Chef CV-exempel och tips

Som chef behöver du kunna leda en arbetsgrupp där alla ska trivas samtidigt som ni presterar. I den här texten ger vi dig ett chef CV-exempel. Ett CV för en chef bör beskriva på vilket sätt du leder dina medarbetare och hur du engagerar dem. Du bör samtidigt visa på att du har goda kunskaper inom arbetsområdet chefstjänsten tillhör. Din CV bör även visa på dina tidigare arbetserfarenheter.

  1. Hur skriver man ett CV för en chef
  2. Viktiga punkter på ett CV för en chef
  3. Chef cv-exempel

Skapa ditt eget CV kan göras inom några minuter. Spara dig själv och vara helt säker på att ditt CV är av god kvalitet. CVKungen.se kan allvarligt hjälpa dig att få den arbetsintervjuen.

Hur skriver man ett CV för en chef

När du skriver ditt cv för chef är det viktigt att du visar på vilka tidigare erfarenheter du har inom arbetslivet. Det som skiljer en cheftjänst åt från andra tjänster är att du både har medarbetaransvar samt ansvar för att din arbetsgrupp faktiskt presterar. Fokusera på att lyfta fram tidigare tjänster och erfarenheter som visar på din ledarskapsförmåga.

En chef behöver kunna hjälpa företaget att drivas framåt. Men du kommer också behöva kunna ta itu med arbetsplats problem som kan uppstå och därför krävs goda kunskaper inom kommunikation och konflikthantering. I vårt chef cv-exempel kan du se att vi lägger stor vikt vid att lyfta fram de egenskaper som är viktiga för en chef.

Förbättra ditt cv genom att inkludera ett välformulerat personligt brev för en chef.

Viktiga punkter på ett CV för en chef

1. Ledarskapsförmåga

Att vara chef innebär att vara ledare och din ledarskapsförmåga är det allra viktigaste att lyfta fram. Beskriv på vilket sätt du kan locka fram engagemang hos dina medarbetare. Du bör också beskriva hur du lyssnar på dina medarbetare samtidigt som du leder dem mot ett tydligt mål. En bra chef ska vara lyhörd men ändå tydlig.

2. Kommunikativ

En chef bör ha goda kommunikativa egenskaper. Du kommer att behöva kommunicera både med medarbetare och med utomstående. Det är viktigt att du på ett tydligt sätt kan få fram ditt budskap samtidigt som du visar på ödmjukhet.

Som chef är det också viktigt att du kan leda medarbetare genom olägenheter och konflikter. Du bör inte vara rädd för att ta i ämnen som kan vara känsliga eller jobbiga. Det kan handla om konflikter på arbetsplatsen men också till viss del personliga händelser som kan påverka medarbetarnas tid på arbetet.

3. Ämneskunskaper

Det kan vara viktigt att visa på att du har kunskaper inom det området din cheftjänst befinner sig i. Det behöver dock inte vara ett krav, men kan vara en stor fördel. Har du kunskaper och erfarenheter inom området bör du tydligt lyfta fram dem.

Använd vår cv-skrivguide så att du kan sticka ut.

Chef cv-exempel


Profil

Erfaren, kommunikativ ledare med 5 års erfarenhet av tidigare chefstjänster inom marknadsföring. För mig är uppdraget som chef spännande då det ställer höga krav på flera olika egenskaper hos mig som person. Jag drivs av samspels och kommunikation samtidigt som jag älskar att prestera högt och se resultat. För mig som chef är det viktigt att mina medarbetare trivs och att allas potential får komma fram. Min erfarenhet säger att de bästa arbetsgrupperna är där alla får komma till tals och faktiskt bli lyssnade på, samtidigt som det finns en tydlig ledare som kan driva dem framåt mot ett utsatt mål.


Arbetslivserfarenhet

Februari 2020 – Pågående
Avledningschef för marknadsavdelningen på Reklamföretaget AB
Reklamföretaget AB är ett webbyrå med cirka 45 anställda. Som chef för marknadsavdelningen ledde jag ett arbetsteam på nio medarbetare. Under mitt första år som chef vann vi utmärkelsen “årets team” på företaget. Att vara avdelningschef på ett relativt litet bolag krävde mycket kommunikation med andra avdelningar, samt förmåga att fördelar och leda arbetet effektivt.

2017-2020
Avdelningschef på Marknadsför ditt bolag AB
Marknadsför ditt bolag AB är ett företag som sysslar med olika typer av marknadsföring. Här började jag min chefskarriär efter att ha varit teamleader under tre år först för en arbetsgrupp. Som chef fick jag ytterligare ansvar för medarbetarna samt att tillsammans med andra chefer sätta upp mål och framtidsplaner.


Utbildning

2012-2015
Ledarskap och kommunikation.
Ledarnas yrkeshögskola, Göteborg. YH-utbildning.

2010-2012
Samhällsprogrammet med inriktning mot ledarskap.
Ledarskaps gymnasiet, Stockholm.


Ytterligare kompetenser

  • Engelska och svenska som modersmål
  • Talar flytande spanska
  • B-körkort

Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA