Artikel

Frågor du kan förvänta dig under en arbetsintervju

Postat på |
intervjuer som tillfrågas under anställningsintervjun

I den här artikeln skriver vi om olika frågor du kan förvänta dig att få när du kommer på en arbetsintervju. Många av dem handlar om rent praktiska saker som utbildning och arbetslivserfarenhet, men det finns också andra frågor som ger arbetsgivaren en bättre bild av vem du som söker arbetet egentligen är. Genom att ha lite koll på vilka de vanligaste frågorna är, samt genom förberedelse kan du göra ett bättre intryck under arbetsintervjun. Ju bättre du kan besvara frågorna som ställs, desto större är chansen att du får arbetet du söker.

Förberedd för din anställningsintervju? Se till att ditt CV är perfekt! Prova CVKungen.se gratis.

Frågor om din utbildning

Några av de allra första frågorna du kommer att få vid en anställningsintervju är kring din utbildning. Det är inte så konstigt att en rekryterare frågar just om utbildningen eftersom det i de flesta fall är den som ligger till grund för om man är lämplig för ett arbete eller inte. I regel är det just via teoretisk eller praktisk utbildning man lär sig och skaffar sig erfarenhet om det man sedan vill arbeta inom.

Det finns också en hel del inom just utbildningen som beskriver vem man är som person. Varför har man till exempel valt att läsa just en viss utbildning? Har man läst utbildningen för att man är genuint intresserad av den och ett framtida yrke, eller har man valt utbildningen för att man hört att det är bra lön inom arbetsområdet? Det säger en hel del. Många rekryterare frågar också om vilka favoritämnen man haft, hur man hanterat stress och kring vad planen för utbildningen var. Läste man den för att den lät rolig, för att man ville lära sig och ha chans att påverka eller för att kompisar läste den? Det finns verkligen skäl för en arbetsgivare att intressera sig för framtida anställdas tidigare utbildning, så se till att vara förberedd på att få frågor om den.

Fem exempel på frågor om din utbildning:

 1. Varför valde du den utbildning du gjorde?
 2. Vilka var dina favoritämnen under utbildningen och varför?
 3. Hur kan din utbildning hjälpa dig i arbetet?
 4. Vad har din utbildning gett dig?
 5. Vad var din plan med din utbildning?

Frågor om din arbetslivserfarenhet

Det är ganska självklart att en blivande arbetsgivare kommer att fråga om blivande anställdas tidigare arbetslivserfarenhet. Ibland kräver en arbetsgivare till och med att man har tidigare erfarenhet inom just det yrke man ska arbeta som för att man ska vara aktuell för en tjänst. Det kan till exempel vara svårt att få tjänst som chef på ett stort företag om man inte alls har någon tidigare erfarenhet inom chefsyrket. Frågor om arbetslivserfarenhet ställs helt enkelt för att den blivande arbetsgivaren ska kunna bilda sig en uppfattning om huruvida den arbetssökande har de kvalifikationer som krävs för arbetsuppgiften eller om andra sökande är bättre lämpade.

Frågorna som ställs om din arbetslivserfarenhet kan både röra sig kring vilken typ av arbeten du haft tidigare, kring hur du ser på samarbete och runt varför du slutat på tidigare arbetsplatser. Alla de här sakerna har stor relevans för en arbetsgivare. Det är också relevant vilka yrkesmässiga prestationer du gjort som du tycker varit mest värdefulla för dig. En arbetsgivare kan också ha stor nytta av att veta vad som motiverar dig i ditt arbete. Är du till exempel en person som arbetar bäst under lite lagom stress, eller är du absolut inte en person som vill ha tidspress under arbetet? Arbetsgivaren frågar de här sakerna för att bilda sig en bra uppfattning kring hur du skulle fungera på arbetsplatsen, samt för att ta reda på om du eventuellt behöver någon form av vidareutbildning för tjänsten.

Fem exempel på frågor om din arbetslivserfarenhet:

 1. Vad vill du ha ut av ett arbete?
 2. Varför har du slutat på tidigare arbetsplatser?
 3. Vilka är dina största yrkesmässiga prestationer?
 4. Vad motiverar dig i arbetet?
 5. Vilken tidigare arbetslivserfarenhet har du?

Frågor om förväntningar

Många arbetsgivare frågar också arbetssökande om vilka förväntningar de har på arbetet. Den här typen av frågor har samma motiv som andra frågor, arbetsgivaren vill helt enkelt veta mer om dig som person. Om du har förväntningar och ser en framtid som liknar företagets visioner är chansen större att arbetet kommer att flyta på bättre. En blivande chef kan ha stor nytta av att veta hur du ser på samarbete, och på vad du vill åstadkomma och vad ditt drömjobb egentligen är. En arbetsgivare som söker personal att anställa för en långvarig tidsperiod vill att de sökande genuint är intresserade av arbetet. Om man som arbetssökande då inte har några förväntningar på arbetet, eller om man inte vet vad man vill kan också arbetsgivaren börja tvivla. När det gäller förväntningar kan det som arbetssökande självklart vara svårt att svara exakt, men det kan vara klokt att fundera lite kring sina svar. De kan göra skillnad mellan att man får arbetet eller inte.

Fem exempel på frågor om förväntningar:

 1. Hur ser ditt drömjobb ut?
 2. Var ser du dig själv om fem år?
 3. Vad vill du åstadkomma i arbetet?
 4. Vilka förväntningar har du på arbetet?
 5. Hur ser du på samarbete?

Var förberedd och skapa ett intresse

Det är viktigt att vara förberedd inför en arbetsintervju. Ett bra tips är att du låter ditt CV och personligt brev sticka ut från mängden. Se till att lägga fokus på lite mer unika saker du gjort eller arbetat som. Det kommer med all säkerhet leda till att rekryteraren ställer frågor om det. På så sätt kan du förbereda bra svar, och generellt sett är det lättare att svara på frågor där du redan känner dig trygg i ämnet. Hos cvmall.se finner du flera bra mallar som hjälper dig med att få fram precis det du vill, och det som är viktigt i personliga brev och CV. Genom den här texten får du också mer koll på flera av de vanligaste frågorna som förekommer i samband med arbetsintervjuer och du får en chans att också tänka ut bra och sanningsenliga svar på dem. Det ger dig större chans att göra ett gott intryck hos rekryteraren.


Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA