Artikel

Hur du hanterar en beteendeutvärdering

Postat på |

På dagens arbetsmarknad handlar det inte bara om vilka tekniska färdigheter du besitter. Det är relativt enkelt att få högsta betyg på akademiska examinationer eller bevisa din färdighet vad gäller datorprogram. Det finns dock så många fler färdigheter vi människor behöver bemästra. Ett par sådana färdigheter är hur vi hanterar stressiga situationer och vår känslomässiga intelligens. Sådana här färdigheter testas under så kallade Hur du hanterar en arbetsintervju.

Innehållsförteckning

  1. Vad är en beteendeutvärdering?
  2. Hur förbereder du dig för en beteendeutvärdering?
  3. Personliga egenskaper

Vad är en beteendeutvärdering?

Beteendeutvärderingar är ett vanligt sätt för rekryterare att testa hur sökande hanterar stressiga situationer. Frågorna som ställs är till för att undersöka en sökandes temperament och specialanpassade för att gräva i den sökandes känslomässiga intelligens.
Den här sortens utvärderingar har existerat i USA sedan 1970-talet, då företag som AT&T och Accentur gjorde dem en del av rekryteringsprocessen. Själva processen utvecklades av den tidens psykologer som hade en inrikning mot företagspsykologi.

Den huvudsakliga filosofin bakom den här processen är att framtida prestationer hänger samman med tidigare prestationer. Din lista över vad du måste göra kommer alltid att ha med vad du har gjort tidigare att göra – helt eller delvis.

Utvärderaren kommer därför alltid att anteckna saker som hur du reagerar på, hur du tänker i och hur du hanterar de olika situationer de ställer dig inför. Nästan varje svar kommer kräva att du kan gå tillbaka till en liknande situation och beskriva hur du hanterade den. De fakta du presenterar om dig själv kommer sedan utvärderas av rekryteraren för att låta dem avgöra hur användbar du kan bli på företaget om en liknande situation skulle uppstå.

Hur förbereder du dig för en beteendeutvärdering?

1. Studera kraven
Precis som med en vanlig intervju är det värt att först gå tillbaka och läsa på om kraven. Gå därför tillbaka till jobbeskrivningen och bena ut vilka beteendemönster som förväntas av dig som sökande. Väldigt ofta finns specifika personlighetsdrag eller beteendemönster nämnda. Dessa är drag och mönster som rekryteraren letar efter hos en sökande. De steg som följer är beroende av vilka personlighetsdrag som rekryteraren vill se. Studera beskrivningen noga och anteckna vad jobbet kräver, då det kommer utgöra grunden för dina förberedelser.

2. Anteckna ledord
Utifrån jobbeskrivningen kan du lätt plocka ut några få ledord att basera dina förberedelser på. Hela förberedelseprocessen kommer att cirkulera kring dess ord. Dessa ledord kan även hjälpa dig svara på rekryterarnas frågor, så det är alltid en bra idé att formulera dina svar kring dessa ord, direkt eller indirekt. Rekryteraren kommer att lägga märke till hur driven och hängiven du är.

3. Gör en lista över matchande färdigheter
Beroende på hur din lista över ledord ser ut kan du nu göra en lista över vilka av dina färdigheter som matchar vad företaget söker. Dessa färdigheter bör ha en framstående plats under dina förberedelser.

Först gräver du runt i din egen bank av färdigheter och listar allt du kommer på. Sedan kollar du hur du kan para ihop ledord och färdigheter. Denna process gör att du nu kan formulera dina svar så du kan peka på hur dina färdigheter matchar vilka egenskaper företaget letar efter.

4. Leta upp relevanta exempel
Fundera på vilka frågor som kan dyka upp under utvärderingen. De flesta frågorna kommer att handla om jobba situationer och du kommer att bli ombedd att förklara hur du hanterade dem.

För att undvika utdragen tystnad under utvärderingen bör du förbereda dig genom att i förväg gå tillbaka i minnet och leta upp några exempel. Ta en dag eller två på dig att förbereda sex eller åtta minnesvärda situationer som har hanterat tidigare.

Hälften bör vara positiva från början till slut och hälften bör vara exempel med en negativ början, men som slutade bra tack vare dina beslut. Dina exempel behöver inte alla vara från samma område, utan kan vara från varierande perioder i ditt liv. Det är dock bra att veta att ju närmare i nutid exemplet är, desto bättre.

5. Förbered dina berättelser
Gå igenom dina exempel som om du återupplever dem i nutid och lägg noga märke till alla detaljer. Jämför dessa detaljer med dina ledord och egenskaper. Om dina exempel är naturligt fullproppade med de egenskaper rekryterarna letar efter kommer du göra dundersuccé.

6. SUHR-tekniken
SUHR-tekniken (STAR på engelska) är ett väletablerat sätt att svara på frågor på och lika utbrett som beteendeutvärderingar. Det är en teknik som skapades som ett ramverk för de frågor som ofta förekommer på beteendeutvärderingar. Förkortningen SUHR står för Situation, Uppgift, Handling, och Resultat (Situation, Task, Action, and Result på engelska). Om du inte redan är förberedd på en fråga, så är detta ett sätt som du kan svara på en fråga på bästa möjliga sätt.

Börja svara på en fråga med situationens upplägg, t ex tid, plats, vilka som var där och liknande grundläggande information. Förklara sedan vilka arbetsuppgifter du hade som gjorde att du befann dig just där, just då. Ta gärna upp vilka utmaningar dina arbetsuppgifter medförde, t ex finanser, tidsbegränsningar eller liknande.

Efter detta beskriver du vilken roll du spelade och vilka beslut du tog i situationen. Blanda in dina ledord och dina relevanta egenskaper, så som ledarskap, motivation, förmåga att lyssna, förhandlingsförmåga etc. Ta gärna upp siffror och statistik när du pratar om resultatet. Siffror hjälper rekryteraren få en klar bild av hur effektiv du är som problemlösare.

7. Professionella kontakter
Om du känner personer som arbetar inom det yrke du söker dig till, kan det vara värt att prata med dem om vad rekryterare inom yrket letar efter hos kandidater som kallas till en beteendeutvärdering. Dina kontakter kan ge dig information om frågor kan komma att ställas och kunskaper som efterfrågas. Dina kontakter kan även ge dig råd om vilka egenskaper som kandidater som går vidare besitter. Du kan sedan fokusera på just den informationen när du förbereder dig.

8. Uppföljning
När utvärderingen är över, bör du tacka rekryteraren för möjligheten. Om du inte har möjlighet att göra det öga-mot-öga direkt efter utvärderingen, bör du skicka ett epostmeddelande. Det ger dig även en möjlighet att upprepa ditt intresse för att arbeta för företaget och ta upp saker du kanske glömde nämna under utvärderingen.

Personliga egenskaper

1. Planering
En duglig kandidat vet hur man lägger upp praktiska och effektiva planer för att nå satta mål. Beroende på vilka mål som bör nås, bör han eller hon lägga upp delmål eller steg som arbetslaget kan uppnå eller följa. En framgångsrik kandidat kan även göra rätt prioriteringar om uppgifter eller problem hopar sig. Exempel som har med denna egenskap att göra bör alltid börja med en komplicerad situation som får en positiv lösning, där ditt bidrag är centralt för det positiva resultatet.

2. Kommunikation
Kommunikation låter som något som är väldigt rakt-på-sak – lyssna och reagera eller svara – men det är en väldigt viktig egenskap som kan vara väldigt komplex, speciellt vad gäller arbetsmarknaden.

Personer som är mästare på att kommunicera vet hur de ska prata (både tonfall och ordval), vilket kroppsspråk de använder och vilka ansiktsuttryck de har, allt för att förmedla precis det de vill till den de samtalar med. Det är aldrig någon tvekan om vad de vill förmedla.

Medlemmarna i ett arbetslag som leds av en sådan person känner sig trygga med att, utan att behöva tveka, kunna diskutera problem och konflikter med honom eller henne. En lagledare som vet hur man kommunicerar är alltid snabb med att belöna framgångar, oftast med gratulationer, och inspirerar till vidare framgångar.

Dessa kvaliteter är vad du vill visa upp för rekryteraren framför dig. Syftet med exemplet du tar upp här är att visa att du kan kommunicera på ett sådant sätt att den du samtalar med känner och tänker precis som du vill att de ska.

3. Konfliktlösning
Oavsett om du arbetar med eller i ett arbetslag är konflikter en del av arbetet. Konflikter kan uppstå mellan kollegor eller mellan en förman och en anställd. Konfliktlösningar kommer alltid skilja sig åt beroende på vilken plats respektive part har i hierarkin på företaget. Är du en kandidat med ett sinne för konfliktlösningar vet du hur du ska hantera en konflikt oavsett situation.

Det enda du absolut aldrig får göra är att strunta i eller ignorera konflikten. Det föder en känsla av att ledningen är opålitlig eller får åtminstone en av parterna att känna sig osynlig.

Lösningen på konflikten bör alltid göra att relationen mellan parterna inte förvärras, att förtroendet för den andra parten inte skadas och att produktiviteten inte hämmas.

4. Räknefärdighet
Räknefärdighet är din förmåga att ta beslut baserat på siffror från det verkliga yrkeslivet istället för på akademiska examinationer. Denna egenskap är viktig i så gott som alla yrken, t ex inom reklamvärlden och nyhetsrapportering. Du bör, till exempel, kunna ta beslut om du vill använda decimaltal, procenträkning eller bråkdelar för att förenkla för den som läser din redogörelse.

5. Ha balans mellan arbete och fritid
Här nämner du hur mycket tid du kommer kunna vara tillgänglig för företaget. Säg aldrig att du är tillgänglig dygnet runt, sju dagar i veckan. Rekryteraren vet att det är omöjligt. Ditt svar bör beskriva dig som en person som känner till dina egna begränsningar.

6. Empati
Att vara empatisk är en väldigt viktig egenskap, både för lagledare och lagmedlemmar. Det kommer tillfällen då du bör kunna förstå hur en lagmedlem känner och det kommer även tillfällen då en lagmedlem bör kunna göra samma sak för sin chef. Alla kollegor är trots allt människor och kan ha dåliga dagar, som kan omvandlas till ilska eller ångest. Det uppskattas om du kan vara där och hjälpa till med att räta upp situationen.
Vanliga frågor på beteendeutvärderingar
Här följer några vanliga frågor som ofta dyker upp på beteendeutvärderingar:

• Hur gör du för att arbeta effektivt under press?
• Hur hanterar du utmaningar?
• Hur skulle du lösa en konflikt mellan dig och en kollega?
• Hur gjorde du för att rätta till ett misstag du gjort?
• Hur sätter du upp mål?
• Är det något speciellt mål du har uppnått? Hur nådde du dit?
• Har du någonsin genomfört en impopulär ändring? Hur upplevde du den erfarenheten?
• Hur skulle du motivera dina kollegor?

Det är alltid lite krångligt att lyckas riktigt bra på beteendeutvärderingar, då du aldrig kan förutse alla frågor som kommer ställas, vilket i sin tur kan leda till oförutsedda situationer. Om du har rätt inställning och förbereder dig rätt kan du dock ge dig själv ett rejält försprång.


Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA