Artikel

Jobba med AI

Postat på |
Jobba med AI i en fantasifull och färgstark scen av AI-handel med robotar och holografiska skärmar

Vill du jobba med AI så ligger en blomstrande precis framför dina fötter. AI har på kort tid gått vidare från en hype bland teknik-avantgardisterna till att bli var och varannans favoritverktyg. Dessutom blir AI alltmer en central del inom många branscher och yrken. Med dess potential att automatisera uppgifter, dra slutsatser från data och lösa komplexa problem har AI öppnat dörrar till en rad spännande karriärmöjligheter. I den här artikeln undersöker vi vad det innebär att arbeta med AI – idag och i framtiden. Artikelns innehåll:

Hur jobba med AI?

Att jobba med AI kan innebära att utveckla, implementera eller tillämpa artificiell intelligens och dess relaterade teknologier. Det kan också innebära att forska kring AI, utbilda inom AI eller att se över de etiska aspekterna av att använda AI.

Redan nu så finns det alltså en viss bredd på jobb inom AI, även om områden ännu har ett tydligt tekniskt fokus. AI-tekniken fortsätter dock att utvecklas varför dels efterfrågan på arbetskraft på området, dels antal AI-yrken, väntas bli fler. De slags arbetsuppgifter som förväntas behöva mest arbetskraft inom den närmaste framtiden inkluderar bland annat maskininlärningsingenjörer, datavetare och AI-utvecklare. Men ju mer AI kan tillämpas ute i samhället, desto fler AI-yrken med lägre tekniskt fokus väntas dyka upp.

Läs också: Söka jobb med hjälp av AI

Arbeta med AI – lista över AI-uppgifter

Innan vi går på AI jobb så är det värt att viktigare arbetsgifter kring AI. Detta då olika AI-yrken kan vara sammansatta av två eller flera av dessa uppgifter. Vi listar först enklare AI-uppgifter för att sen gå över till mer avancerade.

AI-uppgifter på grundnivå

Enklare AI-uppgifter är såna som du kan ge dig på utan någon längre utbildning. Generellt rymmer de mindre analys och fler praktiska steg men är du datorvan och är hyfsad på svenska och/eller engelska så ligger flera inom räckhåll. Dessutom ger de dig möjligheten att bygga upp erfarenhet för att efterhand kunna ta dig an mer avancerade uppgifter inom området.

 1. Samla och underhålla data: Att samla in och rensa data är en grundläggande men viktig del av arbete inom AI. Det kan innebära att hitta relevanta dataset, hämta datauppgifter från olika källor och rensa bort eventuella felaktigheter eller inkonsekvenser i datan.
 2. Modellträna efter tydliga instruktioner och förbestämda algoritmer: Istället för att utveckla avancerade algoritmer från grunden kan du använda förbestämda algoritmer och verktyg för att träna en AI-modell på en given uppsättning data.
 3. Validera och utvärdera utifrån modeller: Efter att en modell har tränats är det viktigt att validera och utvärdera dess prestanda. Detta kan innebära att använda metoder som korsvalidering och beräkning av prestandamått för att bedöma modellens effektivitet. För detta använder du visserligen sofistikerade verktyg men arbetsmomenten kan standardiseras åt dig några enklare steg för att förenkla merparten av arbetet.
 4. Tillämpa färdiga modeller på nya data: Efter att en modell har tränats och validerats kan den användas för att göra förutsägelser eller fatta beslut baserat på nya data. Exempelvis kan AI-tränare ansvara för att implementera och testa modellen i en verklig miljö för att säkerställa att den fungerar som förväntat. Detta arbete kan också vara standardiserat och därmed förenklat.
 5. Grundläggande optimering och finjustering av modeller: Även om det kan kräva mycket kunskap för att optimera och finjustera AI-modeller på ett avancerat sätt så kan du utföra grundläggande optimeringsaktiviteter såsom justering av hyperparametrar eller använda enklare optimeringsalgoritmer för att förbättra modellens prestanda.

AI-uppgifter på avancerad nivå

Efter listan av enklare AI-uppgifter så tittar vi närmare på mer avancerade uppgifter, som förutsätter högskoleexamen eller möjligtvis en teknisk gymnasieexamen.

 1. Utveckla och implementera AI-algoritmer och modeller: Detta innebär att skapa och programmera algoritmer som kan lära sig från data och göra förutsägelser eller fatta beslut på egen hand. Du kan till exempel arbeta med att utveckla en algoritm för att känna igen mönster i bilder eller för att förutse kundbeteenden baserat på historisk data.
 2. Analysera och tolka data för att dra slutsatser och göra förutsägelser: En viktig del av arbetet med AI är att analysera stora mängder data för att hitta mönster och trender som kan användas för att göra förutsägelser eller fatta beslut. Detta kan innebära att använda avancerade statistiska metoder och maskininlärningsalgoritmer för att dra slutsatser från data.
 3. Skapa och testa AI-baserade system och applikationer för olika tillämpningar: Ett annat spännande område inom AI är att skapa och testa nya system och applikationer som använder sig av AI-teknik för att lösa olika problem. Detta kan innebära att utveckla en AI-baserad chattbot för kundtjänst eller en självkörande bil för autonom körning.
 4. Forska och utveckla nya metoder och tekniker inom området för AI: Som AI-utvecklare har du möjlighet att vara med och driva utvecklingen inom området genom att forska och utveckla nya metoder och tekniker för att lösa olika problem. Detta kan innebära att utforska nya algoritmer, datastrukturer eller tillvägagångssätt för att förbättra prestanda och effektivitet.
 5. Hantera och underhålla AI-system och applikationer för optimal prestanda: Slutligen är det viktigt att ha kunskap om hur man hanterar och underhåller AI-system och applikationer för att säkerställa att de fungerar på bästa möjliga sätt. Detta kan innebära att övervaka systemets prestanda, identifiera och åtgärda eventuella fel eller förbättra systemets prestanda genom optimering och finjustering.

De enkla eller avancerade AI-uppgifterna här ovan är tämligen tekniska och fokuserar på AI i sig. När vi går över till kompletta yrken så kommer dock mindre tekniska uppgifter som att forska kring och utbilda i AI, liksom sätt att tillämpa AI.

Jobb inom AI – listan över AI-yrken

Att arbeta med AI kan innebära en mängd olika roller och ansvarsområden. Nedan följer exempel på AI jobb:

 • AI-arkitekt: En AI-arkitekt designar och utvecklar arkitekturen för AI-system och applikationer. Det innebär att skapa tekniska lösningar och strategier för att implementera och integrera AI-teknik i olika IT-miljöer. För att bli AI-arkitekt krävs vanligtvis erfarenhet av systemarkitektur och djup kunskap om AI-teknik och datavetenskapliga principer.
 • AI-etikexpert: En AI-etikexpert fokuserar på att adressera etiska frågor relaterade till användningen av AI-teknik, såsom integritet, rättvisa och ansvar. För att arbeta som AI-etikexpert krävs vanligtvis en examen inom etik, filosofi eller annan relaterad disciplin, samt kunskap om AI-teknik och dess potentiella konsekvenser.
 • AI-forskare: En AI-forskare är ansvarig för att driva forskning inom området för artificiell intelligens och utveckla nya metoder och tekniker för att förbättra AI-system och applikationer. Det innebär att utföra experiment, analysera data och publicera forskningsresultat i vetenskapliga tidskrifter och konferenser. För att bli AI-forskare krävs vanligtvis en doktorsexamen inom datavetenskap, maskininlärning eller relaterade discipliner.
 • AI-interaktiondesigner: En AI-interaktionsdesigner ansvarar för att skapa användarcentrerade och intuitiva gränssnitt för AI-system och applikationer. Detta kan inkludera att designa dialogsystem, användarflöden och interaktionsmönster för att optimera användarupplevelsen och effektiviteten i användningen av AI-teknik.
 • AI-konsult: En AI-konsult erbjuder expertis och rådgivning till företag och organisationer som vill implementera AI-teknik i sina verksamheter. Det innebär att analysera affärsbehov, utforma AI-lösningar och stödja kunder genom hela implementeringsprocessen. För att bli AI-konsult krävs vanligtvis erfarenhet av konsultarbete och djup kunskap om AI-teknik och branschspecifika utmaningar.
 • AI-marknadsförare: En AI-marknadsförare använder AI-teknik och dataanalys för att skapa och implementera marknadsföringsstrategier och kampanjer. Det innebär att analysera kunddata, identifiera trender och beteendemönster, samt skapa personaliserat innehåll och erbjudanden för olika målgrupper. För att bli AI-marknadsförare krävs vanligtvis erfarenhet av marknadsföring och kunskap om AI-teknik och digital marknadsföring.
 • AI-projektledare: En AI-projektledare ansvarar för att leda och koordinera AI-projekt inom en organisation. Det innebär att planera, genomföra och övervaka AI-projekt för att säkerställa att de når sina mål och levereras i tid och inom budget. För att bli AI-projektledare krävs vanligtvis erfarenhet av projektledning och kunskap om AI-teknik och dess tillämpningar.
 • AI-säkerhetsspecialist: En AI-säkerhetsspecialist fokuserar på att säkerställa att AI-system och applikationer är skyddade mot potentiella hot och säkerhetsrisker. Detta kan innebära att utforma säkerhetslösningar, genomföra sårbarhetsbedömningar och övervaka systemets prestanda för att upptäcka och förhindra eventuella attacker.
 • AI-talangrekryterare: En AI-talangrekryterare är specialiserad på att rekrytera och anställa talanger inom AI-området för olika företag och organisationer. Detta kan innebära att identifiera och attrahera kvalificerade kandidater, genomföra intervjuer och bedöma kompetenser för att säkerställa en framgångsrik matchning mellan kandidater och arbetsgivare.
 • AI-tränare: En AI-tränare är ansvarig för att träna och optimera AI-modeller med hjälp av befintliga datauppsättningar. Det kan innebära att använda förbestämda algoritmer och verktyg för att träna modeller på data och utvärdera deras prestanda. En AI-tränare utbildad inom exempelvis datavetenskap och maskininlärning kan skapa upplägg för träningen. Outbildade datatränare kan sedan träna AI genom att följa upplägget.
 • AI-utbildare: En AI-utbildare är specialiserad på att utbilda och träna människor i användningen av AI-teknik och verktyg. Det innebär att skapa och leverera utbildningsprogram, kurser och workshops som täcker olika aspekter av AI, från grundläggande begrepp till avancerade tillämpningar. För att bli AI-utbildare krävs vanligtvis djup kunskap om AI-teknik, pedagogiska färdigheter och förmåga att kommunicera komplex information på ett lättförståeligt sätt.
 • AI-utvecklare: En AI-utvecklare designar, utvecklar och implementerar AI-baserade system och applikationer för olika tillämpningar. Det kan inkludera att skapa chatbots, bildigenkänningssystem eller autonoma fordon. För att bli AI-utvecklare krävs vanligtvis en examen inom datavetenskap, maskininlärning eller artificiell intelligens, samt kunskap om programmering och AI-tekniker.
 • Datavetare: En datavetare analyserar stora mängder data för att dra slutsatser och göra förutsägelser som kan användas för att fatta välgrundade beslut. För att arbeta som datavetare krävs vanligtvis en examen inom datavetenskap, statistik eller annan relaterad disciplin, samt kunskap om statistiska metoder och datamining-tekniker.
 • Maskininlärningsingenjör: En maskininlärningsingenjör är ansvarig för att utveckla och implementera maskininlärningsalgoritmer som kan lära sig från data och fatta beslut på egen hand. För att bli maskininlärningsingenjör krävs vanligtvis en examen inom datavetenskap, matematik eller annan relaterad disciplin samt erfarenhet av programmering och maskininlärningstekniker.
 • Robotikingenjör: En robotikingenjör utvecklar och konstruerar robotar och automatiserade system för olika tillämpningar såsom industriell automation, medicinsk robotik eller service-robotik. För att bli robotikingenjör krävs vanligtvis en examen inom maskinteknik, elektroteknik eller robotteknik samt kunskap om robotkonstruktion och styrningssystem.

Notera att listan över AI-yrken är dynamisk eftersom yrken kan förändras över tid beroende på utvecklingen inom området och efterfrågan från arbetsmarknaden. För att lyckas knipa och behålla dessa roller så gäller det att hålla sig uppdaterad inom de senaste trenderna och teknikerna inom AI.

AI – framtidens jobb

Som listan ovan visar så är AI jobb inte bara renodlat tekniska yrken. Att exempelvis forska kring, utbilda inom och marknadsföra med AI speglar verksamhet kring snarare än inom AI – inte minst att AI får alltfler tillämpningar i samhället. Detta ger också en indikation på vartåt arbetsmarknaden rör sig.

Enligt den senaste rapporten The Future of Jobs Report 2023 – World Economic Forum från World Economic Forum förväntas AI-tekniken fortsätta att ha en betydande inverkan på arbetsmarknaden närmaste åren. Rapporten visar på flera viktiga trender och förutsägelser för arbetsmarknaden i stort och i synnerhet för AI inom framtidens jobb.

Efterfrågan på AI- och maskininlärningsspecialister förväntas fortsätta att öka avsevärt. Enligt rapporten förväntas antalet AI-relaterade jobb att öka med upp till 20 procent årligen fram till 2025. Detta drivs av en ökad integration av AI-teknik i olika branscher och sektorer vilket ökar efterfrågan på specialister inom områden som maskininlärning, dataanalys och AI-utveckling.

En annan viktig trend som identifieras i rapporten är behovet av omfattande omskolning och kompetensutveckling inom arbetskraften för att möta de nya kraven från en AI-driven arbetsmarknad. Detta innebär att både arbetsgivare och arbetstagare behöver investera i livslångt lärande och utbildning för att kunna anpassa sig till de förändringar som AI-tekniken medför. Detta talar för en växande marknad för utbildare kring AI och dess användningsområden.

Enligt rapporten kräver AI-relaterade jobb en kombination av tekniska färdigheter, som exempelvis programmering och statistik, jämte mjuka färdigheter som problemlösning, kreativitet och samarbete. Enligt rapporten blir förmågan att arbeta med AI och förstå dess implikationer en av de mest efterfrågade kompetenserna på arbetsmarknaden.

Sammanfattningsvis visar “The Future of Jobs Report 2023” att AI-tekniken kommer att fortsätta att omforma arbetsmarknaden och skapa nya möjligheter och utmaningar för arbetskraften runt om i världen. För att kunna dra nytta av dessa möjligheter är det viktigt att både individer och organisationer är beredda att anpassa sig till den nya verklighet som AI-tekniken medför.

Läs också: Yrken som ersätts av AI

Sammanfattning

AI kommer med spännande karriärmöjligheter över olika branscher och sektorer för den som är redo att omfamna tekniken. Efterfrågan på AI-specialister väntas fortsätta växa snabbt vilket gör det viktigt att vara beredd att anpassa sig till förändringar och satsa på livslångt lärande. AI är ett gigantiskt tekniskt framsteg men väntas få många mindre tekniska tillämpningar ute i samhället vilket talar för att särskilt den som kan kombinera tekniska med mjuka färdigheter lär lyckas och trivas i den nya dynamiska värld som artificiell intelligens väntas bjuda på.

FAQ – vanliga frågor

Vilka är de vanligaste AI-yrkena?

De vanligaste AI-yrkena inkluderar maskininlärningsingenjörer, datavetare, AI-utvecklare, AI-etikexperter och robotikingenjörer.

Hur kan jag förbereda mig för att arbeta inom AI?

För att förbereda sig för att arbeta inom AI är det viktigt att utveckla kompetenser inom områden som maskininlärning, dataanalys och programmering. Att ta kurser och utbildningar inom dessa områden kan vara till stor hjälp.

Vilka företag är ledande inom AI?

Ledande företag inom AI inkluderar teknikgiganter som Google, Microsoft, Amazon och IBM, samt många mindre startups och forskningsinstitut runt om i världen.

Vilka branscher använder AI mest?

AI används i en rad olika branscher kring teknik, hälsovård, ekonomi, detaljhandel, tillverkning och transport.

Vad är de största utmaningarna med att arbeta med AI?*

Några av de största utmaningarna med att arbeta med AI inkluderar etiska frågor, säkerhetsrisker och behovet av kontinuerlig kompetensutveckling för att hålla sig á jour med den snabba utvecklingen på området.


Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA