CV | Undersköterska

CV för undersköterska som imponerar? Här är guiden till ett välstrukturerat, informativt och trevligt CV som hjälper dina meriter och din profil att stå sig i konkurrensen. Nedan följer en guide som hjälper dig att skapa det bästa CV:t för din roll som undersköterska.

 1. CV | Undersköterska | Struktur
 2. CV | Undersköterska | Innehåll
 3. CV | Undersköterska | Ton
 4. CV | Undersköterska | Grafisk form
 5. Exempel på CV för undersköterska – erfaren som oerfaren
 6. Sammanfattning
 7. FAQ – vanliga frågor kring CV för undersköterska

Ditt CV för undersköterska kan du enkelt utforma via Skapa mitt CV.

Struktur i CV för undersköterska

Strukturera ditt CV till sjuksköterska för att göra det lätt att överblicka. Det underlättar för läsaren, och för dig – ett CV som är lättare att läsa blir också lättare att ta till sig och gilla. Här är de viktigaste delarna att inkludera:

 • Namn och kontaktuppgifter: Placera ditt namn och dina kontaktuppgifter högst upp på sidan så att de är tydliga och lättillgängliga för arbetsgivaren.
 • Personprofil i CV för undersköterska: En kort sammanfattning av dina färdigheter, erfarenheter och dina drivkrafter. Du ska inte ta med allt här utan bara ett koncentrat av det du erbjuder. Det viktiga här är få arbetsgivarens uppmärksamhet och locka till vidare läsning.
 • Meriter i CV för undersköterska: Här inkluderar du din arbetslivserfarenhet, utbildning, eventuella andra meriter såsom engagemang i föreningsliv eller hobbyer.
 • Färdigheter och förmågor: Här kan du lyfta fram relevanta färdigheter och förmågor som inte kommit fram i samband med redovisningen av meriter.

Innehåll i CV för undersköterska

När det gäller innehållet i ditt CV är det viktigt att hålla det kort och pedagogiskt. Här är några riktlinjer för att göra ditt CV så träffsäkert som möjligt. Efter att du inlett med att överst ange ditt namn och ange korrekta kontaktuppgifter inklusive telefonnummer och e-postadress så kommer CV:ts essentiella innehåll.

Låter det som du? Då ska du ha med det i ditt CV! Genom konkreta exempel ur din historik.

Personprofil i CV för undersköterska

I din personprofil bör du framhäva dina mest relevanta färdigheter och erfarenheter som är relaterade till rollen som undersköterska. Exempelvis kan du beskriva dig själv som empatisk, ansvarsfull och smidig teamarbetare. För ytterligare vägledning, läs mer om profiltext.

Exempel i CV för erfaren undersköterska:

Med över tio års erfarenhet inom äldreomsorg är jag en driven och kompetent undersköterska med djup förståelse för vårdbehov hos äldre. Jag hanterar vant medicinsk utrustning och har en väldokumenterad historik över högkvalitativ patientvård. Samtidig samtligt som jag vill bygga vidare på min gedigna bas så vill jag pröva en lite annan inriktning genom att växla över till nya patientgrupper.

Exempel för en nyutbildad undersköterska:

Som nyligen examinerad undersköterska är jag entusiastisk, motiverad och redo att påbörja min karriär inom vården. Med en stark vilja att lära och utvecklas strävar jag efter att erbjuda omsorg av högsta kvalitet till mina patienter och bidra till en positiv arbetsmiljö.

Meriter i CV för undersköterska

I CV för undersköterska är meriterna centrala. Här inkluderar du din arbetslivserfarenhet, utbildning och andra relevanta meriter. Ett par ledtrådar om hur du får fram det viktiga tidigt och tydligt i ditt CV:

 • Kategorin överst: Har du relevant arbetslivserfarenhet så börja med den sektionen. I annat fall blir det mer naturligt att börja med utbildningar.
 • Senaste överst: Inom varje sektion så ordnar du meriterna i omvänd kronologisk ordning. Då senaste (och förmodligen den viktigaste) meriten inom vardera sektion överst i respektive lista.
 • Rätt proportioner: Skriv mer om mer relevanta meriter och mindre om de mindre relevanta. För de mest relevanta så är det exempelvis ofta bra att lyfta upp specifika arbetsuppgifter och ansvarsområden som stämmer in på jobbet du söker. Du kan också peka ut på några relevanta färdigheter och förmågor (se längre ner) som kommit till sin rätt genom dessa arbetslivserfarenheter eller utbildningar.

Arbetslivserfarenhet

För undersköterska med relevant arbetslivserfarenhet så är denna sektion den viktigaste delen ett CV. Beskriv dina tidigare roller. För varje roll så är minimum: befattning, arbetsgivare, period. Är rollerna relevanta för tjänsten som undersköterska så lägg också in något om arbetsuppgifter, ansvar, använda färdigheter och förmågor. Men håll allt kort och fokuserat så att läsaren ids läsa hela ditt CV.

Läs vidare: Arbete och relaterad erfarenhet i ett CV.

Exempel för en erfaren undersköterska:

Undersköterska, Äldreomsorg AB, januari 2015 – idag

 •   Ansvarig för att leverera personcentrerad vård och stöd till äldre boende på äldreboende.
 •   Utför medicinsk dokumentation och övervakar patienternas hälsotillstånd under tillsyn av sjuksköterska.

Exempel för en nyutbildad undersköterska:

Praktikant, Lokala hälsocentret, februari – maj 2024

 • Assisterade sjuksköterskor vid vård och omsorg av patienter.
 • Hanterade patientdokumentation och bistod i patienternas dagliga behov under handledning av erfaret vårdpersonal.

Utbildning

Lista din utbildningshistorik inklusive gymnasium (men inte grundskola, som ju förutsätts ifall du har redovisat gymnasium), undersköterskeutbildning eventuella yrkesutbildningar. Här inkluderar du namn på utbildning, namnet på institutionen och examensår. För ytterligare vägledning, se utbildning.

Exempel för en erfaren undersköterska:

 • Yrkesutbildning i Vård och omsorg, Lokala vårdskolan, juni 2012 – juni 2014

 

Exempel för en nyutbildad undersköterska:

 • Gymnasieexamen med inriktning mot vård och omsorg, Lokala gymnasieskolan, augusti 2020 – juni 2023

 

Övriga meriter

Förutom din arbetslivserfarenhet och utbildning kan även andra meriter vara relevanta för din roll som undersköterska. Här kan det handla om engagemang inom föreningsliv eller andra aktiviteter som kan ha gett dig värdefulla färdigheter och erfarenheter som är till nytta inom vården. Exempelvis:

 • Frivilligarbete på äldreboende: Genom volontärarbete på ett äldreboende har jag utvecklat min förståelse för äldreomsorg och fått praktisk erfarenhet av att interagera med äldre patienter.

Färdigheter och förmågor

Det är inte alltid lätt att naturligt lyfta fram relevanta färdigheter och förmågor bland meriterna. Fick de inte plats där så tar du upp dem här. En liten distinktion: Förmågorna bygger på våra medfödda egenskaper. Färdigheter förvärvar vi däremot. Ingen av dem förutsätter att vi har arbetslivserfarenhet eller utbildning – förmågor och färdigheter kan vi ha ändå. Och detta gör dem extra värdefull för den som inte har så mycket formella meriter att konkurrera med. Se ett par exempel på vad som kan passa inför yrket som undersköterska:

Färdigheter

 • Medicinsk procedurhantering: Kompetens i att utföra grundläggande medicinska procedurer såsom såromläggning, blodprovstagning och administrering av mediciner.
 • Dokumentation och rapportering: Erfarenhet av att korrekt dokumentera patientinformation och rapportera till läkare och annan vårdpersonal.

Förmågor och färdigheter hjälper inte bara upp dina formella meriter: de gör också din profil mer unik och personlig – det där som får din profil att skilja sig från mängden.

CV | Undersköterska | Ton

Tonen i personligt brev och CV för undersköterska kan vinna på att lite gran påminna om den som används på arbetsplatsen. Troligtvis hittar du den i jobbannonsen eller på arbetsgivarens webbplats – håll utkik efter viktigare ledord och uttryck som fångar den tonen. I ditt CV så blandar du sen upp den med lite av din egen ton för att inte låta som någon som härmas och låtsas. Får du inte grepp om arbetsgivarens ton har du alternativet att satsa på en seriös men samtidigt positiv ton.

Exempel på formell ton i CV:

 • Med en engagerad och professionell inställning till arbete och vården strävar jag alltid efter att leverera vård av hög kvalitet och skapa en positiv arbetsmiljö för både patienter och kollegor.

Exempel på informell ton i CV:

 • Jag är helt övertygad om att min kompetens och hängivenhet gör mig till en riktigt värdefull tillgång. I mig har ni någon som alltid vill finnas där för patienterna och ständigt är sugen på att lära nytt för att kunna göra mitt allra bästa som undersköterska.

CV | Undersköterska | Grafisk form

Den grafiska utformningen av ditt CV är också viktig. Se till att använda en ren och professionell layout som är lättläst och lätt att navigera. Använd enkel formatering med tydliga rubriker och punktlistor för att göra ditt CV överskådligt och pedagogiskt. För mer inspiration – kika bland enkla CV-mallar eller börja från grunden genom att välja en tom CV-mall.

Sammanfattning

Ett välskrivet och väl strukturerat CV fångar arbetsgivarens uppmärksamhet och ökar dina chanser att bli kallad till intervju. Kom samtidigt ihåg att CV och personligt brev är ditt första steget i en rekryteringsprocess och att du inte bör eller kanske ens kan ta med allt från här. Ansökningshandlingarna går här i första hand ut på att vinna intresse och skapa nyfikenhet så att du blir kallad till jobbintervju och då kan berätta resten och övertyga i direktkontakten med arbetsgivaren.

FAQ – vanliga frågor kring CV för undersköterska

1. Hur långt ska CV för undersköterska vara?**

Ett CV för en undersköterska bör vara kort och koncis, vanligtvis inte längre än en sida.

2. Vilken typ av layout är bäst för ett CV för undersköterska?

En ren och professionell layout med tydliga rubriker och punktlistor är att föredra för ett CV för undersköterska.

3. Vilka färdigheter bör jag framhäva i mitt CV?

Viktiga färdigheter att framhäva inkluderar medicinsk kunskap, kommunikationsförmåga, och förmåga att arbeta i team.

4. Ska jag inkludera referenser i mitt CV?

Det är inte nödvändigt att inkludera referenser i ditt CV men du kan ange att de finns tillgängliga på begäran. Dessutom slipper dina referenter få förfrågningar innan ens du själv har hunnit träffa arbetsgivaren.

5. Hur kan jag sticka ut med mitt CV som undersköterska?

För att sticka ut med ditt CV så framhäv dina unika erfarenheter, färdigheter och förmågor som är relevanta för rollen som undersköterska.

CV – exempel för undersköterska

SAMMANFATTNING
Kort säljande summering av det mest relevanta i resten av ditt CV, anpassad till specifika jobbet du söker.


PROFESSIONELL ERFARENHET
Lista över anställningar och uppdrag, i omvänd kronologisk ordning. Få med:

 1. Befattning – exempelvis undersköterska
 2. Arbetsgivarens namn
 3. Ort
 4. Period
 5. Kärnuppgifter och ansvarområden i befattningen som undersköterska. Relevant merit: skriv ett par rader. Irrelevant merit: skriv några få ord eller inget alls.
 6. Primära färdigheter och förmågor du fick använda som undersköterska. Relevant merit: skriv ett par rader. Irrelevant merit: skriv inget alls.

UTBILDNING
Lista utbildningar, i omvänd kronologisk ordning. Skippa grundskola ifall du läst på gymnasienivå. Få med:

 1. Utbildningens namn
 2. Skolans namn
 3. Ort
 4. Period

YTTERLIGARE FÄRDIGHETER OCH KVALIFIKATIONER
Certifieringar eller övriga specifika erfarenheter som talar för dig i rollen som undersköterska.


Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA