CV | SAP-konsult – skrivtips och CV-exempel

Det finns mängder av olika IT-lösningar för företag. Mjukvara och program spelar en central roll, inte bara för problemlösning, utan även för att nå delmål och större mål. Det är SAP-konsultens jobb att analysera och utvärdera alla möjligheter och författa en lösning eller plan som hjälper företaget att nå sina mål. En SAP-konsults resumé bör reflektera den tekniska expertis och den kunskap personen ifråga besitter angående lösningar för företag.

Skapa ditt eget CV kan göras inom några minuter. Spara dig själv och vara helt säker på att ditt CV är av god kvalitet. CVKungen.se kan allvarligt hjälpa dig att få den arbetsintervjuen.

Grundläggande delar:

De grundläggande sektionerna i en SAP-konsults resumé inkluderar:
• Sammanfattning över yrkesliv och karriärsmål
• Personlig kontaktinformation, inkl länk till LinkedIn-profil
• Kunskaper inom mjukvaror och program
• Akademiska kvalifikationer
• Yrkeshistorik
• Kortfattad redogörelse över tidigare arbetsuppgifter
• Utmärkelser eller grundläggande prestationer

Vad du bör undvika:
• Rörigt upplägg
• För mycket information
• Egocentrisk framställning
• Informellt tonläge


SAP Konsult CV Exempel

Erina Johns
(214) 704-3648 | erinajohns@gmail.com
Linkedin.com/in/Erina-Johns


Sammanfattning
SAP-konsult med innovativt sinne och omfattande kunskaper om ny destruktiv teknik som har dykt upp. Har erfarenhet med internationella standarder inom processhantering och implementering av management-verktyg. Mina två kärnkompetenser är kundorienterade företagslösningar och övergripande ledarskap.


Yrkeserfarenhet och -historik
FORKURE BUSINESS SOLUTIONS
Albany, NY
IT SAP-konsult
2015-Nuvarande
• Utveckla en företagsamhetskarta för firmor
• Fungera som en lots under intervjuer
• Fokusera på att hantera kundrelationer och företagsutveckling
• Utveckla standardprocedurer för att förbättra produktivitet
• Kunsulteras angående beslutsprocesser för företag och företagsdivisioner
• Använda analyser för att skapa en hållbar affärsmodell

JOHN DOE SYSTEMS
Miami, FL
IT Projektledare
2012-2015
• Hanterade överlämning a projektresultat inom givna tidsramar
• Utvärdera effektivt användande av inventarier
• Möjliggjorde användandet av gränssnitt och kodningsmekanik i realtid
• Förmedlade projektets framsteg och medarbetares kommentarer till respektive andelsägare
• Skapade ett sätt på vilket interna och externa arbetslag kan kommunicera


Färdigheter
• Ledarskap baserat på sammanhang
• Utveckla av mindre företag
• Projektledning
• Mycket förmögen att motivera mig själv
• ERP Management-verktyg och program
• Kundorienterade lösningar
• Analysera strategier
• Träning, utbildning och handledning
• Globala IT-lösningar
• Analysering av logistikkedjor och värdekedjor


Utmärkelser
• Pris för lysand projektledning, 2014
• Företagsanalytiker-certifiering, 2012
• Möjliggjorde prototyp för ett nytt ERP Management-verktyg
• Utveckalde en ny försälnings- och distributionsmodul för ökad affärseffektivitet
• Hanterade RFP:er utkontrakteringssyften inom basbearbetning (back-end)


Utbildning
Masterexamen inom Logistik och logistikkedjor
2009-2012
Capella University
San Francisco, USA

Kandidatexamen inom Företagsledning
2006-2009
Atlanta University
North Carolina, USA


Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA