CV | Jurist – skriv för att övertyga

CV för jurist är en viktig del av din jobbansökan. Ett välstrukturerat CV som visar upp din personprofil, dina meriter, färdigheter och förmågor samt en professionell ton kan hjälpa dig att sticka ut i mängden av jobbsökande. Här är några tips på hur du kan skapa ett effektivt CV för att landa ditt nästa jobb som jurist.

Ditt jurist-CV skapar du utan större problem – klicka på Skapa mitt CV och kom igång direkt.

Unikt CV för jurist

CV för jurist kan riskerar att bli banalt och trist. Så när du läser vidare här kring CV:ts struktur, innehåll och ton så bör du samtidigt hålla utkik efter möjligheten att dessutom sticka ut bland rivalerna. Tipsen här bygger på att du verkligen sätter dig in i vad arbetsgivaren är ute efter så att du kan anpassa ditt CV till det.

 • Du sticker ut genom din unikt sammansatta bakgrund. Men detta under förutsättning att den kommer fram. Det innebär att du aktivt behöver flytta fram det i din bakgrund som både är unikt och relevant för tjänsten du söker – flytta fram det till förgrunden i ditt CV. Du visar alltså den sida av dig som bäst speglar jobbet som du söker.
 • Inom branschen så spelar precision roll: språket, designen och innehållets relevans bör vara väl genomtänkt och utan slarvfel, sakfel eller tecken på bristande omdöme. Exempelvis tar du en säkrare väg om du väljer en färdig, professionell CV-mall än ger dig på att själv designa något.
 • Balansera mellan profession och person: Din formella kompetens är avgörande för juristtjänsterna du söker. Och självklart ska du lyfta denna på bästa sätt. Samtidigt kan din personlighet göra dig mer unik och intressant – någon som sticker ut genom att till sitt sätt verka passa väl in på arbetsplatsen. Så låt något av denna personlighet lysa igenom i ditt språkbruk, i designval och i hur du tilltalar läsaren.

Läs också: Professionella mallar för personligt brev

Jurist – CV med god struktur ger överblick

Ett strukturerat CV gör det lätt för arbetsgivare att hitta de viktigaste punkterna i ditt CV. En vanlig struktur är att börja med en kort sammanfattning av dig själv och dina mål, följt av dina meriter och utbildning, samt slutligen dina färdigheter och personliga egenskaper.

Håll ditt CV på högst två sidor. Har du mycket att berätta så sovra först – det viktiga är inte att få fram precis allt utan istället att väcka intresse och få läsaren att vilja veta mer om dig, helst under en anställningsintervju.

Personprofil

Din personprofil är en kort, inledande beskrivning på 3 –5 rader kring vem du är och vad du har för mål med din karriär. Det är viktigt att framhäva dina starka sidor och ge en vink om vad du kan bidra med till organisationen. Här kan du också inkludera några av dina viktigaste erfarenheter och prestationer. För en juristroll så kan du ha extra många poäng att hämta om du kan matcha några av dessa vanliga önskemål:

 • Uttrycksförmåga: Som jurist behöver du kunna uttrycka dig mycket väl, både muntligt och skriftligt. Det förutsätter utmärkta kunskaper i svenska och mycket goda kunskaper i engelska.
 • Logiskt och sakligt tänkande: Mycket av det juridiska arbetat handlar om att tolka och tillämpa rätt, i dubbel bemärkelse. Det kräver att du kan resonera logiskt och sakligt.
 • Samarbetsförmåga: På arbetsplatser ingår juristen ofta i team eller projekt för att samarbeta, både med andra jurister, andra professioner och lekmän. Detta förutsätter en lyhördhet och smidig förmåga till samarbete med en bred målgrupp.
 • Självständighet: Inom ditt sakområde så förväntas du normalt kunna arbeta självständigt, som exempelvis att på eget initiativ att reda på och lära dig nytt och att effektivt hantera din arbetstid.

Försök inte få med alla godsaker i personprofilen – dess främsta syfte är att göra dig intressant nog för läsaren att vilja läsa igenom resten av ditt CV (som i sin tur ska göra dig intressant nog att kalla till intervju). Och blott en liten vink om din lämplighet kan väcka intresset väl så mycket.

Denna princip gäller för övrigt resten av ditt CV och resten av din jobbansökan: Du delar med dig bara så pass mycket att arbetsgivaren ska vilja gå vidare till nästa steg för att få veta mer om dig. Ger du allt redan i början så riskerar du att sorteras bort innan du ens har fått komma på en första intervju.

Meriter

Dina meriter är en avgörande del i CV för jurist. Dessa bitar behöver du ta upp, i den mån du har något att komma med där:

 1. Tidigare anställningar som jurist, inklusive eventuell tingsmeritering
 2. Utbildningar – och självklart då din jur. kand. eller juristexamen
 3. Praktik och volontärarbete med juridisk inriktning

Vanligtvis listar man meriterna, och särskilt om man har gott om dem. Har du inte så många meriter så kan du ha alla på enda lista, i omvänd kronologisk ordning. Vanligare och mer överskådligt är dock att ta upp anställningar, utbildningar och övriga meriter i separata listor. Då börjar du med den lista som har din starkaste merit, – i arbetsgivarens ögon så lär det vara ett juristjobb av något slag. Det jobbet lär förutsätta att du även har juristexamen/jur. kand.

För varje merit bör du inkludera:

 • Namnet på organisationen
 • Din titel
 • Anställningsperioden
 • Kort beskrivning av dina ansvarsområden och prestationer

Visst kan du ge var merit ungefär lika mycket utrymme – det ger dig relativt neutralt CV. Men i ett CV för jurist så bör du ta chansen att framhäva de meriter som bäst matchar juristsysslor och -ansvar i tjänsten du ska söka. Det är framför allt kring dessa som du bör lyfta fram ansvarsområden och prestationer. Mindre viktiga meriter kan du hålla mer kortfattade och rent av nöja dig med organisationsnamn, titel och anställningsperiod. Även oviktiga meriter bör finnas med för att undvika tidsluckor i ditt CV.

Läs vidare:

Färdigheter och förmågor

Färdigheter och förmågor är en annan viktig del av ditt CV. Det är viktigt att inkludera både tekniska färdigheter och mjuka färdigheter som du har utvecklat under ditt arbete och dina studier. För tekniska färdigheter kan du inkludera din expertis inom sakområden – sådant som täcker specifika lagar, förordningar, förarbeten och juridisk forskning. Kan också vara expertis inom vissa tjänsteområden: förhandlingar, omvärldsbevakning, utredning inför nya regler och riktlinjer.

För mjuka färdigheter och förmågor kan du inkludera kommunikation, ledarskap, samarbete och organisationsförmåga. Distinktionen mellan färdigheter och förmågor är inte allmänt vedertagen men du kan se på den som skillnaden sådant som du har lärt dig respektive har genetiska förutsättningar för, som skillnaden mellan den inlärda färdigheten att kunna läsa och den medfödda förmågan att tänka logiskt.

Även här är det viktigt att utgå från jobbet du söker så att du i ditt CV för jurist främst tar upp de av dina färdigheter och förmågor som matchar jobbet. På så vis visar din lämplighet för detta. Det betyder att en tjänst där förhandlingar men inte konsultationer ingår, bör låta forma ditt CV till att framhäva färdigheter, förmågor (, meriter, ambitioner etc.) kring förhandling och mindre kring konsultationer. Och detta även om du tidigare främst har ägnat dig konsultationer.

Ton

Det är viktigt att din CV-ton är professionell och anpassad till det specifika jobbet du söker. Undvik slang och alltför informella ordval och fokusera på att använda enkel och tydlig språk. Använd aktiva verb och undvik passivt språk. Du kan också tänka på att inkludera specifika ord och fraser som nämns i jobbannonsen för att visa hur du passar in i rollen.

Här kan du också titta på arbetsplatsen som sådan. Inom juristvärlden ryms klart traditionella men också klart moderna arbetsplatser vilket innebär att språket och kulturen där bakom kan skilja sig en hel del. Ta reda på vad som dominerar på arbetsplatsen du siktar på – dess hemsida kan förmodligen avslöja något. Jobbannonsen är nämligen inte alltid att lita på när det gäller tonen – annonsen kan vara författad av en rekryteringsfirma.

Sammanfattningsvis

Ett välstrukturerat CV för jurist visar upp dina meriter, färdigheter, förmågor och ambitioner samt har en professionell ton anpassad till arbetsplatsen. Genom att följa dessa tips kan du öka dina chanser att landa din drömposition inom juridik.

Lycka till!

CV – exempel för jurist

Här nedan ser du själva stommen i ett funktionellt CV. Även om du väljer ett annat format så bör du ha med ungefär samma innehåll om än i annat format.                                                                        


PERSONUPPGIFTER

 • Ditt namn
 • Ditt telefonnummer
 • Din mejladress
 • Valfria uppgifter, ex.vis. profiler på sociala medier och fler kontaktuppgifter

PROFIL

Exempel: ”Samvetsgrann jurist med en välbeprövade färdigheter i att tolka och tillämpa familjerätt och som ofta för höra gott om sin lyhördhet och flexibilitet”


PROFESSIONELL ERFARENHET

Lista över dina anställningar. Omvänd kronologisk ordning.

 • Befattning – exempelvis jurist med familjerätt som ansvarsområde
 • Arbetsgivarens namn
 • Ort
 • Period
 • Om meriten är viktig – nämn kort dina några kärnuppgifter, ansvarområden och bedrifter.

UTBILDNINGAR

Här tar du upp utbildningarna (normalt gymnasium och uppåt). Också i omvänd kronologisk ordning.

 • Utbildningens namn
 • Skolans namn
 • Ort
 • Period

INFORMELLA MERITER

 • Certifikat
 • Fritidsintressen som givit dig färdigheter som lär vara till nytta för jobbet du söker
CV exempel jurist modern 3

Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA