CV | Polis – skrivtips och CV-exempel

målning av en polis

Att jobba som polis är ett yrke som kräver disciplin, passion, styrka och mod. Vi kan tydligt anta att ett CV ska återspegla detsamma. Förutom utbildningskvalifikationer och erfarenhet, så bör ett polis CV lägga till några speciella färdigheter som gör att det står ut från andra CV.

  1. Hur du får ditt polis CV att vara annorlunda
  2. Polis Lön och jobbtillväxt
  3. En polis CV Mall
Skapa ditt eget CV kan göras inom några minuter. Spara dig själv och vara helt säker på att ditt CV är av god kvalitet. CVKungen.se kan allvarligt hjälpa dig att få den arbetsintervjuen.
 
 

Hur du får ditt polis CV att vara annorlunda

1. Ta det objektorienterade tillvägagångsättet
Istället för att använda en sammanfattning i början är det bättre att köra ett objektivt tillvägagångssätt. Prata om ditt karriärsmål och hur det är relevant för samhället. Försök att relatera dina kunskaper och kompetens och hur det kan öka värdet för ditt jobb, ditt samhälle och samhället under en längre tid.

2. Lyft fram dina styrkor
I ett generiskt CV återfinns vanligtvis styrkorna i kompetensdelen. Håll en separat sektion för dina styrkor där du enbart pratar om dina viktiga styrkor och kvaliteter. Såhär är hur du kan sticka ut från resterande. Rekryterarna kommer att förstå vad dina kärnkompetenser är och för vilken särskild position de ska anställa dig för och hur du kommer att bli värdefull för organisationen.

3. Nämn extra kurser
Som polis måste du ta itu med olika slags människor i känsliga situationer. Saker kommer inte alltid gå din väg och du måste vara beredd på det värsta. Visa rekryteraren att du är fullt medveten om motgångarna och har erfarenhet av att hantera dessa situationer. Det är viktigt om du kan visa hur du kan utnyttja din kunskap i polisavdelningen, och den här delen i ditt CV gör det lättare för rekryterarna att utvärdera.

4. Detaljerad uppmärksamhet på erfarenhet och arbetsbeskrivningar
Den viktiga faktorn i denna del är den praktiska situationen och hur man hanterar den. Avdelningen eller akademin du arbetade för har mindre värde jämfört med positionen och arbetsbeskrivningen. Nämn de viktiga rollerna du spelade i organisationen och vilken inverkan du kunde göra där.

5. Inkludera språkkunskaper
Om du är kunnig i flera språk så adderar ett stort värde för en polis CV. Förutom modersmålet, om du är vältalig på franska, spanska eller ett annat språk så kan det vara en särskiljande faktor för att välja just dig. Du kan lägga till den delen i avsnittet ”färdigheter” som finns i ditt CV eller i en annan kategori med namnet ”Språkkunskaper eller färdigheter” om du vill lyfta fram den mer.
Visa att du har en simultanförmåga och fungerar bra i team.

Att förstå den brottsliga och kritiska analysen ett ärende har är en mycket viktig uppgift för en polis. En polis måste kunna göra flera saker samtidigt som man löser ett problem eller ett fall. Den måste utvärdera alla möjliga nödvändiga situationer och komma fram till en lösning. Lagarbete och arbetsfördelning är mycket avgörande för polisakademin. Så se till att du lägger till dessa funktioner i ditt CV.

Polis Lön och jobbtillväxt

Lön och löneskala är en sekundär faktor när det gäller yrken så som polis. Den genomsnittliga lönen för en polis är 27.000kr i månaden före skatt. Tillväxten i denna sektor är något stabilt eftersom behovet alltid finns där. Löneområdet kommer sannolikt att öka under de kommande åren.


En polis CV Mall

Martha Jones
(+46) 70 1234567 | marthajones11@gmail.com
Linkedin.com/in/Matha-Jones


Objektiv

Att säkra en ställning som disciplinärare i en exceptionell polisavdelning för att säkerställa skydd och rättvisa för medborgarna. Utnyttja färdigheter och kompetens för att hålla samhället tryggt och fredligt.


Styrkor

• Erfarenhet av utbildning och övervakning av nya rekryter
• Erfarenhet av att arbeta med flera jurisdiktioner
• Disciplinerad ledare
• Kan arbeta i negativ miljö
• Förpliktigad att betjäna gemenskapens säkerhet och rättvisa
• Effektiv kommunikation och interpersonella färdigheter
• Förtrogen med protokoll för hantering av känsliga situationer
• Förtrogen med federala regler och policyer


Kurser

• Domstolar och straffrättsliga förfaranden
• Straffrättslig grund
• Brottsutredning
• Klass, ras och kön
• Konfliktlösning
• Social rättvisa
• Etiska problem I brottsmål
• Korrektionssystem och praxis
• Gemenskap


Utbildning

Polisprogrammet
2012-2014
Polishögskolan i Växjö
Växjö, Sverige


Arbetslivserfarenhet

Polisen Solna
Polis
2014-2016
Solna, Sverige
• Övervakade övergripande ledningsaktiviteter
• Ansvarade för utbildning och övervakning av nya rekryter
• Hjälpte till i kidnappningsutredningsenheten
• Ledde flera anti-drogkampanjer
• Hjälpte till att organisera och leda samhällsutbildningar
• Patrullerade och betjänade tilldelade grannskapsområden

Polisen Nacka
Polis
2016-Pågående
Solna, Sverige
• Samarbetar framgångsrikt med gränspatrull och andra brottsbekämpande byråer
• Sköter patrullfordon enligt angivna instruktioner
• Utfärdar referenser och överträdelser som verkställs i trafiklagar
• Observerar och svarar på misstänkta aktiviteter
• Gör arresteringar och upprätthåller misstankar när det behövs


Språkkunskaper

• Engelska (Skriftligt och talande)
• Spanska (Skriftligt och talande)
• Franska (Talande)


Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA