CV | Läkare – skrivtips och CV-exempel

CV läkare väcker intresse med – hur kan ett sådant se ut? Vilka meriter bör vara med och vilka av dessa bör ges extra stort utrymme? Och vad göra med resten? Artikeln vägleder genom dessa och flera andra frågor.

Skapa ditt eget läkare CV kan göras inom några minuter. Spara dig själv och vara helt säker på att ditt CV är av god kvalitet.

Läkare | CV – Layout

Är du inte estetiskt lagd så låt gärna bli att designa ett CV själv. För även om det ser ursnyggt ut i dina egna ögon så läsaren få ett helt annat intryck än du hade tänkt dig. Du kan antingen författa allt i ett vanligt Word-dokument eller använda dig av en färdig mall.

CV | Läkare – exempel på struktur och innehåll

Det finns ett par olika strukturer att välja bland men idag är den funktionella strukturen så pass välbeprövad och väletablerad att du tryggt kan välja den. Självfallet kan du välja en annan för att exempelvis stå ut lite mer eller kamouflera meritglapp (se lite längre ner), men då behöver du samtidigt vara säker på att du verkligen förmedlar det som du tänkt dig.

Närmast går artikeln igenom ett funktionellt CV, som vanligtvis har fyra huvudsektioner.

Profiltexten introducerar dig

Denna bör vara en kärnfull och övertygande introduktion av dig. Visserligen lär du också lista meriter och skicka med ett övertygande personligt brev. Men det är det ditt CV:s introduktion som ger dig främsta chansen att lyfta fram det mesta av det bästa av dig.

Av ditt CV så kan du lägga uppåt en tredjedel på denna inledande del. Här rör du kort och i positiva ordalag vid dina allra främsta meriter, din ambition och din person, utan att slå över till en skrytsam ton.

Lästips: Skriva en vinnande CV profiltext

Skapa ditt eget CV kan göras inom några minuter. Spara dig själv och vara helt säker på att ditt CV är av god kvalitet. CVKungen.se kan allvarligt hjälpa dig att få den arbetsintervjuen.

Relevanta arbetslivserfarenheter först, om du har sådana

Relevant arbetslivserfarenhet klassas normalt sätt högst, i rekryteringssammanhang. Det är meriter som visar att du har praktiskt och faktiskt erfarenhet av ett område, vilket överträffar blott en teoretisk förståelse av det.

Söker du en tjänst inom exempelvis allmän medicin och redan arbetat inom området så passar det ju bra att inleda din lista med denna merit. Därunder fyller du på med resten av arbetsmeriter, i omvänd kronologisk ordning. Du varken behöver eller bör ge varje merit lika mycket utrymme (se längre ner, om omfattningen på ditt CV).

Lästips: CV | Barnläkare & CV Exempel för läkarassistenter

Studiemeriter först, om du saknar relevant arbetslivserfarenhet

Saknar du relevant arbetslivserfarenhet så lär dina studiemeriter vara ditt främsta trumfkort. Räknar du dock med att konkurrera med jobbsökande med ungefär samma läkarutbildning så kan det vara svårt att sticka ut ur mängden blott med läkarexamen.

Gått några mer unika kurser som ligger helt i linje med tjänsten du söker? Kanske du gjorde en extra god studieinsats i någon av kurserna som skvallrar om din fallenhet för detta medicinska område? Ge då dessa kurser ett par extra ord, så att du kan framstå som något mer unik och lämplig för jobbet, än att blott ha gått läkarlinjen.

Övriga meriter

Så långt om formella meriter. Till dessa kan du även lägga informella meriter – kunskaper och färdigheter som du har tagit till dig på annat sätt än genom arbete och studier. Och här finns ju föga begränsningar, bara de har relevans och viss tyngd för yrket du söker. Har du erfarenhet av ideellt arbete kring människors hälsa? Långtidsvårdat eller räddat livet på någon? Värt att nämna. Längre fram får du dock väga deras meritvärde mot varandra.

Genom övriga meriter kan du indirekt också signalera något av dina drivkrafter och din personlighet. För bakom oavlönade meriter ligger garanterat några av dina intressen och drivkrafter – i förlängningen din personlighet.

Läs också:

Alternativt sätt att lista meriter: Blanda meriter

Du kan också föra meriterna i en enda lista, i omvänd kronologisk ordning, efter profiltexten. Du börjar alltså med din främsta merit, om den så kommer från arbetslivet, studielivet eller ideella livet, och fyller sen på med resten (av det som är relevant). Här visare du tydligare en utvecklings- och karriärsbana. Kan särskilt passa om du har en rak karriärsbana så långt, utan avbrott och avstickare.

För att läsaren ändå enkelt ska kunna se vilken typ av merit som är vilken så kan du inleda varje merit med en ”Arb:”, ”Utb:”. ”Övr:” eller snarlikt.

Klassiskt CV

Har du en mindre rak karriär – kanske med både avbrott och avstickare i livet? Då kan det klassiska CV:t passa bättre. Där skriver du inga listor alls utan din livsberättelse (som ett klassiskt CV står för) skriver du helt i löpande text. Där beskriver du meriterna mer fritt och kan då exempelvis nämna vissa typer mer kategoriskt eller ange perioder med rundare datum. På så vis kan du fästa läsaren uppmärksamhet mer på meriternas värden än glappen mellan dem.

Lästips: Hur skriva CV?

Språkbruk

Gör dig enkel att förstå. Det finns inte mycket vinning i att du placerar din lämplighet som läkare i skuggan av en bländande språkdräkt. En språknivå någonstans över konversationssvenska men under akademisk svenska lär passa. Slutänden så vinner du på att framstå som en sympatisk, blivande kollega som är lätt att kommunicera med.

Omfattning

Hur omfattande ska ett CV vara? Det enklaste svaret pekar mot 1–2 sidor. Samtidigt handlar längden på CV:t främst om att inte överösa läsaren med information. Och därför är det inte bara längden utan även CV:ts informationstäthet som spelar roll. Har du gott om meriter så bör du sovra bland dem – alla kan inte ges samma utrymme, och vissa kan du helt stryka.

CV med för mycket meriter

Sovrandet handlar dessutom om mer än att skona läsaren från informationsstress. Det handlar också om att skapa klarhet och tydlighet. Meriter konkurrerar om läsarens uppmärksamhet. CV:t kan alltså vinna i klarhet genom att CV gallras. En metod är att du väger dina tre högsta meriter mot din lägsta merit och ställa dig dessa frågor:

  • Täcker de högsta meriterna det som din lägsta merit framhäver, dvs. gör den lägsta överflödig att nämna?
  • Förutsätter någon av dina främre meriter att du även har den lägre meriten? Exempel: Läkarlinjen förutsätter att du har gått grundskola och naturvetenskapligt gymnasium (eller motsvarande komvuxutbildning).
  • Belastar eller skymmer den lägre meriten någon av de främre meriterna på något sätt? Kan exempelvis vara en lägre merit pekar mot en annan ambition i livet, vilket kan signalera ambivalens.

Är svaret Ja på någon en av dessa frågor så bör du vinna på att ge lägre meriten ett minimalt med utrymme. Är svaret Ja på flera av dessa frågor så kan du vinna på att helt utesluta den. Visst finns då risken för att det blir glapp i ditt CV, men det lär inte ge dig sämre chanser inför en intervju. Däremot bör du vara beredd på att få frågor om glappet/glappen – se då till att ha något konstruktivt svar i redo.

CV med för få meriter

Har du få meriter så kan det vara frestande att ta med alla du har. Men tumreglerna närmast här ovan gäller även här, vilket betyder att du inte bör ta med meriter som inte tillför något mervärde än högre meriter.

Du kan inte lista en mängd slagstarka meriter, men inte heller fylla ut med menlösa meriter. Däremot kan du gå djupare in i dina få meriter. Du ger de unika, relevanta delarna av dem lite mer utrymme. Vilket ansvar hade du? Vilka fall mötte du? Vilka resultat åstadkom du? Ungefär så.


Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA