Artikel

Skriva uppsägningsbrev – arbetstagare

Postat på |

Ett uppsägningsbrev vid anställning är ett viktigt steg i processen att lämna sin nuvarande anställning. Det är avgörande att göra det på ett professionellt och respektfullt sätt för att bibehålla goda relationer med din arbetsgivare och kollegor. Denna artikel guidar dig genom processen att skriva ett effektivt uppsägningsbrev.

Uppsägningsbrev för arbetstagare – vad är det?

Ett uppsägningsbrev för arbetstagare är ett formellt dokument som du som anställd skickar till din arbetsgivare för att meddela att du avser att avsluta din anställning. Det fungerar som ett officiellt meddelande och bör skrivas på ett klart och respektfullt sätt.

Regler kring uppsägning

När du planerar att säga upp dig är det viktigt att förstå de regler och villkor som gäller. Här är några nyckelpunkter att tänka på:

 • Uppsägningstid: Kontrollera vilken uppsägningstid som gäller enligt ditt anställningsavtal och kollektivavtal.
 • Meddelande till arbetsgivaren: Det är viktigt att ge din arbetsgivare det officiella beskedet i god tid.
 • Skälen för uppsägning: Du måste inte ange skäl till din uppsägning men det kan bidra till tydlighet. Oavsett så bör du vara redo att förklara dig om arbetsgivaren frågar.

Uppsägningsbrev och uppsägningstid

Vid uppsägning är uppsägningstiden en central del, för i samma ögonblick som ditt uppsägningsbrev når fram till arbetsgivaren så börjar din uppsägningstid att räknas ned.

Lag (1982:80) om anställningsskydd – oftast kallad LAS, slår fast att båda parter har minst en månads uppsägningstid (11 §). Därutöver så regleras din uppsägningstid gentemot arbetsgivaren genom kollektivavtal och ditt eget anställningsavtal (medan arbetsgivaren uppsägningstid gentemot dig regleras i lagen).

I sällsynta fall kan både arbetstagare och arbetsgivaren avbryta en anställning *utan* att ta hänsyn till uppsägningstid (4 §). Premisserna där är förstås strikta – det ska mycket till för att svika motparten på det här sättet utan konsekvenser.

Formerna för uppsägning

Uppsägning från arbetstagaren finns inte reglerad i lag – i princip går det att säga upp sig på vilket sätt som helst men inom ramarna för vad ditt anställningsavtal och eventuella kollektivavtal säger.

Gör du ingen skriftlig uppsägning så måste arbetsgivaren lämna en skriftlig bekräftelse på att uppsägningen har tagits emot. Som jämförelse så är en uppsägning från arbetsgivarens sida däremot är lagreglerad – ställer bland annat krav på skriftligt uppsägningsbrev för anställning (8 §).

Uppsägningsbrev – struktur och innehåll

Över till själva uppsägningsbrevet. Även om du inte har krav på dig att skriva ett så vinner du på att göra det ändå. Framför allt handlar det om tydlighet för att undvika missförstånd och underlätta processen efter. Och i tydlighetens anda bör därför ditt uppsägningsbrev ha genomtänkt struktur och innehåll.

Innehåll

Här är några punkter som ditt uppsägningsbrev absolut bör innehålla:

 • Datum: Dagens datum, även om uppsägningstiden räknas tidigast från det att uppsägningsbrevet nått arbetsgivaren.
 • Avsikt: Börja med att direkt ange att brevet är en uppsägning av din anställning.
 • Uppsägningstid: Ange vilken dag din uppsägning träder i kraft (den måste ju inte träda i kraft så fort brevet når arbetsgivaren) och vilken sista arbetsdag blir enligt uppsägningstiden.
 • Tack: Det är bra att tacka för tiden på företaget och de erfarenheter du fått.
 • Kontaktuppgifter: Inkludera dina kontaktuppgifter, även för tiden efter anställningens upphörande, för eventuella frågor.

Struktur

En tydlig och logisk struktur hjälper dig att undvika missförstånd. Ett förslag på struktur kan vara:

 1. Rubrik: ”Uppsägning av anställning”
 2. Datum och mottagre
 3. Inledande mening som klargör att brevet är en uppsägning
 4. Information om sista anställningsdag, med hänsyn till uppsägningstiden
 5. Tack för tiden på företaget
 6. Kontaktuppgifter

Var strategisk kring uppsägning

När du planerar att säga upp dig är det viktigt att tänka igenom tajmingen och vem som bör ta emot ditt brev.

Bästa tid att avsluta en anställning

Slutdatumet är värt att räkna på för en sömlös övergång till nästa grej i ditt liv, om det så är nytt jobb, studier eller annat. Ditt uppsägningsbrev behöver du lämnas in i tillräckligt god tid för att hela uppsägningstiden ska hinnas med. Däremot finns inget som hindrar att du lämnar in brevet tidigare än så, vilket kan vara ett sätt att skapa felmarginal eller ge arbetsgivaren lite mer tid att anpassa sig till förändringen.

Exempel:

Enligt anställningsavtalet har du två månaders uppsägningstid. Pga. av ett nytt jobberbjudande så vill du kunna avsluta din nuvarande anställning om tre månader, då du kan börja på det nya jobbet. Detta ger dig en månad att lämna in ditt uppsägningsbrev. Skulle det råka bli så att det kommer in senare än så så uppstår en kollision mellan nya och gamla jobbet.

Med lite framförhållning så har du alltså en period när du när som helst kan lämna in ditt uppsägningsbrev. Faktum är att du kan vara ute i princip hur god tid som helst. Och vill du vara sjyst mot chefen så är du tidigt ute.

Vill du vara extra hänsynsfull mot chefen så undviker du dessutom att lämna in ditt uppsägningsbrev en fredagseftermiddag. Du vet nog själv hur kul det är att få en rejäl utmaning lagom inför helgen. Särskilt på mindre arbetsplatser där man arbetar nära varandra så är en uppsägning kännbar på flera sätt. Här blir det extra viktigt med fingertoppskänsla där.

Uppsägningsbrev – vad händer efteråt?

Efter att du lämnat in ditt uppsägningsbrev kommer din arbetsgivare sannolikt att föreslå ett avslutande möte för att diskutera detaljerna kring din uppsägning.

Har du i ditt uppsägningsbrev inte angett något skäl till uppsägningen så bli inte förvånad om närmaste chefen snarast vill ha en pratstund med dig. Chefen vill nämligen förstå om du är missnöjd med något och se om ditt beslut bero på något missförstånd, och om det kanske finns andra lösningar än att förlora dig.

Detta möte kan alltså vara ett sista tillfälle för förhandling. Med ditt uppsägningsbrev har du nämligen signalerat att det är skarpt läge – du tvekar inte att sluta. En sådan tydlig signal skapar ett ultimatum som kan tvinga fram lösningar som tidigare inte fanns på förhandlingsbordet. Här vinner du på att lyhörd för chefens förståelse och förslag.

Oavsett varför du vill gå vidare så vinner du på att avsluta din tid på ett hänsynsfullt och respektfullt sätt, inte minst för att få hyfsade referenser.

Söka nytt jobb?

Om du säger upp dig för att söka nya utmaningar är det viktigt att uppdatera ditt CV och skriva ett nytt personligt brev. Läs mer om hur du kan uppdatera ditt CV [här](https://cvmall.se/skriva-cv/) och få tips på hur du skriver ett personligt brev [här](https://cvmall.se/personligt-brev/).

Sammanfattning

Ett korrekt uppsägningsbrev är en viktig del av processen att avsluta en anställning. Genom att följa råden i artikeln så säkerställer du att processen blir så korrekt, smidig och hänsynsfull som möjligt.

FAQ – vanliga frågor kring uppsägningsbrev för arbetstagare

Måste mitt uppsägningsbrev innehålla en anledning till varför jag säger upp mig?

Nej, du är inte skyldig att ange en anledning till din uppsägning i brevet. Det är dock alltid bra att förbereda en förklaring om din arbetsgivare frågar.

Hur lång bör min uppsägningstid vara?

Din uppsägningstid beror på vad som står i ditt anställningsavtal eller det aktuella kollektivavtalet. Vanligtvis är uppsägningstiden minst en månad, men det kan variera.

Kan jag dra tillbaka mitt uppsägningsbrev efter att jag skickat det?

En gång inlämnad är din uppsägning juridiskt bindande. Dock kan arbetsgivaren i vissa fall gå med på att annullera uppsägningen om du ändrar dig. Detta kräver ett samtycke från arbetsgivaren.

Behöver jag skicka uppsägningsbrevet via post eller räcker det att lämna det digitalt?

Det är bäst att följa arbetsplatsens riktlinjer för formell kommunikation. Om inga specifika riktlinjer finns kan du skicka det digitalt men det rekommenderas att även lämna en fysisk kopia för att säkerställa att det har mottagits.

Hur bör jag agera om jag känner mig osäker på hur jag ska formulera mitt uppsägningsbrev?

Om du känner dig osäker är det en god idé att söka vägledning eller använda dig av mallar som kan hjälpa dig att strukturera brevet korrekt. Du kan hitta uppslag uppsägningsbrev online, exempelvis på CVmall.

Friskrivningsklausul

Denna artikel är en vägledning och inget juridiskt dokument. Och även om vi kontrollerar fakta så väl det går så kan något bli fel. Dessutom kan sakförhållanden ändras efter publicering. Du bör alltså själv kontrollera aktuella relevanta regler och avtalsvillkor.


Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA