CV | Scrum master

CV för scrum master – där behöver du genomtänkt struktur, innehåll, ton och grafisk form för att göra ett gott intryck på potentiella arbetsgivare och hålla dig framför dina konkurrenter. Här kommer vi att gå igenom steg för steg hur du kan strukturera och utforma ditt CV för att maximera dina chanser att få drömjobbet som scrum master.

CV | Scrum master | Struktur

I denna artikel går vi igenom strukturen i [ett funktionellt CV](https://cvmall.se/skriva-cv/funktionellt-cv/). Även om det finns flera andra CV-format så har det funktionella visat sig vara både effektivt och allmänt vedertaget. Det inkluderar normalt följande delar:

 • Namn och kontaktuppgifter: Det allra viktigaste är ju att kunna nå dig. Alltså: Namn och kontaktuppgifter tydligt synliga högst upp på sidan.
 • Personprofil i CV för scrum master: En kort och kärnfull personlig profil ger arbetsgivaren en överblick över relevant erfarenhet, färdigheter och förmågor samt drivkrafter för rollen som scrum master.
 • Meriter i CV för scrum master: Din arbetslivserfarenhet, utbildning och eventuella andra meriter är centrala delar av ditt CV. Överskådlighet och viktning är det viktigaste här för rollen som scrum master.
 • Färdigheter och förmågor: Avsluta ditt CV med en lista över dina viktigaste färdigheter och förmågor som scrum master. Detta ger arbetsgivaren en tydlig bild av vad du faktiskt kan bidra med till dess organisation.

Med en tydlig och ändamålsenlig struktur så är det dags att fylla den med intresseväckande innehåll.

CV | Scrum master | Innehåll

Innehåll i CV för scrum master vinner på innehåll som är tydligt och tilltalande. Här är några tips för att skapa ett sånt. Första steget mot ett lyckat innehåll är att läsa och förstå vad arbetsgivaren är ute efter. Den informationen får du främst fram ur jobbannonsen, webbplatsen och eventuella plattformar på sociala medier samt genom att ställa frågor till kontaktpersonen som nämns i annonsen.

Namn och kontaktuppgifter

Se till att ditt namn och dina kontaktuppgifter är tydligt synliga högst upp på sidan. Detta gör det enkelt för arbetsgivare att komma i kontakt med dig om den är intresserad av din profil. Detta ska du ha med:

 • För- och efternamn
 • Telefon
 • Mejl

Exempel på vad du kan du ha med ifall du tror att det bidrar positivt till din jobbansökan:

 • LinkedIn-profil
 • Professionell profil på sociala medier (försäkra dig dock först om att dina profiler där verkligen ger ett professionellt intryck)
 • Länk till egen webbplats där du presenterar dig själv och eventuella arbetsprover
 • Fler kontaktuppgifter

Läs mer om personuppgifter: Personuppgifter på ett CV – Vad bör du inkludera?

Personprofil i CV för scrum master

I personprofil i CV för scrum master poängterar du dina viktigaste meriter, färdigheter och förmågor samt drivkrafter för just rollen som scrum master. Syftet med avsnittet är att fånga läsarens intresse utan att mätta det – läsaren ska lockas att läsa resten av ditt CV. Därför tar du bara fram små axplock och fokuserar sådant som bäst bäst samklingar med den specifika rollen du söker. Och håll det kort!

Exempel:

“Resultatinriktad och erfaren scrum master med dokumenterad framgång av att leda agila team mot gemensamma mål. Stark kommunikationsförmåga och förmåga att skapa en motiverande arbetsmiljö. Specialiserad på att hantera komplexa projekt inom mjukvaruutveckling och kontinuerlig förbättring av arbetsprocesser enligt agila principer.”

Meriter i CV för scrum master

Meriter i CV för scrum master är det mest centrala. Här ska du få in din arbetslivserfarenhet, utbildning och eventuella andra meriter. Här ett par vettiga saker du bör göra för att läsaren så tidigt som möjligt ska få ögonen på det viktigaste:

 • Välj ordning: Har du relevant arbetslivserfarenhet så börjar du med det avsnittet, annars med utbildning.
 • Omvänd kronologisk ordning: Innebär att du inom respektive avsnitt listar dina meriter så att den senaste hamnar överst.
 • Vikta meriter: Dina mest relevanta inom varje avsnitt bör få mer utrymme än de övriga. De flesta av de övriga meriterna bör dock nämnas i alla fall, för att visa att har hållit dig sysselsatt med arbete och studier.

Arbetslivserfarenhet

Inom detta avsnitt så listar du dina anställningar:

 • Befattning
 • Arbetsgivare
 • Ort
 • Period

De viktigaste meriterna här ger du lite mer utrymme och kan då lägga till några ord om relevanta arbetsuppgifter, ansvarsområden och eventuellt någon framgångsrik insats från din sida:

Exempel:

Scrum master | ABC Tech (atum)

 • Ledde och coachade ett tvärfunktionellt scrum-team för att effektivisera mjukvaruutvecklingsprocessen.
 • Implementerade agila metoder och verktyg för att förbättra produktivitet och leveranshastighet.
 • Faciliterade dagliga scrum-möten, sprintplaneringar och retrospektiv för att optimera teamets prestanda och resultat.

Utbildning

I denna sektion listar din utbildningsbakgrund, inklusive eventuella examina och certifikat som är relevanta för rollen som scrum master. Och precis som för arbetslivsmeriter så kan du ge lite mer utrymme för den viktigaste meriten. Inom utbildning så kan det vara specifika projekt som du har varit djupt involverad i och som föll väl ut.

Exempel:

Masterexamen i teknik och projektledning, Universitet, examensår)

 • Specialisering i agila metoder och projektledningstekniker.
 • Certifierad scrum master (CSM) från Scrum Alliance.

 

Läs mer om utbildning i CV

Övriga meriter

Under avsnittet för övriga meriter har du möjlighet att inkludera erfarenheter och engagemang utanför det traditionella arbetslivet som kan vara relevanta för rollen som scrum master. Det går du att utveckla kompetens på fler sätt än genom arbetsliv och utbildning. Det kan vara allt från ledarskap inom föreningslivet till projektledning inom idrotten eller andra hobbyer. Genom att inkludera dessa aspekter ger du arbetsgivaren en mer helhetsbild av din kompetens och personlighet.

Detta avsnitt är extra viktigt ifall du saknar relevant arbetslivserfarenhet. Om du däremot har gott om relevanta arbetslivserfarenhet så bör du istället hålla detta avsnitt så kort som möjligt för att inte blanda bort dina bästa kort i leken.

Exempel:

Erfaren scrum master:

 • Föreningsliv:** Ordförande för en ideell förening där jag ledde flera projekt inom eventplanering och medlemsrekrytering.
 • Idrott:** Tränare för ett ungdomslag där jag utvecklade och implementerade agila metoder för att förbättra lagets prestationer.

Oerfaren scrum master:

 • Föreningsliv: Engagerad medlem i en lokal välgörenhetsorganisation där jag deltog i planeringen och genomförandet av välgörenhetsevent.
 • Hobbyer: Ansvarig för att organisera och samordna ett årligt hobbyevenemang hos (Förening) med fokus på gemenskap och samarbete.

Färdigheter och förmågor

I detta avsnitt är det viktigt att skilja på färdigheter och förmågor. Färdigheter är specifika kunskaper eller tekniska kompetenser som är relevanta för rollen som scrum master, till exempel “agila metoder” eller “projektledning”. Förmågor är däremot dina inbyggda egenskaper som exempelvis att vara lyhörd, noggrann, flexibel, strukturerad eller envis.

Erfaren scrum master:

 • Färdigheter: Erfarenhet av agila metoder och scrum-framework, framgångsrik sprintplanering och effektiv backloghantering.
 • Förmågor: Lyhörd gentemot intressenter för att säkerställa gemensam förståelse och engagemang. Har blivit berömd för välorganiserad och strukturerad hantering av komplexa projekt, vilket resulterar i effektiva lösningar och hög kundnöjdhet.

Oerfaren scrum master:

 • Färdigheter: Grundläggande kunskaper i agila metoder och Scrum-framework, med potential att växa och utveckla sig ytterligare.
 • Förmågor: Lyssnar aktivt och är snabb att lära sig nya koncept och verktyg. Har visat skarp problemlösningsförmåga genom att identifiera och lösa utmaningar i tidigare projekt, vilket har bidragit till teamets framgång.

Sammanfattning

Att skapa ett CV som scrum master handlar om att presentera din erfarenhet, dina färdigheter, dina förmågor och ditt intresse för yrket på ett övertygande sätt. Genom att följa de riktlinjer som vi har gått igenom här kan du skapa ett CV som verkligen sticker ut och ökar dina chanser att få drömjobbet som scrum master.

FAQ – vanliga frågor kring CV för scrum master

Hur långt ska mitt CV vara?

Ditt CV bör vara så kort som möjligt utan att försumma viktig information. Vanligtvis är ett till två sidor tillräckligt.

Hur ska jag utforma mitt CV för att sticka ut?

Använd en tydlig och överskådlig layout och se till att betona dina viktigaste kvalifikationer och erfarenheter.

Vad ska jag inkludera i min personliga profil?

Din personliga profil bör vara kort och koncis och fokusera på dina viktigaste färdigheter och erfarenheter som scrum master.

Hur detaljerad ska jag vara när jag beskriver min arbetslivserfarenhet?

Var så specifik som möjligt och betona de resultat och prestationer du uppnådde under varje anställning.

Ska jag inkludera referenser i mitt CV?*

Du bör inte göra det, av två skäl: Dels för att hinna visa mer av dig själv innan dina referenter får komma till tals, dels för att inte slita på dem i onödan. Låt arbetsgivaren visa ett intresse först, exempelvis efter första jobbintervjun. Genom att följa dessa riktlinjer kan du skapa ett CV för scrum master som verkligen imponerar på arbetsgivare och ökar dina chanser att få drömjobbet. Lycka till med din jobbansökan!

  


Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA