Artikel

Vilka jobb kommer AI inte ta över

Postat på |
Läraren engagerar sig med elever i ett färgglatt klassrum medan en vårdpersonal ger omsorg till en patient i en lekfull och kreativ miljö

I takt med att artificiell intelligens (AI) utvecklas så undrar alltfler vilka jobb som AI lär ta över, vilket automatiskt leder till frågan: Vilka jobb kommer AI inte ta över? Vi ser redan vissa yrkesgrupper krympa på arbetsmarknaden pga. AI, och nya AI-yrken uppstå. Och även om AI-teknologin har gjort stora framsteg så är mänskliga faktorn, kreativitet och komplex problemlösning är några av de aspekter som AI har svårt att replikera. Men tiden är också en faktor. I denna artikel spanar vi yrken som AI inte lär ta över på kort, medellång och lång sikt.

Jobb som AI inte kan ta över på kort sikt

Jobb som AI inte kan ta över på kort sikt är de som kräver hög grad av mänsklig interaktion, empati och komplex problemlösning. Dessa yrken förväntas vara någorlunda säkra från automatisering de närmaste fem åren. AI används visserligen som verktyg inom dessa yrken – en utveckling som väntas fortsätta, men den utvecklingen är inte densamma som att hela yrken försvinner på arbetsmarknaden.

Läs också: AI:s inverkan på arbetsmarknaden.

1. Psykologer och terapeuter

Psykologer och terapeuter arbetar med att förstå och behandla mänskliga känslor och beteenden, vilket kräver empati, intuition och mänsklig närvaro som AI inte kan ersätta.

2 . Lärare

Lärare spelar en avgörande roll i barns och ungdomars utveckling, inte bara genom att förmedla kunskap utan också genom att inspirera, motivera och ge stöd.

3. Sjuksköterskor och vårdpersonal

Även om AI kan användas för att hjälpa till med diagnostik och vissa administrativa uppgifter, är den mänskliga kontakten och omsorgen i vården svår att automatisera.

4. Kreativa yrken (konstnärer, musiker, författare)

Kreativitet och konstnärliga uttryck är djupt mänskliga aktiviteter som bygger på subjektiva upplevelser och känslor, något som AI har svårt att replikera.

5. Socialarbetare

Socialarbetare hanterar komplexa mänskliga problem och erbjuder stöd till utsatta grupper. Deras arbete kräver empati, förståelse och personligt engagemang. Dessutom

6. Specialistläkare

Medan AI kan hjälpa till med diagnostik och behandling, kräver specialistläkare en djup förståelse för mänsklig anatomi och patientens unika situation, vilket AI ännu inte kan fullt ut ersätta.

7. HR-specialister

HR-specialister arbetar med att förstå och hantera mänskliga resurser, vilket innebär att de måste kunna läsa av människor och situationer på ett sätt som AI inte kan.

Generellt kan också sägas att många yrken inom offentliga sektorn och affärsvärlden hanterar känslig information. Att lämna över till AI medför risk för att exempelvis känsliga personuppgifter eller hemliga affärsplaner blir tillgängliga för utomstående. Detta lär bromsa AI:s övertagande inom många av ovanstående yrken så att regelverk och säkerhetslösningar hinner utvecklas.

Jobb som inte kan ersättas av AI på medellång sikt

På tio års sikt kan vi ana mer av AI med “armar och ben” dvs. att AI inte bara kan utföra arbete vid tangentbordet utan exempelvis i form av robotar och alla slags drönare också kan utföra fler fysiska arbeten. **Jobb som inte kan ersättas av AI på medellång sikt** är här de som fortfarande kräver en betydande mänsklig faktor trots AI:s insteg inom den fysiska världen.

1. Arkitekter

Arkitekter behöver inte bara teknisk kunskap utan också kreativitet och en djup förståelse för mänskliga behov och estetik, något som AI har svårt att efterlikna.

2. Poliser

Poliser utför inte bara brottsbekämpning utan också socialt arbete och krishantering. Detta kräver mänsklig intuition och bedömningsförmåga.

3. Brandmän

Brandmän utför fysiskt krävande och riskfyllda uppgifter i oförutsägbara miljöer där mänsklig improvisation och beslutsförmåga är avgörande.

4. Domare och advokater

Domare och jurister arbetar med att tolka lagar och fatta beslut i komplexa fall, vilket kräver en djup förståelse för rättvisa, etik och mänskliga känslor. AI finns redan för att ta fram och bistå i tolkningen av information vilket minskar behovet av personal i stort. Men pga. ärendenas tyngd så behövs behöver ändå någon människa ha sista ordet och ansvaret vilket talar för att rollerna blir kvar länge till.

5. Forskare inom humaniora

Forskare inom humaniora analyserar mänskliga kulturer, språk och historia och det här kräver djupgående analys och tolkning som AI har svårt att utföra eftersom den inte har människans sätt att tänka, känna och agera.

6. Affärsutvecklare

Affärsutvecklare behöver förstå marknadstrender, mänskliga beteenden och skapa strategier som går bortom dataanalys, vilket kräver kreativitet och mänsklig insikt.

7. Diplomater

Diplomater arbetar med internationella relationer och konflikthantering där förståelse för kulturella nyanser och mänsklig interaktion är avgörande.

Läs också: Vill du veta mer om AI:s roll *inom* olika yrken så läs om att jobba med AI.

Vilka jobb kan inte ersättas av AI alls?

Vilka jobb kan inte ersättas av AI alls? Denna fråga är svår att svara på definitivt men utifrån utvecklingen så långt så verkar vissa yrken kunna klara sig även på lång sikt, dvs. över tio år framåt i tiden (räknat från 2024 då denna artikel skrevs). För även om AI vid det laget klarar mycket av arbetsmarknadens intellektuella arbeten, och även AI med egna ”armar och ben” klarar mycket av fysiska arbeten, så finns det några områden där mänsklig närvaro och beslutsfattande är oumbärliga under en oöverskådlig tid framöver.

1. Filosof

Filosofers arbete med att utforska grundläggande frågor om existens, etik och kunskap kräver en djupgående mänsklig reflektion och subjektivitet som AI inte kan ersätta. Filosofin täcker ju även existensen av och samexistensen med AI.

2. Präster och religiösa ledare

Dessa yrkesgrupper erbjuder andligt stöd och vägledning, något som bygger på tro och mänsklig erfarenhet snarare än algoritmer.

3. Etikexperter

Etikexperter analyserar och rådger kring moraliska dilemman vilket kräver mänsklig empati och en känsla för rätt och fel som AI inte kan nå upp till. Exempelvis lär det även fortsättningsvis vara svårt för AI att fullt ut avgöra människans behov och förutsättningar och ställa dessa mot varandra.

4. Politiker

Politiker arbetar med att fatta beslut som påverkar samhällen på grundval av mänskliga behov, känslor och värderingar – sådant kräver en mänsklig närvaro.

5. Skådespelare

Skådespelare tolkar och framställer mänskliga känslor och historier på ett sätt som engagerar och berör publiken. Även fortsättningsvis lär AI ha svårt att få fram samma trovärdighet som äkta skådespelare och därmed kunna beröra i lika hög grad.

6. Förskollärare

Förskolan täcker både utbildning och barnomsorg. Medan AI i stor utsträckning kan utbilda så kräver barnomsorgen en mänsklig mognad, lyhördhet och beredskap som AI även på sikt lär ha svårt att nå upp till. Dessutom återstår frågan hur villiga föräldrar kommer att vara på att lämna barns fostran och trygghet åt maskiner – i princip att låta robotar bli förebilder.

Exponentiell utveckling ger osäkra prognoser

Allt ovan sagt: Vi lägger in en stor brasklapp – och medger att framtiden är svår att sia om inom ett både stort och snabbt föränderligt landskap. Detta kan man inte minst ana från prognosmakandet i sig – så sent som i april 2023 publicerade World Economic Forum sin The Future of Jobs Report så sågs flera av yrkena i listorna högre upp som mycket tryggare än idag. En faktor som exempelvis kan vara svår att väga in rätt är i hur hög grad AI-tekniken och dess tillämpningar snabbar på sin egen utveckling, dvs. hur snabbt tekniken utvecklar tekniken, dvs. skapar en exponentiell utvecklingstakt.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är det tydligt att medan AI kan ta över många jobb, finns det fortfarande jobb som AI inte kan ta över. Dessa jobb innefattar områden där kreativitet, empati, komplex problemlösning och mänsklig interaktion är avgörande. För dem som planerar sin karriär är det viktigt att överväga dessa aspekter och fokusera på att utveckla färdigheter som kompletterar AI snarare än att konkurrera med den.

FAQ – vanliga frågor

Kan AI ersätta alla jobb i framtiden?

Nej, det finns **jobb som inte kan ersättas av AI** eftersom de kräver mänsklig interaktion, empati och kreativitet.

Vilka yrken är säkra från AI på kort sikt?

Yrken som psykologer, lärare, sjuksköterskor, och kreativa yrken är exempel på jobb som AI inte kan ta över på kort sikt.

Kan AI utföra fysiska arbeten?

Ja, AI kan ges “armar och ben” och utföra vissa fysiska arbeten, men många fysiska yrken kräver mänsklig improvisation och beslutsfattande som AI ännu inte kan matcha.

Vilka jobb är säkra från AI på lång sikt?

Filosofers, prästers och politikers jobb är exempel på **jobb som inte kan ersättas av AI** på lång sikt.

Hur kan jag förbereda mig för en arbetsmarknad med AI?

Fokusera på att utveckla färdigheter som kompletterar AI, såsom kreativitet, empati och komplex problemlösning, samt håll dig uppdaterad om teknologiska framsteg och deras påverkan på din bransch. För mer information om hur du kan skriva ett CV anpassat för en AI-framtid, besök CV-mall skriva CV.Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA