskt efterfrågas.

Samtidigt kan genomgången nedan ge ta ge ditt CV extra slagkraft. Genom en djupare förståelse för rollen och dess inneboende ansvar och arbetsuppgifter så kan du även lyfta framgångsnycklar som visserligen inte frågas efter i annonserna men som verkar stämma in på arbetsgivares behov – nu och/eller i framtiden. Genom att lyfta fram såna nycklar så visar du inte bara hur exceptionellt gångbar du kan vara – du visar även hur väl du förstår vad jobbet går ut på.

Genomgången ger dig dessutom en skymt av möjliga karriärvägar, exempelvis mot ledande eller specialiserade roller. Efter genomgången av rollerna så kan du dessutom fördjupa dig ytterligare kring kundtjänst som bransch – dess bredd, dess djup och dess framtid.

Läs vidare: Personligt brev – kundtjänst

Kundtjänstrepresentant

En kundtjänstrepresentant är ofta ansiktet utåt för ett företag och spelar en nyckelroll i att skapa positiva kundupplevelser. När du skapar ditt CV för en kundtjänstrepresentantroll, se till att framhäva din kommunikationsförmåga och förmåga att hantera olika situationer med ett leende.

Exempel på kundtjänst – CV:

 • Erfarenhet av direkt kundinteraktion.
 • Kommunikationsfärdigheter, både skriftligt och muntligt.
 • Problemlösningsförmåga och förmåga att hantera konflikter.

Exempel på formulering i CV:

“Genom att hantera ett stort antal samtal dagligen förbättrade jag min kommunikationsfärdighet och förmåga att lösa problem. Jag strävar alltid efter att lämna varje kundinteraktion med ett leende.”

Receptionist

Receptionisten spelar en central roll i att skapa en positiv första intryck för besökare och kunder. För att lyckas som receptionist är det viktigt att betona både organisatoriska färdigheter och en vänlig, professionell attityd.

Exempel på kundtjänst – CV:

 • Erfarenhet av receptionistansvar och besökshantering.
 • Starka organisatoriska färdigheter och förmåga att multitaska.
 • Utmärkta kommunikationsfärdigheter.

Exempel på formulering i CV:

“Som receptionist ansvarade jag för att skapa en välkomnande atmosfär för besökare och samtidigt hantera telefonväxeln och organisera mötesutrymmen. Min noggrannhet och vänliga attityd bidrog till en smidig verksamhet i receptionen.”

Läs vidare:

Kanslist

En kanslist spelar en nyckelroll i att stödja administrativa och organisatoriska funktioner inom ett företag. Genom att framhäva din noggrannhet och administrativa kompetens kan du skapa ett imponerande CV för en kanslistposition.

Exempel på kundtjänst – CV:

 • Erfarenhet av administrativa uppgifter och databehandling.
 • Organisatorisk skicklighet och uppmärksamhet på detaljer.
 • Effektiv tidsstyrning och multitasking.

Exempel på formulering i CV:

“Arbetade som kanslist där jag ansvarade för att hantera och organisera dokument, schemalägga möten och säkerställa en effektiv dataregistrering. Mina administrativa färdigheter bidrog till en smidig och välorganiserad arbetsmiljö.”

Kundmottagare

En kundmottagare är ofta den första personen en kund möter och spelar därmed en viktig roll i att skapa en positiv kundupplevelse. I ditt CV, belys din förmåga att hantera kundinteraktioner och ge utmärkt service från första stund.

Exempel på kundtjänst – CV:

 • Erfarenhet av kundmottagaransvar och kundinteraktion.
 • Serviceinriktad attityd och förmåga att hantera olika kundbehov.
 • Snabbtänkt och problemlösningsförmåga.

Exempel på formulering i CV:

“Arbetade som kundmottagare där jag säkerställde att varje kundmöte började med en positiv upplevelse. Mina snabbtänkta lösningar och fokus på kundservice bidrog till ökad kundlojalitet och nöjdhet.”

Kundtjänstmedarbetare inom hälso- och sjukvård

Inom hälso- och sjukvårdssektorn är kundtjänstavgörande för att skapa en positiv patientupplevelse. Betona din förståelse för medicinska termer och din förmåga att ge känslig och empatisk service.

Exempel på kundtjänst – CV:

 • Erfarenhet av kundtjänst inom hälso- och sjukvårdssektorn.
 • Kunskap om medicinska termer och processer.
 • Förmåga att hantera känsliga situationer och ge stöd till patienter.

Exempel på formulering i CV:

“Arbetade som kundtjänstmedarbetare inom hälso- och sjukvården, där jag tillhandahöll empatisk service, hanterade patientförfrågningar och samarbetade med vårdpersonal för att säkerställa en överlägsen patientupplevelse.”

Kundtjänstmedarbetare inom e-handel

För dem som arbetar inom e-handel är det viktigt att framhäva både traditionella kundtjänstfärdigheter och en förståelse för onlineplattformar och e-handelsprocesser.

Exempel på kundtjänst – CV:

 • Erfarenhet av kundtjänst inom e-handelsmiljö.
 • Ordning och noggrannhet vid orderhantering.
 • Anpassning till snabbt föränderliga e-handelstrender.

Exempel på formulering i CV:

“Effektivt hanterade kundförfrågningar och order i en dynamisk e-handelsmiljö. Bidrog till en 20 procent ökning av försäljningen genom att tillhandahålla överlägsen kundservice.”

Kundtjänstmedarbetare inom sociala medier

Med den ökande betydelsen av sociala medier i dagens affärsklimat blir sociala medier kundtjänstrepresentanter alltmer efterfrågade. Visa din förmåga att navigera och lösa problem via olika plattformar.

Exempel på kundtjänst – CV:

 • Erfarenhet av sociala medier och digitala plattformar.
 • Snabb respons och konfliktlösningsförmåga online.
 • Kreativ användning av sociala medier för att förbättra kundinteraktion.

Exempel på formulering i CV:

“Som sociala medier kundtjänstrepresentant ökade jag företagets online-renommé genom att snabbt och effektivt hantera kundfrågor och konflikter via sociala plattformar.”

Kundtjänstchef

För dem som strävar efter en ledande roll inom kundtjänst är det viktigt att betona både operativ expertis och förmågan att leda ett team mot framgång. Visa hur du har hanterat och förbättrat kundtjänstprocesser.

Exempel på kundtjänst – CV:

 • Ledarerfarenhet och personalhantering.
 • Framgångsrik implementering av effektiva kundtjänstprocesser.
 • Resultatinriktad strategisk planering.

Exempel på formulering i CV:

“Ledde framgångsrikt ett kundtjänstteam på 20 personer, vilket resulterade i en 30 procent ökning av kundnöjdheten. Implementerade effektiva processer som minskade svarstider och ökade produktiviteten.”

Teknisk supportspecialist

För de som är skickliga inom teknik och älskar att lösa problem är en teknisk supportspecialistroll idealisk. Tydligt visa din tekniska kompetens och din förmåga att översätta komplex information till förståeligt språk för kunderna.

Exempel på kundtjänst – CV:

 • Teknisk expertis och certifieringar.
 • Framgångsrik problemlösningsförmåga.
 • Kundorienterad kommunikation.

Exempel på formulering i CV:

“Som teknisk supportspecialist löste jag framgångsrikt 95 procent av tekniska problem vid första kontakt. Mina kundrecensioner betonar min förmåga att förklara tekniska begrepp på ett användarvänligt sätt.”

Kundtjänstutbildare

En kundtjänstutbildare har ansvaret att introducera och utbilda nya och befintliga medarbetare inom kundtjänst. Det är viktigt att belysa din förmåga att skapa effektiva utbildningsprogram och förbättra teamets övergripande prestanda.

Exempel på kundtjänst – CV:

 • Utbildningserfarenhet inom kundtjänst.
 • Utveckling av anpassade utbildningsmaterial.
 • Resultatinriktad förbättring av teamkompetens.

Exempel på formulering i CV:

“Ledde framgångsrika kundtjänstutbildningar genom att skapa skräddarsydda utbildningsprogram och övervaka medarbetarnas framsteg, vilket resulterade i förbättrad kundnöjdhet och effektivitet.”

Specialist inom kundretention

En retentionsspecialist fokuserar på att behålla befintliga kunder genom att lösa problem, erbjuda mervärde och bygga långsiktiga relationer. Visa hur du har minskat kundavhopp och ökat lojaliteten genom effektiva strategier.

Exempel på kundtjänst – CV:

 • Erfarenhet av kundretention och konflikthantering.
 • Implementering av lojalitetsprogram och erbjudanden.
 • Analytisk förmåga för att förstå kundbeteende och trender.

Exempel på formulering i CV:

“Genom att implementera strategier för kundretention minskade jag kundavhoppen med 25 procent och ökade försäljningen genom att erbjuda skräddarsydda lojalitetsprogram och personliga erbjudanden.”

Kundtjänstanalytiker

En kundtjänstanalytiker använder data och analyser för att identifiera trender, utvärdera prestanda och föreslå förbättringar inom kundtjänst. Framhäv din förmåga att använda data för att optimera processer och förbättra kundupplevelsen.

Exempel på kundtjänst – CV:

 • Dataanalys och rapportering inom kundtjänst.
 • Implementering av förbättringsinitiativ baserade på analyser.
 • Förmåga att förutse och hantera kundbehov genom data.

Exempel på formulering i CV:

“Som kundtjänstanalytiker använde jag avancerad dataanalys för att identifiera effektivitetsvinster och implementera förbättringar vilket ledde till en 20 procent ökning av kundnöjdheten.”

Kundtjänstens många roller

I kärnan av kundtjänstens roll finns förmågan att effektivt interagera med kunder och lösa deras problem. Kundtjänstmedarbetare fungerar som företagets ansikte utåt och är ofta den första kontaktpunkten mellan kund och organisation. Denna roll sträcker sig över olika sektorer och branscher, inklusive detaljhandel, teknik, hälsovård och e-handel.

I detaljhandeln är kundtjänstens uppdrag att inte bara hjälpa kunder att navigera genom produktsortimentet utan också att skapa minnesvärda köpupplevelser. Inom tekniksektorn är teknisk support central för att hantera och lösa kundernas tekniska problem. Inom e-handeln spelar kundtjänst en avgörande roll för att säkerställa smidiga transaktioner och hantering av eventuella returer eller reklamationer.

 

Den mänskliga faktorn i digital tidsålder

I den digitala tidsåldern, där automatisering och AI blir allt vanligare, förblir den mänskliga faktorn avgörande inom kundtjänst. Trots att självbetjäningssystem och chatbots har introducerats för att förbättra effektiviteten så är det den mänskliga touchen som ger en verklig kundupplevelse. Kundtjänstmedarbetare behöver inte bara vara kunniga och skickliga utan också varma och empatiska för att skapa meningsfulla kundrelationer.

 

Arbetsmarknadens diversitet och möjligheter

Arbetsmarknaden för kundtjänst är lika diversifierad som själva arbetsrollen. Från instegsnivåpositioner som kundtjänstrepresentant och kundmottagare till exempelvis ledande befattningar som kundtjänstchef, erbjuder sektorn ett brett spektrum av möjligheter för yrkesutveckling. Dessutom är det inte ovanligt att hitta specialiserade positioner inom områden sociala medier, teknisk support eller kundretention.

En av de mest anmärkningsvärda aspekterna av kundtjänstens arbetsmarknad är dess globala natur. Många företag outsourcar sina kundtjänstfunktioner till andra länder för att dra nytta av kostnadseffektivitet och tillgängligheten av kvalificerad arbetskraft. Detta skapar en möjlighet för individer att utforska internationella möjligheter och öka sin erfarenhet genom att arbeta med kunder från olika kulturer.

Utmaningar och framtida trender

Trots alla möjligheter och mångfald inom kundtjänstsektorn står yrkesgruppen inför vissa utmaningar. En av dessa är hanteringen av kundtjänst i en snabbt föränderlig digital miljö. Här är det viktigt att ständigt hålla sig uppdaterad med de senaste teknologitrenderna och implementera dessa för att förbättra kundupplevelsen och själv hålla sig relevanta på för tjänster inom kundtjänst.

Framtida trender inom kundtjänst inkluderar också en ökad användning av data och analyser för att förutsäga och förstå kundbeteenden. AI och maskininlärning förväntas spela en allt större roll i att automatisera rutinmässiga uppgifter, vilket möjliggör för kundtjänstmedarbetare att fokusera på mer komplexa och kundfokuserade uppgifter.

Avslutande ord

Att skapa ett imponerande kundtjänst-CV handlar om att anpassa din presentation till de specifika kraven för den önskade yrkesrollen. Framhäv dina prestationer, färdigheter och personliga egenskaper som gör dig till en oumbärlig tillgång för varje potentiell arbetsgivare inom kundtjänstsektorn. Låt ditt CV vara din personliga marknadsföring och en överlägsen biljett till ditt nästa steg i karriären inom kundtjänst!

CV – exempel kundtjänst

Namn: Johan Svensson
Adress: Kungsgatan 12, 111 35 Stockholm
Telefon: 070-123 45 67
E-post: johan.svensson@example.com
LinkedIn: linkedin.com/in/johansvensson

Profil:
Erfaren och målinriktad kundtjänstmedarbetare med över fem års erfarenhet inom serviceorienterade roller. Har en stark förmåga att lösa problem och förbättra kundnöjdhet genom effektiv kommunikation och personligt engagemang.

Arbetslivserfarenhet:

Kundtjänstspecialist
ABC Kundservice AB, Stockholm
Januari 2020 – Nuvarande

 • Hanterar dagligen över 50 kundärenden via telefon och e-post.
 • Utvecklade ett nytt system för kundfeedback som ökade kundnöjdheten med 20%.
 • Utmärkt i teamet för bästa kundservice kvartal 2 och 3, 2021.

Kundserviceassistent
XYZ Tekniksupport, Göteborg
Augusti 2017 – December 2019

 • Tillhandahöll teknisk support och vägledning för kunder med tekniska frågor.
 • Bidrog till att förbättra teamets svarstider med 15% genom effektiviseringsinitiativ.
 • Belönades med ‘Månadens medarbetare’ för exceptionell service i oktober 2018.

Utbildning:

Kandidatexamen i Företagsekonomi
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
September 2014 – Juni 2017

 • Inriktning mot service management och marknadsföring.
 • Examensarbete fokuserat på kundtjänststrategier och kundnöjdhet.

Yrkesförberedande Program i Kundservice
Yrkeshögskolan i Stockholm
September 2012 – Juni 2014

 • Specialiserad på kundservice och kommunikationstekniker.
 • Praktik vid Telenor Sverige där jag utvecklade färdigheter inom kundhantering.

Kompetenser:

 • Kundservice
 • Problemlösning
 • Effektiv kommunikation
 • Teknisk support
 • CRM-system (t.ex. Salesforce, Zendesk)

Språk:
Svenska (Modersmål)
Engelska (Flytande)


Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA