CV | Projektledare – skrivtips och CV-exempel

Ett imponerande CV för projektledare är avgörande för att landa drömjobbet. Ett sådant ger en god överblick av dina erfarenheter och färdigheter som talar för att du är rätt person för jobbet. Artikeln ger dig tips om vad som är viktigt att ha med i ditt CV för projektledare.

Skapa ditt eget projektledare CV kan göras inom några minuter. Spara dig själv och vara helt säker på att ditt CV är av god kvalitet.

CV – projektledarens roll inom olika branscher

Projektledare går det att vara inom i stort sett alla branscher och alla format – ett CV som täcker dem alla vore smått fantastiskt. Artikeln ger dig råd som bör passa för de flesta områden och formaten genom att fokusera på projektledningen. Sen behöver du själv se och i ditt CV bemöta det som är viktigt för den bransch och det jobb som du söker dig till. Detta är ett anpassande – en viktig framgångsnyckel som visar både arbetsgivaren och dig själv hur väl du matchar jobbet som du söker.

För att peka på några skillnader mellan projektledarrollen i de branscher där rollen är vanlig:

 • IT-branschen: Leda projekt inom mjukvaruutveckling, systemimplementering och tekniska lösningar
 • Bygg- och anläggning: Leda projekt inom infrastruktur, byggprojekt och fastighetsutveckling.
 • Finans: Hantera projekt som rör företagsstrategi, investeringar och affärsutveckling.
 • Hälso- och sjukvård: Leda projekt som rör kliniska studier, sjukhusrenoveringar och implementering av nya medicinteknologiska lösningar.

Antingen anställs du på visstidsanställd för blott projektledarrollen, eller anställs du någon annan befattning och sen får axla rollen som projektledare under en period och sedan gå in i linjeverksamheten i den befattning som du anställdes i.

Överhuvudtaget är det svårt att se projektledarrollen som helt fristående – din lämplighet för den lär med största sannolikhet också bygga på annan yrkes- och branschkompetens. I denna artikel håller vi oss till projektledarsidan, som är mer universell över branscherna men kom då ihåg att i ditt CV väva in den andra sidan.

Läs vidare: CV-exempel utifrån branscher

Struktur

Ett bra CV bör ha en tydlig struktur och vara enkelt att läsa. Det finns olika sätt att strukturera ett CV men följer du formatet för ett typiskt funktionellt CV så bör det innehålla följande sektioner:- Personlig information

 • Personlig information
 • Personprofil
 • Formella meriter: Erfarenhet och utbildning
 • Informella meriter: Relevant erfarenhet utanför arbetslivet
 • Färdigheter och egenskaper
 • Referenser finnes, men lämnas på begäran

Håll ditt CV på högst två sidor. Har du mycket att berätta så sovra först – det viktiga är inte att få fram precis allt utan istället att väcka intresse och få läsaren att vilja veta mer om dig, gärna under en anställningsintervju.

Projektledares personprofil

En kort personprofil i en CV för en projektledare kan kort sammanfatta dina färdigheter, erfarenheter och prestationer. En bra personprofil kan hjälpa till att skilja dig från andra sökande och övertyga arbetsgivaren om att du är rätt person för jobbet. Här är ett exempel på hur en kort personprofil kan se ut för en projektledare:

“Resultatorienterad och erfaren projektledare med dokumenterad framgång i att leda komplexa projekt från början till slut. Stark inom ledarskap, budgethantering och riskanalys. Nyligen lett projektteam på 14 personer där levererade förbättringar, i tid och inom budget.”

Under profilen kan du också nämna en eller två drivkrafter, förutsatt att de talar för jobbet du söker. Drivkrafterna är extra viktiga att ta upp ifall du inte har så mycket erfarenhet att luta dig mot.

Projektledares meriter – formella och informella

Som projektledare är det viktigt att visa upp dina relevanta meriter på ett övertygande sätt. Här följer några som är extra värdefulla för rollen:

 • Ledning: Ledning innebär att styra och koordinera aktiviteter och resurser inom ett företag eller en organisation för att uppnå dess mål. Inom projektledning innebär det att leda och samordna teamet för att säkerställa att projektet genomförs framgångsrikt.
 • Teamarbete: Teamarbete är samarbetet mellan flera personer med olika färdigheter och erfarenheter som arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma mål. Inom projektledning är teamarbete avgörande för att uppnå projektets mål genom att säkerställa samarbete och kommunikation mellan alla teammedlemmar.
 • Budgethantering: En budget är en plan för fördelning av resurser som vanligtvis omfattar ekonomiska resurser. Inom projektledning innebär det att upprätta en plan för att fördela ekonomiska resurser för att uppfylla projektets mål och behov.
 • Projektadministration: Projektadministration omfattar den dagliga hanteringen av ett projekt. Det innefattar bland annat dokumentation, rapportering, kommunikation, hantering av resurser, avtal och avtalsspårning.
 • Riskhantering: Riskhantering handlar om att identifiera, bedöma och hantera potentiella risker som kan påverka projektets framgång. Det innebär att skapa en plan för att minimera eller eliminera hot som kan påverka projektets framsteg och uppnående av målen.
 • Riskhantering: Riskhantering handlar om att identifiera, bedöma och hantera potentiella risker som kan påverka projektets framgång. Det innebär att skapa en plan för att minimera eller eliminera hot som kan påverka projektets framsteg och uppnående av målen.

Det normala är att lista meriterna med början i anställningar/roller som du haft. Där du fått erfarenhet av något av ovanstående så kan du ge meriten lite mer utrymme, så att du får fram det för rollen värdefulla.

Har du ont formella meriter, dvs. yrkeserfarenhet och utbildning som direkt handlar dessa saker? Då får du luta dig mer mot informella meriter. Du kan ju ha lärt dig något om exempelvis ledning, budgethantering och teamarbete genom föreningslivet, och om tidshantering och riskhantering genom andra fritidssysslor.

Läs vidare:

CV – projektledare: Färdigheter och förmågor

Färdigheter är sådant som du har lärt dig och som du anser dig vara bra på – kan vara allt möjligt så som att söka information, övertyga medarbetare, ragga sponsorer osv. Förmågor motsvarar dina fysiska och psykologiska egenskaper – som du har med dig och är knutna till dig som person. Här ryms rena styrkor som exempelvis att vara snabbtänkt, uppmärksam på detaljer eller utåtriktad.

Färdigheter

Färdigheter är en annan viktig del av en projektledares CV. Du bör inkludera både hårda och mjuka färdigheter. Se här några av de viktigaste färdigheterna för rollen:

 • Leda: En projektledare bör vara en bra ledare, som kan inspirera och motivera sitt team och ta ansvar för att leda projektet till framgång.
 • Kommunicera: En projektledare måste ha god kommunikationsförmåga för att kunna kommunicera klart och tydligt med alla inblandade parter och se till att alla är på samma sida.
 • Organisera: Projektledaren måste kunna planera och organisera projektet på ett effektivt sätt, vilket innefattar att definiera mål, strukturera projektet och fördela resurser på rätt sätt.
 • Lösa problem: Projektledaren måste ha förmågan att lösa problem och hantera hinder som kan uppstå under projektets gång.

Eftersom projektledare finns inom de flesta branscher så krävs förstås lite olika uppsättningar av färdigheter. Läs jobbannonsen noga och undersök vidare kring vilka färdigheter som värderas högt inför precis det jobb du söker. Du lär nämligen förlora på att redovisa allmänna färdigheter, för någon slags generell projektledaroll (som i realiteten knappast finns). Då visar du snarare att du inte riktigt vet vad jobbet går ut på och kräver.

Förmågor

Egenskaper som är viktiga för en projektledare inkluderar särskilt dessa sidor:

 • Vara beslutsam: Projektledaren bör vara beslutsam och kunna fatta beslut på ett effektivt sätt för att hålla projektet på rätt kurs.
 • Vara flexibel: En projektledare bör vara flexibel och kunna anpassa sig till förändrade omständigheter och krav som kan uppstå under projektets gång.
 • Ha tålamod: Projektledaren bör ha tålamod och kunna hantera stressiga situationer och press från intressenter.
 • Ha empati: En projektledare bör kunna sätta sig i andras ställe och ha förståelse för andra människors perspektiv och behov.

Sen behöver du komma ihåg att CV:t behöver matcha jobbet som du söker. Arbetsgivaren kan ju vara ute efter andra färdigheter och förmågor som exempelvis erfarenhet av projektsamverkan, sponsring, myndighetskontakter. Och din förmåga till lyhördhet avslöjas ju i hur väl du lyckas med matchningen.

Ton

Apropå lyhördhet så spelar tonen i ditt CV en viktig roll som mjuk kvalitet, som signalerar hur väl du kan förväntas smälta in på arbetsplatsen och kunna samarbeta med både interna och externa intressenter.

Allmänt anses lär det du vinna på en professionell men samtidigt personlig ton. Vill du verkligen visa hur du kan smälta in på arbetsplatsen så bör du fundera om din bransch har en särskild ton (men var försiktig med eventuell jargong). Jobbannonsen och arbetsgivarens hemsida – finns det exempelvis formuleringar och begrepp där som du, kan ta med i din ansökan (alltså även i ditt personliga brev)?

Läs vidare: Professionella CV-mallar

CV – exempel för projektledare

Här nedan ser du själva stommen i ett funktionellt CV. Även om du väljer ett annat format så bör du ha med ungefär samma innehåll.                                                                                                             

PERSONUPPGIFTER

 • Ditt namn
 • Ditt telefonnummer
 • Din mejladress
 • Valfria uppgifter, ex.vis. profiler på sociala medier och fler kontaktuppgifter

PROFIL
Exempel: ”Ambitiös projektledare med väldokumenterad förmåga inom beslutsfattande, kommunikation och riskhantering.”


PROFESSIONELL ERFARENHET
Lista över dina anställningar. Omvänd kronologisk ordning.

 • Befattning – exempelvis IT-strateg
 • Arbetsgivarens namn
 • Ort
 • Period
 • Om meriten är viktig: Nämn kort dina några kärnuppgifter, ansvarområden och bedrifter.

UTBILDNINGAR
Här tar du upp utbildningarna (normalt gymnasium och uppåt). Också i omvänd kronologisk ordning.

 • Utbildningens namn
 • Skolans namn
 • Ort
 • Period

INFORMELLA MERITER

 • Certifikat
 • Fritidsintressen som givit dig färdigheter som lär vara till nytta för jobbet du söker

Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA