Personligt brev – engelska

Personligt brev – engelska i text och ton och med vad mer för att träffa rätt? Även den som är hyfsad på engelska till vardags kan känna av utmaningen i att nå du når fram med andemeningen och väcka intresse. För när det kommer till personligt brev så räcker det inte bara med att göra sig förstådd, om du vill komma vidare i rekryteringsprocessen.

Lästips:

Språket i ditt personliga brev

Vi börjar med den lättaste biten: Språket. Talar och skriver du engelska helt flytande och obehindrat så kan du lika gärna skriva direkt på det språket. Upplever du mer utmaning i att skriva direkt på engelska så kan du skriva ditt brev på svenska och sedan översätta det till engelska. När du översätter så behöver dock vara extra noga med främst några saker:

Översätt hela meningar – inte ord för ord

Se till att inte översätta texten ord för ord, för då riskerar du att omedvetet smyga in svensk grammatik i din engelska text. En metod mot det är att du i huvudet översätter en hel mening i taget och därefter skriver ned den.

Byta svenska talesätt och tankesätt

Se över om du använt dig av några talesätt eller uttryck som får antas vara utpräglat svenska. Byt ut dem till engelska eller ändra formuleringen till något som lär vara mer lättbegripligt för utomstående.

Rätt språk OCH rätt språknivå

Brevets formuleringar är inte bara en fråga om att göra sig förstådd på engelska. Eftersom ditt personliga brev i grunden är ett säljbrev så bör du också ta chansen att också tilltala läsaren. Och där spelar också språknivån in. Skriver du till välutbildade och välformulerade arbetsgivare så lär du inte tilltala med simpelt och slarvigt språkbruk, och omvänt.

Hitta rätt språknivå

Här lyser dina engelska språkkunskaper igenom extra väl – detta att kunna förstå och anpassa sig till rätt nivå kräver djupare kunskap om engelskt språkbruk än du normalt får lära dig i skolan. Men det finns vägar framåt även där, utan att först behöva åka på språkresa eller läsa universitetskurser.

Läs så mycket som möjligt av din tänkta arbetsgivares egna texter. Jobbannonsen ligger närmast till hands – den kan mycket väl vara skriven av just den person som sen ska läsa din ansökan och träffa dig på intervju. Vidga med det du finner på arbetsgivarens hemsida och sociala medier. Läs där och notera hur arbetsgivaren formulerar sig och vilka tankekoncept och uttryckssätt som återkommer. Vill du gå ett steg längre så titta på hela branschen du riktat in dig mot.

Som du ser så börjar du titta på språket närmast den/de du ska träffa och bygger på med organisationens och branschens språkbruk. Finns en tanke med detta. För matcha såväl person som organisation och branschen så vinner du på att lägga dig på en mellannivå. Och du kan ju inte sällan säkert veta vem du faktiskt kommer att träffa.

Engelskan skiljer sig mellan nationaliteter

När du anpassar din språknivå till mottagaren så bör du också ha i bakhuvudet att olika nationaliteter använder engelska på lite olika sätt. Skriver du till en amerikan, britt, botswan, polack eller finländare? Även om du behöver skriva till dem på engelska för att komma ifråga om jobb, så läser de inte din engelska på samma sätt.

Ta exempelvis detta med mått. Amerikaner talar om ”pounds”, ”yards” och ”feet”, och avskiljer decimaler med en punkt. Britter använder det metriska systemet med kilo och meter samt avskiljer decimaler med ett kommatecken (precis som resten av Europa och Sydamerika gör). Sen har vi polacker, finländare och alla andra utan engelska som modersmål. Då får du räkna med att de kan blanda uttryckssätt och tonalitet från sina egna kulturer (precis vi gör här, utan att tänka på det).

Så, ska du matcha mottagaren så gör du det i hög grad genom att hitta en liknande nivå och ton som mottagaren har. Då gör du det lättare för denne att känna igen sig i dig. Undantag möjligtvis om du söker jobb som engelsk språklärare på någon skola i Asien (näst efter folk med engelska som modersmål, är svenskar är populära för yrket där). Då är det brittisk engelska du bör hålla dig till – den ses på många håll som den mest ursprungliga.

Generellt förväntar sig läsare i anglosaxiska länder en lite mer formell ton i brevet än vi normalt använder i Skandinavien. Du kan behöva putsa lite extra på formuleringarna för att inte ge ett slarvigt intryck. Där kan du även undvika språkförenklingar, som exempelvis detta att dra ihop ord. Använd alltså hellre ”I do” istället för ”I’d” osv. Skriver du till amerikanska läsare så förväntas du även bre på lite – är du ”bra” här så är du ”fenomenal” där.

Inleda ett brev på engelska

Det finns visserligen traditionella och väletablerade fraser du kan öppna med, så som ”Dear [namn/titel på mottagaren, om du känner till detta]” eller ”To Whom It Concerns” osv. Fraserna har dock nackdelen av öppna upp på ungefär samma sätt som övriga jobbsökare gör i sina brev, och ger därigenom personliga brev rätt likartad inledning. Det är samtidigt innehållslösa fraser – de säger inte mycket mer än ”hej”.

Även om dessa innehållslösa standardfraser fortfarande duger på många håll så är det inget som hindrar dig från att redan i inledningen ta tillfället att istället marknadsföra dig. Få arbetsgivare lär rygga tillbaka ifall du prövar med en lite mer säljande ansats: ”Concerning the Exciting Position as a Fundraiser” eller ”Experienced Chef at Your Service”. Du kan här alltså lyfta arbetsgivaren eller dig själv, istället för att bara hälsa.

Avsluta personligt brev på engelska

Apropå säljande inledning så kan du även pröva en lite säljande avslutning, genom att lägga in en s.k. ”call to action” – en uppmaning till handling. Betyder att du på något snyggt sätt manar läsaren att agera i någon särskild riktning. Så här kan det till exempel se ut:

”Looking forward to meet the team, have a look at the workplace and talk about the best way for me to contribute.”

Indirekt så manar du till att kallas till anställningsintervju, på ett sätt som både visar intresse och vilja att bidra. Efter en sådan uppmaning kan du runda av med något mer allmänt som passar tonen i resten av brevet:

  • ”Best Regards” (bästa hälsningar)
  • ”Kind Regards” (vänliga hälsningar)
  • ”Yours Truly” (högaktningsfull)

Sist av allt anger du ditt namn.

Personligt brev – engelska gör även skillnad på utseende?

Innehållet är förstås viktigast i ett personligt brev. Och har du inte har kryddat ditt brev med någon svulstig och vågad design så skulle du i princip kunna nöja dig med att ha tagit dig så här långt. Men söker du dig mot mer estetiska yrken och arbetsplatser så får du räkna med att arbetsgivare ger din design lite extra uppmärksamhet. Och även där uppstår ju frågan om vem mottagaren är och bäst tilltalas.

Lästips: Personligt brev – Layout

Avslutningsvis

Låt texten vila någon dag. Läs därefter igenom den med mottagarens ett kritiskt öga. Detta är en tumregel som gäller alla ansökningshandlingar som du skickar, men gör extra nytta om du skrivit på ett främmande språk. För då med lite distans till texten har du lättare att fånga upp och fixa till formuleringar som skorrar mer svenskt än du tänkt dig.


Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA