CV | Lärare – skrivtips och CV-exempel

Att skapa ett CV som lärare är en konst i sig. Det kräver inte bara att du sammanställer din utbildning och erfarenhet på ett överskådligt sätt, utan också att du lyfter fram dina personliga egenskaper och din passion för att utbilda och forma unga sinnen. I denna guide kommer vi att gå igenom hur du strukturerar ditt CV på bästa sätt för att maximera dina chanser att få drömjobbet som lärare.

Artikelns innehåll

 1. Struktur
 2. Innehåll
 3. Ton
 4. Grafisk form

CV | Lärare | Struktur

CV för lärare skapar starkt intryck på potentiella arbetsgivare god struktur, tydlig layout, tilltalande ton och, förstås, ett innehåll som övertygar om din lämplighet för jobbet du söker

Med ditt namn och dina kontaktuppgifter högst upp så understryker du din tillgänglighet och gör det enkelt för arbetsgivare att komma i kontakt med dig. Den personliga profilen ger sen en snabb överblick över dina styrkor som lärare och kan väcka intresse hos läsaren. I avsnittet om meriter kan du detaljerat presentera arbetslivserfarenhet, utbildning och andra relevanta meriter som gör dig lämplig för lärarrollen.

Genom att strukturera ditt CV på detta sätt ger du en överskådlig bild av din kompetens och ökar chanserna att bli kallad till intervju. Även CV:ts ton och grafiska form spelar roll – mer om det längre fram, men här är alltså strukturen som vi föreslår:

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Personprofil i CV för lärare
 • Meriter i CV för lärare
 • Arbetslivserfarenhet
 • Utbildning
 • Övriga meriter (exempelvis från föreningsliv, idrott eller hobbyer)
 • Färdigheter och förmågor

CV | Lärare | Innehåll

CV för lärare behöver innehåll som väcker uppmärksamhet, skapar intresse och manar till handling. Innehållet i ditt CV och personliga brev ska vara så pass starkt att arbetsgivaren ser värdet av att kalla dig till intervju. Det betyder samtidigt att du inte behöver eller ens bör ta med allt. Spara hellre något till just intervjun – det är där du ska övertyga om det överlägsna värdet av att anställa dig.

Men en sak i taget. Och vi börjar med det enklaste.

Namn och kontaktuppgifter

Placera gärna ditt namn och dina kontaktuppgifter högst upp på sidan så ditt CV redan från start blir lättläst och tillgängligt. Vill du få ditt namn att fastna? Gör då dess typsnitt något större eller fetare.

Inkludera därunder dina kontaktuppgifter såsom telefonnummer och e-postadress. Detta gör det enkelt för arbetsgivare att komma i kontakt med dig för att boka intervju. Ta bara upp det absolut nödvändiga och uteslut överflödiga detaljer – det ger början på ditt CV ett professionellt intryck.

Personprofil i CV för lärare

Din personliga profil i CV – lärare är din möjlighet att göra ett starkt första intryck och visa din potential som lärare. Här kan du ge en kort sammanfattning av dina huvudsakliga kompetenser, erfarenheter och egenskaper som är relevanta för lärarrollen. Fokusera på att visa ditt engagemang för undervisning och din förmåga att skapa en positiv och inkluderande lärmiljö för eleverna. Undvik att vara för svepande utan försök istället att vara specifik och tydlig om vad som gör just dig till en framgångsrik lärare.

Exempel:

Personlig profil:

Engagerad lärare med fem års erfarenhet av undervisning i grundskolan. Starkt fokus på att skapa dynamisk och stödjande lärmiljö där varje elev känner sig sedd och hörd. Extra bra på att anpassa undervisningen för att möta individuella behov och skapa positiv inlärningsupplevelse för alla elever, oavsett bakgrund eller förmåga.

Läs mer om profiltext

Läs mer om mål i CV

Meriter i CV för lärare

Meriterna är förstås centrala i ett CV för lärare, särskilt inom det reguljära utbildningsväsendet. Denna sektion av ditt CV ger arbetsgivaren en inblick i din professionella bakgrund. I följande avsnitt kan du läsa om några viktiga aspekter att tänka på när du strukturerar denna del av ditt CV.

Läs mer om prestationer i CV

Arbetslivserfarenhet

Din arbetslivserfarenhet som lärare är central i din ansökan och bör presenteras på ett tydligt och strukturerat sätt. Beskriv kortfattat dina tidigare roller inom undervisning och pedagogik, inklusive specifika arbetsplatser, roller, och ansvarsområden. För att göra din erfarenhet mer relevant, betona gärna projekt eller initiativ där du har utmärkt dig samt hur du har bidragit till elevernas utveckling och lärande. Som standard så listar du meriterna här i omvänd kronologisk ordning så att din senaste arbetslivserfarenhet hamnar överst.

Exempel:

Arbetserfarenhet
Lärare, ABC Grundskola, Stockholm (2018-2022)

 • Ansvarig för undervisning i ämnet svenska för årskurs 7-9.
 • Utvecklade och genomförde differentierade lektioner för att möta elevernas individuella behov
 • Gav extralektioner för elever som halkade efter och lyckades aktivera och stärka dem tillbaka.

Läs mer om arbetserfarenhet i CV

Utbildning

Din utbildning är en grundläggande del av din professionella profil och bör presenteras med noggrannhet och tydlighet. Här kan du lista dina akademiska meriter – främst din lärarutbildning men även andra pedagogiska kurser och eventuella examina som är relevanta för lärarrollen. Se till att inkludera både formell och informell utbildning som bidragit till din kompetens som lärare. Omvänd kronologisk ordning även här.

Exempel:

Utbildning:

Lärarutbildning, Lärarhögskolan, Stockholm (2016-2018)

 • Inriktning mot ämneslärarprogrammet med fokus på svenska och engelska.
 • Praktikperiod på två terminer där jag fick möjlighet att implementera teoretiska kunskaper i praktiken och utveckla min undervisningsmetodik.

Läs mer om utbildning i CV

Övriga meriter

Dina övriga meriter kan vara ovärderliga för att visa din mångsidighet och ditt engagemang för utbildning och andras utveckling utanför klassrummet. Här kan du nämna eventuella erfarenheter från föreningsliv, idrott eller andra hobbyer som är relevanta för lärarrollen. Se till att betona de färdigheter och egenskaper som du har utvecklat genom dessa aktiviteter och hur de kan bidra till din framgång som lärare. Övriga meriter är extra viktiga ifall du inte har mycket arbetslivserfarenhet som lärare.

Exempel:

Övriga meriter:

Tränare, Ungdomsfotbollsklubben, Stockholm (2017-2020)

 • Ledde och coachade ett ungdomslag i fotboll vilket bidrog till att utveckla mina ledarskapsförmågor och min förmåga att arbeta i team.
 • Arrangerade regelbundna träningspass och deltog i turneringar. Detta stärkte min förmåga att organisera och planera aktiviteter.

Färdigheter och förmågor

Dina färdigheter och förmågor som lärare är avgörande för att skapa en givande lärmiljö och för att möta elevernas behov på bästa sätt. När du listar dina färdigheter och förmågor så se till att inkludera både mjuka och hårda färdigheter som är relevanta för lärarrollen. Här är några exempel på färdigheter och förmågor du kan inkludera:

 • Kommunikationsförmåga: Förmågan att kommunicera tydligt och effektivt med elever, föräldrar och kollegor är avgörande för att skapa en positiv och givande lärmiljö.
 • Pedagogisk kompetens: Förmågan att anpassa undervisningen efter elevernas individuella behov och lärandestilar samt att skapa stimulerande och engagerande lärandemiljöer.
 • Organisationsförmåga: Förmågan att planera och organisera undervisningsaktiviteter, bedömningsuppgifter och andra pedagogiska aktiviteter på ett effektivt sätt.
 • Samarbetsförmåga: Förmågan att samarbeta med kollegor, föräldrar och andra intressenter för att främja elevernas lärande och välbefinnande.
 • Teknisk kompetens: Färdigheter i att använda teknik och digitala verktyg i undervisningen samt förmågan att integrera digitala resurser på ett meningsfullt sätt i lärandeprocessen.

Genom att tydligt presentera dina färdigheter och förmågor kan du visa arbetsgivaren att du är väl rustad för att möta kraven och utmaningarna i rollen som lärare. Likt Övriga meriter så är din färdigheter och förmågor extra viktiga ifall du inte har mycket professionell erfarenhet att luta dig mot.

CV | Lärare Ton

När du skapar ditt CV som lärare är det viktigt att tonen är professionell men ändå entusiastisk och engagerad. Visa din glöd för undervisning och ditt engagemang för elevernas framgång. Här är några råd för att skapa rätt ton i ditt CV:

 • Bevisa ditt engagemang: Få med en ton som avslöjar din passion, utan att slå över, för undervisning och din vilja att göra skillnad i elevernas liv.
 • Var professionell: Ett välvårdat språk utan slang eller informella uttryck.
 • Var övertygande: Använd språk för att marknadsföra dig själv och dina färdigheter. Hitta ord och uttryck som betonar din betydelse för lyckade insatser, men utan att du rakt av skryter.

Genom att skapa rätt ton i ditt CV kan du göra ett starkt intryck på arbetsgivaren och öka dina chanser att bli uppmärksammad i rekryteringsprocessen.

CV | Lärare | Grafisk form i CV

Den grafiska formen i ditt CV för lärare spelar en viktig roll i att göra ett positivt intryck på arbetsgivaren. En ren och överskådlig layout gör det lätt för arbetsgivaren att snabbt hitta relevant information och bedöma din lämplighet för rollen. Här är några tips för den grafiska formen i ditt CV:

 • Tydlig rubrikindelning: Använd tydliga rubriker och se till att texten är lättläst och välstrukturerad.
 • Professionellt typsnitt: Du klarar dig bra med typiska typsnitt som Ariel eller Times New Roman. Vill du ge en personlig prägel så kan du välja något annan men håll dig ändå till något som V är lättläst.
 • Användning av öppna ytor: Använd öppna ytor för att skapa en luftig och överskådlig layout som inte överväldigar läsaren.

Exempel på CV för lärare

Här följer två korta exempel på hur ett CV för lärare kan se ut utifrån för olika erfarenhetsnivåer.

CV | Lärare | Oerfaren

Namn: Emma Andersson 
Kontaktuppgifter
Telefon: 070-1234567 
E-post: emma.andersson@email.com 
Adress: Storgatan 123, 123 45 Staden 


Personlig profil

Jag är en nyutbildad lärare med passion för pedagogik och en önskan att skapa en inspirerande lärmiljö för eleverna. Jag kan verkligen se mig bidra till elevernas utveckling och är ivrig att få komma igång med det inom skolvärlden.


Utbildning

 • Kandidatexamen i ämnesdidaktik från Universitetet
 • Lärarutbildning vid Praktikskolan 

Övriga meriter

 • Volontärarbete som läxläsare på det lokala biblioteket 
 • Engagerad i elevrådet under min studietid 

Färdigheter och förmågor

 • Stark kommunikationsförmåga 
 • Flexibel och anpassningsbar
 • Kreativit i undervisningen 

CV | Lärare | Erfaren

Namn: Johan Svensson 

Kontaktuppgifter
Telefon: 070-9876543 
E-post: johan.svensson@email.com 
Adress: Lärargatan 1, 123 45 Staden 


Personlig profil

Jag är en erfaren och engagerad lärare med över fem års erfarenhet av undervisning på mellanstadiet. Är dessutom en fena på att skapa en positiv och inkluderande lärmiljö där varje elev ges möjlighet att nå sin fulla potential.


Arbetslivserfarenhet

 • Lärare på Stadsskolan i Staden med ansvar för undervisning i matematik och naturvetenskap på mellanstadiet 
 • Utvecklat och implementerat differentierade undervisningsstrategier för att möta elevernas olika behov 
 • Lett extraundervisning inom NO och matematik

Utbildning

 • Magisterexamen i pedagogik från Universitetet i Staden 
 • Lärarutbildning med inriktning mot mellanstadiet från lärarhögskolan i Staden

Färdigheter och förmågor

– Ofta fått beröm för min djupa förståelse för läroplanen och mina effektiva pedagogiska metoder 

– Bevisad förmåga att skapa en positiv klassmiljö 

– Dokumenterat engagemang kring att stödja elever i deras utveckling

CV för lärare – bör och inte bör

För att maximera dina chanser att få drömjobbet som lärare så listar vi här saker du bör ha respektive inte ha med, och några saker du ha i åtanke när du skapar ditt CV för lärare:

Bör:

 • Tydligt strukturerad layout: Se till att ditt CV har en ren och överskådlig layout som gör det lätt för arbetsgivaren att hitta relevant information. Använd dig av tydliga rubriker och punktlistor för att organisera dina uppgifter på ett pedagogiskt sätt.
 • Relevanta arbetslivserfarenheter och utbildningar: Fokusera på att inkludera relevanta arbetslivserfarenheter inom undervisning och pedagogik samt relevant utbildning som stödjer din kompetens som lärare. Anpassa din lista efter den specifika tjänsten du söker.
 • Personlig personprofil som visar entusiasm och engagemang för undervisning: Meriter och färdigheter är viktiga men i din personliga profil bör du dessutom visa ditt engagemang kring undervisning och din förmåga att skapa en positiv och inkluderande lärmiljö.

Inte bör:

 • Onödig information eller långa beskrivningar: Undvik att inkludera onödig information eller långa beskrivningar som inte är relevanta för den specifika tjänsten. Även om du har gott om saker att vara stolt över så är bara det som arbetsgivaren uppskattar som är relevant i en jobbansökan.
 • Överdrivna och grundlösa påståenden om dina färdigheter: Var ärlig och realistisk när du beskriver dina färdigheter och erfarenheter. Undvik att överdriva eller göra grundlösa påståenden som inte kan styrkas då det kan skada din trovärdighet.
 • Grammatiska eller stavfel: Se till att ditt CV är korrekt och välskrivet utan grammatiska eller stavfel. Det är viktigt att ge ett professionellt intryck genom att noggrant korrekturläsa och redigera ditt CV innan du skickar det till potentiella arbetsgivare.

Tänk på detta:

 • Anpassa ditt CV till varje enskild tjänst du söker för att tydligt visa hur dina erfarenheter och färdigheter matchar kraven i annonsen.
 • Var specifik och konkret när du beskriver dina tidigare arbetsuppgifter och prestationer för att ge arbetsgivaren en klar bild av vad du kan bidra med.
 • Vill du minska risken för diskriminering så kan du försöka exkludera personliga uppgifter såsom ålder, kön och civilstånd.
 • Var försiktig med att inkludera politiska eller religiösa åsikter i ditt CV då dessa kan vara kontroversiella och riskera att avskräcka potentiella arbetsgivare.

Lästips:

Sammanfattning

Att skapa ett CV som lärare kan vara en utmaning, men med rätt struktur och ton kan du maximera dina chanser att få drömjobbet. Kom ihåg att visa din passion för undervisning och ditt engagemang för elevernas framgång, och du kommer att sticka ut bland andra kandidater.

FAQ – vanliga frågor kring CV för lärare

1. Vad ska jag inkludera i mitt CV som lärare?

Förutom din arbetslivserfarenhet och utbildning bör du också inkludera eventuella andra meriter, förmågor och färdigheter som kan vara relevanta för rollen som lärare.

2. Hur kan jag göra mitt CV mer attraktivt för arbetsgivare?

Fokusera på att visa din passion för och prestation inom undervisning samt din förmåga att skapa en stimulerande och inkluderande lärmiljö.

3. Hur långt ska mitt CV vara?

Ditt CV bör vara så kortfattat som möjligt – högst på två sidor. Samtidigt behöver det vara innehållsrikt nog för övertyga om att är värd en anställningsintervju.

4. Hur ska jag presentera mina referenser i mitt CV?

För att inte i onödan nöta på dina värdefulla referenser så bör du låta bli att inkludera dem i ditt CV. Istället skriver du i slutet av ditt CV: ”Referenser anges på begäran”. Då delar du bara med dig till arbetsgivare som är tillräckligt intresserade av dig.

5. Ska jag skriva ett personligt brev tillsammans med mitt CV?

Det är vanligt och mycket värdefullt att skicka med ett personligt brev för lärare för att ytterligare presentera dig själv och ditt intresse av tjänsten som lära

Skapa ett CV som öppnar dörrarna till utbildningssektorn. Använd våra professionellt designade mallar för att framhäva dina pedagogiska färdigheter och erfarenheter. Börja utan kostnad, spara ner ditt CV som en PDF och skicka in din ansökan för lärartjänster redan idag.


Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA