CV | Ekonom – skriv för att ödmjukt imponera

Att skriva ett bra CV som ekonom kan vara avgörande för att få en anställning inom ditt ekonomiområde. Ett välstrukturerat och tydligt CV kan hjälpa dig att framhäva dina meriter, färdigheter och förmågor på ett sätt som gör att arbetsgivare uppmärksammar dig och väljer att kontakta dig för en intervju. I denna artikel kommer vi att ta en titt på hur du kan strukturera ditt CV, vad du bör inkludera och vilken ton du bör ha i ditt CV.

Ditt ekonom-CV skapar du utan större problem – klicka på Skapa mitt CV och kom igång direkt.

CV för ekonom – strukturen gör halva jobbet

Ett bra CV bör vara lätt att läsa och ha en tydlig struktur. Det finns inget rätt eller fel sätt att strukturera ett CV men det finns några vanliga element som du bör inkludera. En vanlig struktur för ett CV inkluderar följande delar:

 • Personuppgifter: Börja med att inkludera dina personuppgifter som ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Personprofil: En kort sammanfattning av vem du är och vad du kan erbjuda en arbetsgivare.
 • Meriter: Din arbetslivserfarenhet, utbildning och eventuella övriga meriter som du har.
 • Färdigheter och förmågor: En lista över de färdigheter och förmågor som du har och som är relevanta för det jobb du söker.
 • Ton som tilltalar: Utöver innehållet så bör du hålla en ton som kan tilltala arbetsgivaren.

Det finns färdiga strukturer att ta till också. En av de vanligaste och därmed mest beprövad är det funktionella CV:t men det finns flera andra. Kika runt bland CV-mallar här på sidan så får du en skymt av varianterna.

Personprofil i CV för ekonom

En profiltext är en kort sammanfattning av dina färdigheter och erfarenheter. Det bör vara det första (efter kontaktuppgifterna) som arbetsgivare ser när de tittar på ditt CV. En personprofil bör hålla sig på 3 – 4 rader, vara tydlig och upplysa om vad du kan erbjuda. Detta är din chans att ge ett starkt intryck på arbetsgivaren och övertyga om att du är rätt person för jobbet. Se här ett par exempel:

”Resultatinriktad ekonom med erfarenhet inom finansiell rapportering och analys. Stark förmåga att analysera finansiella data och identifiera trender för att ta beslut som ökar lönsamheten och minskar kostnaderna. Erfarenhet av att arbeta med internationella team och kunder.”.

”Ekonom med erfarenhet inom riskhantering och efterlevnad. Stark förmåga att utveckla och implementera policyer och processer som följer lagstiftning och regleringar samt att minimera risker. Erfarenhet av att arbeta med interna och externa revisioner och att genomföra efterlevnads-utbildningar.”.

”Ekonom med erfarenhet inom projektledning och förbättringsinitiativ. Stark förmåga att samarbeta med olika avdelningar och intressenter för att genomföra projekt inom budget och tidsram. Erfarenhet av att implementera Lean Six Sigma-metodik för att öka effektiviteten och minska slöseri.”.

Ett varningens ord: Se upp för att rada upp floskler – det räcker nämligen inte med att personprofilen ser bra ut. Den behöver också stämma väl med det specifika jobb som du söker. Med andra ord så behöver du anpassa profilen inför varje ansökan.

Meriter i CV för ekonom

Din sammansättning av meriter är det som gör dig unik och får dig att sticka ut från andra kandidater. Detta avsnitt bör innehålla din arbetslivserfarenhet, utbildning och eventuella övriga meriter som du har. Men innan du slänger in allt du har gjort i ditt liv så titta noga på vad som efterfrågas. Ekonomernas marknad är ju stor och rymmer många inriktningar. Ju mer du kan lyfta fram meriter som stämmer in på den inriktningen som annonsen gäller, desto lämpligare kommer du att framstå. Se här några typiska inriktningar:

 • Affärsutvecklare: Arbetar med att utveckla företagets affärer och hitta nya affärsmöjligheter
 • Banktjänsteman: Arbetar med att ge råd till kunder om bankprodukter och tjänster
 • Controller: Ansvarar för företagets ekonomiska planering och uppföljning
 • Ekonomichef: Ansvarar för företagets ekonomiavdelning och dess arbete
 • Marknadsförare: Arbetar med att marknadsföra företagets produkter eller tjänster
 • Projektledare: Ansvarar för att leda projekt och se till att de genomförs enligt planen
 • Redovisare: Ansvarar för företagets bokföring och redovisning av ekonomisk information
 • Revisor: Granskar företags bokföring och redovisning av ekonomisk information

Självfallet finns det fler inriktningar, och även kombinationer. Jobbannonsen bör ge dig alla ledtrådar som du behöver där.

Arbetslivserfarenhet

Arbetslivserfarenhet är en av de viktigaste delarna av ditt CV. Det är här du visar vad du har gjort tidigare och vilka resultat du har uppnått. För varje jobb du har haft så bör du inkludera följande information:

 • Jobbtitel
 • Företagets namn och plats
 • Anställningsperiod
 • En kort beskrivning av vad du gjorde i jobbet
 • Resultat du uppnådde

När du beskriver vad du gjorde i jobbet så var specifik och fokusera på prestationer. Arbetsgivare är intresserade av vad du har uppnått och hur du har bidragit till företaget – särskilt bland ekonomer kan talande siffror imponera lite extra så försök kvantifiera dina bidrag. För yrken utan relevans för jobbet som du söker så kan det däremot räcka med titel, företagsnamn och period. Det gäller ju också att undvika glapp i meritförteckningen.

Utbildning

Din utbildning är också viktig att inkludera i ditt CV, speciellt om du nyligen har tagit examen eller söker jobb inom en specifik bransch. Inkludera följande information om din utbildning:

 • Utbildningens namn
 • Utbildningsinstitutionens namn och plats
 • Datum för examen
 • Kort beskrivning av kurser eller program – främst de som har störst bäring på jobbet du nu ska söka

Om du har tagit några relevanta kurser eller certifieringar som kan vara relevanta för det jobb du söker så inkludera dessa också. Läs vidare om hur du lyfter fram utbildningar på bra sätt.

Övriga meriter

Under den här rubriken i ditt CV kan du inkludera eventuella utmärkelser, priser eller erkännanden som du har fått samt ideellt arbete eller engagemang i föreningsliv, hobbyer eller andra intressen som kan visa dina personliga egenskaper och färdigheter. Tänk på att enbart inkludera övriga meriter som är relevanta för det jobb du söker och som kan visa din förmåga att bidra positivt till arbetsplatsen.

Färdigheter och förmågor

Det är viktigt att du får med relevanta färdigheter och förmågor i ditt CV. Detta ger arbetsgivaren en snabb överblick över vad du kan erbjuda och hur skulle kunna komplettera ett team. Se till att inkludera både hårda färdigheter såsom behärskandet av vissa datasystem samt mjuka färdigheter såsom ledarskap eller kommunikation. I första hand bör du titta efter vad som efterfrågas i jobbannonsen. I allmänhet uppskattas dessa färdigheter och förmågor inom ekonomiyrken:

 • Analytisk förmåga
 • Förmåga att lösa problem
 • Kunna kommunicera och samarbeta väl
 • Kunna arbeta under tidspress (exempelvis under rapportperioder med deadlines)
 • Kunna hantera flera uppgifter samtidigt
 • Noggrannhet
 • Självständighet
 • Ansvarstagande

Ton i ditt CV

Tonen i ditt CV är också viktig att tänka på. Du vill visa arbetsgivaren att du är professionell och seriös om att få jobbet. Jobbannonsen visar något av arbetsgivarens ton – se om du kan plocka upp och spegla något av den, för att visa din förmåga att smälta in.

Se också till att ditt CV är lätt att läsa och undvik att använda för många modeuttryck eller akademiska termer. Generellt vinner ett CV också på att ha en något positiv och övertygande ton rakt igenom – som om skrivet av någon med gott självförtroende och övertygelse om att klara jobbet som sökes.

Sammanfattning

Ditt CV som ekonom bör ha en välavvägd balans mellan dina personliga egenskaper, dina meriter och färdigheter. Det är viktigt att ditt CV är lättläst och ger en tydlig överblick över din bakgrund och erfarenhet. Se till att inkludera relevant information om din arbetslivserfarenhet, utbildning, övriga meriter och färdigheter och förmågor. Och en positiv och trygg ton med lite genklang från jobbannonsen kan ge den lilla extra skjutsen fram till jobbintervjun och vidare mot ditt drömjobb som ekonom.

Exempel på CV för ekonom

Här är ett exempel på ett CV för en ekonom som du kan använda som inspiration när du skapar ditt eget:


Namn: Johanna Svensson
Adress: Storgatan 1, 12345 Stockholm
Telefon: 070-1234567
E-post: johanna.svensson@email.com


Personprofil

En erfaren och driven ekonom med över fem års erfarenhet inom finansiell analys och rapportering. Erfarenhet av att hantera stora mängder data och identifiera trender och möjligheter. Utmärkt kunskap i Microsoft Excel och andra relevanta programvaror för finansiell analys och rapportering. Erfarenhet av att hantera deadlines och arbeta i en internationell miljö.


Arbetslivserfarenhet

Ekonom, XYZ Företag, Stockholm, januari 2021 – pågående

 • Ansvarig för att utarbeta månads-, kvartals- och årsredovisningar för företaget.
 • Ansvarig för att övervaka och analysera företagets finansiella resultat och identifiera eventuella avvikelser.
 • Ansvarig för att utveckla och implementera processer för att förbättra finansiell rapportering och analys.

Ekonom, ABC Företag, Göteborg, juni 2018 – december 2020

 • Ansvarig för att analysera företagets finansiella data och identifiera möjligheter för förbättring.
 • Ansvarig för att utarbeta månads-, kvartals- och årsredovisningar för företaget.
 • Ansvarig för att hantera och övervaka företagets kontoavstämningar.

Utbildning

Ekonomie kandidatexamen, Handelshögskolan i Stockholm, augusti 2014 – maj 2018
Kärnkurser: Ekonomi, redovisning, finansiering, marknadsföring.
Valbara kurser: Management, ledarskap och organisation, internationell handel.


Övriga meriter

B-körkort sedan 2014.
Engagerad i föreningslivet som ledare för en ungdomsfotbollslag i fem år.


Färdigheter och förmågor

 • Stark analytisk förmåga med erfarenhet av att arbeta med finansiell analys och rapportering.
 • Erfarenhet av att hantera stora mängder data och identifiera trender och möjligheter.
 • Beprövad kunskap i Microsoft Excel och andra relevanta programvaror för finansiell analys och rapportering.
 • Erfarenhet av att hantera deadlines och arbeta i en internationell miljö.

Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA