CV | Datavetare

CV för datavetare som imponerar? Då har du kommit till rätt plats! Lär dig sätta samman ett CV som kan sticka ut i mängden och visa upp dina färdigheter och erfarenheter på bästa möjliga sätt. I den här artikeln kommer vi att gå igenom allt du behöver veta för att skapa ett professionellt och effektivt CV som datavetare. Vi kommer att täcka allt från struktur och innehåll till ton och grafisk form så att du kan skapa ett CV som verkligen imponerar.

Formulera ett CV som öppnar dörrarna till dataanalysbranschen. Använd de professionellt designade mallarna från våra partners för att framhäva dina färdigheter och erfarenheter. Börja kostnadsfritt, spara ner det som en PDF och skicka in din ansökan för jobb som datavetare idag.

När det gäller att skapa ett CV för datavetare är strukturen avgörande för att tydligt presentera dina kvalifikationer och erfarenheter. Här är några viktiga delar att inkludera, i denna ordning:

 • Namn och kontaktuppgifter: Börja med att ange ditt fullständiga namn och dina kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer och e-postadress.
 • Personprofil i CV för datavetare: En kort men kraftfull sammanfattning av dina viktigaste färdigheter och erfarenheter som datavetare.
 • Meriter i CV för datavetare:
 • Arbetslivserfarenhet: Visa upp din relevanta arbetslivserfarenhet, inklusive tidigare befattningar inom datavetenskap eller relaterade områden.
 • Utbildning: Lista din utbildning, inklusive eventuella examina och certifikat inom datavetenskap.
 • Övriga meriter: Om du har erfarenhet eller meriter från föreningsliv, idrott eller hobbyer som är relevanta för datavetenskap så inkludera dem också.
 • Färdigheter och förmågor: Framhäv dina viktigaste färdigheter och förmågor som datavetare, såsom programmeringsspråken du behärskar, dina analysmetoder och din problemlösningsförmåga.

Läs mer om varje del av CV:ts struktur här

CV | Datavetare | Innehåll

När det gäller innehållet i ditt CV som datavetare är det viktigt att hålla det kortfattat, pedagogiskt och lättläst. Här är några tips för att skapa ett effektivt CV:

Namn och kontaktuppgifter

Börja med att placera ditt namn och dina kontaktuppgifter högst upp på sidan så att de är tydligt synliga för arbetsgivaren.

Personprofil i CV för datavetare

I din personprofil bör du kortfattat sammanfatta vem du är som datavetare och vilka färdigheter och erfarenheter du har att erbjuda. Var tydlig och specifik, och fokusera på vad du kan bidra med till arbetsplatsen. Men se upp för att rapa data – personprofil ska ta tag i läsaren och locka till vidare läsning. Se två exempel här:

För en datavetare med erfarenhet:

“Erfaren datavetare med över fem års erfarenhet inom dataanalys och maskininlärning. Stark kompetens i Python och R samt dokumenterad framgång med projektledning och leverans av högkvalitativa resultat. Drivs av passionen för att utveckla innovativa lösningar och att använda data för att skapa mervärde för företag och samhälle.”

För en datavetare utan erfarenhet:

“Nyligen examinerad datavetare med avancerade färdigheter i Python och SQL. Passionerad om att lösa komplexa problem med data och redo att påbörja karriären inom datavetenskap. Drivs av nyfikenhet och viljan att lära sig nya tekniker och metoder för att bidra till framsteg inom datavetenskap och artificiell intelligens.”

Läs mer om profiltext för att få inspiration och tips för din personprofil.

Meriter i CV för datavetare

Meriter i CV för datavetare är den hårda kärnan i din jobbansökan. Här gäller det att vara noggrann. Ett par generella tumregler:

 • Har relevant arbetslivserfarenhet?** Börja med att lista dina arbetslivserfarenheter.
 • Saknar relevant arbetslivserfarenhet? Börja med att lista utbildningar.
 • Har många meriter? Skriv minimalt om de minst relevanta så att du får utrymme att beskriva de mer relevanta lite mer.
 • Har få relevanta meriter? Ge de dina mest relevanta mer utrymme. Nämn ändå kort eventuella övriga för att undvika tidsluckor i din historik.

Arbetslivserfarenhet

När du listar din arbetslivserfarenhet är det viktigt att betona relevanta befattningar inom datavetenskap eller närliggande områden. Förutom att ange titel, arbetsgivare, plats och anställningsperiod bör du kortfattat beskriva dina huvudsakliga uppgifter och ansvarsområden för varje position.

Exempel för en erfaren datavetare:

Datavetare | ABC Analytics | 2018 – nutid

 • Ledde flera tvärfunktionella team för utveckling och implementering av avancerade maskininlärningsalgoritmer för kundbeteendeprognoser.
 • Ansvarig för analys av omfattande datamängder och presentation av insikter till ledningsgruppen för strategiskt beslutsfattande.

Exempel för en datavetare utan erfarenhet:

Praktikant | XYZ Data Solutions | Sommaren 2023

 • Assisterade i insamling och rengöring av data för att stödja analysprojekt.
 • Bidrog till utveckling och testning av prototyper för datavisualisering för att underlätta förståelsen av komplexa datastrukturer.

 

Läs mer om arbetslivserfarenhet i CV för att få tips om hur du presenterar din erfarenhet på bästa sätt.

Utbildning

När du presenterar din utbildning är det viktigt att inkludera relevanta examina och certifikat inom datavetenskap eller närstående områden. Beskriv kortfattat vilka kurser och program du har genomfört. Saknar du i stort sett relevanta arbetslivserfarenhet blir det extra viktigt at lyfta fram din utbildning på allra bästa sätt – särskilt så att utbildningens praktiska moment kommer fram.

Exempel för en erfaren datavetare:

MSc i datavetenskap | Universitetet X | 2016 – 2018

 • Avhandling om optimering av neuronnät för bildigenkänning med djupinlärningsteknik.

 

Exempel för en datavetare utan erfarenhet:

Kandidatexamen i statistik och dataanalys | Högskolan Y | 2019 – Nutid

 • Genom kurser som inkluderade praktiska tillämpningar av datavetenskapliga metoder, inklusive projekt inom maskininlärning och dataanalys, har jag fått grundläggande kunskaper om att lösa faktiska problem inom området. Min utbildning har fokuserat på att utveckla analytiska färdigheter och förmågan att hantera och tolka komplexa datamängder för att dra slutsatser och förutse trender.

Läs mer om utbildning i CV för att få tips om hur du presenterar din utbildning på ett överskådligt sätt.

Färdigheter och förmågor

När det kommer till att beskriva dina färdigheter och förmågor i ditt CV är det viktigt att förstå skillnaden mellan dem. Färdigheter är specifika kunskaper eller tekniska kompetenser som du har lärt dig och kan tillämpa i praktiken. Förmågor å andra sidan är egenskaper som du besitter och som gör dig effektiv i olika situationer. Nedan klargör vi skillnaden med hjälp av korta och konkreta exempel:

Färdigheter:

 1. Programmeringsspråk (Exempel: Python, R, SQL):** Behärskar avancerad kodning och dataanalys i Python för att utveckla effektiva algoritmer.
 2. Statistisk analys och modellering: Har erfarenhet av att tillämpa statistiska metoder och modeller för att dra slutsatser och göra prognoser baserat på data.
 3. Databashantering (Exempel: MySQL, MongoDB):** Skicklig på att designa och underhålla databaser för att effektivt hantera och analysera stora datamängder.

Förmågor:

 1. Analytiskt tänkande: Förmåga att noggrant analysera komplexa problem och formulera innovativa lösningar med hjälp av data.
 2. Samarbetsförmåga: Utvecklar och upprätthåller effektiva arbetsrelationer i tvärfunktionella team för att uppnå gemensamma mål.
 3. Problemlösning: Kompetens att identifiera utmaningar, utveckla strategier för att övervinna dem och genomföra lösningar effektivt för att uppnå önskade resultat.

Genom att tydligt kommunicera både dina färdigheter och förmågor i ditt CV ger du arbetsgivaren en heltäckande bild av vad du har att erbjuda och hur du kan bidra till deras organisation. Du visar samtidigt att du är medvetenheten om dina styrkor och hur de kan användas. Detta visar självkännedom som är en kvalitet i sig genom att visa professionell mognad.

CV | Datavetare | Ton

När du skriver ditt CV som datavetare är tonen avgörande för att skapa rätt intryck hos arbetsgivaren. Här är några tips för att hålla tonen seriös men positiv:

 • Var tydlig och koncis i din kommunikation.
 • Försök plocka upp och återanvända något av arbetsgivarens ton och språk. Detta hittar du oftast i jobbannonsen (om den inte skrivits av en rekryteringsfirma) – annars på hemsidan. Där bör du hitta något som avslöjar vad arbetsgivaren premierar extra, om det så är prestation, passion eller något annat.
 • Använd ett professionellt språk och undvik slang eller informella uttryck.

CV | Datavetare | Grafisk form

När det kommer till den grafiska utformningen av ditt CV som datavetare är det avgörande att den är både professionell och lättläst. Här är några konkreta tips för att skapa en bra grafisk form:

 • Ren och enkel layout: Sträva efter en layout som är minimalistisk och inte överbelastad med grafiska element. Enkelheten gör det lättare för rekryterare att snabbt hitta den information de letar efter.
 • Läsbart typsnitt och dess storlek: Välj en typsnittsstil som är professionell och lättläst, som Arial, Calibri eller Times New Roman. Använd storleken 10–12 punkter för huvudtexten och något större för rubriker och rubriker.
 • Enhetlig struktur och formatering: Se till att ditt CV för datavetare har en enhetlig struktur och formatering genom hela dokumentet. Detta innebär att använda samma stil för rubriker, mellanrubriker och brödtext genom hela CV:t. Konsistens i formateringen gör det enklare för läsaren att snabbt skanna igenom och hitta relevant information. Se till att även göra ditt personliga brev i samma stil och formatering som ditt CV – hålla konsistens över dina ansökningshandlingar.
 • Använd gärna avsnitt och punktlistor: Dela upp din information i lättlästa avsnitt. Har du mycket att redovisa så kan du använda punktlistor – detta kan särskilt förtydliga dina färdigheter och förmågor. Detta hjälper till att göra ditt CV mer överskådligt och ger rekryterare en snabb överblick över dina kvalifikationer.
 • Användning av marginaler och mellanrum: Se till att ditt CV har tillräckligt med marginaler och mellanrum mellan sektioner och textblock för att undvika att ge ett packat och osorterat innehåll. Detta kan innebära att du behöver skippa en del. Å andra sidan är detta inte bara nödvändigt utan även fördelaktigt: Ditt CV bör inte visa precis allt utan kan mycket väl väcka intresse genom att bara signalera ytterligare kompetens. Alltså viktigare att skapa en balanserad och lättläst design än att klämma in allt.

Exempel på CV för datavetare – erfaren som oerfaren

Här är två exempel på hur ett CV för en datavetare kan se ut, både för den som är erfaren respektive oerfaren inom området.

CV | Datavetare | Erfaren

För den erfarna datavetaren tas arbetslivserfarenheten upp först och ges mer utrymme medan övriga kvaliteter tas upp längre fram och får mindre utrymme.

Personlig information

Namn: [Ditt namn] 
Kontaktuppgifter: [Din adress, telefonnummer, e-postadress]


Arbetslivserfarenhet:

Datavetare
ABC Analytics | 2018 – nutid 
Ledde flera tvärfunktionella team för att utveckla och implementera avancerade maskininlärningsalgoritmer för att förutsäga kundbeteenden. 
Ansvarig för att analysera stora dataset och presentera insikter till ledningsgruppen för strategiska beslut.


Utbildning:

Kandidatexamen i datavetenskap 
ABC Universitet | 2016 – 2020 
Magisterexamen i statistik 
XYZ Universitet | 2021 – nutid

Färdigheter:

 • Expertnivå i programmeringsspråk som Python, R och SQL.
 • Djup förståelse för ramverket kring maskinininlärning som TensorFlow, Scikit-learn och Keras.
 • Erfarenhet av avancerad datahantering med verktyg som Hadoop, Spark och Apache Kafka.

Förmågor:

 • Analytiskt tänkande för att identifiera komplexa mönster och trender i data.
 • Problemlösningskompetens för att effektivt lösa utmanande datavetenskapliga problem.
 • Ledarskapsförmåga för att guida och motivera teammedlemmar mot gemensamma mål.

Språkkunskaper:

Svenska (modersmål)
Engelska (flytande)
Spanska (grund)

CV | Datavetare | Oerfaren

För en datavetare utan arbetslivserfarenhet inom området är det avgörande att framhäva utbildning, färdigheter och projekt för att kompensera för bristen på erfarenhet. Här redovisar man därför utbildningarna först, därefter ev. arbetslivserfarenhet.

Personlig information:

Namn: [Ditt namn] 
Kontaktuppgifter: [Din adress, telefonnummer, e-postadress]


Utbildning:

Kandidatexamen i datavetenskap 
ABC Universitet | 2021 – nutid 
Relevant kursarbete: Datastrukturer, algoritmer, statistik för datavetenskap.


Egna projekt:

 • Analysera data från en öppen källa och sammanställa resultaten i en visuell rapport.
 • Skapa och implementera en enkel maskininlärningsmodell för att förutsäga försäljningstrender baserat på historiska data.

Färdigheter:

 • Behärskar programmeringsspråk som Python, R och SQL.
 • Erfarenhet av användning av dataanalysverktyg såsom Pandas, NumPy och MATLAB.
 • Skicklig inom datavisualisering med verktyg som Tableau, Matplotlib och ggplot2.

Förmågor:

 • Analytisk tänkande för att identifiera mönster och trender i data.
 • Problemlösningsförmåga för att hitta innovativa lösningar på komplexa dataproblem.

Språkkunskaper: 

Svenska (modersmål)
Finska (modersmål)
Engelska (flytande)

Sammanfattning

Träffsäkert CV som datavetare kan vara avgörande för att landa din drömjobb. Genom att följa de riktlinjer och tips som vi har delat med oss av i den här artikeln kan du skapa ett professionellt och effektivt CV som verkligen imponerar på arbetsgivare inom datavetenskap och relaterade områden.

FAQ – vanliga frågor kring CV för datavetare

Vad är en personprofil i CV för datavetare?

En personprofil är en kort sammanfattning av dina viktigaste färdigheter och erfarenheter som datavetare. Den används för att ge arbetsgivaren en snabb överblick över vem du är och vad du har att erbjuda.

Hur långt bör mitt CV vara som datavetare?

Generellt sett bör ett CV vara mellan ett och två sidor långt. Håll det kort och koncist och fokusera på att inkludera endast relevant information som är av intresse för arbetsgivaren.

Vilken typsnitt och storlek är lämplig för ett CV som datavetare?

 Använd en läsbar typsnitt som Arial eller Times New Roman, och välj en storlek mellan 10 och 12 punkter för att säkerställa att texten är lättläst.

Hur ska jag lista mina färdigheter och förmågor i mitt CV som datavetare?

Lista dina färdigheter och förmågor i en separat avsnitt och använd punktlistor för att göra dem lättlästa. Var specifik och tydlig och fokusera på att inkludera endast de färdigheter och förmågor som är relevanta för den specifika tjänsten.

Hur viktigt är det med den grafiska formen på mitt CV som datavetare?

Den grafiska formen på ditt CV är mycket viktig eftersom den hjälper till att skapa ett professionellt intryck och göra ditt CV lättläst. Se till att använda en ren och enkel layout och undvik att överbelasta ditt CV med onödiga grafiska element.


Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA