CV | Social media manager

CV för social media manager behöver ligga precis rätt i tiden (och helst närmaste framtiden) för att träffa rätt. Inom många organisationer så gäller det att nämligen att förvalta och förstärka ett varumärkes närvaro på sociala medier genom att dra fördel av senaste verktygen och metoderna. Här ger inte minst framförhållning ett försprång.

Utforma ett CV som säkrar din position som social media manager. Genom att utnyttja de mallar som erbjuds av våra samarbetspartners kan du göra ditt CV distinkt och märkbart. Prova kostnadsfritt, hämta som PDF och ansök om rollen som social media manager omgående.

Struktur i CV för social media manager

En välstrukturerad och genomtänkt CV-layout är nyckeln till att visa upp din erfarenhet och dina färdigheter på ett övertygande sätt. Inkludera dessa viktiga delar:

 • Namn och kontaktuppgifter: Tydliga och lätta att hitta.
 • Personprofil i CV för social media manager: En kortfattad översikt över din karriär och dina mål.
 • Meriter i CV för social media manager:
 • Arbetslivserfarenhet: Beskriv dina tidigare roller och vad du åstadkommit.
 • Utbildning: Relevant akademisk bakgrund och fortbildning.
 • Övriga meriter: Framgångar utanför arbetslivet som visar på din mångsidighet.
 • Färdigheter och förmågor: Specifika kunskaper och naturliga talanger som gör dig unik.

Namn och kontaktuppgifter

Detta avsnitt bör vara enkelt och rakt på sak. Inkludera ditt fullständiga namn, professionell e-postadress, telefonnummer och eventuellt en länk till din LinkedIn-profil eller annan professionell webbplats. Här har du en chans som du absolut inte bör missa: att visa din skicklighet som social media manager genom din profil på just sociala medier.

Personprofil i CV för social media manager

Personprofilen i ditt CV är din chans att direkt engagera rekryteraren med en övertygande översikt över din professionella identitet. Det är här du formulerar en koncis och kraftfull sammanfattning av din erfarenhet, dina styrkor och dina professionella ambitioner inom social media management. En välformulerad personprofil kan effektivt skapa intresse och ge rekryteraren en anledning att läsa vidare.

Den ska dock vara kort – helst inom fem rader, och bör fokusera på din unika kombination av färdigheter och erfarenheter och hur dessa kan bidra i den roll du söker dig till. Här går du rakt på sak (utan att låta kaxig) med en tydlig bild av ditt professionella varumärke.

Här är tre exempel på hur du kan formulera din personprofil i CV för social media manager:

Exempel 1:

I mig har ni en resultatinriktad social media manager med över fyra års erfarenhet av att driva ökat engagemang och stärka online-närvaro för flera ledande varumärken. Expert på att utveckla strategiska innehållsplaner och för maximal effekt optimera sociala mediekampanjer.

Exempel 2:

Dynamisk och kreativ social media specialist med fräsch examen inom digital marknadsföring. Specialiserad på att använda data-driven analys för att skapa engagerande innehåll och kampanjer som genererar verklig interaktion och tillväxt på sociala medieplattformar.

Exempel 3:

Jag är en passionerad och innovativ social media manager med två års praktisk erfarenhet inom startup-miljöer. Dokumenterad förmåga att använda sociala medier för att bygga varumärkeslojalitet och föra dialog med kunder. Skicklig i att anpassa mig snabbt till föränderliga trender och implementera nya strategier för kontinuerlig förbättring.

Dessa exempel ger en tydlig och intressetriggande bild av kandidatens bakgrund och färdigheter och understryker deras potential att bidra till ett företags framgång inom social media management.

Meriter i CV för social media manager

När du skriver ditt CV som social media manager är det viktigt att inte bara lista dina tidigare arbetsuppgifter utan att tydligt demonstrera hur dina insatser bidrog till tidigare arbetsgivares framgång. Detta avsnitt ska visa på din förmåga att använda sociala medier för att uppnå konkreta affärsmål.

Meriterna bör du lista i omvänd kronologisk ordning så att de senaste, inom Arbetslivserfarenhet, Utbildning respektive Övriga meriter hamnar överst. I normalfallet så säkrar det att det att det mest relevanta hamnar överst. Inom social media management är det också kompetensen också väldigt mycket en färskvara inom en snabbt föränderlig bransch. Därför har det du gjorde för sex år sen klart lägre värde än du gjorde förra året.

Arbetslivserfarenhet

I ditt CV är arbetslivserfarenhetsdelen kritisk för att visa potentiella arbetsgivare inte bara var och när du har arbetat utan också de konkreta resultaten och framgångarna av ditt arbete. Denna sektion bör metodiskt lyfta fram dina mest relevanta erfarenheter inom sociala medier där du främst ger utrymme åt de roller och ansvarsområden som bäst matchar den position du söker.

När du listar din erfarenhet så se till att du kring de mest relevanta meriterna också kort nämner de positiva utfallen av dina insatser, och allra helst i mätbara resultat. I arbetsgivares ögon är en social media manager nämligen framgångsrik så långt siffror kan visa. Genom att lyfta fram kvantitativa resultat så visar du dels att du förstår detta men dels också gör det enklare för arbetsgivaren att få en uppfattning av hur stort värde du bör kunna tillföra organisationen.

Här är två exempel som ger en tydlig bild av kandidatens roller, ansvarsområden och framgångar:

Exempel 1:

 • Position: Social media coordinator på Företag X (januari 2018 – december 2020)

 • Ansvar: Jag var ansvarig för att utarbeta och genomföra omfattande sociala mediestrategier över olika plattformar, syftande till att förhöja varumärkeskännedom och engagemang bland målgruppen.

 • Resultat: Genom mina insatser och initiering av målgruppsanpassade kampanjer, samt noggrann uppföljning och analys av användardata lyckades jag öka engagemanget bland följarna med 50 procent. Jag bidrog även till att förbättra direktkommunikationen med kunder, vilket reflekterades i förbättrad kundfeedback.

Exempel 2:

 • Position: Social media manager på Byrå Y (maj 2016 – december 2017)

 • Ansvar: För Facebook och dåvarande Twitter skapade jag dynamiskt och engagerande innehåll som stödde och förstärkte kundens varumärkesstrategier och affärsmål.

 • Resultat: Genom att effektivt implementera målinriktade innehållsstrategier och kreativa kampanjer, bidrog jag till att fördubbla byråns webbtrafik och öka konverteringsfrekvenserna signifikant inom en sexmånadersperiod vilket direkt påverkade kundens lead generation och intäktsökning.

Genom att strukturera denna sektion på detta sätt ger du en klar och övertygande bild av din förmåga att generera mätbara resultat och bidra positivt till ett företags sociala medienärvaro och övergripande affärsmål.

Utbildning

Det är avgörande att visa hur din utbildningsbakgrund har gett dig den teoretiska grunden och praktiska färdigheter som krävs för att lyckas som social media manager.

Exempel 1:

 • Utbildning: Kandidatexamen i marknadsföring med inriktning på digitala strategier och sociala medier från Universitetet Z (2014 – 2018)

 • Relevanta kurser: Digital marknadsföring, sociala medier i affärssammanhang, online-beteende och content management.

 • Projekt: Mitt slutprojekt analyserade effekten av influencer marketing på konsumentbeteenden vilket gav mig djupgående förståelse för strategisk användning av sociala medier.

Exempel 2:

 • Certifiering: Social media management från Plattform A (2019)

 • Kursinnehåll: Avancerade kurser i social media-analys, content marketing och social media annonsering.

 • Tillämpning: Denna certifiering har direkt tillämpats i mina roller för att förbättra kampanjeffektivitet och ROI genom avancerade analysmetoder och optimering av annonser.

Läs mer om utbildning i CV

Övriga meriter

Det är viktigt att inkludera information som visar på din mångsidighet och förmåga att överföra dina kompetenser till olika sammanhang.

Exempel 1:

 • Aktivitet:** Volontärarbete som social media-rådgivare för Välgörenhetsorganisation Z (2020 – nu)

 • Uppdrag: Ökade organisationens synlighet och engagemang online genom strategiska sociala mediekampanjer.

 • Resultat: Ökade följarnas interaktion med 70 procent och bidrog till en ökad medvetenhet och finansiellt stöd för organisationens projekt.

Exempel 2:

 • Roll: Ledare för universitetsgruppen Digital Marketing Innovators (2015 – 2018)

 • Initiativ: Organiserade evenemang, workshoppar och talarserier fokuserade på de senaste trenderna inom digital marknadsföring.

 • Nätverk: Skapade en plattform för kunskapsutbyte och nätverkande vilket stärkte medlemmarnas förståelse för digital marknadsföring och öppnade upp för karriärmöjligheter.

Färdigheter och förmågor

I rollen som social media manager är det avgörande att kunna kombinera tekniska färdigheter med personliga förmågor för att effektivt hantera och växa en organisations närvaro på sociala medier. Här nedan detaljeras hur dessa kompetenser kan presenteras i ditt CV.

Färdigheter

Tekniska färdigheter är kärnan i en social media manager-roll och bör tydligt demonstrera din förmåga att effektivt använda och analysera olika plattformar. Eftersom det ständigt kommer nya verktyg och metoder inom branschen så får du ta exemplen här som en allmän vägledning. Ditt CV får dessutom extra poäng om du just kan visa hur väl uppdaterad du är kring dessa – det signalerar din potential att hålla verksamheten framför eventuella konkurrenter.

 • Erfarenhet kring plattformar: Djupgående kunskap om och erfarenhet med nyckelplattformar – i skrivandets stund var dessa Facebook, Instagram, X, TikTok och LinkedIn är avgörande. Detaljera hur du har använt dessa plattformar för att öka engagemang, nå ut till nya målgrupper och förstärka varumärkesidentiteten.

Exempel:

Genomförde en omfattande Facebook-annonseringskampanj som ökade konverteringsfrekvensen med 40 procent över en tremånadersperiod.

 • Social media-analysverktyg: Bekanta dig med analysverktyg som Google Analytics, Facebook Insights och andra plattformsspecifika verktyg för att mäta och optimera dina sociala mediekampanjer.

Exempel:

Använde regelbundet Hootsuite Analytics för att spåra kampanjresultat och justera strategier, vilket resulterade i en 25 procent ökning av ROI på sociala medier.

 • Skapa engagerande innehåll: Din förmåga att skapa relevant, engagerande och värdefullt innehåll är kritisk. Demonstrera hur ditt innehåll har drivit engagemang och stärkt varumärkesrelationer.

Exempel:

Utvecklade en innehållskalender som balanserade utbildningsmässigt, underhållande och interaktivt innehåll, vilket ökade användarnas interaktion med 60 procent.

Förmågor

Dina förmågor handlar primärt om dina inneboende egenskaper snarare än förvärvda färdigheter. De spelar en minst lika stor roll i hur effektivt du kan arbeta som social media manager. Dessa förmågor bör spegla din personlighet och arbetssätt.

 • Kreativt tänkande: Din förmåga att tänka utanför ramarna och skapa innovativa kampanjer som sticker ut i bruset på sociala medier.

Exempel:

Lanserade en viral utmaning på Instagram som engagerade både befintliga följare och nådde en ny publik, vilket ökade följarantalet med 30 procent.

Kommunikationsfärdigheter: Klar och effektiv kommunikation är nödvändig, både i skriftlig och muntlig form för att framgångsrikt samarbeta med teammedlemmar och kommunicera med din målgrupp.

Exempel:

Samarbetade nära med andra avdelningar för att säkerställa att allt innehåll var varumärkesanpassat och träffsäkert förmedlade kampanjens budskap.

 • Arbete i team och under press: Att hantera flera projekt samtidigt och arbeta effektivt under tidspress är avgörande i en snabbföränderlig digital miljö.

Exempel:

Koordinerade framgångsrikt flera kampanjer under högsäsongen vilket krävde utmärkt tidshantering och samarbetsförmåga.

Varumärkesbyggande: En intuitiv förståelse för hur man bygger och underhåller ett starkt varumärke på sociala medier.

Exempel: Utvecklade en samstämmig visuell och tonal strategi för alla sociala medieplattformar – något som förstärkte varumärkets identitet och kundernas lojalitet.

Ton

Din ton i CV:t bör vara professionell men tillgänglig så att det reflekterar din förmåga att engagera och kommunicera effektivt.

Grafisk form i CV

Den grafiska formen av ditt CV ska underlätta läsningen och hjälpa viktig information att sticka ut. Här är några tips:

 • Ren design: Välj en enkel och modern design som framhäver innehållet utan att distrahera. Få in luftiga utrymmen för att göra dokumentet mer lättläst.
 • Tydliga rubriker: Använd distinkta och tydliga rubriker för att organisera informationen och göra det enkelt för läsaren att navigera i dokumentet.
 • Enhetlig formatering: Använd en enhetlig typsnittsstorlek och stil samt punktlistor för att presentera information på ett överskådligt sätt.

Kika bland enkla CV-mallar

CV för social media manager – bör och inte bör

När du skapar ditt CV som social media manager är det viktigt att inkludera information som tydligt visar dina styrkor och relevanta erfarenheter samtidigt som du undviker vanliga misstag som kan minska ditt CV:s effektivitet. Här är en detaljerad uppdelning av vad du bör och inte bör inkludera:

Bör:

 1. Använda kvantifierbara resultat:

  • Beskriv dina prestationer med specifika siffror, procent eller andra mätbara data.
  • Exempel: Ökade organisk räckvidd på Facebook med 150 procent inom sex månader.

 2. Vara konkret i din erfarenhetsbeskrivning:

  • Ge tydliga exempel på kampanjer du har genomfört, strategier du har utvecklat och innehåll du har skapat.
  • Exempel: Implementerade en influencer-marknadsföringsstrategi som resulterade i 20 nya samarbeten och 25 procent ökning i engagemang.

 3. Anpassa ditt CV för varje jobbansökan:

  • Läs på om företaget och anpassa ditt CV så att det speglar de färdigheter och erfarenheter som är mest relevanta för den specifika positionen.
  • Exempel: Om företaget använder mycket visuellt innehåll så betona din erfarenhet med grafisk design och videoproduktion.

Inte bör:

 1. Inkludera irrelevant information:
  • Undvik att inkludera erfarenheter eller färdigheter som inte är direkt relevanta för rollen som social media manager. Allt sådan kan stjäla uppmärksamhet från det relevanta och dessutom signalera till arbetsgivare att du inte riktigt vet vad som faktiskt är relevant.
  • Exempel: Tidigare arbetsuppgifter som inte har någon koppling till sociala medier eller marknadsföring.
 2. Överanvända jargong:
  • Använd tydligt och enkelt språk även när du beskriver tekniska eller specialiserade aspekter av ditt arbete.
  • Exempel: Använd inte överdrivet många modeord eller fackuttryck som kan vara förvirrande eller ge intrycket av brist på substans.
 3. Vaga beskrivningar:
  • Undvik vaga beskrivningar och allmänna påståenden som döljer dina specifika bidrag och prestationer.
  • Exempel: Istället för att säga “ansvarig för sociala medier,” specificera vilka plattformar du hanterade och vilka resultat detta ledde till.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du skapa ett mer effektfullt och målinriktat CV som ger en tydlig bild av dina kvalifikationer och gör dig till en stark kandidat för rollen som social media manager.

Börja från grundenvälj en tom CV-mall

Sammanfattning

Ett framstående CV för en social media manager ska inte bara uppräkna tidigare arbetsplatser och utbildningar utan också demonstrera hur dessa erfarenheter har bidragit till konkreta resultat inom sociala medier. Det är viktigt att ditt CV kommunicerar din förmåga att använda sociala medier strategiskt för att uppnå affärsmål, din tekniska kunskap kring olika plattformar och verktyg, samt din kreativitet och förmåga att engagera en målgrupp.

FAQ – vanliga frågor kring CV för social media manager

Vilka specifika färdigheter söker arbetsgivare hos en social media manager?

Arbetsgivare letar efter kandidater som kan visa upp en bred uppsättning av färdigheter som omfattar både tekniska och kreativa aspekter av social media management. I de flest fall lär det inkludera:
– Expertis i att navigera och utnyttja olika sociala medieplattformar.
– Förmåga att analysera data och anpassa strategier baserat på insikter.
– Kompetens i innehållsskapande som resonerar med målgruppen.
– Kunskap i att hantera och övervaka betald annonsering på sociala medier.

### Hur kan jag framhäva mina sociala mediekompetenser om jag saknar formell arbetslivserfarenhet?

Om du saknar formell arbetslivserfarenhet kan du framhäva relevanta projekt, volontärarbete, praktikplatser eller egna sociala medieprojekt. Demonstrera hur dessa erfarenheter har gett dig praktiska färdigheter och insikter inom social media management. Inkludera specifika resultat eller framgångar, såsom ökat engagemang eller följartillväxt, som du uppnått genom dina insatser.

### Är det viktigt att ha en personlig social media-profil när jag söker jobb som social media manager?

Ja, det är viktigt att ha en professionell och aktiv närvaro på sociala medier. Din personliga profil kan fungera som en portfölj som visar din förmåga att skapa engagerande innehåll, bygga följarskap och använda olika sociala medieplattformar effektivt. Den ger dig också möjligheten att visa att du är uppdaterad kring de senaste trenderna och teknikerna inom området.

### Hur kan jag använda mitt CV för att visa att jag är uppdaterad med de senaste sociala medietrenderna?

För att visa att du är uppdaterad med de senaste trenderna inom sociala medier bör du inkludera nyligen genomförda projekt eller kampanjer som använder aktuella strategier eller verktyg. Du kan även nämna fortbildning eller certifikat inom nya plattformar eller tekniker samt delta i relevanta branschdiskussioner och evenemang.

### Vilka verktyg och plattformar bör jag känna till som social media manager?

Det här är väldigt mycket en fråga om färskvara. När denna artikel skrevs så var det centralt att en social media manager behärskade följande:

– Plattformsspecifika verktyg som Facebook Business Manager, X Analytics och LinkedIn Insights.

– Övergripande verktyg för social media management såsom Hootsuite, Buffer eller Sprout Social.

– Analysverktyg som Google Analytics och sociala medieövervakningsverktyg.

– Grafiska designverktyg som Canva eller Adobe Creative Suite för att skapa visuellt innehåll.


Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA