Artikel

Intervjufrågor

Postat på |
Intervjufrågor bild

Intervjufrågor hör förstås till jobbintervjun. Men vad hindrar dig från att svara på några av dem redan i din jobbansökan? Inget! Istället kan svaren ge dig chansen att snabbare väcka intresse, övertyga och leda arbetsgivaren till insikten om att du kan vara rätt kandidat för jobbet.

Intervjufrågor och svar

Intervjufrågor och svar kommer i många varianter. Det går förstås inte att gå igenom precis alla. Och det behövs inte heller. För de flesta går att sortera in under olika grupper som har lite olika syften. Artikeln går igenom dessa grupper med, deras syften och ger råd om hur du kan svara på frågor som hör dit.

Läs också: Frågor du kan förvänta dig under en arbetsintervju

Intervjufrågor att värma upp med

Intervjufrågor i början av en intervju brukar mest syfta till att värma upp dig inför de mer krävande frågorna. Exempel på frågor:

 • Berätta om dig själv
 • Vem är du?
 • Kan du berätta lite om din bakgrund?

Även om öppningsfrågorna verkar enkla och lär vara bekväma att svara på så du bör se upp för fallgropar. För även om arbetsgivaren är allmänt nyfiken på dig så får du akta dig för att pladdra på så pass mycket att du börjar du framstå som självupptagen. Så även om frågan gäller dig så bör du istället hålla ditt svar samlat och fokuserat och knyta an till tjänsten och arbetsgivaren – exempelvis att du inleder med lite av din bakgrund men snart leder ämnet till jobbet ifråga.

I din jobbansökan gäller i princip samma sak som på intervjun: Vad du än berättar om dig själv – se till att det är kärnfullt och relaterar till jobbet du söker. Allt annat är nämligen slöseri med arbetsgivarens (och din egen) tid.

Vanliga intervjufrågor och svar kring perspektiv och resonemang

Vanliga intervjufrågor och svar kretsar ofta kring hur du ser på saker och hur du resonerar. Exempel på intervjufrågor:

 • Du är marknadschef för företaget och vill starta en ny kampanj. Hur lägger du upp arbetet?
 • Hur ser du på patienter?
 • Vad är ett gott kundbemötande för dig?

Här kan du förstås svara precis som du tänker. Gillas inte svaren så kanske du heller inte skulle passa för tjänsten. Vill du försäkra dig om att svara ”rätt” så kan du förmodligen hitta lite ledtrådar på arbetsgivarens hemsida och sociala medier. Särskilt de senare kanalerna kan avslöja vilka synsätt som uppskattas.

Svar på intervjufrågor kring drivkrafter

Exempel på frågor:

 • Varför skulle du vilja arbeta här?
 • Vilka är dina drivkrafter?
 • Vad motiverar dig till det här jobbet?
 • Vad gör du om fyra år?

Dessa frågor handlar om att få klarhet i om du drivs av ”rätt” saker för att passa in. Vad som är rätt är förstås en tolkningsfråga utifrån vilken tjänst och arbetsgivare det gäller. Men viktigt att tänka på här är att tolkningen är helt och hållet arbetsgivarens. Ingen hindrar dig från att svara helt och hållet utifrån dig själv – det är rakt och ärligt. Samtidigt kan du vinna på att lyfta de av dina drivkrafter som också arbetsgivaren vill se, och tona ned övriga.

Exempelvis så vore det inte märkligt ifall du söker jobbet för att bidra ha spännande och utvecklande arbetsuppgifter, trivs med att axla ansvar och brinner för att skapa resultat. Och sånt lär även arbetsgivaren gilla. Men det är inte mindre märkligt ifall du även söker jobbet för att få ihop till hyran, komma loss från ett skitjobb, kunna skryta med en ny yrkestitel eller få närmare till barnens dagis. Men sånt lär inte arbetsgivaren vilja höra (även om hen begriper det ändå).

Alltså: Förutom att frågorna svaren i sig kan visa om du har rätt drivkrafter för jobbet så visar dina svar fram din vilja och förmåga att se och vilja att fokusera på det som är viktigast för jobbet. I din jobbansökan så har du chans att få med dessa bitar i ditt personliga brev eller i inledningen på ditt CV.

Lästips: Hur du lyckas med intervjun och tar dig till drömjobbet

Intervjufrågor om styrkor och svagheter

Även denna avdelning syftar till att fånga upp två olika aspekter av dig: Dina styrkor och svagheter men också din självinsikt – dvs. hur medveten du är om dessa sidor och hur du hanterar dem. Exempel på frågor:

 • Vilka är dina starka sidor?
 • Vilka är dina svaga sidor?

Det är oftast rätt enkelt att rabbla upp ett antal styrkor. Med lite möda kan de flesta också klämma ur sig någon svaghet. Men av dessa är bra svar. Korrekt kanske, men inte bra.

Arbetsgivare vill garanterat veta vilka styrkor och svagheter. Att bara nämna dem ger dem dock inget bevisvärde. Positiva sidor bör du därför komplettera med exempel (helst ur arbetslivslivet men annars ur livet i allmänhet) där de har visat sig.

Svaga sidor vinner du föga på att ge mer beviskraft. Men att åtminstone peka ut någon svaghet tyder på självinsikt och ödmjukhet (de flesta människor har svaga sidor). Du har dock också möjligheten att dra fördel av din svaghet. Du kan nämligen se den som ett utvecklingsområde som du aktivt arbetar med. På så vis använder du svagheten för att visa en annan av dina styrkor: förmågan och viljan att ta ansvar för din egen utveckling. Din tendens att skjuta upp saker skulle då kunna låta ungefär så här:

”Just nu trimmar jag in förmågan att ta tag i saker tidigt och mer direkt”.

Lästips: Hur du förbereder dig för en anställningsintervju

Intervjufrågor – chef

Intervjufrågor – chef och andra ledande befattningar: Intervjufrågor vid chefsrekrytering går ut på att se lämplighet för chefstjänsten. Här spelar intervjufrågor som dessa stor roll:

 • Hur skulle du hantera konflikter inom teamet?
 • Vilken ledarstil föredrar du? Varför?
 • Kan du beskriva en situation där du framgångsrikt implementerade förändringar?
 • Hur skapar du en motiverande arbetsmiljö?
 • Vilka strategier använder du för att främja samarbete och kommunikation?
 • Hur hanterar du stress och deadlines?
 • Hur utvärderar du medarbetarnas prestation och ger feedback?
 • Vilka är dina långsiktiga mål som chef?

Genom att ställa dessa och liknande frågor kan man få en bättre förståelse för en chefs kompetens och motivation för rollen.

Kvalitativa intervjufrågor

Kvalitativa intervjufrågor syftar till att få mer djupgående svar från kandidater och ge insikter i deras tankar, erfarenheter och personlighet. Dessa frågor öppnar upp för reflektion och diskussion och ger en mer nyanserad bedömning av en persons lämplighet för en roll eller position. Dessa frågor kvalitativa intervjufrågor kan vara situationsbaserade, öppna eller semistrukturerade samt kompetensbaserade intervjufrågor.

Semistrukturerade intervjufrågor

Semistrukturerade intervjufrågor kombinerar en flexibel och öppen approach med vissa fördefinierade frågor. De ger utrymme för spontanitet och följdfrågor samtidigt som de säkerställer att viktiga ämnen och kompetenser täcks. Detta ger en balans mellan struktur och flexibilitet i intervjuprocessen.

Situationsbaserade intervjufrågor

Situationsbaserade intervjufrågor används för att bedöma hur en kandidat skulle agera och hantera olika arbetsrelaterade situationer. Genom att ge kandidaten fiktiva scenarier eller verkliga exempel får man inblick i dess problemlösningsförmåga, beslutsfattande och hur hen hanterar utmaningar. Det ger också möjlighet att bedöma hens kommunikations- och samarbetsförmåga samt hur hen hanterar stress och tryck. Situationsbaserade intervjufrågor kan därmed också ge en mer realistisk bedömning av en kandidats kompetens och lämplighet för en specifik roll eller position.

Kompetensbaserade intervjufrågor

Detta är en särskilt kategori av intervjufrågor som söker fånga dina kompetenser inom olika områden. Likt situationsbaserade intervjufrågor så kretsar komptensbaserade ofta kring hur du har hanterat olika slags situationer. Sen försöker kompetensbaserade intervjufrågor även fånga in ditt perspektiv dig själv och dina insatser för att inte bara se din praktiska komptens utan även din förmåga att förstå din roll och dina insatser i förhållande mål och medel – din ”metakompetens”. Exempel på kompetensbaserade intervjufrågor:

 • Hur hanterar du arbetsrelaterade konflikter?
 • Låt säga att din kollega sjukanmäler sig så att du blir ensam i butiken – hur hanterar du en sådan situation?
 • Vad stressar dig på jobbet?
 • Vilken av dina insatser är du mest nöjd med på ditt nuvarande jobb?
 • Vad kan du bidrag med?

Hur du svarar beror förstås på vilken vad frågan gäller. Men med tanke på att det är din kompetens som ligger i fokus så bör du också se till att få fram den. Beskriver du exempelvis en knepig situation visa dina förmågor och färdigheter bidrog till lösningen.

I ditt personliga brevs mittersta stycken kan dessa svar passa in. Eller möjligtvis i ditt CV:s avdelning för arbetslivsinriktade meriter, under just den arbetslivserfarenhet som du syftar på.

Avslutningsvis

Intervjufrågor vinner du alltså på att klura kring redan när du författar dina jobbansökningar. Dels ser du bättre vilka jobb som överhuvudtaget passar dig, dels för att ska bygga ett träffsäkert personligt brev och ett övertygande CV.


Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA