CV | Barnvakt

Skriva CV för jobb som barnvakt kan kännas utmanande. Tydlig struktur och skarpt innehåll framhäver dock dina styrkor och gör ett starkt intryck på potentiella arbetsgivare. Ett skarpt CV för barnvakt framhäver erfarenhet, utbildning och färdigheter som är relevanta för barnomsorg. Det ska övertyga om din pålitlighet, kreativitet och förmåga att skapa en säker och stimulerande miljö för barn.

Skriv ett CV som framhäver din pålitlighet och kompetens för positionen som barnvakt. Använd de mallar som finns tillgängliga via våra partners för att göra ett bestående intryck. Börja gratis, ladda ner i PDF och ansök om jobbet som barnvakt redan idag.

I denna artikel går vi igenom hur du får med allt detta, i ett effektivt och professionellt CV för rollen som barnvakt.

Struktur i CV för barnvakt

Ett välorganiserat CV är avgörande för att snabbt kunna visa upp din lämplighet för barnvaktsrollen. Strukturen bör vara logisk och lättöverskådlig för att underlätta för läsaren att hitta relevant information. Börja med en tydlig rubrik. Så här kan du dela in ditt CV i tydligt definierade avsnitt:

 • Personlig information: För- och efternamn, kontaktuppgifter och eventuellt en professionell länk (exempelvis till en LinkedIn-profil).
 • Personprofil: En kort sammanfattning av vem du är, dina styrkor vad du kan erbjuda.
 • Arbetslivserfarenhet: En omvänt kronologisk lista över relevanta anställningar, inklusive arbetsgivarens namn, jobbtitel, anställningsdatum och huvudsakliga arbetsuppgifter/ansvarsområden.
 • Utbildning: Detaljer om din utbildningsbakgrund som är relevant för barnvaktsjobbet.
 • Övriga meriter: Information om andra erfarenheter som stärker din ansökan, såsom volontärarbete eller engagemang i föreningslivet.
 • Färdigheter och förmågor: En lista över dina specifika färdigheter som gör dig till en utmärkt barnvakt.
 • Referenser: Kan anges som “Tillhandahålls vid begäran.”

Personprofil i CV för barnvakt

Din personprofil är din chans att göra ett starkt första intryck. Här bör du kortfattat beskriva vem du är, dina styrkor som barnvakt och vad du kan erbjuda en familj. Det är viktigt att vara ärlig och direkt samtidigt som du förmedlar en positiv och professionell bild av dig själv.

Exempel 1:

”Stabil och pålitlig barnvakt med över tre års erfarenhet av att tillhandahålla säker och kärleksfull omsorg till barn i åldrarna ett till åtta år. Skicklig på att skapa roliga, utbildande och kreativa aktiviteter som främjar barns utveckling. Jag bygger lätt starka och positiva relationer med barn och deras familjer. Certifierad i första hjälpen och barn-HLR, med en stark förståelse för barns säkerhet och välbefinnande.”

Exempel 2:

“Empatisk och energisk barnvakt med en stark bakgrund inom pedagogiska lekar och utomhusaktiviteter. Erfaren i att hantera barn i åldern två till tolv år, med särskilt fokus på att utveckla barns sociala färdigheter och självständighet genom lek och lärande. Jag är van vid att anpassa mig till varje barns individuella behov och att skapa en stöttande och rolig miljö.”

Läs mer om profiltext för att få tips på hur du skriver en övertygande inledning på ditt CV.

Meriter i CV för barnvakt

I detta avsnitt presenterar du de erfarenheter och kvalifikationer som gör dig till en idealisk kandidat för rollen som barnvakt. Det inkluderar din arbetslivserfarenhet relaterad till barnpassning, relevant utbildning och kurser samt övriga meriter som volontärsarbete, ledarroller eller andra aktiviteter som pekar på dina färdigheter och förmågor i att arbeta med barn.

Arbetslivserfarenhet

Har du arbetslivserfarenhet tar du detta avsnitt först. Här listar du tidigare jobb som barnvakt eller liknande som har förberett dig för rollen. Ange arbetsgivare, anställningsperiod och dina huvudsakliga arbetsuppgifter. Om du har relevant erfarenhet som inte är direkt kopplad till barnpassning, överväg att inkludera dessa för att dels visa på en bredare kompetens, dels att du har haft andra arbetsgivares förtroende.

Utbildning

Saknar du relevant och intressant arbetslivserfarenhet så placerar du detta avsnitt över Arbetslivserfarenhet. Här inkluderar du, i omvänd kronologisk ordning, relevant utbildning såsom kurser i första hjälpen, barnomsorg eller pedagogik. Om du är ny på arbetsmarknaden så kan du ge mer detaljer kring det mest relevanta i din utbildning.

Exempel:

 • Pedagogik, grundkurs, Stockholms universitet
  • September 2019 – juni 2020
  • Fokuserade på barns lärande och utvecklingsteorier.
 • Första hjälpen för barn och spädbarn, Röda korset
  • Mars 2021
  • Erhöll certifikat i livräddande första hjälpen specifikt anpassad för barn.
 • Onlinekurs i barnpsykologi, Coursera
  • Avslutad november 2021
  • Kurs som täcker grundläggande barnpsykologi och beteendestyrning.

För mer vägledning, läs mer om utbildning i CV.

Övriga meriter

Här kan du lyfta fram erfarenheter från exempelvis föreningsliv, idrott eller hobbyer som så långt de är relevanta för jobbet som barnvakt. Särskilt värdefullt att nämna är ledarfunktioner, volontärsarbete och andra roller i aktiviteter där du har haft ansvar för barn. Exempel:

 • Volontär, Blindhagens fritidsgård, Borås
  • Juni 2019 – augusti 2019
  • Hjälpte till med läxhjälp och fritidsaktiviteter för barn i åldern 6 – 12 år.

Färdigheter och förmågor i CV för barnvakt

Lista specifika färdigheter som gör dig till en utmärkt barnvakt, till exempel tålamod, kreativitet, ansvarskänsla och förmåga att hantera akutsituationer. Var konkret och ge exempel på hur du har använt dessa färdigheter i praktiken. Har du tunt med formella meriter så blir detta avsnitt extra viktigt.

Exempel:

 • Kreativitet i lek: Utvecklade och genomförde en sommarleksserie som kombinerade konst, vetenskap och fysisk aktivitet för att stimulera barns kreativitet och nyfikenhet.
 • Kommunikation: Använder tydlig och åldersanpassad kommunikation för att bygga förtroende och förståelse med barnen jag tar hand om.
 • Konflikthantering: Erfaren i att lugnt och effektivt hantera gräl mellan barn och lära dem vikten av samarbete och respekt för varandra.
 • Säkerhetsmedveten: Alltid uppmärksam på barnens säkerhet, både inomhus och utomhus och snabbt agerande i potentiella risk situationer.

Ton

Tonen i ditt CV bör vara professionell men med en positiv underton. Det är viktigt att visa att du är en seriös och pålitlig person samtidigt som du kan vara rolig och engagerande för barnen du tar hand om.

Tonen bör vara varm och förtroendeingivande samtidigt som den behöver återspegla din personlighet och professionella inställning till barnpassning. Visa entusiasm och engagemang för att arbeta med barn genom att lyfta fram tidigare erfarenheter och framgångar inom barnomsorg.

Grafisk form på CV för barnvakt

Ditt CV:s utseende kan säga mycket om dig som person men det gäller att inte överdriva här. Använd en ren och enkel design som är lätt att läsa. Små grafiska inslag som relaterar till barn och barnpassning kan vara ett trevligt tillägg så länge det inte konkurrerar med textinnehållet. Kika bland enkla CV-mallar för inspiration eller börja från grunden med att välja en tom CV-mall.

Designtips

 • Typsnitt och storlek: Använd lättlästa typsnitt som Arial, Calibri eller Times New Roman i storlek 11 eller 12 för huvudtexten och 14 eller 16 för rubriker.
 • Färgsättning: Använd en mild och behaglig färgpalett. En eller två accentfärger kan användas för att framhäva rubriker eller viktiga punkter.
 • Grafiska element: Överväg att använda subtila grafiska element som ikoner eller linjer för att separera sektioner eller framhäva viktiga punkter men se till att dessa inte distraherar från textinnehållet.

Exempel på CV för barnvakt

Att skapa ett övertygande CV som barnvakt innebär att du presenterar din erfarenhet, utbildning och personliga egenskaper på ett sätt som tilltalar potentiella arbetsgivare. Dock behöver de inte bara anpassas till arbetsgivarens behov utan också till dina förutsättningar. Här är två exempel på hur du kan strukturera ditt CV beroende på om du är en erfaren barnvakt eller ny inom fältet.

Exempel på CV för erfaren barnvakt

Erfarenhet smäller högst och för den erfarna barnvakten är det viktigt att tydligt presentera din erfarenhet och påvisa ditt engagemang och din tillförlitlighet genom tidigare arbetsuppgifter och långvariga engagemang.

 • Personprofil: Kort sammanfattning av din erfarenhet och styrkor som barnvakt.
 • Arbetslivserfarenhet: En detaljerad lista över familjer du har arbetat för, inklusive perioder, antal barn och åldrar, samt specifika arbetsuppgifter och framgångar i rollen. Inkludera även eventuella utmaningar du mött och hur du framgångsrikt hanterat dessa.
 • Utbildning och certifikat: Eventuella relevanta kurser eller certifikat, såsom första hjälpen eller barnomsorgsrelaterade studier.
 • Referenser: Namn på tidigare uppdragsgivare som kan intyga din kompetens och pålitlighet. Spara kontaktuppgifter till eventuell intervju, så sliter du inte i onödan på dina referenter.

Exempel på CV för nyutbildad barnvakt

Som nyutbildad barnvakt är det viktigt att framhäva din utbildning, eventuella praktiska erfarenheter utanför arbetslivet samt på personliga egenskaper som gör dig lämplig för barnpassning.

 • Personprofil: Beskriv ditt intresse för barnomsorg och eventuella personliga egenskaper som gör dig till en bra barnvakt.
 • Utbildning: Detaljer kring din utbildning, inklusive eventuella specialkurser relaterade till barnomsorg, psykologi, första hjälpen, etc.
 • Praktik och volontärarbete: Inkludera alla praktikplatser eller volontärarbete där du har arbetat med barn. Beskriv dina arbetsuppgifter och vad du lärde dig under dessa erfarenheter.
 • Personliga erfarenheter: Om du har tagit hand om småsyskon, släktingar eller vänners barn, kan du inkludera dessa erfarenheter för att visa på din praktiska kunskap och naturliga förmåga att arbeta med barn.

Allt går inte hem hos alla – kom ihåg att anpassa ditt CV för varje specifik roll som barnvakt du ansöker till. Du bör alltså betona de erfarenheter och kvalifikationer som bäst matchar arbetsgivarens specifika behov och önskemål.

Sammanfattning

Fick med allt? Om inte så har du de viktigaste bitarna här.

Bör göra:

 • Var tydlig och koncis i din presentation.
 • Använd gärna punktlistor om du har mycket att förmedla.
 • Inkludera specifika exempel som visar på dina färdigheter och erfarenheter.

Bör inte göra:

 • Inkludera irrelevant information – det bidrar inte utan snarare skymmer det viktiga.
 • Överdriva eller försköna dina erfarenheter och färdigheter.
 • Glömma att korrekturläsa för stavfel och grammatiska fel.

Följ dessa riktlinjer för att skapa ett övertygande och professionellt CV som hjälper dig att sticka ut i din ansökan som barnvakt!

FAQ – vanliga frågor kring CV för barnvakt

Hur långt bör mitt CV för barnvakt vara?

Ett CV bör vara kort och koncist – idealiskt med en till två sidor, beroende på din erfarenhet.

Behöver jag inkludera referenser i mitt CV till barnvakt?

Det är inte nödvändigt att inkludera referenser i ditt CV men var beredd att tillhandahålla dessa vid förfrågan.

Hur anpassar jag mitt CV för olika barnvaktsjobb?

Anpassa ditt CV genom att betona de erfarenheter och färdigheter som är mest relevanta för den specifika rollen du söker. Läs jobbannonsen noggrant och reflektera över hur dina erfarenheter matchar de önskade kvalifikationerna.

Vilka färdigheter är viktigast att inkludera i ett CV för barnvakt?

Fokusera på att inkludera färdigheter som tålamod, kreativitet, ansvarskänsla, första hjälpen-kunskaper och förmåga att engagera barn i olika åldrar genom lek och lärande.

Ska jag inkludera hobbyer och intressen i mitt barnvakts-CV?

Ja, särskilt om dina hobbyer och intressen visar på egenskaper eller färdigheter relevanta för barnpassning, såsom kreativitet, idrottsliga färdigheter eller erfarenhet av pedagogiska aktiviteter.

Hur framhäver jag min erfarenhet av barnpassning om jag inte har formell erfarenhet?

Lyft fram alla informella erfarenheter av barnpassning du har, såsom att ta hand om yngre syskon eller familjemedlemmar, frivilligarbete med barn eller hur du hjälper till vid skolevenemang och fritidsaktiviteter.


Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA