Personligt brev för ingenjör – din framsida

När du söker jobb som ingenjör är det viktigt att ha ett starkt personligt brev. Det är din jobbansökans försättsblad och därmed framsida – din första chans att visa din potential och övertyga arbetsgivaren om att du är rätt person för jobbet. I denna artikel kommer vi att ge dig tips om hur du skriver ett effektivt personligt brev som ingenjör och ge dig exempel på hur du kan formulera ditt eget brev.

Layout i personligt brev för ingenjör

Layouten i personligt brev för ingenjör är viktig för att göra det enkelt att läsa och att hålla det professionellt. Ett bra sätt att strukturera brevet är med att ha en inledning, en huvuddel och en avslutning. Var noga med att använda en lättläst font och att ha en välorganiserad layout.

Läs vidare: Layout för personligt brev

Personligt brev – inledning som väcker nyfikenhet

Ditt personliga brev fungerar som en din framsida för dina professionella profil, och inledningen som en första liten introduktion till resten av dig. Med andra ord ett viktigt stycke – som öppningsscenen i en film eller första kapitlet i en bok.

Viktigast här är att väcka arbetsgivarens intresse. Det gör du inte genom att späcka stycket med alla dina förtjänster – de kommer främst in i nästa avsnitt. Istället bör du visa att du har läst på och vet precis vad du söker och möjligtvis koppla det till någon av dina förtjänster. Konkret så skriver du i inledningen hur du fann tjänsten och företaget och vad i dessa som du främst fastnade för. Punkt.

Läs vidare: Inledning för personligt brev

Skriv huvuddelen för att övertyga om din lämplighet som ingenjör

I huvuddelen av ditt personliga brev ska du beskriva varför du är lämplig för jobbet som ingenjör. Det är alltså här som du visar att du har de rätta kunskaperna, erfarenheterna och egenskaperna för det specifika jobbet. Eftersom du också bifogar ett CV för ingenjör så går du dock inte igenom allt som du har gjort och kan. Istället tar du väl valda exempel ur ditt CV som extra väl lyfter fram din lämplighet. Sen får du fram lämpligheten genom att kort och kärnfullt peka på hur dessa exempel talar för att du passar för arbetsuppgifterna och kraven i jobbannonsen.

Du kan till exempel lyfta fram något ur din teoretiska eller praktiska kompetens i relation till någon specifik arbetsuppgift eller ett visst ansvar i nya jobbet. Här kan du också beskriva vilka projekt du har arbetat med tidigare och vilka resultat du har uppnått. Om exempelvis annonsen efterfrågar en resultatinriktad ingenjör så är det så du kan lyfta den sidan hos dig.

Försök inte få med allt. För varken ditt personliga brev eller ditt CV är tänkta att på egen hand ge dig jobbet – de är tänkta att leda fram till en jobbintervju. Och att spara något (men bara vagt signalera dess existens) kan dessutom göra arbetsgivaren mer nyfiken och minska risken för att bli bortvald redan utifrån din jobbansökan.

Avsluta brevet genom att leda vidare

I slutet av personligt brev för ingenjör bör du sammanfatta varför du är en klar kandidat för jobbet. Det är också viktigt att du får fram din entusiasm för jobbet utan att låta inställsam. Avsluta brevet med att milt uppmana arbetsgivaren att ta kontakt med dig för att diskutera möjligheter vidare. Och försäkra dig om att din jobbansökan har dina kontaktuppgifter väl synliga – det ska vara lätt att kalla dig till jobbintervju.

Läst vidare: Avslutning ­– personligt brev

Färdigt personligt brev för ingenjör – är det bra eller dåligt?

Att ha ett färdigt personligt brev för ingenjör kan vara till hjälp som inspiration. Samtidigt är det viktigt att anpassa det för varje specifikt jobb du söker. Ett personligt brev som bygger på någon färdig mall för ingenjör kan nämligen lätt ge ett se alltför generellt intryck – som ett brev för massutskick. Får arbetsgivaren det intrycket så lär du få minimal chans att ens få komma på anställningsintervju.

Så ta dig tid att läsa igenom jobbannonsen och anpassa ditt personliga brev för att matcha de specifika kraven för jobbet. Detta visar att du har gjort din research och att du verkligen är intresserad av just detta jobb.

Sammanfattning

Personligt brev för till exempel ingenjör är din chans att visa din potential och övertyga arbetsgivaren om att du är rätt person för jobbet. Det är viktigt att du visar din unika förmåga och vad du kan bidra med till företaget. Strukturera brevet på ett professionellt sätt med inledning, huvuddel och en avslutning. Håll en professionell ton och anpassa brevet för varje jobb du söker. Visa din motivation för jobbet.

Lästips: Personligt brev – engelska

Personligt brev – exempel ingenjör

Här är ett exempel på hur du kan skriva ett personligt brev för en ingenjör. Utan annons att D relatera till så blir det lite generisk. Dock så ser du hur läsaren fångas in, övertygas och leds fram till att kalla dig till intervju:

”Härmed söker jag tjänsten som [befattning]

Jag söker med entusiasm rollen som ingenjör på [företagets namn]. Med min bakgrund som civilingenjör inom maskinteknik och min erfarenhet av att arbeta inom produktutveckling tror jag att jag kan göra en stor skillnad i er organisation.
Min erfarenhet från [något område] talar för att jag bidra till er [något specifikt område]. Har nämligen arbetat med flera spännande projekt kring robotutveckling för industriella tillämpningar, med 30 procent högre produktion som följd. Jag har också varit involverad i utvecklingen av en ny motor som resulterade i en minskning av produktionskostnaderna med 20 %. Min expertis inom maskinteknik, mina tekniska färdigheter och min förmåga att arbeta i team gör mig till en stark kandidat för rollen som ingenjör på [företagets namn].
Jag är övertygad om att jag skulle kunna bidra till företagets framgång genom att utveckla nya produkter, optimera befintliga processer och samarbeta med teammedlemmar för att uppnå bästa möjliga resultat.
Närmast ser jag fram emot möjligheten att träffa er för att närmare diskutera hur jag kan bidra till verksamhetens syfte och mål.

Vänliga hälsningar
[Ditt namn]


Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA