Professionella mallar för personligt brev

Oavsett vilket arbete du söker är ett CV otroligt viktigt för att du ska kunna få ett arbete. Men ett personligt brev som också talar om vem du är kommer att ha minst lika stor betydelse för att du ska gå vidare i rekryteringen. En stor fördel med att använda en professionell mall för ett personligt brev är att du kan matcha brevet med ditt CV. Du riskerar inte heller att glömma något som har betydelse för ditt professionella anseende när du använder en professionell mall.

Det professionella personliga brevet ska presentera dig och de personliga egenskaper du har. Ditt CV tar upp arbetslivserfarenheter och utbildningar, men ett professionellt personligt brev kompletterar det med hur olika saker har påverkat och påverkar dig som person. Det professionella personliga brevet ska på ett bra sätt uttrycka vem du är och varför du är lämplig för just det arbete du söker.

Gör ditt eget personliga brev – Om du vill ha hjälp med att skriva ditt helt egna personliga brev kan du gå in på CVkungen.se. De erbjuder ett högkvalitativt och enkelt verktyg där du själv kan utforma ditt personliga brev efter olika typer av mallar.

När lämpar det sig att använda en professionell mall för personligt brev?

När du söker ett mer professionellt arbete som innebär mycket kundkontakt eller där det förväntas att du ska kunna hålla en professionell hållning mot kunder är ett bra personligt brev viktigt. En rekryterare läser väldigt många olika personliga brev i samband med en rekryteringsprocess och därför är en professionell mall för personligt brev bra så att du verkligen gör ett professionellt och slagkraftigt intryck. Söker du till exempel ett arbete som advokat, jurist, journalist, psykolog eller liknande är det väldigt viktigt att du kan vara professionell i ditt arbete och då kan en professionell mall för personligt brev vara det som gör att du får arbetet du söker.

Hur utmärker sig en professionell mall för personligt brev?

Ett professionellt personligt brev ska inte vara krångligt eller svårt att läsa. Det ska innehålla en del personliga detaljer men inte vara allt för ingående. Ett professionellt personligt brev bör inte vara längre än ungefär en A4-sida om man skriver brevet på datorn. Ett professionellt personligt brev bör innehålla vissa saker. Kontaktuppgifter är en sådan sak. Det bör också finnas med en hälsningsfras som är lite mer professionell. Ett “hej” istället för “tjena” ser till exempel mycket bättre ut i ett professionellt personligt brev. Det professionella personliga brevet bör också avslutas med en fras som “med vänliga hälsningar”. Det är inte heller fel att ha med någon form av uppmaning där man till exempel skriver att man kommer att kontakta arbetsgivaren om en vecka eller annan lämplig tidsfrist för att höra hur det går med rekryteringen.

Det som ska vara huvudpunkten i det professionella personliga brevet är den personliga presentationen. Se till att du redan i inledningen fångar rekryterarens uppmärksamhet. På ett professionellt sätt ska sedan dina personliga egenskaper och erfarenheter uttryckas. Se till att få med de saker som verkligen är relevanta för arbetet. I ett professionellt personligt brev ska du också beskriva hur dina kunskaper och erfarenheter har hjälpt dig i olika situationer och hur du tror att de behövs i det arbete du söker. Du kan till exempel påtala saker du gjort tidigare som kan ha betydelse för arbetsplatsen. I ett professionellt personligt brev ser det bra ut med siffror som presenterar erfarenheter. Tänk dock på att du i ett personligt brev inte får ljuga ihop saker.

Ett professionellt utformat personligt brev ska inte innehålla massor av bilder eller onödiga ord. Tänk på att utrymmet ska användas till sådant som verkligen har betydelse för din arbetsgivare. Använd en luftig struktur och tänk på språket. Använd inte förkortningar eller slanguttryck. Kasta inte om meningar utan använd ett professionellt språk som inte ser slarvigt ut. Lägg gärna till länkar till LinkedIn profiler eller liknande, men håll kontaktuppgifterna placerade på ett ställe, lämpligen i ett av de översta hörnen.

Titta på andra mallar för personliga brev

En professionell mall för personligt brev kommer troligen inte att passa för alla arbeten och därför kan det också vara bra att du har koll på att det faktiskt finns mallar också för andra typer av personliga brev. I ett professionellt personligt brev framgår helt andra saker än vad just din arbetsgivare kanske är ute efter. Därför kan det löna sig att du också tittar på de andra mallarna för att hitta den variant som gör störst intryck på din kanske blivande arbetsgivare. Tänk också på att det allra bästa är att använda olika personliga brev till olika arbetsgivare. Söker du ett arbete som fotograf kanske det är bättre med ett kreativt personligt brev än ett personligt. De andra mallarna finns i varianterna:

Skapa ett eget personligt brev

Vi erbjuder inte något verktyg för att skapa CV eller personligt brev men hos CVkungen.se kan du enkelt skapa ditt eget personliga brev med professionella mallar. Här finns användarvänliga verktyg och mallar i mycket hög kvalitet för att du enkelt ska kunna skapa både CV och personligt brev som kompletterar varandra både sett till design och språk. Hos CVkungen.se finner du flera olika typer av mallar som du kan använda för att göra ett bra och professionellt intryck hos din blivande arbetsgivare.


Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA