CV | Skådespelare

CV för jobb som skådespelare? Ett effektivt och professionellt CV är avgörande för att få de bästa chanserna. Denna guide är din första kontakt med potentiella arbetsgivare och behöver därför framställa dig i bästa möjliga ljus. Läs här om hur du skapar ett träffsäkert och övertygande CV som skådespelare.

Formulera ett CV som öppnar dörrarna till skådespelarbranschen. Använd de professionellt designade mallarna från våra partners för att framhäva dina talanger och erfarenheter. Börja kostnadsfritt, spara ner det som en PDF och skicka in din ansökan för skådespelarjobb idag.

CV – skådespelare – struktur

Ett välstrukturerat CV är nyckeln till framgång som skådespelare. Det bör innehålla tydliga rubriker och avsnitt som personprofil, erfarenheter, utbildning och särskilda färdigheter. Ett CV behöver vara lättläst och överskådligt så att regissörer och casting-agenter snabbt kan hitta relevant information.

 1. Använd tydliga rubriker: Se till att varje avsnitt i ditt CV har en tydlig rubrik, exempelvis Scenerfarenheter, Film- och TV-roller, Utbildning och Särskilda färdigheter.
 2. Konsekvent formatering: Använd samma stil genom hela dokumentet. Om du väljer ett visst typsnitt och storlek för dina scenupplevelser – använd samma genom hela CV:t.
 3. Prioritera innehållet: Placera den mest relevanta informationen först – normalt dina scen- och filmroller.

CV – skådespelare – personprofil

Din personprofil inleder CV:t och är din möjlighet att göra ett starkt första intryck. Presentera kort din erfarenhet, ett par egenskaper samt din ambition som skådespelare. En effektiv personprofil fångar läsarens uppmärksamhet och lockar till fortsatt läsning.

Exempel:

“Energisk och mångsidig skådespelare med erfarenhet från både teater och film. Har en stark förmåga att gestalta olika karaktärer och genrer från klassiska dramer till moderna komedier. Hängiven kontinuerlig utveckling av mina skådespelartekniker och samarbetsförmåga.”

Anpassa till specifika rollen du söker.

Visa att du inte skickar generella ansökningar utan att du har en tydlig bild av vad just den här rollen och produktionen kräver.

Exempel för en komedifilm:

“Med en naturlig fallenhet för komisk timing och erfarenhet från både scen och improvisationsteater är jag redo att ta mig an utmanande komiska roller.”

Visa det unika hos dig som skådespelare

Framhäv vad som gör dig unik som skådespelare. Det kan vara din erfarenhet, din speciella talang eller din förmåga att snabbt sätta dig in i olika karaktärer.

Exempel för den med erfarenhet:

“Med över tio års erfarenhet på scen och framför kameran, har jag utvecklat en djup förståelse för karaktärsarbete och berättandets konst.”

Exempel för nybörjaren:

“Nyexaminerad från teaterskolan med en stark passion för scenkonst och en dedikation till att ständigt utveckla mina skådespelarfärdigheter.”

CV – skådespelare – meriter

Ditt CV bör framhäva dina meriter som skådespelare. Dela upp dem i kategorier som erfarenhet från teater, film/TV och andra relevanta områden.

Scen- och film/TV-erfarenhet

Här listar du dina roller i omvänd kronologisk ordning – senaste erfarenheterna överst. Ange namn på produktionen, rollen du spelade, regissören och eventuellt produktionsbolag.

Exempel 1:

“Hamlet i ‘Hamlet’, Regisserad av Anna Svensson, Stockholms stadsteater, 2023.”

Exempel 2:

“Oskar i ‘Let the Right One In’, regisserad av Maria Andersson, Malmö dramatiska teater, 2022.”

Har du få meriter här så kan du ge dem lite mer utrymme. Om du exempelvis har deltagit i produktioner så kan du kort nämna de främsta styrkorna du fick användning där – både på och vid sidan av scenen (exempelvis så spelar ju även din samarbetsförmåga roll).

Exempel:

“Utforskade djupa emotionella nyanser och förbättrade förmågan att gestalta komplexa karaktärer.”

Läs mer om arbetserfarenhet i CV

Utbildning

Ange din utbildningsbakgrund – särskilt de delar som är relevanta för ditt skådespeleri. Inkludera namn på skolor, kursnamn och år då du tog examen. Det är viktigt att visa på din formella utbildning och eventuella specialkurser du deltagit i. Även här tar du upp meriterna i omvänd kronologisk ordning.

Exempel på utbildningsposter:

“Dramalinjen, Stockholms högskola för scenkonst, examen år 2021.”
– “Workshop i metoden efter Stanislavski, ledd av regissören Johan Berg, 2022.”

Andra studierelaterade meriter

Här kan du även inkludera andra relevanta meriter som studiecirklar, workshops eller privata lektioner som är relevanta för din skådespelarkarriär.

Läs mer om utbildning i CV

Övriga meriter

Detta avsnitt kan inkludera allt från regi- och manusförfattaruppgifter till volontärarbete inom teater och film. Detta visar på din mångsidighet och inom engagemang inom den del av kulturområdet (eller branschen) även om det inte handlar om just ditt eget skådespeleri.

 1. Övriga erfarenheter: Inkludera erfarenheter som visar på en bredare förståelse för scenkonsten, till exempel arbete bakom kulisserna som exempelvis scenbyggare eller scentekniker.

  Exempel: “Ljusdesigner för indie-filmprojektet ‘Nattvandring’, 2021.”
 2. Personliga prestationer: Lägg till prestationer som visar på din karaktär och engagemang som exempelvis deltagande i filmtävlingar eller egna teaterproduktioner.

  Exempel: “Skapade och regisserade en kortfilm som vann publikens pris på Göteborg Film Festival 2022.”

CV – skådespelare – särskilda färdigheter

Som skådespelare är det viktigt att lyfta fram speciella färdigheter som kan vara relevanta för olika roller. Det kan vara allt från språkkunskaper, dialekter, sång- och dansförmåga till förmågan att utföra stuntarbete.

 • Exempel på speciella färdigheter: “Flytande i svenska och engelska, grundläggande kunskap i spanska. Tränad i street dance och klassisk balett. Erfarenhet av stridsscener och stuntarbete.”

CV – skådespelare – ton

Ton och språk i ditt CV är av yttersta vikt när du söker roller som skådespelare. Det är det första intrycket arbetsgivare får av dig varför det är viktigt att det är professionellt och engagerande samtidigt som det speglar din personlighet och skådespelartalang. Här är några tips för att utveckla din CV-ton:

 1. Var positiv men äkta: Håll en positiv ton i ditt CV för att visa att du är entusiastisk och redo för nya utmaningar. Undvik dock att överdriva dina prestationer. Till exempel, istället för att säga “Jag står för ett enastående skådespelari” kan du säga “Jag är passionerad för skådespeleri och har arbetat hårt för att utveckla mina färdigheter.”
 2. Använd professionellt språk: Håll språket klart och koncist i ditt CV. Använd branschspecifika termer och koncept om de är relevanta för att visa din förståelse för yrket. Till exempel, “Jag har erfarenhet av att arbeta med regissörer som Martin Scorsese och Quentin Tarantino.”
 3. Förmedla självförtroende utan vara dryg: Visa dina prestationer och erfarenheter utan att verka arrogant. Istället för att säga “Ingen kan slå mig på scenen,” kan du säga “Jag har uppträtt i huvudroller i flera teaterproduktioner och har fått mycket beröm för mina skådespelarfärdigheter.”
 4. Använd aktivt språk: Skriv med aktiva verb för att skapa en levande och engagerande ton i ditt CV. Till exempel, istället för att säga “Jag har varit involverad i olika projekt,” kan du säga “Jag har aktivt deltagit i en mängd olika projekt som har utmanat min skådespelarkompetens.”
 5. Var ärlig och självmedveten: Visa att du är medveten om dina styrkor. Dessutom kan du signalera god självkännedom genom att kort nämna något område där du kan och vill utvecklas. Trycker man du för hårt på enbart styrkor så riskerar du att väcka undringar kring hur medveten du är om dina svagheter och vad du gör för att motverka dem.

CV – skådespelare – grafisk form

Ett visuellt tilltalande CV kan hjälpa till att skapa ett starkt första intryck. Se samtidigt upp för att distrahera med ovidkommande former och färger – ditt CV bör först och främst blända med dess innehåll snarare än dess formspråk.

Använd därför en ren och professionell design som är lätt att läsa och använd gärna styckeindelning och punktlistor för att ge innehållet struktur och göra det enkelt att överblicka. Var konsekvent med teckensnitt och färgscheman. Och i den mån du väljer något designelement för att sticka ut lite – försäkra dig om att det stämmer bra överens med din personlighet så att alla CV:ts delar säger samma sak.

CV – skådespelare – portfolio

För att ytterligare stärka ditt CV som skådespelare så kan du även inkludera en länk till en online-portfolio. Ett online-portfolio kan vara en webbplats eller en plattform där du delar videoklipp, bilder och annat material som visar dina färdigheter inom skådespeleri. Detta ger arbetsgivare och casting-agenter en möjlighet att se dig agera och bedöma din förmåga att gestalta olika karaktärer.

Exempel på portfolioinnehåll:

 •  Videoklipp från tidigare teaterföreställningar eller filmroller.
 •  Presentationsvideo som visar din bredd som skådespelare, inklusive olika genrer och känslouttryck.
 •  Professionella fotografier som visar din förmåga att sätta dig in i olika roller och karaktärer.
 •  Länkar till recensioner eller artiklar om ditt arbete i tidningar och onlinemedier – dvs. andras omdömen om dina prestationer.
 • När du inkluderar en länk till ditt portfolio i ditt CV så se till att det är enkelt att navigera bland, är uppdaterat och att det håller hög kvalitet. Fundera också på om du vill förmedla kompetens med bredd eller spets – har du en fyllig portfolio så kan du nämligen vinna på att dela specifika urval utifrån specifika arbetsgivares efterfrågan.

Kika bland enkla CV-mallar

Börja från grunden – välj en tom CV-mall

Sammanfattning

Ett professionellt och välstrukturerat CV är avgörande för din framgång i skådespelarbranschen. Genom att tydligt presentera dina erfarenheter, utbildning och speciella färdigheter i en lättläst och visuellt tilltalande form, stärker du dina chanser att göra ett positivt intryck på regissörer, casting-agenter och andra inom film- och teaterindustrin. Kom ihåg att anpassa ditt CV till den specifika rollen du söker. Lycka till i din karriär som skådespelare!


Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA