CV | Kock – exempel och tips

CV som kock behöver övertyga om din kulinariska kompetens och erfarenhet men också om att du har en personlighet som passar in för att fungera i samarbetet med andra i kök och restaurang.

I en bransch där praktisk erfarenhet och kreativitet värdesätts högt bör ditt CV reflektera din förmåga att leverera exceptionella matupplevelser. Här följer en guide för att skriva ett smakfullt CV för positionen som kock – en aptitretare åt arbetsgivare och rekryterare.

Skapa ett CV som framhäver din expertis som kock. Med hjälp av de mallar som tillhandahålls av våra partners, kan du ge ditt CV en unik och iögonfallande design. Börja gratis, ladda ner som PDF och sök rollen som kock direkt.

Struktur i CV för kock

Ett väldesignat CV bör följa en klar struktur som gör det enkelt för potentiella arbetsgivare att snabbt förstå din bakgrund och dina färdigheter. Inkludera följande avsnitt:

 • Personlig information: Namn, kontaktuppgifter och eventuellt en professionell webbplats eller länk till din online-portfolio.
 • Personprofil: En kort och kraftfull översikt av din erfarenhet, dina specialområden och vad du kan erbjuda en arbetsgivare.
 • Arbetslivserfarenhet: Detaljer kring tidigare anställningar, ansvarsområden och specifika prestationer inom köket.
 • Utbildning: Din formella utbildning, inklusive kurser och certifikat som är relevanta för kockyrket.
 • Färdigheter: Specifika kulinariska tekniker, köksledningsfärdigheter och andra relevanta kompetenser.

Personprofil i CV för kock

Din personprofil bör direkt fånga läsarens uppmärksamhet genom att framhäva dina styrkor och din passion för matlagning. Var tydlig med din erfarenhetsnivå, dina specialiteter och din matlagningsfilosofi. [Läs mer om profiltext](https://cvmall.se/skriva-cv/profiltext/) för att förstå hur du kan formulera en engagerande sammanfattning.

Kock – anpassa CV till inriktning och nivå

Ett kraftfullt sätt att visa hur invigd du är i yrket är att via förståelsen för att kockyrket har en mängd olika typer och nivåer – var och en med sina funktioner och ansvarsområden. Innan vi går på hur du lägger in meriter i ditt CV till kock så kan denna genomgång hjälpa dig att se vilka av dem ska in och hur de bör presenteras:

1. Köksmästare (exekutiv kock)

 • Roll: Ansvarig för hela kökets verksamhet, inklusive menyplanering, personalhantering och budget. Exekutiva kockar har ofta flera års erfarenhet och en omfattande utbildningsbakgrund.

CV-tips: Betona ledarskapserfarenhet, förmåga att hantera budget och menyutveckling.

2. Sous-chef (fr.)

Roll: Näst under köksmästaren och tar ofta över det operativa ansvaret i köket. Sous-chefer är involverade i allt från matlagning till schemaläggning.

CV-tips: Framhäv din flexibilitet, förmåga att arbeta under press och ledarskapsförmågor

3. Avdelningskock (chef de partie)

Roll: Ansvarar för en specifik del av köket, som grillen eller pastastationen. Avdelningskockar är specialiserade på sitt område och leder ofta en eller flera juniora kockar.

CV-tips: Fokusera på din specialisering, dina tekniska färdigheter och din förmåga att effektivt leda ett mindre team.

4. Junior kock / kommiskock (commis chef)

Roll: En instegsposition där individen lär sig grunderna i alla områden av köket, under överinseende av mer erfarna kockar.

CV-tips: Lyft fram din entusiasm, vilja att lära och eventuella erfarenheter från praktikplatser eller utbildningsprogram.

5. Konditor (pâtissier)

Roll: Specialiserar sig på bakverk, desserter och andra bakat. Kräver en unik uppsättning färdigheter jämfört med andra kockroller.

CV-tips: Betona din kreativitet, precision och erfarenhet av dessertmenyplanering och -verkställande.

När du anpassar ditt CV så överväg vilken nivå och typ av kock du är och vilken du aspirerar att bli. Inkludera erfarenheter och färdigheter som bäst matchar rollen du söker. Du kan även ta med det som talar för en högre nivå eller annan lockande inriktning, bara det inte hamnar i konflikt med tjänsten du söker.

Använd specifika exempel för att demonstrera din kompetens och dina framgångar inom just ditt område. Genom att skräddarsy ditt CV på detta sätt kan du effektivt kommunicera ditt värde till potentiella arbetsgivare och öka dina chanser att få drömjobbet.

Meriter i CV för kock

Detta är kärnan i ditt CV där du visar dina färdigheter, din utbildning och unika bidrag till matlagning, vilket gör dig till en eftertraktad kandidat för kockroller.

Arbetslivserfarenhet

I detta avsnitt listar du din erfarenhet i omvänd kronologisk ordning, med den senaste positionen först. Beskriv tydligt din roll, dina ansvarsområden och eventuella särskilda prestationer i varje position.

Exempel:

 • Köksbiträde**, Restaurang Havsblicken: Assisterade köksteamet under högtrafikperioder, vilket bidrog till effektivare matlagning och servering. Lärde mig att förbereda grundläggande rätter och hantera köksutrustning säkert och effektivt.
 • Kommiskock, Bistro Vägen: Stödde kökets dagliga funktioner genom att förbereda ingredienser, utföra grundläggande matlagningsuppgifter och hålla rent i köket. Bidrog till förbättrade arbetsflöden och nöjdare gäster genom att snabbt anpassa mig till kökets behov och bidra med idéer på menyförbättringar.
 • Souschef, Restaurang Havsblicken: Ledde köksteamet genom en större menyförnyelse, vilket stärkte teamets samarbete och gästernas upplevelse. Vi införde då innovativa rätter inspirerade av lokalproducerade råvaror.
 • Kock, Bistro Vägen: Utvecklade en serie signaturrätter som speglade min passion för hållbar matlagning vilket resulterade i svallande positiv feedback från gäster och en ökad medvetenhet om miljövänliga val i köket.

Tips:

 • Fokus på samarbete: Köket är en teammiljö. Framhäv din förmåga att arbeta tillsammans med andra för att skapa en harmonisk och produktiv arbetsmiljö.
 • Berätta en historia: Visa inte bara *vad* du gjort utan kort också *hur* du gjorde det och vilken inverkan det hade. Beskriv processen och dina personliga insatser. Detta tips är extra användbart för den som inte har så många formella meriter – utan kan behöva göra mesta möjliga av de få som finns.
 • Kreativitet och innovation: Beskriv hur du har använt din kreativitet för att lösa problem eller skapa unika matupplevelser.

Det är viktigt att belysa din förmåga att skapa rätter, effektivitet i köket och din erfarenhet av menysammansättning. Läs mer om arbetserfarenhet i CV för att få en djupare förståelse för hur du presenterar dina erfarenheter.

Utbildning

Förutom din formella utbildning så inkludera alla relevanta kurser och certifikat som du har erhållit, såsom hygienutbildning, sommelier-kurser eller specialkurser i viss matlagningsteknik.

Exempel:

 1. Diplom i professionell matlagning, Kulinariska institutet: Utöver grundläggande tekniker deltog jag i en fördjupningskurs i moderna matlagningstekniker vilket gav mig en solid grund för att utforska och utveckla mina egna kreativa rätter.
 2. Workshop i fermenteringstekniker, Smakskolan: En intensiv workshop som inte bara förbättrade mina tekniska färdigheter utan också min förståelse för smakutveckling och matens näringsvärde.

Tips:

 • Praktiska erfarenheter: Framhäv eventuella praktiska moment i din utbildning, som praktik på restauranger eller deltagande i matlagningskonkurrens.
 • Livslångt lärande: Visa ditt engagemang för ständigt lärande genom att nämna relevanta kurser eller certifieringar du tagit efter din formella utbildning.
 • Specialiseringar: Om din utbildning innehöll specialområden, som molekylär gastronomi eller vegetariska kök, se till att inkludera detta.

Denna information visar på ditt engagemang för kontinuerlig professionell utveckling. [Läs mer om utbildning i CV](https://cvmall.se/skriva-cv/utbildning) för tips på hur du listar din utbildningsbakgrund på ett vinnande sätt.

Övriga meriter

Utöver din professionella erfarenhet och utbildning kan du inkludera övriga meriter som visar på din mångsidighet och ditt engagemang. Det kan vara allt från föreningsliv och idrottsprestationer till matlagningsrelaterade hobbyer – allt som kan ge en djupare inblick i din passion för matlagning och teamwork. Dessa meriter är extra viktiga ifall du inte har så mycket arbetslivserfarenhet eller utbildning.

Exempel:

 1. Volontärkock, Mat för alla: Använder min fritid för att förbereda och servera måltider för mindre bemedlade – sprida en känsla av gemenskap och glädje genom mat.
 2. Grundare, Årliga grannskapsgrillfesten: Startade och organiserade en lokal grillfest som främjar gemenskap och kulturellt utbyte genom mat. Har blivit en årlig tradition i hemma i kvarteret.

Tips:

 • Engagemang utanför köket: Inkludera aktiviteter som visar på ditt engagemang och dina intressen utanför den professionella sfären, som volontärarbete eller deltagande i matfestivaler.
 • Egna projekt: Har du en matblogg, ett Instagram-konto dedikerat till kulinariska äventyr eller deltar i popup-restaurangevent? Detta visar på hängivenhet och genuina intresse för matlagning.

Färdigheter och förmågor

Här bör du lista specifika färdigheter som är relevanta för kockyrket såsom kunskap i olika matlagningsmetoder, förmåga att hantera stressiga situationer och kunskap om livsmedelssäkerhet. Inkludera även inneboende förmågor som kreativitet i matlagning, förmåga att arbeta i team och ordningssinne.

Färdigheter:

Färdigheter är förmågor som du har förvärvat något sätt – genom arbetserfarenhet, utbildning, praktik, hobby osv. Det viktiga är inte på vilket sätt du har förvärvat dem, utan att du faktiskt har dem. Genom att vara specifik så gör du det mer trovärdigt att du verkligen har förvärvat dem. Exempel på värdefulla färdigheter i köket:

 • Matlagningsmetoder: Bemästra en bred repertoar av matlagningsmetoder, från sous vide till grillning.
 • Livsmedelssäkerhet: Djupgående kunskap om HACCP-principer för att säkerställa högsta matkvalitet och säkerhet.
 • Menyplanering: Förmågan att skapa balanserade menyer som tilltalar en bred publik.

Exempel på färdigheter i praktiken:

 1. Utvecklade en helt vegetarisk meny åt en populär restaurang, med fokus på innovativa och näringsrika rätter.
 2. Genomförde en omfattande översyn av kökets säkerhetsrutiner för livsmedel vilket ledde till en högre hygiennivå och färre klagomål från gäster.

Förmågor:

Förmågor är de inneboende/medfödda egenskaperna som du föddes med. Även dessa spelar roll för dina förutsättningar att klara av  och briljera i yrket som kock. Exempel på förmågor som är användbara i köket:

 • Kreativitet: En naturlig förmåga att kombinera smaker och texturer på ett sätt som skapar minnesvärda maträtter.
 • Intuition i köket: En instinktiv känsla för timing, smakbalans och när en rätt är perfekt tillagad.
 • Sinne för estetik: En medfödd förmåga att visuellt presentera mat på ett sätt som lockar ögat och förhöjer matupplevelsen.

Exempel på användning av förmågor:

 • Använde min kreativitet för att återuppliva en klassisk rätt med modern knorr vilket gjorde den till en signaturrätt på restaurangen.
 • Min intuitiva känsla för smaker ledde till utvecklingen av en innovativ dessertmeny som hyllades av både gäster och matkritiker för dess originalitet och balans.

Genom att fokusera på dessa inneboende förmågor, som kreativitet och estetisk förmåga, framhäver vi egenskaper som är centrala för kockyrket och som kan skilja ut en kandidat från mängden – sådant som inte kan läras ut: Talang. Bara gå varsamt fram med detta för att inte verka självuppfylld.

Ton

Ton i ditt CV bör vara professionell men också reflektera din personlighet och passion för matlagning. Det är viktigt att visa att du är seriös kring ditt yrke samtidigt som du kan kommunicera din entusiasm och kreativitet.

Tips:

 • Personlig och professionell: Hitta en balans där din professionella erfarenhet och dina personliga egenskaper kompletterar varandra.
 • Passion och seriositet: Låt din passion för matlagning lysa igenom men håll tonen tillräckligt professionell för att visa att du tar ditt yrke på allvar.

Exempel på ton:

“Min passion för gastronomi går hand i hand med mitt engagemang för att leverera matupplevelser av högsta kvalitet. Varje rätt jag skapar är ett uttryck för min kreativitet och min strävan efter perfektion.”

Grafisk form i CV

Som kock kan en visuellt tilltalande presentation av ditt CV spegla din estetiska känsla och omsorg för detaljer –viktiga delar även inom matlagning.

Tips:

 • Ren och enkel layout: Använd en layout som är estetiskt tilltalande men inte distraherande, med tydliga avsnitt och lättlästa typsnitt.
 • Kulinariska element: Integrera subtila kulinariska detaljer, som enkla ikoner eller en färgpalett som återspeglar dina favoritingredienser eller matlagningsstil.

Exempel på grafisk form:

Ett CV med en diskret ram av örter eller köksredskap runt sidorna, med en varm och inbjudande färgpalett som förmedlar ditt fokus på hemlagad, rustik mat.

Exempel på CV för kock

Hur du utformar ditt CV beror i hög grad på din erfarenhet, utbildning inom kulinariska fältet samt din personlighet. Samtidigt ser utgångsläget helt olika ut för den som är erfaren respektive färsk i branschen. Låt oss titta på två korta exempel utifrån denna skillnad.

Exempel på CV för erfaren kock

Erik Svensson

 • Roll: Köksmästare på Michelin-restaurangen Nordljus, 2018-2021, där jag ledde teamet till att vinna “Årets restaurang” två år i rad.
 • Specialitet: Nyskapande nordisk matlagning med fokus på hållbarhet och lokala råvaror.

Exempel på CV för nyutbildad kock

Lina Johansson

 • Utbildning: Examensprojekt om fusion mellan skandinaviska och japanska matlagningstekniker, Restaurangakademin, Stockholm, 2021.
 • Praktik: Sex månaders praktik på innovativa konceptrestaurangen “Framtidens Smaker” där jag bidrog med kreativa idéer till menyn och fick uppskattning för min goda timing kring matlagandet.

Sammanfattning

Ett välutformat CV för kockpositioner bör tydligt presentera din yrkeserfarenhet, din utbildning och dina personliga färdigheter. Genom att följa dessa riktlinjer kan du skapa ett CV som effektivt visar upp dina styrkor och gör dig till en attraktiv kandidat för potentiella arbetsgivare.

Lästips: Personligt brev – restaurang

FAQ – vanliga frågor kring CV för kock

Här är sju vanliga frågor och svar som kan hjälpa dig när du utformar ditt CV som kock:

Hur långt bör mitt kock-CV vara?

Ett kock-CV bör helst vara en till två sidor långt. Fokusera på relevanta erfarenheter och färdigheter som visar din kompetens och passion för matlagning.

Ska jag inkludera alla jobb jag haft i mitt CV?

Ja, om de inte är väldigt många. Poängen är att undvika glapp i ditt CV. Relevanta meriter ger du fylligare beskrivning. Mindre relevanta tar du bara upp som befattning, arbetsgivare och period.

Hur detaljerat ska jag beskriva mina arbetsuppgifter?

Ge en tydlig överblick av dina ansvarsområden och uppgifter (kring relevanta jobb), men fokusera på de detaljer som bäst visar dina färdigheter och bidrag.

Är det viktigt att nämna specifika rätter eller menyer jag skapat?

Ja, att nämna specifika rätter eller menyer kan ge en konkret bild av din kulinariska stil och dina färdigheter. Du har säkert ett par paradrätter att lyfta här.

Hur framhäver jag mina färdigheter i matlagningstekniker?

Lista specifika tekniker du bemästrar och ge exempel på hur du använt dem i professionella sammanhang. Fick du extra positiv respons på dem då? Nämn det också!

Ska jag inkludera referenser i mitt CV?

Det är inte nödvändigt (och inte heller bra för referenterna) att inkludera referenser direkt i CV:t, men var beredd att tillhandahålla dem vid förfrågan.

Hur viktigt är det att ha en estetiskt tilltalande layout på mitt kock-CV?

En estetiskt tilltalande layout kan reflektera din känsla för detaljer och design, vilket är viktiga egenskaper för en kock. Se dock till att layouten inte tar fokus från innehållet.


Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA