CV | Gymnasieelev

Skriva CV som gymnasieelev kan verka utmanande, speciellt om du inte har mycket formell arbetslivserfarenhet. Men ditt CV är ett viktigt verktyg för att visa upp dina färdigheter, erfarenheter och intressen, både för sommarjobb, praktikplatser och framtida studier. Här följer en guide till hur du som gymnasieelev kan strukturera och optimera ditt CV.

Skapa ett CV som lyfter fram dina styrkor och ambitioner som gymnasieelev. Använd våra unika mallar, framtagda tillsammans med våra partners, för att ge ditt CV en iögonfallande och professionell design. Kom igång helt utan kostnad, spara ner ditt CV som en PDF, och använd det direkt för att söka praktikplatser eller jobb anpassade för gymnasieelever.

Struktur i CV för gymnasieelever

Ett välstrukturerat CV hjälper dig att presentera din information på ett överskådligt och professionellt sätt. Här är de viktigaste delarna du bör inkludera:

 • Namn och kontaktuppgifter: Se till att dessa är lätta att hitta och korrekta.
 • Personprofil i CV för gymnasieelev: En kort sammanfattning om dig och dina mål.
 • Arbetslivserfarenhet: Alla jobb eller praktiker du haft.
 • Utbildning: Din gymnasieutbildning och eventuella andra kurser.
 • Övriga meriter: Aktiviteter som visar på dina intressen och färdigheter.
 • Färdigheter och förmågor: Specifika kunskaper och personliga egenskaper.

CV av olika slag

Innan vi dyker in på innehållet så bör du känna till att det finns olika typer av CV och att de fungerar olika bra beroende på hur mycket man har i bagaget. Här tar vi upp de tre som förmodligen är vanligast inom arbetslivet.

Funktionellt, tematiskt löpande text-CV för gymnasieelev

För gymnasieelever utan en lång lista av formella meriter kan det vara en utmaning att skapa ett övertygande CV. Funktionellt CV, tematiskt CV och CV i löpande text erbjuder olika metoder för att framhäva dina starka sidor.

Funktionellt CV

På arbetsmarknaden hör detta slags CV förmodligen till de allra vanligaste och lyfter på ett tydligt sätt fram såväl formella meriter som färdigheter och förmågor. Därmed passar det bäst för de som har hunnit samla på sig formella meriter. För gymnasieelever kan detta format dock vara mindre fördelaktigt då det istället tenderar att förtydliga bristen på arbetslivserfarenhet och utbildning. Men håll det i åtanke – med åren lär även du ha nytta av detta format.

Fördelar:

 • Mycket enkelt att överskåda
 • Pekar tydligt ut dina meriter
 • Välbekant för arbetsgivares och rekryterares ögon – gör det enklare att greppa innehållet

Tematiskt CV

Ett tematiskt CV grupperar erfarenheter, färdigheter och förmågor efter teman eller kategorier – ett bra alternativ för den med brokig blandning av kunskaper och erfarenheter från alla möjliga håll. För gymnasieelever så kan detta passa bättre än ett funktionellt CV eftersom du här kan lägga ut texten mer kring det tema som är mest relevant för jobbet du söker. Men även om detta CV är bra så finns det ett som är ännu bättre …

Fördelar:

 • Låter dig framhäva relevanta förtjänster, färdigheter och förmågor även om de inte är förvärvade genom formella anställningar.
 • Underlättar för arbetsgivaren att se hur dina kompetenser matchar jobbets krav.
 • Ger en mer organiserad presentation när du har erfarenheter och färdigheter från olika sammanhang som alla är relevanta för jobbet du söker.

CV i löpande text

Ett CV i löpande text använder du en berättande stil för att beskriva dina erfarenheter och färdigheter – ett effektivt sätt att skapa en mer personlig och engagerande presentation. Här bakar du ihop allt till en livsberättelse vilket är just vad CV (Curriculum Vitae) står för. CV i löpande text är med andra ord den ursprungliga formen av CV.

Även om du skriver i löpande text så behövs fokus och struktur på innehållet för att nå fram. Sätt därför rubriker här och var. Och för att få fram det viktigaste först så kan du med fördel framföra din berättelse i omvänd kronologisk ordning. Då blir det också logiskt att helt skippa de sista avsnitten – din arbetsgivare bryr sig trots allt knappast om din barndom.

Fördelar:

 • Gör det möjligt att berätta en sammanhängande historia om din utbildning, erfarenheter och personliga utveckling.
 • Hjälper dig att skapa en emotionell koppling och visa ditt unika värde och din personlighet. Särskilt dina inneboende förmågor kan komma fram här.

  – Lämpligt för att framhäva personliga projekt, intressen, och initiativ som visar på proaktivitet och engagemang.

I det följande beskriver vi ett funktionellt CV. Varför? Jo, för att även om formatens strukturer skiljer sig åt så bör deras innehåll ungefär desamma. Det är lite som att servera en maträtt på olika sätt: den uppfattas som mer eller mindre aptitlig ut beroende på *hur* den serveras. Men det är fortfarande samma mat.

Namn och kontaktuppgifter

Dags att påbörja CV:t. Du börjar alltså med namn och kontaktuppgifter. Inkludera ditt för- och efternamn, telefonnummer och en proffsig e-postadress. Om du har en LinkedIn-profil så kan du inkludera den också.

Personprofil i CV för gymnasieelev

Din personprofil är din chans att snabbt introducera dig själv och vad du strävar efter. Håll den kort och relevant. I ett CV i löpande text så blir detta textens första stycke.

Exempel 1:

Motiverad gymnasieelev med starkt intresse för biologi, aktiv i skolans vetenskapsklubb och som söker praktik inom laboratoriearbete.

Exempel 2:

Entusiastisk gymnasieelev med erfarenhet från butiksarbete, utmärkta kommunikationsfärdigheter och ett passionerat intresse för mode och detaljhandel.

Meriter i CV för gymnasieelev

Dina meriter ger en bild av vad du har åstadkommit och är intresserad av. Presentera dem på ett sätt som lyfter fram dina styrkor. Gymnasielever har oftast inte många formella meriter att lyfta fram. Ett sätt att balansera detta är att ge de få formella meriterna mer utrymme, och då särskilt i de delar som är relevanta för tjänsten som söks.

I ett funktionellt CV så får arbetslivserfarenhet, utbildning och övriga meriter varsitt avsnitt, där meriterna listas i omvänd kronologisk ordning. Har du ett tematiskt CV eller ett i löpande text så väver du istället samman meriterna i löpande text och avsnitt.

Arbetslivserfarenhet

Även om du inte har mycket arbetslivserfarenhet så inkludera den du har, som sommarjobb eller praktik. Ju mer relevant erfarenhet, desto mer bör du beskriva de arbetsuppgifter och ansvar du hade och vad du bidrog mest med.

Exempel 1:

Kassabiträde på Hemköp där jag förbättrade mina kundservicefärdigheter och lärde mig att hantera ett högt arbetstempo. Fick flera gånger beröm för mitt trevliga kundbemötande.

Exempel 2:

Praktik på Jönköpings stadsbiblioteket där jag assisterade i organiseringen av evenemang och hantering av bibliotekssystemet. Fick ofta beröm för min noggrannhet.

Är det så att du helt saknar arbetslivserfarenhet så kan du helt skippa avsnittet om arbetslivserfarenhet. Visst ser arbetsgivaren då vad som saknas men du pekar åtminstone inte ut bristen genom att ge den egen rubrik. Istället går du rakt på utbildning, övriga meriter samt färdigheter och förmågor – det som ska väga upp bristen av arbetslivserfarenhet.

Utbildning

Detta är en central del av ditt CV. Förutom din gymnasieutbildning kan du nämna relevanta projekt eller kurser. Däremot bör du inte nämna grundskoleutbildningen – den är ju given eftersom du redan går i gymnasiet.

Exempel 1:

Naturvetenskapsprogrammet på X gymnasium, med fokus på biologiska studier och laboratoriearbete.

Exempel 2:

Samhällsvetenskapsprogrammet på Y gymnasium, engagerad i elevkårens arbete och projekt kring samhällsfrågor.

Övriga meriter (exempelvis från föreningsliv, idrott eller hobbyer)

Här kan du visa upp aktiviteter som berikar din profil såsom idrott, musik, volontärarbete eller andra intressen. Allt ska kanske dock inte vara med – lyft sådant som visar din lämplighet för arbetsuppgifterna som du söker dig till men också sådant som visar hur din personlighet kan passa in på arbetsplatsen.

Exempel 1:

Lovordad lagkapten för skolans fotbollslag – ledde laget till seger i distriktsturneringen.

Exempel 2:

Aktiv medlem i skolans teatergrupp och deltog i uppsättningen av två pjäser under läsåret. Visade mig vara en hejare på att dra applåder.

Färdigheter och förmågor

Färdigheter är sådant som du på något sätt har lärt dig. Du utvecklar nya genom hela livet. Förmågor är däremot de personliga egenskaper som du har ärvt. Dessa kan du visserligen inte utveckla eller skaffa fler av men däremot lära dig använda på allt fler och allt bättre sätt. I brist på formella meriter så är dessa båda delar extra viktiga att göra något av.

Så här kan du göra det: Lista dina färdigheter och förmågor och samtidigt kort förklara hur du har använt dem och vilka positiva resultat det givit (och hit räknas även beröm från omgivningen om än inte av släkt och vänner). Detta med resultat ger dem högre trovärdigheter än om du bara listar själva färdigheterna och förmågorna.

Färdigheter – exempel

 • Projektplanering:
  “Har använt mina projektplaneringsfärdigheter i skolprojekt, något som ledde till att vi levererade alla uppgifter i tid och fick beröm från våra lärare för vår strukturerade ansats och utmärkta samarbete.”

 • Digital kompetens:
  “Genom att använda olika digitala verktyg för att slutföra skoluppgifter och presentationer har jag inte bara effektiviserat mina egna arbetsprocesser utan också hjälpt mina klasskamrater att förbättra deras digitala färdigheter.”

 • Presentation:
  “I mina skolarbeten har jag särskilt utvecklat och använt mina färdigheter i att vara tydlig och övertygande, så till den grad att jag fått applåder för mina presentationer.”

Förmågor – exempel

 • Anpassningsförmåga:
  “Min förmåga att anpassa mig till nya situationer och förändringar visade sig när jag ledde omorganisationen av ett skolevenemang med kort varsel, vilket ledde till dess framgång och uppskattning från både elever och lärare.”

 • Samarbetsförmåga:
  “Genom att aktivt bidra till och stödja mitt idrottslag har jag använt min förmåga till att skapade en starkare sammanhållning inom laget vilket i förlängningen har förbättrat våra resultat.”

 • Kritiskt tänkande:
  “I undervisningen har jag ofta varit den som utmanat idéer och lyft fram alternativa synsätt. Det har gett diskussioner ny energi och bidragit till djupare förståelse och bättre idéer. Min lärare har berömt mig just detta bidrag.”

Ton

Ton i ditt CV bör vara professionell men ungdomlig och positiv, vilket speglar att du är en gymnasieelev med ambitioner och entusiasm.

Grafisk form i CV

En enkel och ren layout hjälper dig att framhäva informationen på ett överskådligt sätt. Använd rubriker, punktlistor och undvik för mycket text. Visst kan det vara frestande att dra till med djärvare färger och former men det är viktigt att sådant inte tävlar om läsarens uppmärksamhet. Det är trots allt innehållet som avgör om ifall du blir kallad till intervju.

CV för gymnasieelev – bör respektive inte bör finnas med

Bör:

Inkludera relevanta erfarenheter och färdigheter, vara ärlig och hålla innehållet fokuserat.

Inte bör:

Överdriva erfarenheter, ta upp irrelevant information eller använda en informell eller tillgjord ton.

Sammanfattning

Ett välutformat CV som gymnasieelev kan öppna dörrar till jobb och nya möjligheter. Använd det för att visa upp din potential och dina ambitioner.

Läs också: CV – exempel – ungdom

FAQ – Vanliga frågor kring CV för gymnasieelev

Hur långt bör mitt CV vara som gymnasieelev?

Som gymnasieelev är det bäst att hålla ditt CV till en sida. Eftersom du troligen inte har en lång lista av formella arbetslivserfarenheter så är det viktigare att ditt CV är koncist och fokuserat på dina viktigaste färdigheter, förmågor och relevanta erfarenheter.

Vilka personliga uppgifter bör jag inkludera i mitt CV?

Ditt CV bör innehålla ditt namn, telefonnummer och e-postadress samt gärna en länk till en professionell onlineprofil vid exempelvis LinkedIn. Av integritetsskäl bör du däremot undvika att inkludera information som personnummer eller adress.

Hur kan jag framhäva mina färdigheter och förmågor om jag inte har formell arbetslivserfarenhet?

Fokusera på färdigheter och förmågor du har utvecklat genom skolprojekt, fritidsaktiviteter, volontärarbete eller praktikplatser. Ur dessa ger du konkreta exempel på hur du har använt dina färdigheter och vilka positiva resultat eller beröm de har genererat.

Ska jag inkludera referenser i mitt CV?

Du bör undvika detta för att skona dina referenspersoner från onödigt ringande. Istället skriver du ”Referenser lämnas på begäran”. Och inför intervjun så förbereder dina referenser – helst chefer eller möjligtvis kollegor som kan bekräfta dina färdigheter och karaktär.

Hur viktigt är det att anpassa mitt CV till varje ansökan?

Det är mycket viktigt att anpassa ditt CV för varje ansökan för att framhäva de erfarenheter och färdigheter som är mest relevanta för den specifika positionen eller utbildningen du söker. Genom att visa att du har lagt tid och tanke på din ansökan ökar du chansen att göra ett bra intryck. Däremot lär det var mest inledningen av ditt CV som behöver anpassas till jobbet du söker. Resten kan klara sig med smärre justeringar.


Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA