CV | Account manager

CV för jobb som account manager? Då behöver du ett effektivt och professionellt CV som kan ge bästa chanserna. Detta dokument är din första kontakt med potentiella arbetsgivare och bör därför framställa dig i bästa möjliga ljus. Nedan följer en omfattande guide om hur du skapar ett träffsäkert och övertygande CV som account manager.

Lyft din karriär med ett CV som öppnar dörrar! Använd vår expertdesignade guide för Account Manager-CV för att framhäva dina prestationer och färdigheter. Börja skapa ditt framstående CV idag och kliv in i din nästa stora möjlighet med självförtroende.

Vad är en account manager?

En account manager ansvarar för att hantera och utveckla relationer med ett företags kunder. De fokuserar på att förstå kundens behov, säkerställa tillfredsställelse och främja försäljning och kundlojalitet.

Söker jobb som account manager så visste du säkert detta redan. Men har du funderat på hur den specifika rollen ser ut där du nu ska söka jobb? Innan du ens börjar fila på ditt CV så är första rådet att ta reda på detta – vad gör rollen unik just där? Arbetsuppgifter? Ansvar? Arbetsplatsens kultur? Organisationen vision?

Genom att anpassa ditt CV, ditt personliga brev och resten av din kontakt med arbetsgivaren till såna saker så visar dina efterforskningar ett klart intresse av att arbeta där, dels att du vet precis vad du söker. Med dessa efterforskningar för handen så är det dags att titta på ditt CV till account manager, med avstamp i dess struktur.

CV – account manager: Struktur

Ett välstrukturerat CV är nyckeln till framgång för en blivande account manager. Det bör innehålla tydliga rubriker och avsnitt såsom personprofil, meriter, färdigheter och förmågor, samt grafisk form. Strukturen behöver vara lättförståelig och överskådlig så arbetsgivare snabbt kan hitta relevant information och fatta tycke för din profil.

1. Använd tydliga rubriker: Se till att varje avsnitt i ditt CV har en tydlig rubrik för att göra det lätt att orientera sig i.

Exempel:

Rubriker som “Arbetslivserfarenhet”, “Utbildning”, och “Personliga färdigheter” ger en tydlig överblick.

2. Konsekvent formatering: Håll samma stil genom hela dokumentet, inklusive teckenstorlek och typsnitt.

Exempel:

Om du använder Times New Roman, storlek 12, för dina arbetsbeskrivningar – använd samma för hela CV:t.

3. Prioritera innehållet: Placera den viktigaste informationen först – vanligtvis arbetslivserfarenhet.

Exempel:

Om du har lång arbetslivserfarenhet, börja med det avsnittet.

CV – account manager: Personprofil

Din personprofil är din chans att göra ett starkt första intryck som account manager. I denna sektion bör du kortfattat presentera din yrkesbakgrund, dina kärnkompetenser och personliga egenskaper, med fokus på hur dessa attribut gör dig till en idealisk kandidat för rollen som account manager. En effektiv personprofil fångar läsarens uppmärksamhet och bidrar till att göra ditt CV minnesvärt.

Exempel:

“Driven och resultatinriktad account manager med över fem års erfarenhet inom B2B-försäljning. Expert på att bygga långsiktiga kundrelationer och utveckla skräddarsydda lösningar som möter klienters specifika behov. Stark förhandlare med bevisad förmåga att öka försäljningen och förbättra kundnöjdheten. Söker nya utmaningar där jag kan använda min passion för kundservice och försäljning för att driva tillväxt.”

Läs mer om profiltext för att förfina din presentation.

Anpassa till jobbet du söker

Anpassa din profiltext till den specifika rollen du söker. Detta är viktigt för att visa att du söker just detta jobb och inte skickar schablonmässiga jobbansökningar. Här är det inte bara en fråga om att pricka rätt rent sakligt – det här avsnittet bör också beröra, åtminstone lite. Det är nämligen här som läsaren bör fatta tycke för din profil för att tycka att resten av ditt CV ska vara värt att läsa. Mycket av resten av ditt CV kan dock vara ungefär detsamma för liknande tjänster.

Visa din unicitet som account manager

Som blivande account manager är det avgörande att du skiljer ut dig från andra kandidater i ditt CV. Din unicitet behöver inte nödvändigtvis bygga på att vara överlägsen alla andra kandidater (även om det förstås hjälper!). Det viktiga är istället att framhäva de unika kvaliteter som gör dig till en idealisk kandidat för rollen som account manager just på denna arbetsplats.

Exempel för den med arbetslivserfarenhet

“Erfaren account manager med en dokumenterad förmåga att bygga och underhålla långsiktiga kundrelationer. Har framgångsrikt implementerat kundhanteringsstrategier som resulterat i ökad kundnöjdhet och försäljning. Min unika erfarenhet inkluderar att arbeta med internationella klienter vilket har gett mig en värdefull förståelse för global marknadsföring.”

Exempel för den utan relevant arbetslivserfarenhet

“Nyexaminerad från Handelshögskolan med specialisering inom försäljning och kundrelationer. Under mina studier ledde jag ett universitetsprojekt som fokuserade på att utveckla innovativa säljstrategier, vilket visar på mina analytiska färdigheter och förmåga att tänka strategiskt – nyckelelement i en framgångsrik account manager-roll.”

CV – account manager: Meriter

Framhäva dina meriter i ett CV till account manager för att ge en potentiella arbetsgivare en tydlig bild av dina styrkor och prestationer. I detta avsnitt kommer vi att gå igenom de tre huvudkategorierna av meriter:

 • Arbetslivserfarenhet
 • Utbildning
 • Övriga meriter

Varje kategori har sin unika betydelse och bidrar på sitt sätt till att skapa en komplett bild av dig som kandidat. En välstrukturerad och genomtänkt presentation av dina meriter kan vara skillnaden mellan att få jobbet eller inte.

Arbetslivserfarenhet

Detta avsnitt är kärnan i ditt CV. Om du har relevanta anställningar som account manager sedan tidigare så bör fokus ligga på dessa. Det är viktigt att lyfta fram hur du har bidragit till tidigare arbetsgivares framgångar och vilka konkreta resultat du har uppnått. Läs [mer om arbetserfarenhet i CV](https://cvmall.se/skriva-cv/arbete-och-relaterad-erfarenhet-i-ett-cv) för att bättre förstå hur du kan presentera dina erfarenheter.

Relevanta erfarenheter först

Normalt börjar man räkna upp sina meriter i omvänd kronologisk ordning så att den senaste meriten hamnar överst. Men det finns varianter som kan passa om bästa meriten inte är den senaste. I exempelvis ett tematiskt CV fokuserar du mer på relevanta erfarenheter som direkt anknyter till den yrkesroll du söker, snarare än att strikt följa den omvända kronologiska ordningen. Då grupperar du både dina erfarenheter lyfter på så vis fram de mest relevanta aspekterna av din karriär först, oavsett när de inträffade.

 • Försäljning och kundrelationer
  • “Account manager på [Företag] 2018 – 2020: Ansvarade för att hantera och utveckla nyckelkundrelationer, vilket resulterade i en 20 procent ökning av årlig kundnöjdhet.”
  •  “Försäljningsrepresentant hos [Företag] 2015 – 2018: Framgångsrikt implementerade nya försäljningsstrategier som bidrog till en ökning av försäljningen med 15 procent under två år.”
  •  “Kundserviceledare på [Företag) 2012 – 2015: Ledde ett team av kundservicemedarbetare och förbättrade teamets prestation och effektivitet genom utbildning och utveckling.”

Har du riktigt lite att skryta med så kan du vinna på att ta tematisering ännu längre genom att slå samman *både* arbetslivserfarenhet *och* utbildningar/kurser i teman.

Account manager – kvantifiera dina prestationer

I rollen som account manager är det mycket fördelaktigt att kvantifiera dina prestationer. Även om detta inte alltid är vanligt på den svenska arbetsmarknaden, är det en effektiv metod för att framhäva dina resultat i en kontext som är direkt relevant för rollen du söker. Kvantifierade prestationer ger en tydlig bild av ditt bidrag till tidigare arbetsgivares framgångar och talar i termer som är relevanta för arbetsplatsen du ansöker till.

Så kan du kvantifiera dina prestationer

Använd siffror och data för att konkret beskriva dina framgångar och prestationer.

 • Exempel 1: “Ökade försäljningen med 20 procent under första kvartalet genom strategisk kundhantering.”
 • Exempel 2: “Förbättrade kundnöjdheten med 15 procent genom att införa en ny feedbackmekanism och aktivt arbeta med kundrespons.”
 • Exempel 3: “Utvecklade och implementerade en ny kundvårdsstrategi som resulterade i att behålla 98 procent av nyckelkunder under ett ekonomiskt utmanande år.”

Beskriv dina arbetsuppgifter

Det är viktigt att ge en tydlig och detaljerad bild av dina tidigare arbetsuppgifter och ansvarsområden.

 • Exempel 1: “Ansvarade för att bygga och underhålla långsiktiga kundrelationer med stora företagskonton.”
 • Exempel 2: “Ledde ett team av fem personer i kundserviceteamet, med fokus på att förbättra kundupplevelsen och effektiviteten i kundhanteringsprocesser.”
 • Exempel 3: “Organiserade och genomförde regelbundna affärsmöten med nyckelkunder för att säkerställa kontinuerlig kundtillfredsställelse och identifiera nya affärsmöjligheter.”

Utbildning

Din akademiska bakgrund och relevanta fortbildningar är en väsentlig del av ditt CV för rollen som account manager. Det är viktigt att inkludera information om dina examina, när och var de erhölls, samt specifika ämnen eller kurser som är relevanta för rollen som account manager.

Utbildningar i kronologisk ordning

Lista din utbildning börjande med den senaste. Fokusera på de delar av din utbildning som är mest relevanta för en account manager-roll – de bör få mer utrymme än övriga utbildningar.

 • Exempel 1: “Masterexamen i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, 2020, med inriktning på marknadsföring och kundrelationsstrategier.”
 • Exempel 2: “Kandidatexamen i internationella relationer vid Lunds Universitet, 2017, med kurser i interkulturell kommunikation och affärsförhandlingar.”

Nämna specifika kurser

Det är fördelaktigt att lyfta fram specifika kurser som direkt relaterar till kompetenserna för en account manager.

 • Exempel 1: “Genomförde specialiserade kurser i strategisk försäljning, kundrelationshantering och CRM-systemens användning.”
 • Exempel 2: “Deltog i en certifierad utbildning i projektledning, vilket gav mig värdefulla insikter i att hantera stora kundprojekt.”

Andra studierelaterade meriter

Om du har ytterligare akademiska meriter som publikationer, stipendier eller forskningsprojekt så bör dessa också inkluderas, särskilt om de är relevanta för rollen som account manager.

 • Exempel 1: “Mottog Svenska Handelskammarens stipendium för bästa examensarbete inom företagsekonomi 2020, med fokus på kundlojalitetsprogram.”
 • Exempel 2: “Publicerade en artikel i ‘Journal of Business Management’ om moderna strategier inom kundrelationer, vilket visar på mitt engagemang och min djupgående kunskap inom området.”

Denna utökade och detaljerade presentation av din utbildningsbakgrund kommer att vara en stark grund i ditt CV som account manager, och visa upp din relevanta kunskap och kompetens för potentiella arbetsgivare.

Övriga meriter

I detta avsnitt kan du inkludera övriga meriter som stärker ditt CV, såsom ledarskap inom föreningsliv, idrottsliga framgångar eller hobbyer som visar på dina unika färdigheter och personliga egenskaper.

1. Bredda ditt CV: Inkludera meriter som visar på en bred kompetens, som volontärarbete eller språkkunskaper.

Exempel: “Volontärarbete i Sydamerika där jag utvecklade flytande spanska.”

2. **Personliga prestationer**: Lägg till prestationer som visar på din karaktär och arbetsmoral, till exempel idrottsframgångar eller andra utmaningar du bemästrat.

Exempel: “Maratonlöpare, vilket visar på min uthållighet och disciplin.”

CV – accountmanager: Färdigheter och förmågor

Som account manager är det viktigt att du kan visa på en stark uppsättning av färdigheter och förmågor. Dessa är inte utan snarare dina inneboende ”verktyg” – vissa som du har fötts med, andra som du har lärt dig genom livet (utanför arbetslivet eller utbildningsväsendet). För rollen som account manager så är vissa färdigheter och förmågor extra värdefulla:

 • Kommunikationsförmågor
 • Förmåga till relationsskapande
 • Strategiskt tänkande
 • Problemlösningsförmåga
 • Vissa av dessa värden kanske inte kommer fram genom tidigare arbetserfarenhet eller utbildning (särskilt om du är färsk på arbetsmarknaden och yrket) varför det blir extra viktigt att lyfta fram dem med hjälp av och korta och konkreta exempel från andra håll.

1. Använd specifika (och gärna kvantifierade exempel): Ge konkreta exempel på hur du använt dina färdigheter i praktiska situationer.

 • Exempel 1: “Som ledare för en lokal fotbollsförening ökade jag lagets sammanhållning och prestation, vilket ledde till en förbättring med 30 procent i vinststatistiken över säsongen.”
 • Exempel 2: “Organiserade en grannskapsloppis som drog in 20 000 kronor i överskott till gemensamma kassan – överträffade vårt mål med 50 procent.”

2. Inkludera rekommendationer och feedback: Citera positiva rekommendationer eller feedback från personer i ditt nätverk.

 • Exempel: “Min mentor i fotoklubben beskrev mig som ‘en naturligt begåvad fotograf med en sällsynt förmåga att fånga ögonblick som berör’.”

3. **Framhäv problemhantering**: Demonstrera hur du löst specifika problem eller utmaningar.

 • Exempel: “När vår familjesemester riskerade att ställas in på grund av en oväntad utgift, omorganiserade jag vår budget och planering, vilket möjliggjorde en minnesvärd och kostnadseffektiv resa för hela familjen.”

CV – account manager: Ton

Ton och språk i ditt CV bör vara professionellt och positivt. Det är viktigt att kommunicera självsäkerhet och entusiasm, men även att vara realistisk och ärlig om dina erfarenheter och färdigheter.

1. Var positiv men realistisk: Undvik att överdriva dina prestationer, men fokusera på positiva aspekter av dina erfarenheter.

 • Exempel: Istället för att säga “Jag förvandlade hela företagets försäljningsstrategi”, kan du skriva “Jag bidrog med innovativa idéer som förbättrade företagets försäljningsstrategi.”

2. Använd professionellt språk: Håll språket klart och koncist, och undvik slang och alltför vardagligt språk.

 • Exempel: Använd “Jag utvecklade” istället för “Jag fixade”.

3. Visa självsäkerhet utan att skryta: Det är viktigt att visa dina prestationer och förmågor utan att verka arrogant.

 • Exempel: Skriv “Jag är stolt över att ha lett ett framgångsrikt projektteam” istället för “Jag är bäst på att leda projekt”.

4. Använd aktivt språk: Skriv med aktiva verb för att skapa en direkt och engagerande ton.

 • Exempel: “Jag leder projekt” istället för “jag arbetar med projektledning”.

5. Var ärlig och självmedveten: Erkänn områden där du växer och lär dig, vilket visar på din förmåga till självreflektion och utveckling.

 • Exempel: “Jag fortsätter att utveckla mina kunskaper inom digital marknadsföring för att förbättra mina kompetenser inom området.”

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa att tonen i ditt CV är lämplig för en professionell account manager-roll, samtidigt som du ger en autentisk bild av dig själv.

CV – account manager: Grafisk form

Ett visuellt tilltalande CV kan göra stor skillnad. Använd en ren och professionell design som är lätt att läsa. Använd avsnitt och punkter och listor för att strukturera innehållet. Det är också viktigt att vara konsekvent med teckensnitt och färgscheman. Kom ihåg att ett överdrivet eller för färgrikt CV kan uppfattas som oprofessionellt. Kika bland enkla CV-mallar för inspiration eller börja från grunden – välj en tom CV-mall.

Sammanfattning

Att skapa ett välstrukturerat och professionellt CV är avgörande för framgången i din jobbsökning som account manager. Genom att tydligt presentera dina meriter, färdigheter och förmågor i en lättläst och visuellt tilltalande form, kommer du att stärka dina chanser att göra ett positivt intryck på potentiella arbetsgivare. Kom ihåg att vara ärlig och självsäker i din presentation och att alltid anpassa ditt CV till den specifika rollen du söker. Lycka till!


Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA