CV | Mekaniker

CV som mekaniker kan vara en utmaning men med rätt strategi och struktur kan du framhäva din kompetens och erfarenhet på ett sätt som fångar arbetsgivares uppmärksamhet. Artikel går igenom allt du behöver veta för att skapa ett imponerande CV.

Utforma ett CV som säkrar dig jobbet som mekaniker. Använd mallarna från våra partners för att framhäva din unikhet i konkurrensen. Prova kostnadsfritt, ladda ner i PDF-format och ansök om tjänsten som mekaniker redan idag.

Struktur i CV för mekaniker

Ett välorganiserat CV är en viktig nyckel till framgång. Här är de viktigaste avsnitten du bör inkludera:

Namn och kontaktuppgifter

Här listar du ditt fullständiga namn, adress (om relevant), telefonnummer och e-postadress. Här kan du också ha länkar till professionella profiler på exempelvis LinkedIn eller en personlig hemsida.

Olika slags mekaniker kräva olika slags CV

När du skapar ett CV som mekaniker är det viktigt att anpassa det efter det specifika mekanikeryrket du söker. Mekanikerbranschen är bred och inkluderar allt från fordonstekniker till industriella underhållsmekaniker. Varje specialisering kräver sina egna unika färdigheter och erfarenheter.

Mekanikeryrken varierar brett, med specialiseringar som passar olika intressen och färdigheter, vilket också bör speglas i ditt CV:

 • Fordonstekniker: Arbetar med reparation och underhåll av personbilar, lastbilar och andra fordon.
 • Industriell underhållsmekaniker: Fokuserar på underhåll och reparation av industriella maskiner och utrustning.
 • Flygplanstekniker: Specialiserar sig på underhåll och reparation av flygplansmotorer och andra flygplanskomponenter.
 • Motorcykelmekaniker: Fokuserar på reparation och underhåll av motorcyklar och liknande fordon.
 • Marinmekaniker: Arbetar med underhåll och reparation av båtmotorer och marin utrustning.

CV för fordonstekniker

 • Fokusera på diagnostiska färdigheter: Framhäv din förmåga att använda diagnostiska verktyg och mjukvaror för att snabbt identifiera och åtgärda fordonsspecifika problem.
 • Erfarenhet med olika fordonstyper: Om du har erfarenhet av att arbeta med en mängd olika fordonstyper, inklusive hybrid- och elbilar, se till att detta framgår.

CV för industriell underhållsmekaniker

 • Understryk kunskap i industriell utrustning: Betona din erfarenhet med specifika maskiner eller produktionslinjer som är relevanta för den industri du söker dig till.
 • Preventivt underhåll: Visa exempel på hur du bidragit till förebyggande underhållsprogram som minskat maskinavbrott och förbättrat produktiviteten.

CV för flygplanstekniker

 • Certifieringar: Inkludera relevanta certifieringar såsom en flygplansteknikerlicens – ett viktigt krav för många arbetsgivare inom flygbranschen.
 • Säkerhetsmedvetenhet: Framhäv din förståelse för och engagemang i säkerhetsprotokoll och föreskrifter inom luftfarten.

CV för motorcykelmekaniker

 • Specialiseringar: Om du har specialiserat dig på vissa märken eller typer av motorcyklar – se till att detta framgår i ditt CV.
 • Anpassningsprojekt: Inkludera eventuella anpassningsprojekt eller prestandaförbättringar som du har genomfört. Det pekar på din tekniska skicklighet och kreativitet.

CV för marinmekaniker

 • Erfarenhet med marin utrustning: Betona din erfarenhet med specifika typer av båtmotorer eller marin elektronik.
 • Säsongserfarenhet: Om du har erfarenhet av att arbeta i en säsongsmässig marina så lyft fram hur du hanterar de unika utmaningarna och arbetsbelastningen som detta innebär.

Genom att anpassa ditt CV efter det specifika mekanikeryrket du har kompetensen för och intresse så matchar du tydligare det som arbetsgivaren ifråga letar efter. Och matchningen är avgörande för att kunna ses som lämplig och värd att kalla till intervju. Kan du dessutom inkludera konkreta exempel på ditt arbete och framgångar så gör du ditt CV ännu mer övertygande.

Personprofil i CV för mekaniker

Åter till avsnitten i ditt CV. Din personprofil är din chans att göra ett starkt första intryck. Håll det kort och fokuserat och framhäv vad som gör dig både lämplig och unik som mekaniker.

Din personprofil är en strategisk komponent i ditt CV – fungerar lite som säljpitch. Det är din möjlighet att snabbt meddela vem du är, vilken erfarenhet du har och vad du kan erbjuda till din potentiella arbetsgivare. En välformulerad personprofil kan skilja ut dig från mängden och få rekryterare att vilja läsa vidare.

Tips:

 • Var specifik men kortfattad om din erfarenhet och expertis – ta inte med allt  (det kommer ju i resten av ditt CV) utan välj ut något riktigt träffsäkert.
 • Ange tydligt vad du söker i din nästa roll.
 • Fokusera på dina kärnkompetenser och specialområden inom mekanik.

Exempel:

 • “Erfaren mekaniker med specialisering på tunga fordon och en dokumenterat stark förmåga att snabbt diagnostisera och åtgärda komplexa problem.”
 • Nyutbildad mekaniker med praktisk erfarenhet från lärlingsprogram. Ser nu fram emot att utveckla och använda fler färdigheter inom bilreparation och underhåll.”
 • “Mekaniker med tre års erfarenhet inom tunga fordon, specialiserad på felsökning och effektiv problemlösning. Söker nya utmaningar där jag kan använda min expertis för att förbättra operationsflöden och bidra till teamets framgång.”

Meriter i CV för mekaniker

Nästa avsnitt i CV för mekaniker gäller meriterna, där Arbetslivserfarenhet och Utbildning samt Övriga meriter faller in. Den första smäller högst så har du relevant arbetslivserfarenhet så börjar du med den kategorin. Annars börjar du med utbildning. Sist bland meritkategorierna tar du upp Övriga meriter. Inom varje kategori så bör du ta upp meriterna i omvänd kronologisk ordning så att senaste (och förmodligen mest relevanta) meriten hamnar överst.

Arbetslivserfarenhet

Denna sektion är hjärtat i ditt CV där du beskriver din tidigare arbetslivserfarenhet. Det är viktigt att lyfta fram de roller och ansvarsområden som bäst illustrerar din tekniska skicklighet och arbetsmoral.

Här vinner du på att vikta meriterna – ju mer relevant arbetslivserfarenhet, desto mer skriver du om din roll, ditt ansvar, dina uppgifter och eventuella framgångar. Mindre relevanta meriter tar du fortfarande med men ger mindre utrymme. Även irrelevanta meriter är värda att nämna: Dels så förebygger de gap i ditt CV, dels visar att du var aktiv i arbetslivet (vilket är en större merit än att ha varit arbetslös).

Tips:

 • Belys dina bidrag till tidigare arbetsplatser och de tekniska färdigheter du utvecklat.
 • Lyft gärna fram specifika resultat och framgångar.

Exempel:

 1. “Som mekaniker på [företagsnamn] ledde jag underhållsarbetet för en flotta på 70 fordon vilket minskade driftsstopp med 20 procent genom proaktivt underhåll och noggrann uppföljning.”
 2. “Specialiserad på restaurering av veteranbilar –har framgångsrikt återställt över tio klassiska modeller till originalskick vilket uppmärksammades i [tidskrifts namn].”

Utbildning

I detta avsnitt presenterar du din formella utbildning som är relevant för mekanikeryrket. Det är här du visar på din tekniska grund och eventuella specialiseringar du har.

Tips:

 • Framhäv kurser och utbildningsmoment som är särskilt relevanta för mekanik.
 • Inkludera lärlingsprogram, praktikplatser eller andra praktiska erfarenheter du fått som del av utbildningarna.

Exempel:

 1. “Avslutade en 2-årig yrkesutbildning i fordonsteknik med fokus på motorfordon och elektroteknik, vid [utbildningsinstitutionens namn].”
 2. “Genomgick ett intensivt lärlingsprogram hos [företagsnamn], där jag fick omfattande praktisk erfarenhet av felsökning och reparation av moderna och klassiska fordon.”

Läs mer om utbildning i CV

Övriga meriter

Ditt engagemang utanför den direkta arbetslivserfarenheten kan också ge värdefull insikt i dina färdigheter och din personlighet. Avsnittet är dessutom extra viktigt ifall du inte har hunnit samla mycket av arbetslivserfarenhet och utbildning. Övriga meriter kan inkludera allt från frivilligarbete till deltagande i branschrelaterade tävlingar.

Tips:

 • Välj erfarenheter som kompletterar din professionella profil och visar på din mångsidighet.
 • Fokusera på de aktiviteter där du har utvecklat färdigheter som är relevanta för mekanikeryrket.
 • Har du redan gott om relevant arbetslivserfarenhet och utbildning? Då kan du skippa Övriga meriter så de inte tävlar om läsarens uppmärksamhet.

Exempel:

 • “Frivillig mekaniker vid lokala rallytävlingar där jag bistod med nödreparationer och underhåll. Där lärde jag mig arbeta effektivt under press.”

 • “Skapade och ledde en studiegrupp under min utbildning vilket utvecklade min förmåga att förklara komplexa mekaniska koncept så att folk förstod.”

Färdigheter och förmågor

Ditt CV bör tydligt skildra både dina färdigheter – de konkreta, inlärda teknikerna och kunskaperna du besitter liksom dina förmågor – de inneboende egenskaperna som gör dig till en utmärkt (och kanske rentav talangfull?) mekaniker.

Tips för färdigheter:

 • Nämn specifika verktyg, maskiner eller programvaror du är van att arbeta med.
 • Inkludera relevanta certifieringar eller tekniska utbildningar.

Exempel på färdigheter:

“Certifierad inom avancerad motoroptimering, med omfattande erfarenhet av att använda diagnostikverktyget XYZ för att förbättra fordonets prestanda.”

Tips för förmågor:

 • Beskriv situationer där din kreativitet eller ditt problemlösningsförfarande har spelat en nyckelroll.
 • Exemplifiera hur exempelvis din noggrannhet har påverkat arbetsplatsens prestation och renommé positivt.

Exempel på förmågor:

“Genom att använda min analytiska förmåga lyckades jag hitta och åtgärda en återkommande felkod i fordonens säkerhetssystem. Detta förbättrade verkstadens rykte kring kvalitetsarbete.”

Ton

Ton i ditt CV är din möjlighet att visa vem du är bortom de tekniska färdigheterna och yrkeserfarenheterna. En seriös men tillgänglig och positiv ton kan göra ditt CV mer personligt och engagerande.

Tips för ton:

 • Var ärlig och genuin i din skrivning för att skapa en autentisk bild av dig själv.
 • Balansera professionaliteten med en positiv attityd för att visa att du är en behaglig person att arbeta med.

Exempel på ton:

“Jag trivs med att ständigt stå inför nya utmaningar och lära mig från dem vilket jag ser som en spännande del av att vara mekaniker.”

Grafisk form i CV

Det visuella intrycket av ditt CV kan påverka hur din ansökan uppfattas. En ren och professionell layout underlättar för läsaren att snabbt hitta den information som är mest relevant.

Tips för grafisk form:

 • Välj en layout som är överskådlig och inte distraherande, med god balans mellan text och vit yta.
 • Använd en lättläst typsnitt och se till att ditt CV är anpassat för både utskrift och skärmvisning.

Kika bland enkla CV-mallar

Börja från grunden – välj en tom CV-mall

Exempel på CV för mekaniker

Ny är veteran i branschen? Se korta exempel på vilken skillnad det kan göra i ett CV.

För erfaren mekaniker

Ditt CV bör spegla den djupa yrkeserfarenheten och de tekniska färdigheter du har samlat på dig genom åren. Här bör du alltså betona tekniska projekt, avancerade färdigheter och så vidare.

Exempel för erfaren mekaniker:

“Som senior mekaniker ledde jag övergången till en ny diagnostikplattform vilket förbättrade verkstadens effektivitet med 30 procent.”

För nyutbildad mekaniker

Ditt CV bör fokusera på din utbildning, praktiska erfarenheter och din entusiasm för att utvecklas inom yrket. Här kan du exempelvis lyfta fram relevanta utbildningsprojekt, praktikplatser och hur du har haft mekandet som fritidsintresse.

Exempel för nyutbildad mekaniker:

“Jag lärde mig mycket av praktiska hemma i garaget – har haft mekandet som hobby sen jag var åtta. Sen fick jag en djupare förståelse för motorprestanda och finjustering genom fordonsprogrammets examensarbete då jag designade en anpassad motor och byggde en fungerande prototyp för traktorer.”

CV för mekaniker – bör och inte bör

Mycket info att ta in? Då hjälper punkterna nedan.

Bör:

 • Anpassa ditt CV för varje jobbansökan för att reflektera hur dina färdigheter och erfarenheter matchar jobbets krav.
 • Var tydlig och koncis i din presentation och använd konkreta exempel för att visa på din kompetens.
 • Uppdatera ditt CV för att inkludera nya färdigheter, erfarenheter eller certifikat medan dessa är färska. Annars lätta att glömma bort.

Inte bör:

 • Inkludera irrelevant information som inte bidrar till din ansökan för rollen som mekaniker – exempelvis utläggningar kring meriter som inte har med yrket att göra.
 • Överanvända teknisk jargong – även folk på en rekryteringsfirma eller personalavdelning ska ju förstå.
 • Glömma att kontrollera stavning och grammatik för att säkerställa ett professionellt intryck.

Sammanfattning

Du skapar ett övertygande CV som mekaniker genom att följa dessa riktlinjer. Men tänk också på att allt inte behöver finnas med. Syftet med CV, personligt brev och andra ansökningshandlingar är inte att vinna jobbet – det är att få komma på intervju. Du strävar alltså efter att vinna en etapp i taget. Nu är du redo för den!

FAQ – vanliga frågor kring CV för mekaniker

1. Hur mycket teknisk detalj bör jag inkludera i mitt CV?

Inkludera tillräckligt med tekniska detaljer för att visa din kompetens men håll också i bakhuvudet att även för icke-specialister kan läsa och behöva förstå innehållet.

2. Är det viktigt att inkludera mjuka färdigheter i mitt CV som mekaniker?

   Ja, mjuka färdigheter som kommunikation, problemlösning och teamarbete är viktiga och bör inkluderas för att visa på din förmåga att arbeta effektivt.

3. Hur kan jag framhäva min erfarenhet om jag är ny i mekanikeryrket?

   Fokusera på din utbildning och praktiska mekanikerfärdigheter du utvecklat genom praktikplatser, projekt eller hobbyer. Tryck också på dina relevanta förmågor och det lämpliga i din personlighet i förhållande till specifika tjänsten du söker.

4. Bör jag inkludera referenser i mitt CV?

   Det är vanligt att ange att ”referenser finns tillgängliga på begäran”. Detta sparar referenspersoner åt verkligt intresserade arbetsgivare.

5. Hur långt bör mitt CV vara?

   Sträva efter att hålla ditt CV till en eller två sidor. Var koncis och inkludera endast den mest relevanta informationen för rollen du söker.


Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA