CV | Sjukgymnast

CV för sjukgymnast behöver hålla fram dina bästa färdigheter, förmågor och förtjänster för att fånga arbetsgivarens uppmärksamhet mitt i all konkurrens. Denna artikel ger dig en solid vägledning för att maximera ditt CV som sjukgymnast, med fokus på yrkets specifika aspekter.

Skapa ett CV som framhäver din expertis som sjukgymnast. Använd de unika mallarna från våra partners för att ge ditt CV en framträdande och professionell look. Börja gratis, ladda ner som PDF och sök tjänsten som sjukgymnast direkt.

Struktur i CV för sjukgymnast

Ett välstrukturerat CV är viktigt för överskådligheten och inkludera följande avsnitt:

 • Namn och kontaktuppgifter: Din professionella presentation börjar här.
 • Personprofil i CV för sjukgymnast: En sammanfattning av din professionella identitet.
 • Arbetslivserfarenhet: Detaljer kring tidigare befattningar, ansvar och arbetsuppgifter.
 • Utbildning: Akademiska meriter och relevanta kurser.
 • Övriga meriter: Erfarenheter utanför arbets- och studielivet som kan tillföra värde.
 • Färdigheter och förmågor: En distinktion mellan vad du har lärt dig och dina inneboende kvaliteter.

Namn och kontaktuppgifter

Ditt namn och kontaktuppgifter är ditt CV:s första intryck och ska presenteras tydligt och professionellt. Inkludera ditt fullständiga namn, telefonnummer och proffsig e-postadress.

Personprofil i CV för sjukgymnast

En personprofil är en kortfattad beskrivning av din professionella bakgrund och ambitioner. Det ger en inblick i din personlighet och arbetsstil.

 • Kortfattad: Håll det koncis och relevan.
 • Professionell: Visa din yrkesmässiga inställning och mognad.
 • Målriktad: Relatera dina personliga styrkor till yrket som sjukgymnast – det är viktigt att personprofilen ligger klart i linje med precis det jobb du söker.

Läs mer om profiltext för att förstå hur du effektivt kan formulera denna del.

Meriter i CV för sjukgymnast

Dina meriter är bevis på din kompetens och skicklighet. De bör presenteras tydligt och övertygande. Här ingår normalt tre huvudkategorier:

 • Arbetslivserfarenhet
 • Utbildning
 • Övriga meriter

Du kan ändra ordning på kategorierna på vilken din främsta merit är. Är det senaste jobbet? Då börjar du med att lista din arbetslivserfarenhet. Är det en utbildning? Ja, då börjar du med kategorin utbildningar. Övriga meriter kommer sist av dessa tre kategorier. Inom varje kategori så är det vanligast att lista meriterna i omvänd kronologisk ordning. I de flesta fall innebär det att viktigaste meriten hamnar överst.

Arbetslivserfarenhet

När du beskriver din arbetslivserfarenhet i ditt CV som sjukgymnast så övertygar du extra mycket genom att signalera specifika och unika kompetenser – då visar du ett kompetensdjup. Du kan också lyfta fram specifika prestationer. Här är två exempel på hur du kan presentera detta:

1. Sjukgymnast på Stadssjukhuset (januari 2019 – december 2021):

 • Ledde och implementerade ett nytt rehabiliteringsprogram för patienter med knäskador, vilket resulterade i klar förbättring av återhämtningstiden jämfört med det tidigare programmet
 • Samarbetade tvärfackligt med läkare och vårdpersonal för att utveckla individuella vårdplaner, vilket förbättrade patientnöjdheten rejält under min anställningsperiod.

2. Fysioterapeut på Hälsocentralen Harmoni (mars 2016 – december 2018):

 • Ansvarade för patientutvärderingar och utformade över 200 anpassade behandlingsplaner som betydligt förbättrade patienternas livskvalitet.
 • Höll regelbundna workshops och utbildningssessioner för patienter om ergonomi och förebyggande vård vilket minskade återkommande besvär med närmare 20 procent.

Utbildning

Din utbildningsbakgrund bör tydligt visa att du har de nödvändiga kvalifikationerna för att vara sjukgymnast. Här är två exempel på hur du kan framställa din utbildning:

1. Masterexamen i sjukgymnastik, Hälsouniversitetet (september 2013 – juni 2015):

 • Specialiserade mig inom ortopedisk sjukgymnastik inklusive avancerad manuell terapi och rehabilitering efter idrottsskador.
 • Skrev uppsats med fokus på rehabiliteringsmetoder för postoperativa axelpatienter, vilket bidrog till kliniska forskningen inom avdelningen.

2. Kandidatexamen i fysioterapi, Karolinska Institutet (september 2010 – juni 2013):

 • Genomförde omfattande praktik vid Karolinska sjukhuset och dess rehabiliteringscenter vilket gav mig praktisk erfarenhet av ett brett spektrum av sjukgymnastiska behandlingar.
 • Engagerade mig extra i studentkårens hälsofrämjande program. Det gav erfarenhet av att organisera och leda hälsoinitiativ.

Övriga meriter

Dina övriga meriter kan komplettera bilden av din personlighet och dina intressen. Har du ont om meriter under Arbetslivserfarenhet och Utbildning så är det istället här som du får lägga ut texten. Här är två exempel på hur du kan göra:

1. Volontärarbete som sjukgymnast vid lokala idrottsevenemang (2018 – 2020):

 • Erbjöd gratis konsultationer och behandlingar för amatöratleter vilket bidrog till att jag förebyggde skador och främjade idrottshälsa.
 • Samverkade med andra hälsoexperter för att utveckla omfattande vårdstrategier för idrottare på olika nivåer.

2. Mottagare av ‘Årets nykomling’ inom Fysioterapi, Nationell Sjukgymnastikförening (2017):

 • Utsedd för exceptionella prestationer och bidrag till fältet inom mitt första år som licensierad sjukgymnast.
 • Bidrog med artiklar och forskningsresultat till föreningens tidskrift – spred kunskap om nya metoder och behandlingar inom yrket.

Färdigheter och förmågor

Skilj på färdigheter (inlärda kompetenser) och förmågor (medfödda egenskaper). Exempelvis kan färdigheter vara manuell terapi eller patientutbildning medan förmågor kan handla exempelvis empati eller problemlösningsförmåga.

Du övertygar bäst kring dessa genom att ge dem korta exempel över när du använde dem och vad de bidrog till. Kan också vara berömmande ord kring dem från chefer och kollegor.

Ton

Tonens vikt kan inte underskattas. Den ska vara professionell och signalera en trygghet men samtidigt vara tillmötesgående och positiv. Tänk på att ditt språk och sätt att uttrycka dig speglar din personlighet.

Grafisk form i CV

Det visuella intrycket av ditt CV kan påverka mottagarens uppfattning. En ren och överskådlig layout med hög läsbarhet är att föredra – läsaren ska inte missa något viktigt innehåll för att layouten krävde för mycket uppmärksamhet. Därför vinner du på att använda ett enkelt och lättläst typsnitt och undvika överdrivet användande av färger eller grafiska element.

Exempel på CV för sjukgymnast

Se skillnaden i hur skillnaden mellan en erfaren och nyutbildad kan te sig i dessa komprimerade CV-exempel.

Exempel på CV för erfaren sjukgymnast

Senior sjukgymnast vid Kliniken för framsteg (2015–2020):

 • Utvecklade och implementerade nya behandlingsprotokoll som minskade patienternas återhämtningstid med 25 procent.Ledde ett team av fem sjukgymnaster där jag stod för bland annat mentorskap, schemaläggning och resultatuppföljning.

Utbildning:

 • Masterexamen i sjukgymnastik, Hälsouniversitetet.

Exempel på CV för nyutbildad sjukgymnast

Praktikant vid Rehabcentret Hopp (2022):

 • Assisterade i behandling av patienter med kroniska smärttillstånd vilket gav värdefull hands-on erfarenhet.
 • Deltog i veckovisa fortbildningar om senaste forskningen inom neurologisk sjukgymnastik.

Utbildning:

 • Kandidatexamen i fysioterapi, Karolinska Institutet.

FAQ – vanliga frågor kring CV för sjukgymnast

Hur långt ska mitt CV vara?

Ditt CV som sjukgymnast bör vara en eller högst två sidor. För nyexaminerade kan en sida räcka. Bara en erfaren sjukgymnast ska kunna behöva två sidor för att få fram sina färdigheter, förmågor och framför allt förtjänster. Kom ihåg att kvalitet är viktigare än kvantitet – din målsättning är att presentera relevant information på ett tydligt och koncist sätt. Däremot tar du inte ha med allt – läsaren ska bli nyfiken och vilja träffa dig för att få veta mer!

Vilka färdigheter är viktiga att inkludera i ett CV för en sjukgymnast?

Viktiga färdigheter inkluderar både tekniska kompetenser som manuell terapi och patientbedömning samt mjuka färdigheter som empati och kommunikationsförmåga. Även förmågan att arbeta i team och problemlösningsförmåga är avgörande. Specificera dina färdigheter med exempel på hur de har tillämpats i praktiken för att peka på deras relevans och effekt.

Hur kan jag framhäva mina praktikplatser i mitt CV?

Praktikplatser erbjuder värdefull praktisk erfarenhet för nyutbildade sjukgymnaster. Beskriv specifika uppgifter och ansvarsområden och belys de färdigheter du utvecklat. Du kan även inkludera lyckade resultat kopplade till din insats. Det visar på förmåga att tillämpa teoretisk kunskap i praktiken.

Hur viktig är layouten på mitt CV?

Layouten på ditt CV är kritisk eftersom den påverkar läsbarheten och det första intrycket. En välorganiserad och estetiskt tilltalande layout kan hjälpa dig att framhäva nyckelinformation och göra ditt CV mer överskådligt. Använd avsnitt i logiska steg, konsekvent formatering och tillräckligt med mellanrum för att underlätta läsningen.

Ska jag inkludera referenser i mitt CV?

Det är vanligt att ange “Referenser lämnas på begäran” snarare än att lista specifika referenser i ditt CV. Det ger dig flexibilitet att välja lämpliga referenser för varje enskild ansökan och säkerställer att du kan förbereda dina referenser på att de kan komma att kontaktas.

Hur ska jag hantera perioder av arbetslöshet i mitt CV?

Om du har perioder av arbetslöshet i ditt CV så lyft fram något yrkesrelevant som du ändå har ägnat dig gjort under de perioderna – sådant som hållit kompetensen uppdaterad eller uppgraderad. Detta kan inkludera fortbildning, frivilligarbete, eller projektarbete. Var ärlig men positiv – framhäv hur dessa erfarenheter har bidragit till din personliga och professionella utveckling.

Är det nödvändigt att skräddarsy mitt CV för varje jobbansökan?

Absolut, genom att skräddarsy ditt CV kan du framhäva de erfarenheter och färdigheter som är mest relevanta för den specifika tjänsten. Det visar också på ditt engagemang för just den tjänsten och kan öka dina chanser att bli kallad till intervju. Däremot behöver du normalt inte ändra i hela ditt CV – oftast räcker det med att författa en unik personprofil och sedan trimma lite bland meriterna


Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA