körkort

CV – körkort värt att nämna?

CV – körkort värda att nämna, är mycket en fråga om vad jobbet kräver. Men inte enbart. Emellanåt används körkort som ett grovfilter under rekryteringen, oavsett om kortet behövs i jobbet eller ej. Läs vidare om att ta upp körkort i CV – när det är extra lämpligt och på vilket sätt det/de då bör tas upp.

Ta en titt på dessa 21 cv-mallar som följer reglerna för hur man skriver en perfekt meritförteckning. Du kan skapa, skriva och ändra i cv:t här och sedan ladda ner det gratis.

Lista körkort – CV för dig som söker förarjobb

Körkort i CV är närmast obligatoriskt ifall du riktar in dig på jobb som förutsätter körkort. Hit hör främst föraryrken men även yrken där du bara emellanåt behöver kunna framföra ett fordon som kräver körkort, exempelvis truck på ett lager. Har du valt ett CV-format där du någonstans listar dina meriter så har du en given plats för ditt eller dina körkort.

Söker du exempelvis jobb som bussförare så placerar du bussförarutbildningen, med godkända förarklasser angivna på din lista över utbildningar (där du rangordnar alla dina relevanta utbildningar i omvänd kronologisk ordning). Motsvarande gäller för andra yrkesförargrupper där något mer än B-körkort krävs.

Att bara lista körkortsklasser visar att du har nått upp till minikraven för trafik. Arbetsgivaren kan dock vara intresserad av att även veta vem utbildningsanordnaren var och hur länge sen du gick utbildningen, eftersom det ger en vink om hur mycket mer förarkompetens du kan ha utöver minikraven för körkortet ifråga. Du kan ju exempelvis har fått lära dig något extra om säker lastning och lossning, om rangering eller om enklare mekanik.

Det handlar om närliggande kompetenser som både kan göra dig användbar för fler arbetsuppgifter i vardagen men också sådana som gör att du kan hjälpa arbetsgivaren med driftsäkerheten – med mer kompetens kan du rädda fler oväntade situationer, som arbetsgivaren annars dyrt skulle få hantera.

Lästips: Svenska CV – exempel per yrke

CV | Exempel | Körkort

För yrkesförare kan ett CV lista till exempel körkort för att söka följande yrken:

  • Ambulansförare: B-kort
  • Bussförare: D-kort (DE med släp)
  • Lastbilsförare: C-kort (CE för tungt släp)
  • Taxiförare: B-kort plus taxilegitimation
  • Traktorförare: A-kort
  • Truckförare: Truckkort (A-D)
  • Anläggningsmaskinsförare: C-/CE-kort samt yrkesbevis för hjullastare

Som synes kvalificeras man till vissa yrken endast genom en kombination av ett körkort och ytterligare utbildning – körkort är exempelvis inte tillräckligt för förare av anläggningsmaskiner. Finns ju också andra slags certifieringar för fordon, exempelvis:

  • Lokförare: Lokförarbevis
  • Pilot: Flygcertifikat
  • Sjökapten: Sjökaptensexamen

Du kan tänka som så, att i den mån du i din yrkesroll har ansvar för mer än att köra fordonet, så bör du redovisa något av din utbildning i sig – exempelvis ett par nyckelvärden som du har fått med dig genom den. Detta i synnerhet om du ännu bara har utbildningen men ännu inte skaffat dig praktisk yrkeserfarenhet.

Körkort på CV

Körkort på CV är alltså närmast obligatoriskt om kortet krävs för yrket. Har du relevant yrkeserfarenhet så bör du däremot ge denna mer utrymme åt den än åt utbildningen som lett dig till anställningen/anställningarna ifråga. Detta eftersom anställningar som förutsätter att du har rätt körkort och eventuellt annan relevant utbildning pekar på att du har både teoretisk OCH praktisk kompetens inom yrket.

CV med | körkort – exempel

Den vanligaste typen av CV rymmer en lista (i omvänd kronologisk ordning) över relevanta arbetslivserfarenheter, och en annan över utbildningar. Finns också en sort där båda delar ingår i samma lista. Oavsett vilken sort du väljer så bör följande exempel kunna ge en vink om vad du bör ta med, och var.

Här gäller det taxikort, men principen gäller alla slags körkort och tillhörande utbildningar. Som du ser i exemplet så visas varianten för den som söker taxijobb och har som har taxilegitimation men har respektive saknar praktiskt erfarenhet av taxiföraryrket:

Exempel – taxiförare, utan erfarenhet:

Utbildning; Taxikort, [årtal], [utbildningsanordnare]. Därifrån fick jag inte bara med mig gedigna grunder utan också förståelsen för varför och hur man i skapar positiva kundresor, dubbel bemärkelse.”

 Exempel – taxiförare med erfarenhet:

”Arbetslivserfarenhet: Jag senast kört taxi åt [taxibolag] [period] där många körningar gällde skolskjutsar och färdtjänst. Där behövde jag vara extra mån om passagerarna och se till att de tryggt och bekvämt kom fram dit de skulle.” Utbildning: Taxikort, [årtal], [utbildningsanordnare] B-körkort, [årtal], [utbildningsanordnare]”

Vanligtvis inleder man ett CV även med en profiltext, där man kort och säljande pekar på ens allra bästa säljargument: meriter, ambitioner och personliga styrkor. Är du ny i arbetslivet och därför inte har mycket annat att sälja med så kan du här också lägga ett par ord om din körkortsutbildning. Fokusera då på något i utbildningen du lyckades extra väl med och som samtidigt är extra relevant för jobbet du söker.

Lästips: Skriva en vinnande CV profiltext

Har du däremot redan arbetslivserfarenhet så blir det däremot märkligt att redan i profiltexten även klämma in att man har körkort – då räcker det bättre att endast ta upp det under det avsnittet ”utbildningar”.

Lästips: Utbildning på ett CV

Körkort i CV även om körkort inte krävs för jobbet

Körkort i CV behövs ibland även om jobbet inte förutsätter att man kör något. Frågan om man har körkort eller ej, eller vilken klass det har, spelar alltså ingen som helst roll för hur väl du där kan utföra jobbet. Så varför spelar körkortet ändå en roll i CV:t?

Krav på körkort för okvalificerade jobb

När arbetsgivare annonserar ut mindre kvalificerade men mycket eftersökta jobb så kan de få in flera hundra ansökningar, där de flesta jobbsökande mycket väl uppfyller anställningskraven. För att arbetsgivare inte ska behöva lägga massor av tid på att gå igenom alla ansökningar så behövs en grovfiltrering. Ett första grovt filter kan då vara att välja bort de jobbsökande som inte har redovisat något B-körkort.

Man kan förstås ifrågasätta det vettiga i att välja bort jobbsökande för jobb som exempelvis butiksbiträde eller städare. Men arbetsgivaren står mellan att snabbfiltrera på något sätt eller välja några kandidater helt slumpmässigt, för att hinna med rekryteringen alls.

Och där, i relation till helt slumpmässig urval, så fyller faktiskt körkortskravet en viktig funktion. Det visar nämligen att innehavaren har visat tillräcklig förmåga och mognad för att axla det ansvar det innebär att handskas med något så riskfyllt som motortrafikfordon. Att köra och hantera fordon är ju långt ifrån riskfritt för såväl förare, som passagerare och människor i närheten.

Detta innebär att körkortet (i de flesta fall) säger minst lika mycket om din mognad och ditt omdöme som din färdighet i att gasa, styra och läsa trafikskyltar. Mognad och omdöme är värden som behövs på arbetsplatser – många gånger grunden för att betros att arbeta med både människor och maskiner.

Krav på körkort för kvalificerade jobb

Till kvalificerade jobb (vanligvis sådana som kräver en universitetsexamen) är det normalt färre som söker. Och behövs inget körkort för att utföra jobbet så behöver du inte heller nämna att du har något körkort. Det är inte negativt att du nämner körkortet, men har du ont om plats på ditt CV så kan du lika gärna stryka det.

Dock, finns det en del kvalificerade tjänster där annonserna frågar efter körkort. Du kanske ska ta dig fram på bygden för att besöka kunder, klienter eller patienter. Har du inget körkort men är i övrigt väldigt lämpad för och sugen på jobbet så kan du chansa lite genom att låta körkortsfrågan vara obesvarad fram till intervjun.

För jobbet inte helt hänger på att just du har körkort så går det eventuellt att hitta andra lösningar än att just du ska köra bil för att kunna utföra ditt jobb. Gäller bara att arbetsgivaren först hinner fatta tycke för dig så att den är beredd att strunta i körkortskravet för att få dig ombord.


Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA