CV | Kommunikatör – skrivtips och CV-exempel

Ett imponerande CV för kommunikatör ska öppna dörrar till spännande karriärmöjligheter. Genom att skapa ett välskrivet CV som på ett övertygande sätt speglar din erfarenhet, utbildning och dina färdigheter kan du lysa bland andra sökande. I den här artikeln kommer vi att gå igenom hur du bygger upp ditt CV på ett sätt som imponerar på arbetsgivare.

Ditt lommunikatör-CV skapar du utan större problem – klicka på Skapa mitt CV och kom igång direkt.

[maxbutton id=”13″ url=”https://cvmall.se/jump/kommunikator”]

CV-exempel Kommunikatör
CV-exempel Kommunikatör 2
CV-exempel Kommunikatör 3
CV-exempel Kommunikatör 4
CV-exempel Kommunikatör 5
CV-exempel Kommunikatör 6

1. Struktur i CV för kommunikatör

För att skapa ett välorganiserat CV för kommunikatör så är det viktigt att ha en tydlig struktur. Denna gör det enklare för arbetsgivare att snabbt få en överblick över din kompetens och erfarenhet. En väl beprövad struktur är den du har i ett s.k. funktionellt CV (se stommen till ett sånt längst ned) men det finns förstås även andra strukturer att välja bland.

Viktiga är att strukturen lyfter fram innehållet och inte förvirrar eller stjäl uppmärksamhet från det. För även om du kan visa dina kommunikativa färdigheter genom hur du har strukturerar innehållet så utgör förmodligen ett CV inte ditt viktigaste arbetsprov. Och dess innehåll är viktigare att få fram.

2. Personprofil som kommunikatör

Inled ditt CV med en personprofil där du kortfattat beskriver dig själv och dina professionella mål eller ambitioner. En välskriven personlig sammanfattning fångar arbetsgivarens intresse och ger en första inblick i vem du är som kommunikatör. Läs här mer om profiltext för att få tips och råd om hur du kan formulera en engagerande personprofil. Se här tre exempel:

Exempel 1:
”Engagerad kommunikatör med en passion för att skapa starka budskap: Med en gedigen bakgrund inom kommunikation och en stark kreativ ådra är jag hängiven effektiva och engagerande budskap som når och påverkar målgrupperna. Med expertis inom både traditionella och digitala kanaler strävar jag alltid efter att skapa kommunikationsstrategier som lyfter fram varumärken och genererar positiva resultat.”
Exempel 2:
”Strategisk kommunikatör med öga för detaljer: Som kommunikatör utvecklar jag mer än gärna strategier som skapar starka varumärken och ökar synligheten. Med en analytisk och strategisk ansats, ihop med förmågan att lägga märke till detaljer, har jag framgångsrikt planerat och genomfört flera effektiva kommunikationskampanjer. Mitt mål är alltid att skapa autentiska berättelser och sammanhang som engagerar och skapar starka relationer med målgrupperna.”
Exempel 3:
”I mig har ni en målorienterad kommunikatör med en stark analytisk förmåga som fokuserar på att uppnå mätbara resultat. Genom att kombinera den förmågan med kreativt tänkande har jag framgångsrikt utformat och implementerat kommunikationsstrategier som har ökat varumärkesexponering, genererat ökad trafik och ökat engagemang. Här har jag nytta av vanan att omvandla data och insikter till kontinuerliga optimeringar av kommunikationsinsatser.”

3. Meriter i CV för kommunikatör

Under rubriken “Meriter” kommer du att presentera de viktigaste aspekterna av din professionella bakgrund. Detta avsnitt kommer att delas upp i följande underavsnitt:

3.1 Arbetslivserfarenhet i CV

I detta avsnitt ska du lista din tidigare arbetslivserfarenhet, inklusive titlar på tidigare positioner, namn på arbetsgivare och datum för anställning. Beskriv kortfattat dina huvudsakliga ansvarsområden och prestationer för varje position. Om möjligt, använd mer om prestationer i CV för att framhäva dina framgångar på ett övertygande sätt.

3.2 Utbildning i CV

I detta avsnitt listar du din utbildningsbakgrund i omvänd kronologisk ordning, med den senaste utbildningen först. Inkludera namn på utbildningsinstitution, examenstitel och examensår. Om du har tagit del i några kurser, workshops eller utbildningar som är relevanta för ditt yrke som kommunikatör så tveka inte att inkludera dem också.

3.3 Övriga meriter relevanta för kommunikatör

Under detta avsnitt kan du inkludera andra meriter som stärker ditt CV. Det kan vara ideellt arbete, engagemang i föreningslivet, idrottsprestationer eller hobbyprojekt som är relevanta för kommunikationsbranschen. Visa hur dessa erfarenheter har gett dig värdefulla färdigheter och egenskaper som kan tillämpas i ditt arbete som kommunikatör.

4. Kommunikativa förmågor och färdigheter

Detta avsnitt ger dig möjlighet att marknadsföra dina unika färdigheter och förmågor mer fritt från formella meriter. Förmågor är vi ju födda med och färdigheter kan du ju ha utvecklat på andra sätt än genom jobb, studier eller aktivt föreningsliv.

Det kan vara kunskaper inom digital marknadsföring, skrivförmåga, public relations, sociala medier, eller språkkunskaper. Var noga med att ange vilka verktyg, tekniker och programvaror du är bekant med. Se till att fokusera på färdigheter som stämmer in på de specifika kraven som arbetsgivaren efterfrågar.

5. Ton

När du skriver ditt CV för en kommunikatörsroll är tonen viktig. För en kommunikatör så är den närmast avgörande för att du ska bli intressant nog för att kallas till intervju.

Börja med att noga undersöka tonen som arbetsgivaren verkar ha preferens för – hitta den i jobbannonsen, på hemsidan och på andra kanaler. Generellt så bör den vara professionell och samtidigt visa din personlighet. Du kan alltså hålla ett vårdat språk men samtidigt låta din passion för kommunikation lysa igenom.

Håll dig till en konsistent ton genom hela CV:t, personliga brevet och all annan kommunikation för att skapa en enhetlig och trovärdig profil. Det betyder att du behöver vara försiktig med att förställa dig mycket i början med risk för att sedan återfalla i din normala ton – det ger inget konsistent intryck.

6. Grafisk form på CV för kommunikatör

Som kommunikatör är det inte bara innehållet i ditt CV som spelar roll utan också den grafiska formen. Ett snyggt och välstrukturerat CV kan göra att arbetsgivaren fastnar för ditt CV. På cvmall.se kan du hitta enkla CV-mallar som du kan använda som utgångspunkt för att skapa ett professionellt och grafiskt tilltalande CV.

7. Sammanfattning

Genom att använda rätt struktur, framhäva dina meriter och färdigheter, samt lägga tonvikten på en professionell och samtidigt personlig ton, kan du sticka ut bland konkurrensen och övertyga arbetsgivare om din potential. Tänk på att också lägga lite extra fokus på den grafiska formen av ditt CV för att göra det till en visuell aptitretare för arbetsgivare.

CV – exempel för kommunikatör  

Här har du stommen till ett funktionellt CV för kommunikatör. Även om du väljer ett annat format så bör du ha med ungefär samma innehåll.


PERSONUPPGIFTER

 • Ditt namn
 • Ditt telefonnummer
 • Din mejladress
 • Valfria kontaktuppgifter, som exempelvis profiler på sociala medier

PROFIL

Exempel: ”Skarp kommunikatör med väldokumenterad förmåga inom …”


PROFESSIONELL ERFARENHET

Lista över dina anställningar. Omvänd kronologisk ordning.

 • Befattning
 • Arbetsgivarens namn
 • Ort
 • Period
 • En viktig merit: Nämn kort dina några kärnuppgifter, ansvarområden och bedrifter.

UTBILDNINGAR

Här tar du upp utbildningarna (normalt gymnasium och uppåt). Också i omvänd kronologisk ordning.

 • Utbildningens namn
 • Skolans namn
 • Ort
 • Period

INFORMELLA MERITER

 • Certifikat
 • Fritidsintressen som givit dig färdigheter som lär vara till nytta för jobbet du söker

Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA