CV | Elektriker – skrivtips och CV-exempel

Elektriker, CV och en framtid inom den moderna teknikvärlden – din kompetens är avgörande för att säkerställa att elsystem och apparater fungerar korrekt. För att landa din drömposition och imponera på potentiella arbetsgivare är det viktigt att ha ett professionellt CV som tydligt visar upp din erfarenhet, utbildning och expertis inom branschen. Denna guide visar vägen till ett imponerande CV som hjälper dig att sticka ut och öka dina chanser att säkra din nästa elektrikerroll.

Skapa ditt eget CV kan göras inom några minuter. Spara dig själv och vara helt säker på att ditt CV är av god kvalitet. CVKungen.se kan allvarligt hjälpa dig att få den arbetsintervjuen.

Struktur i CV för elektriker

Effektivt CV – elektriker? Här är det för det första viktigt att hålla sig till en tydlig och överskådlig struktur. Inget hindrar dig från att skapa en egen men har du inte gott om tid och är säker på vilken effekt den ger så lär du vinna mer på att välja någon av de färdiga och väl beprövade.

Den förmodligen vanligaste bland dessa välbeprövade är funktionellt CV, som på ett tilltalande sätt presenterar dig i löpande text men också överskådligt listar dina viktigaste meriter.

Personprofil

När en elektriker skapar sin inledande personprofil i sitt CV är det viktigt att vara medveten om vad som bör och inte bör inkluderas. Här är några tumregler för att hjälpa dig som elektriker att skapa en personlig profil som andas professionalitet:

Vad en elektriker bör inkludera i sin personprofil:

 1. Sammanfattning av professionella banan: Börja med att ge en kort sammanfattning av din professionella bakgrund och dina mål som elektriker. Detta ger arbetsgivaren en snabb överblick över din kompetens och vad du strävar efter.
 2. Särskilda färdigheter: Om du har specialiserat dig inom specifika områden inom elektrikerarbete, som t.ex. solpanelinstallation eller datakommunikation, bör du inkludera detta i din profiltext. Beroende på vilket jobb du söker så kan spetskompetens som denna ge dig ett klart övertag mot dina konkurrenter.
 3. Säkerhetsmedvetenhet: Eftersom säkerhet är av högsta prioritet inom elektrikerarbete så kan du kort peka på din medvetenhet om säkerhetsföreskrifter och din förmåga att arbeta säkert.

Vad en elektriker inte bör inkludera i sin personprofil:

 1. Personliga uppgifter: Undvik att inkludera personliga uppgifter som inte är relevanta för jobbet, som civilstånd eller familjeinformation.
 2. Slanguttryck och informell ton: Håll din profil professionell och undvik slanguttryck eller informell ton. Använd istället korrekta termer och ett affärsmässigt språk, utan att för den skulle göra texten torr och trist.
 3. Politiska eller religiösa åsikter: Din personprofil är inte platsen att uttrycka politiska eller religiösa åsikter. Håll dig till professionella ämnen.
 4. Negativa aspekter: Undvik att nämna negativa aspekter av tidigare arbetsgivare eller erfarenheter. Fokusera istället på positiva erfarenheter och prestationer.
 5. Personliga intressen som inte är uppenbart relevanta: Om du har personliga intressen eller hobbyer som inte är direkt relevanta för elektrikerarbetet så bör du undvika att inkludera dem i din personprofil.
 6. Överflödig information: Håll din personprofil kort och koncis. Undvik att inkludera överflödig information som inte är väsentlig för att förstå din professionella bakgrund och mål. All överflödig information tar utrymme både i CV:t och i läsarens uppmärksamhet från den information som är viktig.

Sammanfattningsvis vinner personprofilen på att presentera en kompetent och säkerhetsmedveten kandidat inom elektrikerbranschen samtidigt som den inte skymmer eller sänker den relevanta informationen med irrelevant eller negativ information.

Och kont och koncis ska alltså profiltexten vara – håll dig helst under 300 ord. Det viktiga är inte att få med allt utan bara exakt det som behövs för att intressera läsaren. Din förmåga att bara ta upp detta visar också arbetsgivaren att du förstår vad som är viktigt för arbetsgivaren.

Läs mer om mål i CV

Meriter

Ditt CV bör innehålla en sektion för meriter, som kan delas upp i följande underavsnitt. Det är denna del av ett funktionellt CV där meriter listas. Här tar du alltså upp fler meriter än du nämnt i profiltexten, exempelvis för att visa en sammanhängande yrkesbana eller unik sammansättning.

Arbetslivserfarenhet

Din arbetslivserfarenhet inom elektrikerbranschen är en kritisk del av ditt CV som ger arbetsgivare en inblick i din kompetens och dina prestationer. Här är en mer detaljerad uppläggning av hur du kan presentera din arbetslivserfarenhet på ett effektivt sätt:

 1. Börja med din senaste anställning: Det första steget är att lista din nuvarande eller senaste anställning inom elektrikerbranschen. Detta ger arbetsgivaren en uppfattning om din aktuella kompetens och erfarenhet.
 2. Arbeta bakåt i tiden: Efter att ha listat din senaste anställning bör du fortsätta att beskriva dina tidigare arbetsplatser, i omvänd kronologisk ordning.
 3. Ange arbetsgivarens namn: För varje arbetsplats bör du inkludera arbetsgivarens namn och, om det är relevant, arbetsplatsens fysiska plats. Detta ger en tydlig förståelse för var du har arbetat.
 4. Beskriv din befattning: Nästa steg är att ange din befattning eller titel på arbetsplatsen. Detta ger arbetsgivaren information om din roll och ansvar.
 5. Anställningsperiod: Ange start- och slutdatum för din anställning på varje arbetsplats. Detta ger arbetsgivaren en uppfattning om hur länge du har arbetat på varje plats och din kontinuitet inom yrket.
 6. Beskriv dina huvudsakliga ansvarsområden: För varje anställning: beskriv kortfattat de huvudsakliga ansvarsområden och uppgifter som du hade. Detta ger arbetsgivaren en översikt över vad din dagliga arbetsbelastning innefattade. För de mest relevanta meriterna här så kan du beskriva lite mer. Detta är extra meningsfullt ifall du inte har så många meriter utan behöver det bästa av de du har.

Läs mer om arbetserfarenhet i CV

Utbildning

Din utbildning är en avgörande del av ditt CV som ger arbetsgivare insikter om din kompetens och behörighet inom elektrikerbranschen. Här är en detaljerad uppställning av hur du kan presentera din utbildning på ett effektivt sätt:

 1. Använd rubriken “Utbildning”: Börja med att använda en tydlig rubrik som indikerar att du listar din utbildning.
 2. Listan din utbildning i omvänd kronologisk ordning: Precis som med arbetslivserfarenhet, bör du lista din utbildning i omvänd kronologisk ordning, börja med den senaste och arbeta dig bakåt i tiden. Olika slags certifikat och behörigheter tar du också upp här.
 3. Ange institutionens namn: För varje utbildning, inkludera namnet på institutionen eller skolan där du tog utbildningen. Detta ger arbetsgivaren information om utbildningens källa och eventuell erkänd institution.
 4. Examensnamn: Ange den specifika examen eller certifikat som du har erhållit genom utbildningen. Om du har flera examensnivåer, som en grundexamen och en efterföljande certifiering, bör du inkludera båda.
 5. Examensdatum eller motsvarande: För att visa när du har slutfört din utbildning: utdelningsdatumet för examen eller certifikatet. Detta ger arbetsgivaren en bild av hur lång och hur färsk din utbildning är.

Läs mer om hur du beskriver din utbildning i CV.

Övriga meriter

Om du har andra meriter som är relevanta för elektrikerrollen, såsom engagemang inom branschföreningar, idrottsprestationer eller hobbyprojekt som demonstrerar dina tekniska färdigheter, bör du inkludera dem här.

Har du brist på mer formella meriter genom relevant arbetslivserfarenhet och utbildning så blir denna avdelning extra viktig. Men det omvända förhållandet gäller också. Är dina formella meriter redan starka så bör du minska eller rent av slopa övriga meriter, för att blanda ut dina bästa meriter med de övriga.

Färdigheter och förmågor

Färdigheter och förmågor kan låta som samma sak men det är värt att separera dem här:

Färdigheter: Sådant som du har lärt dig, som exempelvis att lära sig utföra säkert elarbete i skolmiljöer eller hantera mycket kundkontakter.

Förmågor: Egenskaper som du har inbyggda som exempelvis att vara uppmärksam, pålitlig, utåtriktad eller strukturerad.

Under denna sektion kan du lista dina viktigaste färdigheter och förmågor så som de visats genom – helst i rollen som elektriker men annars på annat sätt:

 • Elinstallation och reparation: Beskriv hur dina färdigheter och förmågor har visat sig när du vid installation och reparation av elektriska system och apparater.
 • Felavhjälpning
 • Säkerhetsmedvetenhet
 • Planering och organisation
 • Kundkontakter

Ton

När du skapar ditt CV är det viktigt att hålla en professionell och seriös ton. Eftersom elektrikerarbete innebär ansvar för säkerheten hos elektriska system så måste du kommunicera din förmåga att hantera detta ansvar på ett pålitligt sätt. Undvik slanguttryck eller informell ton. Istället, använd korrekta termer och var koncis i din beskrivning.

Med det sagt så bör också jobbannonsen och kanske arbetsgivarens hemsida avslöja lite vilken ton som passar in. Du behöver inte ta den tonen rakt av men lär väcka mer intresse om du har något av den i ditt CV, i ditt personliga brev och även under intervjuerna.

Med över tio års erfarenhet som elektriker prioriterar jag alltid säkerhet och pålitlighet. Min expertis inom installation och underhåll av elektriska system försäkrar att jag följer branschstandarder och bästa praxis. Jag förstår ansvaret i att garantera korrekt funktion av elektriska system. Jag håller mig ständigt uppdaterad med branschens senaste tekniker och trender. Oavsett jobbets specifika krav är min kommunikation alltid professionell och anpassningsbar efter arbetsgivarens förväntningar.

Har varit elektriker i ungefär tio år nu. Jag är ganska bra på att fixa och installera elektriska system, antar jag. Jag fokuserar oftast på säkerhet, men ibland måste man bara gå på känsla, vet du? Jag försöker hålla mig uppdaterad med det senaste inom området när jag kan. Om du letar efter någon att hantera några elektriska uppgifter, är jag rätt person. Hörs snart!

Grafisk form på CV för elektriker

Grafisk formgivning är viktig även för ett tekniskt yrke som elektriker. Ett väldesignat CV ger ett professionellt intryck och visar att du är noggrann och uppmärksam på detaljer. Här är några tips:

 • Använd en ren och strukturerad layout. Undvik röriga eller oorganiserade format.
 • Använd professionella typsnitt och undvik dekorationer eller konstiga typsnitt.
 • Använd punktlistor och rubriker för att bryta upp texten och göra den mer lättläst.

Exempel på CV för elektriker

Är du nyutbildad elektriker och ska söka din första anställning? Eller har du hunnit arbeta några år inom yrket? Här nedan finner du komprimerade exempel för respektive läge.

CV för erfaren elektriker

Namn: John Elektriksson
Adress: Storgatan 123, 12345 Stad
Telefon: 123-456789
E-post: john.elektriksson@email.com


Personlig profil

Jag är en erfaren elektriker med åtta års erfarenhet av att installera, underhålla och reparera elektriska system. Jag har en stark förståelse för elektriska kretsar och säkerhetsföreskrifter och är känd för att vara noggrann och pålitlig i mitt arbete. Min passion för elektrikeryrket har drivit mig att kontinuerligt utvecklas och hålla mig uppdaterad om de senaste trenderna inom området.


Arbetslivserfarenhet

 • Elektriker, Energi Elektrik AB, Stad, 2010-nuvarande
  • Ansvarig för installation och underhåll av elektriska system i kommersiella byggnader.
  • Ledde ett team av elektriker i större projekt.
  • Uppnådde 100 % kundnöjdhet genom kvalitetsarbete och noggrannhet.

Utbildning

 • Elektrikerutbildning, Teknikskolan, Stad, 2009
 • Elektrikerlicens, Stadens Elektrikerförbund, 2010

Färdigheter och förmågor

 • Avancerad felsökning och reparation av elektriska system.
 • Avancerad kunskap om elektriska kretsar och komponenter
 • En positiv grundinställning – kunderna brukar kalla mig sympatisk

CV för nyutbildad elektriker

Namn: Lisa Elektriksdotter
Adress: Lillgatan 456, 54321 Staden
Telefon: 987-654321
E-post: lisa.elektriksdotter@email.com


Personlig profil

Som en nyutbildad elektriker är jag entusiastisk och redo att påbörja min karriär inom elektrikerbranschen. Jag har nyligen avslutat min elektrikerutbildning och har en stark teknisk grund. Min passion för att lära mig och mitt engagemang för att följa säkerhetsföreskrifter gör mig till en pålitlig tillgång.


Arbetslivserfarenhet

 • Praktikant, El-Expertis AB, Staden, 2022
  • Assisterade erfarna elektriker med installation och underhåll av elektriska system.
  • Lärde mig grundläggande felsökning och reparation.

Utbildning

Elektrikerutbildning, Teknikskolan, Staden, 2020-2022


Färdigheter och förmågor

 • Grundläggande förståelse för elektriska kretsar och komponenter.
 • Noggrann och uppmärksam på detaljer.
 • Entusiastisk att fortsätta lära och utvecklas inom yrket.

Dessa CV-exempel kan användas som referenspunkter när du skapar ditt eget CV som antingen erfaren eller nyutbildad elektriker. Anpassa dem efter din egen erfarenhet och kompetens för att maximera deras effektivitet.

Är du färsk inom yrket så får du luta dig lite mer på dina förmågor och ambition än på dina meriter och färdigheter. Även här lär jobbannonsen eller arbetsgivarens hemsida avslöja vad som värderas högt där.

Bläddra bland enkla mallar – hitta den som bäst lyfter din profil.

Sammanfattning

Ett välstrukturerat och professionellt CV är en viktig del av din karriär som elektriker. Genom att följa den ovanstående strukturen, betona dina meriter och färdigheter, använda en seriös ton och tänka på den grafiska formen så ökar du dina chanser att imponera på arbetsgivare och säkra din plats som en pålitlig och kompetent elektriker. Låt ditt CV spegla din passion för elektrikerarbete och din förmåga att leverera kvalitet och säkerhet i varje projekt du tar dig an. Lycka till med din elektrikerkarriär!

Söker du jobbannonser för en elektriker? Kolla in: https://jobs.thelocal.com/


Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA