CV – exempel – ungdom

Letar CV–exempel för dig som ungdom? Såna finns det gott om ute på nätet. Men vill du inte skicka in ett nästan identiskt CV som alla andra så behöver du veta mer om att skriva CV. Och här får du veta det mesta av det bästa. Läs vidare!

Ditt ungdom-CV skapar du utan större problem – klicka på Skapa mitt CV och kom igång direkt.

CV – ungdom

CV för ungdom skiljer sig inte enormt mycket från CV för vuxna, grovt sett. Oftast fungerar strukturen av ett s.k. funktionellt CV bra för de flesta jobbansökningarna. Vill du kamouflera bristen på formella meriter så kan du istället pröva att skriva ditt CV i löpande text (men gärna med ett par rubriker, för överskådlighetens skull). Oavsett typ av CV så ska innehållet likväl lyfta fram arbetsrelaterade erfarenheter, utbildningar, och annat som talar för din lämplighet för jobbet du söker.

Det som främst skiljer är bristen på arbetslivserfarenhet och yrkesförberedande utbildning. Men, tänker vi bort dessa delar har en ungdom fortfarande en hel del att lyfta fram, men kan behöva göra lite större poäng av det.

Hur skriver man ett CV – ungdom

Så hur skriver man ett CV för ungdom egentligen? Börja med strukturen, så blir det sen lättare att fylla på med vettigt innehåll. I slutet av artikeln hittar du stommen till ett funktionellt CV. Här närmast så går vi igenom dess olika delar. Längre fram går vi närmare in på själva innehållet.

CV – ungdom utan erfarenhet

Saknar du utbildning och erfarenhet från arbetslivet så saknar du det mesta av formella meriter. Men det finns flera saker du kan göra för att öka dina chanser till anställning.

Utöver själva CV:t bör du fokusera på att söka som du har en rimlig chans att få. Dit hör inte jobben som kräver utbildning och/eller erfarenhet som du inte har. Lägg dock märke till skillnaden mellan krav och önskemål, när du läser jobbannonser. I annonser kan det stå just önskemål kring någon slags merit, eller att någon specifik erfarenhet eller utbildning är meriterande. Dessa jobb kan du alltså ha en chans på även om du inte har allt som är önskvärt och meriterande.

I övrigt så har vi alltså CV:t att jobba med och där vinner du på att förstå och lyfta fram de meriter du faktiskt har. Vi börjar med ett funktionellt CV, så du får en tydlig struktur att utgå ifrån. Är du ny i arbetslivet så håll ditt CV på motsvarande högst en A4-sida och punktstorlek 12–14.

 1. Börja med en kort introduktion som i positiv ton beskriver din person och ambition. Allt du nämner kommer du sen fördjupa dig i längre fram, så därför behövs här inte många oord. Faktum är att det kan vara enklare att skriva efter att man har skrivit resten av CV:t.
 2. Nytt stycke. Som ska handla om dig person och din eventuella ambition. Här skriver du några ord om vilka dina tydligaste personlighetsdrag är (främst de som verkar passa bra för jobbet du söker). Har du någon ambition eller ett särskilt intresse som ligger i linje med jobbet du söker så är det också värt att ta upp här.
 3. Nytt stycke: Arbetslivserfarenhet. Har du ingen så gå direkt vidare till nästa stycke. Annars tar du här upp den lilla yrkeserfarenhet du har – den senaste först. Vore du 40 år så hade du fått välja bort några meriter för att kunna ge de viktigaste mer utrymme. Som ungdom ”slipper” du välja bort. Och för de yrkeserfarenheter du har så bör du dessutom lägga ut texten lite om dem. Skriv då några ord vad du hade för ansvar och vad som fungerade bäst för dig där (OCH om det passar in på jobbet du söker). Exempel: ”I parken hade jag ansvar för att hålla ordning och reda – något som visade sig fungera extra bra för mig”.
 4. Nytt stycke: Utbildning. Här gäller i princip samma som för arbetslivserfarenhet. Och utan arbetslivserfarenhet så hamnar du direkt här. Någon slags utbildning har du säkert gått – om inte gymnasiet så åtminstone hela eller delar av grundskolan. Ett par principer här: Ge mest utrymme åt din högsta utbildning, oavsett om den är avslutad eller ej. Och i den så ge mest utrymme åt de ämnen som är relevanta för jobbet du söker men också ämnen du klarar väl. Exempel: ”Så långt har jag läst till matte D och verkar ha sinne för ämnet – särskilt algebran har jag haft lätt för”.
 5. . Sista stycket: Övrigt. Frestande att slänga in vad som helst här, bara det låter bra. Men som ny i arbetslivet kan det vara lite svårt att ha grepp om vad läsaren vill se. Bara det som är relevant för jobbet hör hit. Du kan kort nämna dina fritidsintressen, om de på något sätt visar någon erfarenhet eller ett persondrag som passar för jobbet ifråga.

Klart!

Du la kanske märke till att du bör skriva ditt CV utifrån jobbet du söker. Detta är bara halva sanningen. Genom livet lär du behöva skicka CV till många arbetsgivare. Därför sparar du dig själv mest tid genom att skriva ett CV där du har med allt viktigt, oavsett jobb. Detta är ett så kallat grund-CV. Javisst, det tar lite tid att skriva men sparar dig sen tid inför varje jobb du söker, genom att du då bara redigerar bort de delar som inte är relevanta för jobbet ifråga.

Läs vidare: Hur skriva CV?

Exempel på CV – ungdom

Det finns om exempel på CV här på sidan. Sen är det värt att tänka på ett par saker för att göra ditt CV intressant samtidigt som du sparar dig själv tid:

 • Positivt med exempel på CV – ungdom eller vuxna, är att de är enkla att använda. Dessutom oftast stilsäkra och hjälper dig få med det viktigaste.
 • Negativt med kompletta exempel på CV är att de är allmänt tillgängliga – risken finns att fler än du bygger ditt CV för mycket på ett exempel, vilket får din ansökan att bli lite väl lik andras ansökningar.
 • Alltså gör du klokt i att välja titta på flera exempel och välja ut de delar som tillsammans gör just ditt CV unikt och intressant.
 • För äldre jobbsökare är det lite enklare att framstå som unik genom kombinationen av utbildning, arbetslivserfarenheter och karaktärsdrag. Som yngre så får du istället luta dig mer mot dina karaktärsdrag, intressen, förmågor och färdigheter. Läs mer om dessa bitar!

Karaktärsdrag och förmågor – exempel på CV – ungdom

Närmast kikar vi på karaktärsdrag och förmågor genom exempel på CV för ungdom. Avsnittet är tänkt att ge lite extra hjälp åt dig som har extra ont om formella meriter.

Grunden i detta bygger på att du vet vad du är sämre och bättre på. Detta har visat sig genom dina insatser genom jobb, skola men också genom fritidsaktiviteter (som exempelvis idrott, föreningsliv eller annan ideell verksamhet), hobbyer eller livserfarenheten i övrigt. Där är det främst tre saker du bör hålla utkik efter:

 • Vad har jag gjort, som jag tycker har fungerat bra?
 • Vad har jag gjort som andra tycker har fungerat bra?
 • Av det som har fungerat bra – vad är relevant för jobbet jag nu ska söka?

Den allra bästa kombinationen av allt detta:

 • En insats du gjort,
 • som du är nöjd med,
 • som andra gett dig beröm för,
 • som visar att du har en viss förmåga eller färdighet,
 • som är relevant för jobbet du söker.

Prickar du in alla dessa kriterier så skulle du sen i ditt CV kunna formulera dig ungefär så här:

Jag har gott ordningssinne – brukar få beröm för hur jag håller ordning och reda i stallet/träningslokalen/föreningslokalen.

Jag får ibland höra att jag har lätt för att lära.

Folk verkar gilla att jag alltid är ute i god tid istället för sista minuten.

I arbetsgivarens ögon är det extra värdefullt att andra personer har visat sig nöjda med din insats. Mer värdefullt än om bara du själv (eller din mamma) är nöjd med din insats. Närmast går vi djupare in på vad förmågor och färdigheter kan vara.

Dina förmågor och färdigheter

Vi har alla en uppsättning förmågor och färdigheter. Förmågor handlar om sådant du kan göra utifrån din fysiska och psykiska förutsättningar: springa fort, tänka snabbt, sjunga rent eller hålla balansen osv. Färdigheter handlar om sådant som du har lärt dig att göra: cykla, räkna, passa tider, sjunga, diska osv.

Både förmågor och färdigheter spelar roll i arbetslivet. Och söker du jobb som inte kräver någon direkt utbildning eller arbetslivserfarenhet (som bygger färdigheter) så kan du behöva trycka lite mer på dina förmågor, i den mån de är relevanta för jobbet du söker.

Och dina färdigheter kan du ha utvecklat på i princip vilket sätt som helst. Det fiffiga med dem är att arbetsgivaren i princip struntar i HUR du har utvecklat dem. Det som avgör är ATT du har utvecklat dem. Se ett par tillspetsade exempel:

 • Trimmat moped? Då kan du nog ett och annat om motorer.
 • Sjukt intresserad av planeter? Då vet du vad de heter.
 • Passar småsyskon hemma? Då vet du något om att ta hand om barn.
 • Spelar handboll i klubb? Då vet du något om lagidrott.
 • Tagit A-körkort? Då kan du köra traktor.
 • Moddar din gamingdator? Då vet du något om att sätta ihop och felsöka datorer.

Ser poängen? Så länge du har ägnat dig åt något så finns möjligheten att du har utvecklat färdigheter som är användbara i arbetslivet. Och söker du dig till yrken som kretsar kring dessa färdighet (och där inte krävs utbildning eller arbetslivserfarenhet som du ännu saknar) så har du chans.

Läs vidare: CV | Student – skrivtips och CV-exempel

Allmänt attraktiva förmågor och färdigheter

Vilka förmågor och färdigheter som är attraktiva beror ju på jobbet som ska skötas (och tyvärr ofta också vad arbetsgivaren personligen gillar). Men några förmågor och färdigheter passar in på de flesta jobben: samarbetsförmåga, punktlighet och prestationsförmåga. Ja, det står förmågor här, men de flesta av oss kan lära oss att samarbeta och får jobbet gjort.

Lycka till med jobbsökandet!

Läs också: Personligt brev

CV – struktur för ett funktionellt CV

Här har du stommen för funktionellt CV – en beprövad struktur.


PROFILTEXT
Kort summering av det mest relevanta i ditt CV, anpassa – till jobbet du söker!


PROFESSIONELL ERFARENHET
Lista över anställningar och uppdrag, i omvänd kronologisk ordning (alltså med senaste meriten överst).

 • Befattning – exempelvis bärplockare
 • Arbetsgivarens namn
 • Ort
 • Period
 • Kärnuppgifter och ansvarområden
 • Primära färdigheter och förmågor du fick använda

UTBILDNING
Lista utbildningar, i omvänd kronologisk ordning.

 • Utbildningens namn
 • Skolans namn
 • Ort
 • Period

Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA