CV | Ekonomiassistent – skrivtips och CV-exempel

CV för ekonomiassistent kan verka utmanande att skriva, men det behöver inte vara det. Den här artikeln visar ett par enkla steg som kan du följa för att skapa ett CV som både sticker ut och imponerar på arbetsgivare.

Skapa ditt eget ekonomiassistent CV kan göras inom några minuter. Spara dig själv och vara helt säker på att ditt CV är av god kvalitet.

CV med genomtänkt struktur

I CV för ekonomiassistent behövs det en god struktur. Behövs i de flesta CV:n men strukturen kan spela extra stor roll för den som söker jobb som i sig kräver en strukturerad person. Lyckligtvis så behöver du inte skapa strukturen själv – det är minst lika smart att använda färdiga och väl beprövad strukturer. I denna artikel utgår vi från ett s.k. funktionellt CV – ett format som fungerar väl för de flesta jobbansökningar.

Värdet av just denna struktur, som du också hittar längst ned i artikeln, är dels överskådligheten och dels möjligheten för dig att lyfta fram det viktigaste hos dig.

Läs vidare: Skriva CV

Inled med en kort med kärnfull profiltext

En profiltext i ett CV är en kort sammanfattning av din professionella profil och syftar till att ge en första presentation av dig själv för arbetsgivaren. Profiltexten ska vara kort och koncis – inte längre än 2-3 meningar. Den ska locka arbetsgivaren att läsa vidare i ditt CV och ge en positiv första bild av dig som kandidat. Här är några tips på vad som bör finnas med i en profiltext i CV:

 1. En beskrivning av dina professionella mål och syften: Berätta kort om vad du vill uppnå med din karriär och vilken typ av position du söker.
 2. Din nuvarande yrkestitel och yrkeserfarenhet: Ge en kort beskrivning av din nuvarande yrkestitel och din erfarenhet inom din nuvarande roll eller tidigare roller.
 3. Dina starkaste färdigheter och kompetenser: Beskriv kortfattat dina främsta färdigheter och kompetenser som är relevanta för den position du söker.
 4. Resultat och prestationer: Beskriv kortfattat några av dina största prestationer i tidigare roller, till exempel specifika projekt du har arbetat med eller resultat du har uppnått.
 5. Personliga egenskaper: Beskriv kortfattat några av dina personliga egenskaper som är relevanta för den position du söker, till exempel ledarskapsförmåga, kreativitet eller problemlösningsförmåga.

Läs vidare: Profiltext i CV

Utbildning och erfarenhet i CV för ekonomiassistent

Först och främst är det viktigt att inkludera relevant erfarenhet och utbildning – främst tidigare anställningar som ekonomiassistent och erfarenhet inom det yrket. Det mest värdefulla att lyfta fram här bör vara din erfarenhet av typiska uppgifter för en ekonomiaisstent:

 • Bokföring
 • Bokslut
 • Förberedande av  finansiella rapporter så som resultaträkning, balansräkning
 • Förberedande av rapporter till Skatteverket såsom momsrapporter, periodiska sammanställningar och deklarationer med bilagor

Men även utbildning inom ekonomi eller närliggande ämnen är viktiga, och förstås avgörande ifall du inte ännu har hunnit skaffa dig erfarenhet inom yrket. I ett funktionellt CV så visar du ovanstående i två olika listor: Arbetslivserfarenhet respektive Utbildning. Och du börjar med den som har dina viktigaste meriter. I listorna rangordnar du meriterna i fallande ordning, dvs. med senaste meriten överst.

Har du mycket av annan erfarenhet och utbildning så kan du däremot behöva tona ned dessa. Detta dels för att inte skymma det viktigaste innehållet eller rent av få dig att framstå mer som mer lämpad för något annat yrke än som ekonomiassistent. Med andra ord så vinner du på att snarare visa på din lämplighet för yrket som ekonomiassistent än att berätta om allt möjligt som du är bra på. Genom att fokusera på lämpligheten så visar du indirekt också att du förstår vad yrket kräver – att du har en yrkesinsikt.

Läs vidare: Utbildning i CV

Övriga färdigheter och kompetenser

Förutom erfarenhet och utbildning är det också viktigt att inkludera dina övriga färdigheter och kompetenser, i den mån de stämmer in väl på yrket. Ekonomiassistenter behöver nämligen normalt vara noggranna och ha goda matematiska färdigheter – se till att betona dessa egenskaper i ditt CV. Andra viktiga färdigheter kan inkludera:

 • Dator- och teknikkunskaper (lista exempelvis vilka redovisningsprogram du har erfarenhet av)
 • Kommunikationsförmåga
 • Förmåga att arbeta i team

Prestationer och specifikationer i CV för ekonomiassistent

En annan viktig aspekt att inkludera i ditt CV är dina prestationer. Tidigare prestationer kan handla om att du ha sparat företaget pengar genom att ha hittat redovisningsfel eller ha utvecklat smidigare rutiner. Om du har några prestationer inom ekonomiområdet så se till att få med även dessa i ditt CV. Särskilt inom ekonomiyrken har du chans att imponera extra mycket om du kan kvantifiera dina prestationer – uttrycka dem i siffror. Siffrorna ger arbetsgivare även något konkret att relatera till. Att påstå att man arbetat som ekonomiassistent och har genomfört ”många bokslut” är vagare än ”fyra år som ekonomiassistent” och ”sju bokslut”.

Detta med att vara specifik handlar också om vad har ägnat dig åt inom eller i närheten av yrket. Kärnuppgifterna handlar oftast om administration av företagsekonomi såsom fakturering, bokföring, skattefrågor, statistik och transaktioner. Du kan också nämna ifall du har vana av att assistera andra ekonomer på ekonomiavdelning eller ansvara för egna uppgifter.

Läs vidare: Arbete och relaterad erfarenhet i CV, Prestationer i CV

Anpassa CV till arbetsplatsen och arbetsgivaren

En annan viktig aspekt att överväga när du skapar ditt CV är att anpassa det till varje enskild arbetsplats du ansöker till. Läs jobbannonsen noggrant och se till att betona de färdigheter och erfarenheter som respektive arbetsgivare letar efter. Om du har några specifika erfarenheter eller prestationer som är relevanta för den specifika arbetsplatsen så ta med dessa i ditt CV. Du kan även lägga ut texten lite mer kring dessa om du inte har så mycket annat att skryta om.

Anpassa, skriver vi, och utgår då ifrån att du redan har ett grund-CV. Ett grund-CV är en grundläggande version av ditt CV som innehåller viktig information om din utbildning, yrkeserfarenhet, färdigheter och personliga egenskaper oberoende av vilket jobb du söker – där har du med alla dina utbildningar och för arbetslivet viktigare erfarenheter. Det kan användas som en grundmall för att skapa olika versioner av ditt CV som är anpassade för olika yrken och arbetsgivare.

Visst tar det lite tid att skapa ett men besparar dig tid i långa loppet efter som du sen bara anpassar det till jobben du söker. Och, det är viktigt att anpassa ditt grund-CV till den specifika rollen eller branschen du ansöker om, och då ta med de erfarenheter och färdigheter som är mest relevanta för den positionen.

Referenser eller inte i CV – ekonomiassistent

Även om du behöver ha med relevant information om dina tidigare arbetsgivare så rekommenderar vi att du inte tar upp dem som referenser, dvs. anger deras kontaktinformation. Visst kan det verka smidigt att ha med dessa uppgifter redan i CV:t och visst finns det andra webbplatser som uppmanar dig att ha med dem här men tänk då på att dina referenter är människor. De gör dig en tjänst genom att svara på potentiella arbetsgivares frågor. Men varje gång det sker så tar det av deras tid och tålamod och till slut så kan de tröttna på att ställa upp.

Om du nämner referenter direkt i ditt CV så kan alla arbetsgivare som du söker jobb hos direkt kontakta dessa, dvs. även de som letar efter snabba sätt att snabbgallra bland ansökningarna innan det är dags att kalla till intervju. Det betyder att du kan missa chansen att ens få komma på intervju för att själv ge ett första intryck.

Alltså, för att inte överutnyttja dina referenter och för att ha bättre inflytande över din del i rekryteringsprocessen så rekommenderar vi istället att du i ditt CV bara nöjer dig med att ange: ”Referenser lämnas på begäran”. Då kan bara de seriöst intresserade arbetsgivarna kontakta dina referenter. Dessutom visar du också hur du respekterar dina gamla arbetsgivares, vilket också även potentiellt nya arbetsgivaren kan se och uppskatta.

Trimma ditt CV – gör det lättläst och lätt att uppskatta

När du skapar ditt CV för en befattning som ekonomiassistent så håll det lättläst och välorganiserat. Använd rubriker och punktlistor för att betona dina erfarenheter, utbildningar, färdigheter och prestationer.

Slutligen är det viktigt att vara noggrann och hålla ditt CV rättstavat. Ett CV med stavfel eller grammatiska fel kan skada dina chanser att få jobbet. Läs igenom ditt CV noggrant och se till att du har formulerat dig väl och stavat rätt. Helst be du någon annan läsa igenom CV:t en gång – att få andras ögon på det kan hjälpa dig hitta brister som du själv är blind för (men som potentiella arbetsgivare inte lär missa).

CV | Ekonomiassistent | Exempel

Här nedan ser du själva stommen i ett funktionellt CV. Även om du väljer ett annat format så bör du ha med ungefär samma innehåll.       

PROFIL
Exempel: ”Sifferglad ekonomiassistent med öga för detaljer och god vana av att arbeta i team.”


PROFESSIONELL ERFARENHET
Lista över dina anställningar. Omvänd kronologisk ordning.

 • Befattning – exempelvis ekonomiassistent
 • Arbetsgivarens namn
 • Ort
 • Period
 • Om meriten är viktig: Nämn kort dina några kärnuppgifter, ansvarområden och bedrifter.

UTBILDNINGAR
Här tar du upp utbildningarna (normalt gymnasium och uppåt). Också i omvänd kronologisk ordning.

 • Utbildningens namn
 • Skolans namn
 • Ort
 • Period

INFORMELLA MERITER

 • Certifikat
 • Fritidsintressen som givit dig färdigheter som lär vara till nytta för jobbet du söker

Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA