CV, personligt brev och deras framgångsnycklarna

CV, personligt brev och meritförteckning – vad är vad? Och vad skickar du? Och hur använder du dessa dokument för att uppnå bäst effekt, med minimal insats? Läs artikeln som går igenom alla dessa bitar och ger dig en stadig grund för din kompletta jobbansökan.

Sammanställ ditt personligt brev på 15 minuter. Se till att just du och din ansökan sticker ut. Använd proffsiga mallar för personliga brev så får du drömjobbet.

[maxbutton id=”2″]

CV, personligt brev, meritförteckning – vad är skillnaden?

CV, personligt brev och meritförteckning är handlingar som kan ingå i en jobbansökan, och en smart kombination av dem ger din ansökan stor slagkraft när du söker jobb. Så hur hänger de ihop?

Personligt brev

Ett personligt brev har historiskt sett fungerat som försättsblad åt resten av ansökningshandlingarna på den tiden man sökte jobb med penna, papper, kuvert och snigelpost. Då bifogade man normalt en meritförteckning snarare än ett CV, eventuellt jämte några kopior på anställningsintyg och skolbetyg.

Meritförteckning

Meritförteckning är precis vad namnet säger: en förteckning över meriter. Vanligtvis redovisas arbetslivserfarenheten överst, om man har sådan. Därefter studiemeriter och sist övriga formella och informella meriter. Redovisningarna i var sektion är i omvänd kronologisk ordning, dvs. med senaste meriten överst. Meritförteckningar kan passa in för mer tekniska yrken där det är viktigare att precisera meriter än att prata runt dem. För de flesta andra yrken passar däremot CV bättre.

CV

CV – Curriculum Vitae, är en levnadsberättelse, där du i mer eller mindre löpande text beskriver dina bedrifter, styrkor och ambitioner. CV:t har halvt om halvt kommit att ersätta meritförteckningen, genom att inkludera dess främsta fördelar. I exempelvis ett funktionellt CV inleder du med löpande text men fortsätter med en traditionell (men av utrymmesskäl något komprimerad) förteckning över dina meriter.

CV:t utmanar/integrerar även det personliga brevet. CV:ts löpande text låter dig beskriva i princip samma saker som i ett personligt brev. Ett komplett CV och ett personligt brev riskerar alltså att bli lite av kaka på kaka, om man inte vet hur man gör det bästa av båda handlingarna.

Arbetsgivarare och än mindre rekryteringsfirmor frågar sällan efter personligt brev – de vill bara ha ditt CV. Sammantaget är CV:t numera den enda handlingen du verkligen måste skicka för att söka jobb (alternativt att du behöver lägga extra tid på att manuellt registrera meriter på någon rekryteringssida). Men, även om CV:t på ytan kan framstå som den ultimata lösningen så lever personligt brev ännu kvar. Och det finns riktigt god anledning till det.

Läs vidare om att skriva CV.

Personligt brev – jobbansökan med ansikte

Ett personligt brev är som handslaget, ögonkontakten och den inledande presentationen på en anställningsintervju – sådant som ger arbetsgivaren ett första intryck av dig. Och det intrycket dröjer kvar och påverkar hur arbetsgivaren sen uppfattar dig, oberoende av hur förträffliga meriter du lägger fram.

Du kan skippa personligt brev och istället klämma in en komprimerad presentation överst i ditt CV. Men att komprimera innebär att kompromissa kring det där första intrycket, ungefär som att skippa handslaget och ögonkontakten vid första mötet – själva kontaktskapandet. Och vem tror du förlorar mest på det?

CV och personligt brev – vad ska du börja med?

CV:t förstås. Utan det så blir det ingen jobbansökan. Här på hemsidan hittar du gott om vägledning kring att skriva ditt CV på ett sätt som tilltalar arbetsgivare. Bara helt kort kan här nämnas att du bör utforma CV:t på ett sätt som lämnar utrymme för ett personligt brev. Dokumenten ska alltså inte ha överlappande innehåll utan istället komplettera varandra. Sträva efter att kombinera dem för effekt.

Personligt brev, CV och effektfull kombination

Det är här du behöver tänka igenom kombinationen för att undvika en kaka-på-kaka-effekt. På den tiden som man byggde jobbansökan på personligt brev och meritförteckning så var detta lätt, eftersom uppdelningen var given: personlig presentation i ena, meriterna listade i andra.

Undvik överlappning

För att inte överlappa innehållet mellan personlig brev och CV så krävs mer tanke och struktur bakom skrivandet. I princip bör CV:t fokusera helt på dig själv medan det personliga brevet helt eller delvis bör fokusera på arbetsgivaren och jobbet du söker. Se här ett par olika kombinationer där alla låter dig ge respektive handling ett unikt innehåll:

  • CV:t är i princip en meritförteckning, möjligtvis med blott en kort inledning i löpande text. Ditt personliga brev har du fritt utrymme att lyfta fram din person och ambition jämte prestation, med mycket kort hänvisning till ett urval meriter i CV:t samt med med tydlig koppling till jobbet som du söker.
  • CV:t är ett funktionellt CV där en hel del av innehållet består av löpande och berättande text. I ditt personliga brev kan och bör du fokusera på vad som lockat dig att söka tjänsten och på vilket sätt du är lämplig för den.
  • CV:t är helt i löpande text ­– en äkta levnadsberättelse. Fokuserar det helt på dig så har du utrymme i ditt personliga brev att visa hur intresserad och lämplig du är för tjänsten.

Effekterna du får ut

En effekt som du får ut av att bygga ett CV kring dig, och personligt brev kring jobbet och arbetsgivaren, är att arbetsgivaren snabbt får en överblick över dina meriter och förtjänster i ditt CV, men i personliga brevet får en klarare uppfattning vilka av dessa som är till nytta för jobbet, och på vilket sätt. För det är inte givet för en arbetsgivare (eller rekryterare) automatiskt förstår hur dina meriter kan komma nya jobbet till gagn.

En annan effekt är att du mycket tydligare poängterar ditt intresse och och din motivation för jobbet. Ett CV handlar blott om dig och ser därför i princip likadant ut oavsett vart du skickar det. Har du väl skrivit ett CV så krävs det väldigt lite ansträngning att anpassa det lite innan du skickar det. Här framgår alltså inte vad som motiverar dig till just jobbet för handen.

Ett personligt brev skriver du från grunden, för att verkligen relatera till de villkor och förhållanden som gäller för den specifika tjänsten, hos den specifika arbetsgivaren. Då visar du hur att du tagit del av annonsens innehåll och andra relevanta källor (exempelvis genom att ringa och prata med kontaktpersonen), förstått vad jobbet går ut på och noga tänkt igenom på vilket sätt du kan vara lösningen.

Allt detta visar att du vet vad du söker och förstår hur du kan göra nytta. Motivationen visar du helt enkelt genom att ta dig tid att skriva brevet – du hade ju knappast investerat den tiden i ett jobb du inte tror på. Men du behöver balansera allt för att inte ödsla din eller arbetsgivarens tid.

Skriv CV och personligt brev utan att ödsla tid

Med en överblick över olika upplägg och värden så återstår det att väga en viktig faktor: Tid.

Din jobbansökan ska förstås gripa tag i läsaren och övertyga om hur värd du är att träffa och förmodligen anställa. Är du arbetslös så må du ha gott om tid att lägga ut texterna för att uppnå den effekten. Men effekten kan utebli ifall arbetsgivaren tycker att din jobbansökan tar mer tid att läsa än innehållet förtjänar.

Överlappande innehåll ska du som sagt undvika. Dessutom bör du hålla CV och personligt brev högst tre sidor tillsammans. En del arbetsgivare och rekryterare slipper gärna personligt brev. Så när du ändå skickar med ett sådant så bör du hålla det så kort, koncist men intressant att det ändå blir läst och ger dig effekterna du söker.

Vad du däremot ska undvika är att skicka schablonmässiga personliga brev, där du bara ändrar ett par detaljer – då visar du bara att du snålar med din egen tid men ödslar arbetsgivarens.


Ett par avslutande ord

Att skicka jobbansökan hör till det vanligaste sättet att söka jobb på. Artikeln har gått igenom de vanligaste dokumenten för detta. Men glöm för den delen inte att du kan skicka intresseanmälan (ett kortare och mer allmänt hållet säljbrev) till arbetsgivare, inför framtida jobbmöjligheter. Även då passar det bra att bifoga ditt CV, medan intresseanmlan ersätter ett personligt brev, skulle bli för omfattande och specifikt.


Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA