CV | Praktikant

Praktik hör till de första stegen i karriären och där spelar ditt CV en avgörande roll längs vägen. Saknar du omfattande arbetslivserfarenhet så vinner du på ett CV som framhäver dina styrkor och potential på andra sätt. Läs guiden som går igenom några olika CV-format och hur du kan skapa ett CV som träffar helt rätt.

Skapa ett imponerande CV som praktikant med våra unika mallar, designade för att framhäva dina ambitioner och talanger. Utvecklade med partners för att säkerställa en professionell look. Börja gratis, spara som PDF och ansök om praktik eller jobb perfekta för dig.

CV, praktik och nyfikenhet framför nyttan

Som praktikant har du inga krav på att bidra – viktigare är ditt intresse av att lära genom praktiken. Samtidigt ger praktik dig mycket stora möjligheter ifall du får in en fot på en bra arbetsplats. Och sköter du dig där väl så öppnar du dörren anställning där eller (ifall det inte finns lediga tjänster) åtminstone arbetslivserfarenhet, färska referenser och början på ett professionell nätverk.

Därför tittar arbetsgivare inte bara på ditt intresse utan även på dina förutsättningar att få ut det mesta av praktiken. Och det är där ditt CV kommer in, som ett sätt att visa både dina förutsättningar och intresse.

Anpassa ditt CV till praktik

När du söker praktik är det viktigt att förstå att praktikplatser kan variera stort beroende på arbetsuppgifter, ansvarsnivå och arbetsförhållanden. Att anpassa ditt CV och personliga brev till dessa dimensioner kan öka dina chanser att få den praktikplats som bäst matchar dina mål och intressen.

Olika slags praktik

 1. Arbetsuppgifter: Praktikplatser kan erbjuda allt från grundläggande uppgifter till mer avancerade projekt. En praktikplats kan fokusera på specifika färdigheter eller erbjuda en bred överblick av olika arbetsuppgifter inom ett yrkesområde. Praktik kan också ha tyngden i fysiskt eller intellektuellt arbete.
 2. Ansvar: Även om vissa praktikplatser må ge praktikanterna ett visst ansvar och självständighet så bygger oftast praktik på vägledning och övervakning. Nivån på ansvar påverka dock hur mycket praktikanten kan lära och bidra. För lagom stort ansvar ger drivkraft till utveckling medan för lite och för mycket kan hämma.
 3. Arbetsförhållanden: Praktikens arbetsförhållanden, såsom teamstorlek, arbetsmiljö (exempelvis inne eller ute, stillasittande eller rörligt, socialt eller ensamt) och kultur, kan variera och påverkar den dagliga upplevelsen samt lärandemöjligheterna.

Anpassa ditt CV och personliga brev

För att ditt CV och personliga brev effektivt ska kunna visa att du är den ideala kandidaten för praktikplatsen bör du:

 1. Fokusera på relevanta färdigheter och erfarenheter:** Identifiera vilka arbetsuppgifter som ingår i praktiken och framhäv de färdigheter och erfarenheter i ditt CV som bäst matchar dessa uppgifter.
 2. Betona lämplig ansvarsnivå: Anpassa ditt CV för att visa att du kan hantera den nivå av ansvar som praktikplatsen erbjuder. Om praktiken är ansvarsfull så inkludera exempel på tidigare erfarenheter där du har hanterat ansvar eller drivit projekt.
 3. Reflektera över arbetsförhållanden: I ditt personliga brev kan du nämna varför du passar bra in i den typ av arbetsförhållanden som praktikplatsen erbjuder.

Genom att välja typ av CV och anpassa det och ditt personliga brev utifrån dessa tre dimensioner kan du med hög precision visa arbetsgivare att du inte bara förstår vad praktikplatsen innebär utan också att du har de rätta kvaliteterna för att lyckas i rollen.

Funktionellt, tematiskt och löpande text-CV för praktik

När du söker praktikplats och saknar arbetslivserfarenhet är det viktigt att välja rätt typ av CV-format för att framhäva dina styrkor. Jämför här några av de vanligaste typerna av CV:n:

Funktionellt CV

Detta CV är förmodligen det vanligaste och mest gångbara för den som har hunnit med några anställningar och utbildningar. Ett funktionellt CV är extra bra på att ge en god översikt över en blandning av förtjänster, förmågor, färdigheter och eventuella ambitioner. Det gör det mest idealiskt för den som har hunnit en bit i livet och synnerhet i arbetslivet.

Fördelar:

 • Lyfter fram en sammanvägd bild av dina färdigheter från arbetsliv, utbildning och fritid.
 • Hjälper arbetsgivare att snabbt identifiera dina styrkor.

Nackdelar:

 • Överskådligheten avslöjar snabbt vad som fattas – exempelvis arbetslivserfarenhet.
 • Kan vara väl sakligt och exakt för att beröra eller lyfta fram personlighet.

Tematiskt CV

Ett tematiskt CV fokuserar på att gruppera dina förtjänster, färdigheter och förmågor efter olika teman eller kategorier. Kan vara särskilt användbart när du inte har en linjär eller traditionell karriärväg att presentera. Inför praktik kan det bidra genom att förtydliga din relevans för vissa uppgifter, ansvar eller arbetsförhållanden även om relevansen inte bygger på enskilt, gedigen merit utan snarare på lite av varje.

Fördelar:

 • Möjliggör en djupare presentation av dina färdigheter och erfarenheter inom specifika områden.
 • Underlättar för arbetsgivaren att snabbt få en uppfattning om dina styrkor och hur dessa kan appliceras i praktiken.
 • Tonar ner svaga meriter

Nackdelar:

 • Om det inte görs noggrant kan det skapa ett intryck av att vara ostrukturerat eller ge en fragmenterad bild av din kompetens med blott någon enstaka, tunn merit i respektive grupp.

CV i löpande text

Ett CV i löpande text tar formen av en berättelse där du beskriver din professionella resa, dina erfarenheter och utveckling i en sammanhängande narrativ form. Formatet låter dig dels väva dina meriter till en helhet vilket dels döljer svagheten i vissa, dels ger läsaren en mer sammansatt och nyanserad bild av vem du är och vad du kan bidra med.

Även CV i löpande text bör dock ha rubriker för att hjälpa läsaren att orientera sig innehållet. Och innehållet ska förstås fortfarande vara relevant för tjänsten du söker – allt annat drar snarare ned.

Fördelar:

 • Skapar en mer personlig och engagerande presentation av din bakgrund och dina erfarenheter.
 • Ger dig möjlighet att på ett naturligt sätt väva samman olika delar av din bakgrund, vilket kan visa på din bredd och förmåga att applicera dina färdigheter och erfarenheter i nya sammanhang.
 • Kan särskilt effektivt lyfta fram dina personliga drivkrafter, värderingar och ambitioner. Inför praktik kan detta vara riktigt övertygande för potentiella praktikgivare.

Nackdelar:

 • Utan en tydlig struktur och fokus kan ett CV i löpande text riskera att bli svårt att följa och sakna den klarhet som arbetsgivare ofta söker.
 • Risken finns att det blir för fokuserat på berättelsen och mindre på de konkreta färdigheter och erfarenheter som är relevanta för praktikplatsen.
 • Det kan vara svårare för arbetsgivaren att snabbt få ut relevant information och tröttna innan de kommit till sista ordet.

Genom att noggrant överväga vilket av dessa format som bäst passar dina unika erfarenheter och den bild du vill förmedla, kan du som söker praktik utan arbetslivserfarenhet skapa ett starkt och övertygande CV.

Struktur i CV för praktik

Så långt om typ av praktik, CV och hur dessa bitar hänger ihop. Dags att gå in på själva CV:t. Framöver går vi igenom ett funktionellt CV. Men även om det på ytan skiljer sig från de övriga formaten så är guiden lika relevant. Innehåller bör nämligen vara ungefär detsamma – det som skiljer mest är hur innehållet presenteras för att på bästa sätt lyfta fram det viktigaste.

Ditt CV bör vara välorganiserat och enkelt att följa. Här är de grundläggande delarna som bör ingå:

 • Namn och kontaktuppgifter: Tydlig och direkt tillgänglig information.
 • Personprofil i CV för praktik: En sammanfattande text som presenterar dig och dina karriärambitioner (så länge de ligger i linje med praktikplatsen du söker).
 • Meriter i CV för praktik:
 • Arbetslivserfarenhet: Alla relevanta erfarenheter, även om de inte är betalda jobb.
 • Utbildning: Din akademiska bakgrund och eventuella ytterligare kurser eller certifikat.
 • Övriga meriter: Erfarenheter från till exempel föreningsliv eller idrott som visar på dina kompetenser.
 • Färdigheter och förmågor: Dina tekniska och personliga kompetenser.

Namn och kontaktuppgifter

Inkludera ditt fullständiga namn, professionell e-postadress och telefonnummer. Om relevant, lägg till din LinkedIn-profil eller annan professionell online-närvaro.

Personprofil i CV för praktik

Din personprofil är en kompakt men kraftfull del av ditt CV som snabbt ska sammanfatta din identitet, din akademiska bakgrund och dina professionella mål. Denna sektion är din möjlighet att på ett personligt sätt förmedla din entusiasm, dina intressen och dina ambitioner vilket kan vara särskilt avgörande när du saknar omfattande arbetslivserfarenhet.

Exempel 1:

“Ekonomistudent med djupt engagemang för miljö- och hållbarhetsfrågor söker praktik för att praktiskt utforska och bidra till framsteg inom hållbarhetsrapportering och miljöekonomi.”

Exempel 2:

“Framtida dataingenjör med ett brinnande intresse för AI och dess tillämpningar önskar en praktikplats där jag kan skaffa praktiska insikter och färdigheter om maskininlärningstekniker, bidra med min tekniska skicklighet och samtidigt utvecklas professionellt.”

Meriter i CV för praktik

När du presenterar dina meriter är det viktigt att strukturera informationen så att den omedelbart visar hur du passar för den eftertraktade praktikplatsen. Dina meriter bör spegla en kombination av akademiska prestationer, relevanta projekt, och personliga initiativ.

Arbetslivserfarenhet

Inkludera alla erfarenheter som ger en inblick i ditt arbets- och samarbetsförmåga, din förmåga att ta initiativ och ditt engagemang, även om de inte är direkt relaterade till betald anställning.

Exempel 1:

“Projektledare för universitetets teknikmässa där jag styrde ett team av 20 studenter. Det förbättrade mina ledarskapsegenskaper och visade min förmåga att framgångsrikt slutföra komplexa projekt.”

Exempel 2:

“Assisterande lärare i matematik där jag arbetade med att förbättra gymnasieelevers förståelse och resultat vilket bekräftade min pedagogiska förmåga och mitt tålamod att handleda andra.”

Utbildning

Har du relevant utbildning så är den central i ditt CV för praktik. Inkludera information som direkt kan kopplas till den praktik du söker och lyft fram kurser, projekt eller specialarbete som stärker din ansökan.

Exempel 1:

“Kandidatstudent i marknadsföring med särskilt intresse för digital marknadsföring och konsumentbeteende. Här deltar jag i kurser och projekt som ger praktiska och teoretiska kunskaper – direkt relevanta för en praktik inom marknadsföringsbranschen.”

Exempel 2:

“Civilingenjörsstudent i miljöteknik med fokus på vattenrening där mitt engagemang i projektarbete inte bara gett mig teknisk expertis utan också en förståelse för miljöteknikens samhällsroll.”

Läs mer om utbildning i CV

Övriga meriter

Använd detta avsnitt för att lyfta fram erfarenheter som kompletterar din utbildning och arbetslivserfarenhet, såsom ledarskap inom studentorganisationer eller tekniska hobbyprojekt.

Exempel 1:

“Som ordförande i studentföreningen för entreprenörskap har jag organiserat events som stärkt mitt nätverk, min organisatoriska förmåga och mitt ledarskap.”

Exempel 2:

Aktiv i skolans robotikklubb har jag inte bara bidragit till konstruktionen av prisbelönta robotar utan också utvecklat min förmåga att arbeta i team och lösa problem kreativt.

Färdigheter och förmågor istället för formella meriter

Om du saknar relevant arbetslivserfarenhet och utbildning så blir istället dina färdigheter och förmågor i ditt CV avgörande för en praktikplats. Distinktionen mellan förvärvade färdigheter och inneboende förmågor ger en bred bild av din potential. Inför en anställning så vore just potentialen förmodligen det viktigaste att förmedla.

Förvärvade färdigheter

Dina förvärvade färdigheter är de du har lärt dig genom kursarbete, hobbyprojekt, ideellt arbete, eller någon annan form av praktisk erfarenhet. Även om dessa inte kommer från en formell arbetsmiljö eller akademisk bakgrund, är de ändå viktiga att framhäva som bevis på ditt engagemang och din förmåga att tillägna dig nya kunskaper.

 • Presentation: Berätta inte bara om färdigheten i sig utan även hur du har utvecklat den och sen använt den. Om du exempelvis har erfarenhet av offentliga presentationer från skolprojekt eller föreningsarbete så beskriv situationerna och hur dessa färdigheter bidrog.
 • Andras lovord: Inkludera gärna feedback eller rekommendationer från lärare, projektledare eller andra som kan intyga din skicklighet och hur den har tillämpats positivt.

Inneboende förmågor

Dina inneboende förmågor som t.ex. problemlösningsförmåga, anpassningsbarhet och kommunikationsförmåga. Dessa visar på din naturliga talang och personlighet och är attraktiva för arbetsgivare då de inte kan läras ut (men däremot användas mer eller mindre väl).

Exempel:

För att konkretisera dessa egenskaper, ge specifika exempel på när och hur du har använt dem. Om du exempelvis har en stark anpassningsförmåga så beskriv en situation där du snabbt behövde ändra på dina planer eller strategier för att möta nya omständigheter. Nämn då också gärna hur det bidrog med något positivt.

 • Lovord: När andra personer bekräftar dina förmågor blir ditt CV mer övertygande. Om du har fått positiv feedback på din samarbetsförmåga i teamprojekt eller din kreativitet i problemlösning, inkludera dessa kommentarer som stöd för dina påståenden.

CV-format: ett par avslutande punkter

När du skapar ditt CV är det format du väljer avgörande för hur din ansökan uppfattas av potentiella arbetsgivare eller praktikgivare. Här är några konkreta punkter att beakta när du bestämmer formatet på ditt CV:

 1. CV med enkelhet och klarhet CV för praktik: Ditt CV ska vara lätt att läsa och snabbt ge en översikt av din bakgrund och dina kvalifikationer. Använd en enkel och ren design som underlättar snabb scanning.
 2. Användning av färg i CV: Använd färg sparsamt för att framhäva viktiga rubriker eller avsnitt, men undvik överdrivet färganvändning som kan uppfattas som oprofessionellt.
 3. Längd på CV: För den med lite av formella meriter bör CV:t hållas på högst två sidor. För studenter och nyutexaminerade är en sida ofta tillräckligt.
 4. Anpassning: Anpassa formatet och innehållet i ditt CV till den specifika rollen eller branschen du söker dig till.
 5. Korrektur: Korrekturläs ditt CV noggrant för att undvika stavfel eller grammatiska fel som kan ge ett oproffsigt intryck.

Kika bland enkla CV-mallar

Börja från grunden – välj en tom CV-mall

Sammanfattning

Ditt CV är en viktig del av din ansökan om praktikplats. Genom att noggrant välja ut och presentera relevant information kan du visa potentiella arbetsgivare att du har de egenskaper och den motivation som krävs för att lyckas. Lycka till med din praktikplats, vilken den än blir!

FAQ – vanliga frågor kring CV för praktik

Vad ska jag inkludera i mitt CV om jag inte har någon arbetslivserfarenhet?

Inkludera relevant utbildning, projektarbete, kurser, volontärarbete och fritidsintressen som visar på dina såväl dina färdigheter och förmågor som ditt intresse och engagemang.

Hur långt bör mitt CV vara?

Som praktikant bör ditt CV vara en sida långt.

Hur anpassar jag mitt CV för en specifik praktikplats?

Framhäv de erfarenheter och färdigheter som är mest relevanta för praktikplatsen och använd nyckelord från praktikannonsen.

Är det viktigt att inkludera en personprofil i mitt CV?

Ja, en personprofil ger en snabb översikt över vem du är, vad som driver och vad du kan erbjuda – här är det viktigt att fånga arbetsgivarens intresse så att denne läser resten.

Ska jag inkludera referenser i mitt CV?

Det är inte nödvändigt att inkludera referenser i CV:t, men ha dem redo inför intervjun, om arbetsgivaren frågar efter dem.


Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA