CV | Snickare – skrivtips och CV-exempel

CV snickare kan snacka sig varma om – hur ser ett sånt se ut? Det är vad denna artikel ska gå igenom. Här får du dels en bild av vad ditt CV bör innehålla, dels hur strukturen bör se ut. Du får även tips om var du hittar mer inspiration.

Skapa ditt eget snickare CV kan göras inom några minuter. Spara dig själv och vara helt säker på att ditt CV är av god kvalitet.

Snickare – CV för dagens och morgondagens jobb

Även för snickare behöver CV anpassas till vem man är OCH jobbet man söker. Ditt CV ska fungera oavsett om du knappat in uppgifter i fält efter fält, som på LinkedIn, Platsbanken eller någon rekryteringssida eller om du behöver skapa ett självständigt CV som du enkelt kan skicka med en onlineansökan eller via mejl.

Det är ingen hemlighet att många jobb förmedlas informellt, genom kontakter eller genom spontana kontakter. Här är gäller oftast ett självständigt CV du kvickt kan skicka/överlämna– antingen som ett enkelt Word-dokument eller som en länk till en profil som du i förväg har lagt på nätet. Det är den formen vi går igenom här – där du själv står för både innehåll och form.

Läs vidare: Hur skriva CV?

Vad bör CV för snickare innehålla?

Person och prestation – det är två nyckelord här. ”Person” syftar till hur du är i arbetet, vilket ger arbetsgivaren en vink hur väl du kan väntas passa in på arbetsplatsen och i samarbetet med arbetskamrater, andra hantverkare och övriga samarbetspartners. ”Prestation” syftar till vad du åstadkommit tidigare, som har relevans för jobbet du söker idag.

Personen i presentationen

Självklart är det i texten du främst du lyfter fram din personlighet, men inte bara i texten. Förutsatt att du känner dig själv hyfsat väl så fundera gärna ett ögonblick på hur (den vinnande delen av) din personlighet även ger färg åt exempelvis ditt personliga brev och ditt jobbsökande i allmänhet. Se ett par exempel:

 • Noggrann snickare: Presenterar du dig som noggrann så bör exempelvis ditt CV vara fritt från stavfel;
 • Snickare med helhetssyn: Med några ord bör du att du ser din roll inom ett projekt, och projektets roll i samhället;
 • CV för snickare som har sinne för färg och form: Är du snickare med ett estetiskt öga så bör det (utan att överdriva) synas även i CV:t – designen spelar lite mer roll här;

Allt handlar här om att lite grand visa det du också påstår om dig själv. Det ökar trovärdigheten i det du påstår, även för det som du inte kan visa i ditt CV eller andra ansökningshandlingar. När tanke, handling, text och ton pekar i samma riktning så blir det svårt för arbetsgivaren/rekryteraren att tvivla över det du påstår.

Prestationen i presentationen

CV:t är rätta platsen för att lyfta fram din prestation. Betyder att du dels talar om vad du har gjort, dels vad du då åstadkom. Låter kanske som samma sak, men är inte det. Se exempel på hur båda delarna tas med:

Byggnadssnickare vid [någon arbetsplats] där jag byggde extra tåliga och åldersbeständiga takkonstruktioner för senare montering i marina miljöer.”

Jämföra detta med om du bara hade skrivit att du byggde takstolar. Utan att skryta om din prestation så signalerar du ändå poängterar värdet som du har tillfört genom ditt arbete, genom att tala om hur du byggt

 1. tåliga konstruktioner,
 2. som ska hålla länge i,
 3. krävande miljöer.

För att hålla dit CV rimligt långt (motsvarande högst 2 A4-sidor) så får du välja ut dina 2–3 främsta meriter för detta. Övriga meriter ger du å andra sidan bara ett par ord. Dessa mindre viktiga meriter får klara sig med yrkestitel, namn på arbetsgivare och anställningsperiod. Eller om det är studier: Utbildningsnamn, skola och utbildningsperiod.

Hur bör CV för snickare se ut?

Har du inte en mängd luckor i din karriärsbana som behöver kamoufleras så passar strukturen för ett s.k. funktionellt CV för snickare bra här. Du finner exempel på den strukturen längst ned i artikeln. Detta slags CV hör numera till de vanligaste. Mycket för att de underlättar rejält att professionellt presentera en person.

Inledande profiltext

Denna inleder ditt CV, men skriv den gärna när du är klar med resten. För det är lättare gjort efter att du har lagt in dina arbetslivs- och studiemeriter. Profiltexten skriver du nämligen som en kort och säljande sammanfattning av resten av ditt CV, på kanske 1– 3 stycken om 2–6 rader. Särskilt här lyfter du in din personlighet. Försök beskriva den såsom andra uppfattar den – det övertygar mer än att bara du själv påstår dig ha den.

Exempel:

Inte: ”Jag är noggrann”
Utan: ”Jag får ofta höra att jag är noggrann”

I din profiltext kan du också kort nämna ambition, så långt den helt ligger i linje med jobbet du söker. Ta dock inte i för mycket här – får inte se ut som om du gärna sätter dig själv framför verksamheten.

Lista arbetslivsmeriter och studiemeriter

Har du relevant arbetslivserfarenhet så vill arbetsgivaren gärna se denna först. Och då är det naturligt att närmast efter profiltexten börja med att lista jobb man haft, med början i det senaste. Kommer du närmast från skolan så listar du studiemeriterna först. För båda listorna gäller:

 • Lyft fram din prestation för de viktigaste 2–3 meriterna,
 • korta ned texterna kring de mindre viktiga meriterna,
 • år du ont om plats så är det bättre att utesluta de äldsta och minst relevanta meriterna
  än att pressa in maximalt med information.

Andra CV inom byggbranschen

Främst CV bör ditt CV knytas till och kretsa kring ditt yrke. Samtidigt så ingår ju yrket i ett större sammanhang – i ditt fall byggbranschen. Därför skadar det inte att också hämta lite inspiration även från närliggande yrken. Till exempel lär man som snickare med tiden även en bild av hur exempelvis målare, takläggare och andra byggnadsarbetare i allmänhet jobbar.

I arbetsgivarens ögon kan det finnas ett värde i att du visar att du förstår hur ditt arbete fungerar ihop med andra professioner – din del i en större helhet och din förmåga att koordinera ditt arbete med andras.


CV – exempel för snickare

Här nedan ser du själva stommen i ett funktionellt CV – en väldigt väl beprövad
struktur för ett modernt CV.

PROFILTEXT
Kort säljande summering av det mest relevanta i resten av ditt CV, anpassad till
specifika jobbet du söker.


PROFESSIONELL ERFARENHET
Lista över anställningar och uppdrag, i omvänd kronologisk ordning (alltså med
senaste meriten överst).


 • Befattning – exempelvis snickare
 • Arbetsgivarens namn
 • Ort
 • Period
 • Kärnuppgifter och ansvarområden i befattningen som snickare. Relevant merit: skriv ett par rader. Irrelevant merit: skriv några få ord eller inget alls.
 • Primära färdigheter och förmågor du fick använda som snickare. För en relevant merit så bör du skriva ett par rader men för en mindre relevant merit så skriv blott befattning, arbetsgivare period

UTBILDNING
Lista utbildningar, i omvänd kronologisk ordning. Skippa grundskola ifall du läst på
gymnasienivå
– Utbildningens namn
– Skolans namn


Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA