Personuppgifter på ett CV

Personuppgifter på ett CV – Vad bör du inkludera?

Håller du på att skriva ett CV? Det är viktigt att sticka ut och skriva ett unikt professionellt CV. Vissa personuppgifter ska alltid finnas med. Det finns också några personliga uppgifter som du inte bör inkludera.

1. Personuppgifter i CV – uppgifter du måste inkludera
2. Personuppgifter i CV – uppgifter du bör ha med
3. Personuppgifter i CV – uppgifter du inte bör ha med

Personuppgifter i CV – uppgifter du måste inkludera

Det finns vissa detaljer som du bara inte kan lämna utanför ditt CV. Inkludera följande detaljer för att vara säker på att ditt CV är komplett:

 • Namn: Skriv förnamn och efternamn. Se till att det är skrivet med ett större teckensnitt så att det sticker ut från resten. Vissa CV-mallar gör detta automatiskt. Mer om det i vår sida om CV-mallar.
 • E-postadress: Vanligtvis kontaktar rekryteraren dig via e-post, så att ha en e-postadress som speglar din professionalism är viktigt. Ett gmail- eller hotmail-domänkonto är bra, så länge det representerar din professionella sida.

Så bör du göra:

 • Fredrik.Johansson@gmail.com
 • Fredrik.Johansson@hotmail.com

Om du har en webbplats kanske du kan undersöka möjligheten att skapa ett e-postkonto med ditt webbplatsdomännamn.

 • Fredrik@fredrikjohansson.se

Så bör du inte göra:

 • FredikbountyhunterXX@hotmail.com
 • Freddythebest@gmail.com

Det är oprofessionellt och återspeglar inte ditt fullständiga namn eller ålder. Försök undvika detta. Om du inte har en professionell e-postadress bör du skapa en ny.

 • Telefonnummer: Vissa rekryterare föredrar att kontakta dig direkt per telefon. Under ett snabbt telefonsamtal får de ofta ett första intryck. Se därför till att inkludera ditt telefonnummer.
 • Linkedin-profil: Rekryterare får många CV:n. Många kommer i olika stilar och variationer. Ofta tittar rekryteraren även på Linkedin-profilen. Det är lättare att jämföra olika personer om de visas i samma “format”. En Linkedin-profil är ett bra komplement till ditt CV.

Kontaktuppgifter – CV

Kontaktuppgifter i CV behövs ju förstås för att du ska kunna kallas till intervju. Samtidigt är kontaktuppgifter inte helt harmlösa för dina chanser att kallas. Som du kanske har noterat ovan och även kommer att se nedan så vinner du generellt på att dela bara precis så mycket som krävs och gör nytta för dig.

Skärskådar du dina kontaktuppgifter så kan du säkert se hur de kan visa mer än du avsett. Anger du fullständiga bostadsadress så gör du det extra enkelt för arbetsgivaren att kolla upp hur du bor och värdera dig utifrån det. Delar du kontaktuppgifter till sociala medier så bjuder du verkligen in till att arbetsgivaren granskar och värderar dina profiler där, och därmed dig. Arbetsgivare kan visserligen kolla upp dessa oavsett, men vill du bjuda in till detta?

Personuppgifter i CV – uppgifter du bör ha med

Vissa personuppgifter är inte nödvändiga att inkludera men i vissa fall kan det bli till din fördel att nämna dem. Du kan överväga att inkludera följande personuppgifter i ditt CV:

 • Körkort: Att nämna att du har körkort kan vara till både fördel och nackdel. Fundera själv om ett körkort faktiskt behövs för jobbet.
  Läs vidare: CV – körkort värt att nämna?
 • Bostadsort: Utelämna den exakta adressen. Du kan dock nämna den eller ditt bostadsområde om du bor nära den potentiella arbetsplatsen. Det är nämligen en fördel om du bor i närheten.
 • Foto: De flesta inkluderar inte ett foto i sitt CV. Men ett bra foto för ett yrke där utseende spelar viss roll kan hjälpa rekryteraren att få ett första intryck. En bild kommer också att etsa sig fast hos rekryterarna. För mer information om att inkludera ett foto på ett CV, läs: CV-bild – konsten att välja rätt.
  Läs vidare: CV bild – konsten att välja rätt!

Personuppgifter i CV – uppgifter du inte bör ha med

Standarden för vad som ska inkluderas har förändrats mycket de senaste åren. Det finns främst två skäl till detta. För det första är rekryterare bara intresserade om du har den kompetens och erfarenhet som behövs för jobbet. För det andra så utelämnar många arbetssökande uppgifter som kan bidra till negativ diskriminering.

Ska man ha med personnummer i CV?

Personnummer i CV bör du absolut inte ha med – det avslöjar mer än nödvändigt för att komma ifråga för arbete. Ditt fullständiga personnummer talar nämligen om hur gammal du är, om du är kvinna eller man samt var i Sverige du är född (eller om du är född utomlands). Det öppnar för att du kan bli (avsiktligt eller oavsiktligt) diskriminerad utifrån alla dessa skäl.

Dessutom kan någon med ditt fullständiga personnummer enkelt hämta en mängd uppgifter om dig hos myndigheter – sådant du inte alls hade tänkt dela med dig, åtminstone inte så här tidigt i rekryteringsprocessen. Alltså: Personnummer på CV – dålig idé.

Att ändå ta med diskriminerande uppgifter

Vill du och tror dig kunna bli positivt diskriminerad så kan du förstås ändå nämna sådant som:

 • Födelsedatum på CV: Exempelvis om du vill visa att du ligger i det åldersspann som arbetsgivaren tycks söka efter
 • Födelseort på CV: Visa en lokal anknytning?
 • Kön: Ett foto kan ge rekryteraren en bild av vem du är och bidra till det första intrycket.
 • Nationalitet på CV: I jobbet ingår samarbete med ditt hemland, som vid import/export
 • Religion på CV: Söker jobb hos trossamfund?
 • Hälsostatus på CV: Om du exempelvis har en funktionsvariation och söker jobb hos handikappförbund eller liknande
 • Civilstånd på CV: Inom exempelvis representationsjobb och ledande befattningar kan det ge viss trovärdighet att vara gift

Vill du ha fler tips för att skriva ett CV?

Letar du efter fler tips för att skriva ett bra CV? Läs hur man skriver ett CV med en fullständig CV-skrivguide. Har du redan skrivit personuppgifterna men vill veta hur man skriver en personlig profil? Läs gärna vår artikel: Skriva en bra CV profiltext


Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA