CV | Product owner – så äger du din jobbansökan

Skriv CV för product owner som fångar blicken, höjer ögonbrynen och drar på smilbanden – ett CV som äger. Genom denna guide lär du dig presentera dig själv på för att få potentiella arbetsgivare att vilja träffa dig för jobbintervju. Genom att följa guidens riktlinjer så ger du ditt CV struktur, innehåll, ton och design som hjälper dig att nå fram som både professionell och personlig – CV som både kan imponera och sticka ut.

Laadi ansioluettelo, joka avaa ovet tuoteomistajan tehtäviin. Käytä kumppaniemme ammattimaisesti suunnittelemia malleja korostaaksesi taitojasi ja kokemuksiasi. Aloita ilmaiseksi, tallenna se PDF-muodossa ja lähetä hakemuksesi tuoteomistajan rooliin jo tänään.

Struktur

CV – product owner behöver en genomtänkt struktur och i det här avsnittet går vi igenom den förmodligen vanligaste för CV – den som används i ett funktionellt CV. Även om det finns andra strukturer så är denna mest vedertagen och hör till de mest effektiva. Här är de viktigaste delarna att inkludera:

  • Namn och kontaktuppgifter:
  • Personprofil i CV för product owner
  • Meriter i CV för product owner: Arbetslivserfarenhet, utbildning och eventuella andra meriter
  • Färdigheter och förmågor

I följande avsnitt går vi närmare igenom var och en av dessa delar.

CV | Product owner | Innehåll

När det gäller innehållet i ditt CV är det viktigt att vara så tydlig och överskådlig som möjligt. Här är några tips för att skapa ett effektivt CV:

Namn och kontaktuppgifter

Se till att ditt namn och dina kontaktuppgifter är tydligt synliga högst upp på sidan. Detta gör det enkelt för arbetsgivare att komma i kontakt med dig om de är intresserade av din profil.

Personprofil i CV för product owner

I din personliga profil bör du kort och konkret men ändå intresseväckande framhäva dina allra viktigaste meriter, färdigheter och förmågor samt personliga drag som talar för dig i rollen som product owner. Personprofilen har som främsta syfte att ge ett koncentrat av dig som kan väcka tillräckligt intresse för att läsa resten av ditt CV. Du tar alltså inte med allt där, men det du tar med ska greppa tag i läsaren.

Exempel:

“Engagerad och resultatorienterad product owner med gedigen erfarenhet av produktutveckling inom tekniksektorn. Stark kommunikationsförmåga och förmåga att leda tvärfunktionella team mot gemensamma mål. Nu söker jag nya utmaningar och drivs av problemlösning.”

Läs mer om profiltext
Läs mer om mål i CV

Meriter i CV för product owner

Din arbetslivserfarenhet, utbildning och eventuella andra meriter är centrala delar av ditt CV. Se till att dessa presenteras på ett överskådligt sätt och betona de kvalifikationer som är mest relevanta för rollen som product owner.

Normalt börjar man här redovisa sin arbetslivserfarenhet men om du ännu saknar relevant arbetslivserfarenhet så börjar du istället med att redovisa dina utbildningar. Poängen är att arbetsgivaren så tidigt som möjligt ska få ögonen på det som är din viktigaste merit. Under arbetslivserfarenhet respektive utbildning så är det normalt att man listar sina meriter i omvänd kronologisk ordning, alltså att placera senaste anställningen respektive utbildningen överst.

Vikta dina meriter. Har du bra grepp om vad arbetsgivaren är ute efter så vet du också vad du ska lyfta fram. Det gäller nämligen att få fram det viktiga och undertrycka det oviktiga. Detta för att dels få läsaren att verkligen se dina främsta och mest relevanta fördelar men dels också att indirekt visa att du vet som är viktigast för jobbet ifråga och har förmågan fokusera på det snarare än på allt som du skulle vilja berätta om. Arbetsgivarperspektivet mao.

Arbetslivserfarenhet

Under denna sektion bör du lista dina tidigare arbetsplatser och beskriva dina arbetsuppgifter och ansvarsområden och du hade under respektive anställning. Minimum är befattning, arbetsgivare, ort och period. Mer relevanta meriter ger du mer utrymme åt och kan då kort lyfta fram relevanta arbetsuppgifter, ansvarsområden och eventuella resultat.

Läs mer om arbetserfarenhet i CV
Läs mer om prestationer i CV

Utbildning

I denna sektion bör du lista din utbildningsbakgrund, inklusive eventuella examina och certifikat som är relevanta för rollen som product owner. I övrigt gäller samma principer som för arbetslivserfarenhet – främst att ge mer utrymme åt det relevanta och mindre åt resten.

Läs mer om utbildning i CV

Övriga meriter

Om du har några andra meriter, såsom erfarenhet från föreningslivet, idrott eller hobbyer, så kan du inkludera dem här. Detta ger arbetsgivaren en mer komplett bild av dig som person och kan vara till din fördel. Har du skralt med arbetslivserfarenhet och utbildning så ger du istället det här avsnittet mer utrymme.

Färdigheter och förmågor

Avsluta ditt CV med en lyfta fram dina viktigaste färdigheter och förmågor som product owner. Färdigheter är sådant du lärt dig medan förmågor är personliga egenskaper. Ge också exempel på när de har kommit till användning eller du fått beröm för dem – detta ger dem ett högre bevisvärde än att blott lista dem.

CV | Product owner | Ton

När det gäller tonen i ditt CV är det viktigt att hålla den seriös men samtidigt positiv. Visa upp din entusiasm för rollen som product owner samtidigt som du presenterar dig själv på ett professionellt sätt. Det säkraste inför de flesta arbetsgivare är att hålla sig någonstans mellan formell och ledig ton. Dock, vill du verkligen tilltala arbetsgivaren så försöker du plocka upp något av den ton som arbetsgivaren förmedlar via exempelvis jobbannonsen, sin webbplats och sina plattformar på sociala medier.

CV | Product owner | Grafisk form

När det gäller den grafiska formen på ditt CV är det viktigt att den är stilren och överskådlig. Använd en tydligt och lättläst typsnitt och se till att använda en enhetlig layout genom hela dokumentet och även matchar [ditt personliga brev](https://cvmall.se/personligt-brev/).

Exempel på CV för product owner – erfaren som oerfaren

Här följer två exempel på hur ett CV för product owner kan se ut, för en erfaren respektive oerfaren kandidat.

CV | Product owner | Erfaren

Personlig profil:

Erfaren product owner med över sju års erfarenhet inom produktutveckling och projektledning. Stark kompetens inom produktstrategi och agil produktledning, med dokumenterad erfarenhet av att leda framgångsrika produktteam.


Arbetslivserfarenhet:

Product owner | XYZ Tech | 2016 – nutid

  • Ledde produktutvecklingsteam och ansvarade för att driva produktleveranser enligt tidsplan och budget.
  • Product manager | ABC Solutions | 2013 – 2016
  • Ansvarig för produktstrategi och produktplanering för företagets ledande produkt.

CV | Product owner | Oerfaren

Personlig profil:

Nyligen examinerad utvecklare med sikte på rollen som product owner och med passion för produktutveckling och produktstrategi. Genomfört flera projekt under utbildningen som involverade produktplanering och kravhantering. Är hängiven, målinriktad och redo för nästa steg.


Utbildning:

  • Master i produktledning | Universitetet X | 2021**
  • Kandidatexamen i datateknik | Universitetet Y | 2018**

Sammanfattning

Att skapa ett CV som product owner handlar om att presentera bland annat din erfarenhet, dina färdigheter och din passion för produktutveckling på ett övertygande sätt. Genom att följa de riktlinjer som vi har gått igenom här kan du skapa ett CV som verkligen sticker ut och ökar dina chanser att få drömjobbet som product owner.

Kika bland enkla CV-mallar

Börja från grunden – välj en tom CV-mall

FAQ – vanliga frågor kring CV för product owner

Hur långt ska mitt CV vara?

Ditt CV bör vara så kort som möjligt utan att försumma viktig information. Vanligtvis är ett till två sidor tillräckligt.

Hur ska jag utforma mitt CV för att sticka ut?

Använd en tydlig och överskådlig layout och se till att betona dina viktigaste kvalifikationer och erfarenheter. Kan du inte sticka ut genom att ha de bästa meriterna? Då kan du sticka ut genom att lyfta fram din unika sammansättning av meriter, färdigheter, förmågor och personliga drag.

Vad ska jag inkludera i min personliga profil?

Din personliga profil bör vara kort och koncis och fokusera på dina viktigaste färdigheter och erfarenheter som product owner eller närmaste roll.

Hur detaljerad ska jag vara när jag beskriver min arbetslivserfarenhet?

Ger mer detaljer kring arbetslivserfarenheter som är relevanta medan övriga kan klara sig med att nämnas till befattning, arbetsgivare, ort och period.

Ska jag inkludera referenser i mitt CV?

Nej, spara på dina referenser tills arbetsgivaren visar tydligt intresse i samband med intervju. På så vis får du chans att visa upp mer av dig själv och äga mer av narrativet innan någon annan får uttala sig.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du skapa ett CV som verkligen imponerar på arbetsgivare och ökar dina chanser att få drömjobbet som product owner. Lycka till med din jobbansökan!


Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA