CV | McDonalds

CV till McDonalds kan vara ditt första steg in i arbetslivet som ung vuxen och en möjlighet för dig att skaffa dig ny arbetslivserfarenhet. Nyckeln till att få jobbet är att skapa ett starkt CV som framhäver dina färdigheter och erfarenheter på bästa sätt. Här är en guide för att hjälpa dig att skapa ditt ‘CV McDonalds’.

Skapa ett CV som får dig anställd av McDonalds. Genom att använda mallarna som tillhandahålls av våra partners kan du sticka ut från mängden. Prova gratis, ladda ner som PDF och ansök om jobbet på McDonalds nu.

CV – McDonalds – generella råd

Ditt CV till McDonalds (och till de flesta andra arbetsgivarna) behöver följa ett par viktiga principer för att ditt CV alls ska ha en chans:

Kärnfullt CV

Det gäller att hålla sig till saken och inte pladdra på. För ju mer du lägger ut texten desto vagare riskerar ditt CV att bli – risken ökar för att arbetsgivaren missar dina viktigaste säljargument.

Tips: Håll dig på högst en A4-sida.

Överskådligt CV

Utgå ifrån att arbetsgivaren har ett par hundra ansökningar att titta på. Genom att göra ditt CV enkelt att överblicka och få grepp om så får du ett plus redan där – inte bara för att innehållet kommer fram väl utan också för att du bevisar din förmåga att vara tydlig.

Tips: Välj ett lättläst textformat, håll teckenstorleken på 12 tecken samt se till att skapa lite luft mellan sektionerna

Övertygande CV

Den här biten är lite svårare. Här behöver du nämligen förstå något av vad din arbetsgivaren verkligen behöver och vill ha, och bemöta det i ditt CV. En nyckel ligger i att läsa på – läs och förstå vad som verkligen sägs i annonsen, på hemsidan och sociala medier, och bygg ditt CV kring dessa bitar.

Tips: Hellre konkret än svepande, och hellre aktiva än passiva verb – hellre ”jag har tidigare arbetat på grönsaksavdelningen i [namn]butiken” än ”jag har erfarenhet av arbete med livsmedel.

Att söka jobb på McDonald’s som en ung vuxen innebär att du kommer att rikta in dig på grundläggande positioner inom restaurangen. Här är några vanliga roller och deras ansvarsområden – du behöver anpassa dit CV till respektive roll och ansvar för att ha en chans att framstå som både lämplig och verkligen intresserad:

Service Crew

Ansvarsområden: Ta emot beställningar, hantera kassan, förbereda och servera mat, hålla kassan ren och organiserad.

CV-fokus: Framhäv din erfarenhet av kundtjänst, multitasking och förmågan att arbeta i ett snabbt tempo. Nämna även tidigare arbetslivserfarenheter, även om de inte är inom restaurangbranschen, för att visa dina överförbara färdigheter.

Kökspersonal

Ansvarsområden: Förbereda och laga mat, hantera matlagningstemperaturer, följa recept och riktlinjer för livsmedelssäkerhet.

CV-fokus: Betona din erfarenhet av matlagning eller arbete inom en köksmiljö. Om du har någon formell utbildning eller certifiering inom livsmedelssäkerhet, inkludera denna.

Städpersonal

Ansvarsområden: Hålla restaurangen ren och snygg, diska, städa matsal och toaletter.

CV-fokus: Visa förmåga att se till detaljer och din förmåga att arbeta självständigt. Erfarenhet av rengöring och underhåll kan vara fördel.

Teamledare

Ansvarsområden: Övervaka arbetslaget, hantera scheman, se till att riktlinjer och procedurer följs, lösa problem och ge exceptionell service.

CV-fokus: Framhäv tidigare erfarenheter av ledarskap och teamarbete. Inkludera exempel på då du har hanterat konflikter eller överträffat förväntningarna inom ditt tidigare ansvarsområde.

Skapa en tilltalande introduktion

Inled ditt CV till McDonalds med för och efternamn samt kontaktinformation. Det ska vara lätt att nå dig!

Sen skapar du din introduktion. Denna bör vara kort och slagkraftig för att ge en stark start på ditt CV. Denna del av ditt CV bör ge en snabb överblick av vem du är, vad du kan erbjuda och varför du är en lämplig kandidat för just McDonalds. Här är några tips för att hjälpa dig att skapa en tilltalande introduktion:

Var personlig: Skriv inte bara om dina arbetslivserfarenheter. Låt arbetsgivaren även få en liten känsla av vem du är som individ.

Var specifik: Istället för att påstå att du är “hårt arbetande” så ge konkreta exempel på dina arbetsprestationer.

  • Beskriv dina mål: Var tydlig med vad du hoppas uppnå i din roll på McDonalds.
  • Anpassa din introduktion: Se till att din introduktion matchar jobbets behov. Om jobbet kräver kundtjänstfärdigheter – betona då din förmåga att hantera kunder effektivt.
  • Var professionell: Kom ihåg att även om du är personlig så  bör du behålla en professionell ton.
  • Var kort och koncis: Din introduktion bör vara tillräckligt kort – helst på 3 – 4 rader, för att lätt kunna ögnas igenom men ändå ge en bra överblick av dina färdigheter och erfarenheter.

Läs vidare: Profiltext i CV

Formella meriter

Formella meriter är i princip arbetslivserfarenhet och utbildning. Det finns ett par olika sätt att ta upp formella meriter men vanligast är att börja med den sektion som har högst meritvärde. Saknar du relevant yrkeserfarenhet så lär din utbildning smälla högre, och omvänt. Yngre personer brukar ha mer utbildning än arbetslivserfarenhet att skryta med – de placerar du sektionen med utbildningar överst.

Utbildning

Här ska du inkludera information om din skolgång och eventuella kvalifikationer som kan vara relevanta för jobbet på McDonalds.

Läs vidare: Utbildning i CV

Gymnasium

Du tar upp studiemeriterna i omvänd kronologisk ordning så att den senaste hamnar överst. Är din högsta utbildning gymnasiet? Ja, då har du den överst. Och grundskoleutbildning behöver du då inte ta med – den är ju given och dessutom densamma för alla.

För varje utbildning så anger du:

  • Namn på utbildningen
  • Namn på skolan/utbildningsanordnaren
  • Vilket år du tog examen/studenten
  • Relevanta ämnen: Ta bara upp de ämnen är relevanta för jobbet på McDonalds. Fyll inte ut med något överflödigt.

CV – McDonalds – exempel för mycket relevant utbildning:

Restaurangserviceprogrammet, Backagymnasiet, Skövde, 2024: Service och kundbemötande, företagsekonomi inom restaurangbranschen, kommunikation och samarbete i team, livsmedelssäkerhet och hygien samt arbetsträning i restaurangmiljö.

CV – McDonalds – exempel för mindre relevant gymnasieutbildning:

Fordonsprogrammet, Backagymnasiet, Skövde, 2024

Yrkesutbildning och certifikat

Om du har genomgått någon yrkesutbildning eller om du har skaffat några certifikat som kan vara relevanta för jobbet på McDonalds så bör du inkludera dem i detta avsnitt. Det kan vara utbildningar och certifikat inom livsmedelshygien, kundservice, första hjälpen, etc.

Högskola och universitet

Även om utbildning på den här nivån knappast behövs för de vanligaste tjänsterna hos McDonalds så kan vissa ämnen vara precis rätt, för fortfarande passar kunskaper inom exempelvis företagsekonomi, service och kommunikation väl in. Du tar upp dina studier i program för program, kurs för kurs, i omvänd kronologisk ordning.

Högre studier signalerar högre ambitioner. Har du en komplett eller närmast komplett examen så kan arbetsgivaren se dig som överkvalificerad och tveka till att anställa dig, för du tar knappast studielån och läser en hög utbildning för att sen satsa på att vända hamburgare? Alltså, har du examen så bör du tona ned den. Är du däremot mitt i en längre utbildning (och söker deltidsjobb) så signalerar du en ambition och hög kapacitet – någon som tänker plugga och jobba parallellt. Sånt gillar arbetsgivare överlag.

Exempel 1:

Certifikat – livsmedelshantering, [Utbildningsanordnare], Sundsvall, 2023: Livsmedelssäkerhet och hygien, HACCP-principer (riskanalys och kritiska styrpunkter)

Exempel 2:

Kundserviceutbildning. [Utbildningsanordnare], Sundsvall, 2024: Kundservice och interaktion, effektiv kundkommunikation, konflikthantering och problemlösning

Kurser och seminarier

Har du deltagit i några kurser eller seminarier som har gett dig ytterligare färdigheter eller kunskaper som kan vara användbara på McDonalds? Då bör du inkludera dem i detta avsnitt. Det kan till exempel vara kurser i konflikthantering, kundservice, ledarskap, etc. Eftersom utbildningar utanför reguljära utbildningsväsendet kan vara lite mindre kända så kan du behöva lägga ett par extra ord på att beskriva det mest relevanta som du fick med dig av respektive kurs och seminarium.

Fortsatt lärande och personlig utveckling

Detta avsnitt är till för att visa att du är engagerad i att ständigt utvecklas och lära dig nya saker. Har du deltagit i några onlinekurser, läst några branschrelaterade böcker eller deltagit i någon annan form av självstudier? Då bör du inkludera det här.

Arbetslivserfarenhet

Arbetslivserfarenhet utgör en central del av din ansökan när du siktar på att arbeta på McDonalds. Om du tidigare har erfarenheter av kundservice eller matlagning är det viktigt att lyfta fram dem här. Berätta om de specifika uppgifter du hade, hur du interagerade med kunder och kollegor samt hur du bidrog till en effektiv arbetsmiljö. Om du saknar direkt arbetslivserfarenhet inom dessa områden, överväg att inkludera relevanta erfarenheter från skolarbeten, klubbar eller volontärarbete. Till exempel kan grupparbeten i skolan illustrera din förmåga att samarbeta och kommunicera, medan volontärarbete kan visa på engagemang och serviceinriktning.

Tidigare anställningar

I detta avsnitt belyser du specifika detaljer om dina tidigare anställningar som är särskilt relevanta för att söka jobb på McDonalds. För varje tidigare jobb – inkludera följande information:

  • Jobbtitel: Ange den officiella titeln på din tidigare position.
  • Företagets namn: Uppge namnet på arbetsplatsen eller företaget där du var anställd.
  • Anställningsdatum: Specificera den exakta perioden då du arbetade där.
  • Arbetsuppgifter och prestationer: Beskriv kortfattat dina huvudsakliga arbetsuppgifter och eventuella prestationer. Fokusera på de aspekter av ditt arbete som är överförbara och relevanta för McDonalds, såsom kundinteraktion, effektivitet och samarbete.

Exempel:

*Servitör på [namn på kafé eller restaurang], maj 2020 – augusti 2021: Ansvarade för att ta emot beställningar, servera kunder och hålla rent i servering och kök. Jag bidrog extra mycket till nöjda kunder genom att serva dem snabbt och vänligt.

*Servitör på [namn på kafé eller restaurang], maj 2020 – augusti 2021: Ansvarade för att ta emot beställningar, servera kunder och hålla rent i servering och kök. Jag bidrog extra mycket till nöjda kunder genom att serva dem snabbt och vänligt.

Läs vidare: Prestationer i CV

Praktik och volontärarbete

Om du har genomfört praktik eller volontärarbete, inkludera denna information för att stärka din ansökan. Här är vad du bör inkludera för varje erfarenhet:

  • Plats och datum: Ange var och när du genomförde praktiken eller volontärarbetet.
  • Uppgifter: Beskriv kortfattat vilka specifika uppgifter du hade under praktiken eller volontärarbetet och hur de kan vara relevanta för McDonalds.
  • Färdigheter utvecklade: Betona de färdigheter och egenskaper du utvecklade genom denna erfarenhet och hur de kan vara till nytta på McDonalds.

Färdigheter och förmågor

Här ska du lista vilka färdigheter du har som gör att du passar för jobbet på McDonalds. Det kan vara allt från att du är duktig på att jobba i team till att du har goda kommunikativa färdigheter. Det kan också handla om särskilda förmågor som till exempel att du är bra att skifta fokus eller har ett öga för detaljer.

Kommunikationsfärdigheter

I en kundorienterad miljö som McDonalds är starka kommunikationsfärdigheter av yttersta vikt. Har du tidigare erfarenheter som innefattade interaktion med kunder, problemlösning, eller att uttrycka komplex information på ett klart och koncist sätt? Det är viktigt att inkludera dessa erfarenheter här.

Ledarskapsfärdigheter

Om du har haft några ledarskapsroller tidigare – kanske som lagkapten för ett sportlag, ordförande för en klubb, eller till och med en projektledarroll i skolan – är det värt att nämna det här. Att visa att du kan ta initiativ, organisera andra och hålla ett team motiverade kan vara mycket attraktivt för en arbetsgivare som McDonalds.

Kundservicefärdigheter

Att ha starka kundservicefärdigheter är avgörande i vilken roll som helst på McDonalds, eftersom företaget ständigt strävar efter att leverera utmärkt service till sina kunder. Om du har erfarenhet av att hantera kundförfrågningar, lösa problem och alltid strävar efter att överträffa kundförväntningarna, bör du framhäva det här.

Anpassningsförmåga

Förmågan att anpassa sig till förändrade arbetsförhållanden, oavsett om det gäller oväntade rusningstimmar eller nya menyartiklar, är en nyckelfärdighet för arbete på McDonalds. Om du snabbt kan anpassa dig till förändringar och behålla lugnet i stressiga situationer, är detta något du bör betona.

Förmåga att passa tider

Att kunna schemalägga dina arbetsuppgifter effektivt och hantera din tid väl är viktigt i en snabbmiljö som McDonalds. Om du har demonstrerat goda organisatoriska färdigheter och kan prioritera uppgifter på ett effektivt sätt, är detta en viktig punkt att inkludera.

Ton i ditt CV

Ditt CV till McDonalds bör presenteras i ett klart och koncist format så att arbetsgivaren snabbt och enkelt kan identifiera din erfarenhet och färdigheter. Tonen i ditt CV bör vara professionell men ändå personlig. Kom ihåg att det är din möjlighet att marknadsföra dig själv till potentiella arbetsgivare så var noga med att positivt framhäva all din relevanta erfarenhet och färdigheter.

Ett par sista ord När du har skapat ditt CV, se till att läsa igenom det noggrant och se till att alla stavfel är borta och att all information är korrekt. Ett bra CV kan öppna dörrar för nya möjligheter så gör ditt bästa för att skapa ett starkt och professionellt CV som visar upp din potential för en karriär inom organisationen.


Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA