CV | Business analyst / affärsanalytiker

Söker CV för en business analyst / affärsanalytiker? Då är du på rätt plats! Ett imponerande CV som effektivt visar upp dina färdigheter och erfarenheter är avgörande i konkurrensen med andra sökande. I denna artikel kommer vi att gå igenom allt du behöver veta för att skapa ett professionellt och övertygande CV för business analyst. Vi kommer att täcka allt från struktur och innehåll till ton och grafisk form så att du kan skapa ett CV som verkligen fångar arbetsgivarens uppmärksamhet.

Formulera ett CV som öppnar dörrarna till affärsanalysbranschen. Använd de professionellt designade mallarna från våra partners för att framhäva dina talanger och erfarenheter. Börja kostnadsfritt, spara ner det som en PDF och skicka in din ansökan för jobb som affärsanalytiker idag.

Utgå från mottagaren

Ett viktigt förarbete till CV och personligt brev är att läsa på om och förstå arbetsgivarens behov och önskemål, och att fundera ut sätt för dig att möta dessa på ett övertygande sätt – främst i att anpassa ditt CV:s innehåll och ton. Här ger vanligtvis arbetsgivarens jobbannons, webbplats, plattform på sociala medier och eventuella telefonsamtal bra underlag.

Exempel på personprofil i CV för en tjänst vid ett formellt och prestigedrivet företag:

“Erfaren affärsanalytiker med dokumenterad framgång inom att tolka affärsdata och driva strategiska beslut. Jag har lett flera projekt inom affärsanalys och har starka färdigheter i att använda dataanalysverktyg som Excel och SQL för att extrahera och visualisera affärsinformation. Mitt mål är att bidra till ökad lönsamhet och effektivitet genom att omsätta data till användbar affärsinsikt.”

Exempel på personprofil i CV för en tjänst vid ett informellt och passionsdrivet företag:

“Hej där! Jag är en affärsanalytiker som älskar att dyka ner i siffror och hitta mönster som kan driva affärsbeslut. Med över fem års erfarenhet och ett passionerat intresse för dataanalys är jag alltid redo för nya utmaningar. Låt oss stråla samman och prata affärsstrategi!”

CV | Business analyst / affärsanalytiker | Struktur

När du skapar CV för jobb som affärsanalytiker är strukturen avgörande för att tydligt presentera dina kvalifikationer och erfarenheter. Här är några viktiga delar att inkludera, i denna ordning:

 • Namn och kontaktuppgifter: Börja med att ange ditt fullständiga namn och dina kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer och e-postadress.
 • Personlig profil i CV för business analyst / business analyst: En kort men kraftfull sammanfattning av dina viktigaste färdigheter och erfarenheter som business analyst.
 • Meriter i CV för business analyst / business analyst: Arbetslivserfarenhet, utbildning övriga meriter
 • Färdigheter och förmågor: Framhäv dina viktigaste färdigheter och förmågor som business analyst, inklusive specifika färdigheter inom ditt område och förmågor som är starka inom analys eller samarbete.

Läs mer om varje del av CV:ts struktur [här](https://cvmall.se/skriva-cv/struktur-i-cv/).

CV | Business analyst / affärsanalytiker | Innehåll

När det gäller innehållet i ditt CV för business analyst är det viktigt att hålla det kortfattat, pedagogiskt och lättläst. Här är några tips för att skapa ett effektivt CV:

Namn och kontaktuppgifter

Börja med att placera ditt namn och dina kontaktuppgifter högst upp på sidan så att de är tydligt synliga för arbetsgivaren.

Personlig profil i CV för business analyst / affärsanalytiker

I din personliga profil bör du kortfattat sammanfatta vem du är som business analyst och vilka färdigheter och erfarenheter du har att erbjuda. Var tydlig och specifik, och fokusera på vad du kan bidra med till arbetsplatsen.

För en business analyst / affärsanalytiker med erfarenhet:

“Erfaren business analyst med över fem års erfarenhet inom analys och tolkning av affärsdata. Stark kompetens i dataanalysverktyg som Excel och SQL samt dokumenterad framgång med projektledning och leverans av högkvalitativa affärsrapporter. Drivs av att omsätta data till användbar affärsinformation och att bidra till organisationsframgång.”

För en business analyst / affärsanalytiker utan erfarenhet:

“Nyligen examinerad business analyst med uppdaterade färdigheter i dataanalys och affärsrapportering. Jag drivs av att lösa komplexa affärsproblem med data som underlag och är helt redo att börja jobba på riktigt inom affärsanalys. Är dessutom nyfikenheten och vill alltid lära mig nya tekniker och metoder för att bidra till organisationsutveckling och tillväxt.”

Läs mer om profiltext för att få inspiration och tips för din personliga profil.

Meriter i CV för business analyst / affärsanalytiker

Meriterna i CV för business analyst är kärnan i din jobbansökan. Här gäller det att vara noggrann. Ett par allmänna tumregler:

 • Har relevant arbetslivserfarenhet? Börja med att lista din arbetslivserfarenhet.
 • Saknar relevant arbetslivserfarenhet? Börja med att lista din utbildning och andra relevanta meriter.
 • Har många meriter? Skriv minimalt om de minst relevanta så att du får utrymme att beskriva de mer relevanta lite mer.
 • Har få relevanta meriter? Ge de dina mest relevanta mer utrymme. Nämn ändå kort eventuella övriga för att undvika tidsluckor i din historik.

Arbetslivserfarenhet

När du listar din arbetslivserfarenhet är det viktigt att betona relevanta befattningar inom affärsanalys eller närliggande områden. Förutom att ange titel, arbetsgivare, plats och anställningsperiod bör du kortfattat beskriva dina huvudsakliga uppgifter och ansvarsområden för varje position.

Exempel för en erfaren business analyst / affärsanalytiker:

Business analyst | ABC Corporation | 2018 – nutid

 •   Ansvarig för analys och tolkning av affärsdata för att identifiera trender och möjligheter för affärsutveckling.
 •   Ledde flera tvärfunktionella projekt för att implementera affärsanalyslösningar och förbättra affärsprocesser.

Exempel för en business analyst / affärsanalytiker utan erfarenhet:

Praktikant | XYZ Konsultföretag | Sommaren 2023

 •   Assisterade i datainsamling och analyser av affärsdata för att stödja beslutsfattande processer.
 •   Bidrog till utveckling och presentation av affärsrapporter och rekommendationer till klienter.

Läs mer om arbetslivserfarenhet i CV för att få tips om hur du presenterar din erfarenhet på bästa sätt.

Utbildning

När du presenterar din utbildning är det viktigt att inkludera relevanta examina och certifikat som är relevanta för affärsanalys. Beskriv kortfattat vilka kurser och program du har genomfört.

 • Avhandling om optimering av affärsprocesser med hjälp av avancerade dataanalysmetoder.
 • Kandidatexamen i företagsekonomi | Högskolan Y | 2019 – nutid
 • Genom kurser som inkluderade affärsanalys och datahantering har jag fått grundläggande kunskaper för att analysera och tolka affärsdata för strategiskt beslutsfattande.

Läs mer om utbildning i CV för att få tips om hur du presenterar din utbildning på ett överskådligt sätt.

Färdigheter och förmågor

När det kommer till att beskriva dina färdigheter och förmågor i ditt CV är det viktigt att förstå skillnaden mellan dem. Färdigheter är specifika kunskaper eller tekniska kompetenser som du har lärt dig och kan tillämpa i praktiken. Förmågor å andra sidan är egenskaper som du besitter och som gör dig effektiv i olika situationer. Nedan klargör vi skillnaden med hjälp av korta och konkreta exempel:

Färdigheter:

 1. Dataanalysverktyg (Exempel: Excel, Power BI): Skicklig på att använda dataanalysverktyg för att extrahera, transformera och visualisera affärsdata för beslutsfattande.
 2. Affärsanalysmetoder: Erfarenhet av att tillämpa affärsanalysmetoder som SWOT-analys, PESTLE-analys och intressentanalys för att utvärdera affärsstrategier.
 3. Projektledning: Kan leda affärsprojekt från start till mål med effektiv planering, genomförande och uppföljning.

Förmågor:

 1. Analytiskt tänkande: Förmåga att analysera komplexa affärsproblem och identifiera möjligheter och utmaningar baserat på affärsdata.
 2. Kommunikationsförmåga: Utveckla och leverera tydliga affärsrapporter och presentationer för att kommunicera resultat och rekommendationer till intressenter.
 3. Problemlösning: Kompetens att identifiera affärsutmaningar och utveckla innovativa lösningar för att förbättra affärsprocesser och resultat.

Genom att tydligt kommunicera både dina färdigheter och förmågor i ditt CV ger du arbetsgivaren en heltäckande bild av vad du har att erbjuda och hur du kan bidra till deras organisation. Du visar samtidigt att du är medveten om dina styrkor och hur de kan användas, vilket förmedlare bilden av professionell mognad.

CV | Business analyst / affärsanalytiker | Ton

När du skriver ditt CV för business analyst är tonen avgörande för att skapa rätt intryck hos arbetsgivaren. Här är några tips för att hålla tonen seriös men positiv:

 • Var tydlig och koncis i din kommunikation.
 • Anpassa tonen och språket i ditt CV till den specifika branschen och företaget du söker till. Om företaget har en mer formell kultur, bör du använda ett mer formellt språk i ditt CV.
 • Använd ett professionellt språk och undvik slang eller informella uttryck.

CV | Business analyst / affärsanalytiker | Grafisk form

När det kommer till den grafiska utformningen av ditt CV för business analyst är det avgörande att den är både professionell och lättläst. Här är några konkreta tips för att skapa en bra grafisk form:

 • Ren och enkel layout: Sträva efter en layout som är minimalistisk och inte överbelastad med grafiska element. Enkelheten gör det lättare för rekryterare att snabbt hitta den information de letar efter.
 • Läsbart typsnitt och dess storlek: Välj en typsnittsstil som är professionell och lättläst, som Arial, Calibri eller Times New Roman. Använd storleken 10–12 punkter för huvudtexten och något större för rubriker och rubriker.
 • Enhetlig struktur och formatering: Se till att ditt CV för business analyst har en enhetlig struktur och formatering genom hela dokumentet. Detta innebär att använda samma stil för rubriker, mellanrubriker och brödtext genom hela CV:t. Konsistens i formateringen gör det enklare för läsaren att snabbt skanna igenom och hitta relevant information. Se till att även göra ditt personliga brev i samma stil och formatering som ditt CV – hålla konsistens över dina ansökningshandlingar.
 • Använd gärna avsnitt och punktlistor: Dela upp din information i lättlästa avsnitt. Har du mycket att redovisa så kan du använda punktlistor – detta kan särskilt förtydliga dina färdigheter och förmågor. Detta hjälper till att göra ditt CV mer överskådligt och ger rekryterare en snabb överblick över dina kvalifikationer.
 • Användning av marginaler och mellanrum: Se till att ditt CV har tillräckligt med marginaler och mellanrum mellan sektioner och textblock för att undvika att ge ett packat och osorterat innehåll. Detta kan innebära att du behöver skippa en del. Å andra sidan är detta inte bara nödvändigt utan även fördelaktigt: Ditt CV bör inte visa precis allt utan kan mycket väl väcka intresse genom att bara signalera ytterligare kompetens. Alltså viktigare att skapa en balanserad och lättläst design än att klämma in allt.

Exempel på CV för business analyst / affärsanalytiker – erfaren som oerfaren

Här är två exempel på hur ett CV för en business analyst kan se ut för den som är erfaren respektive oerfaren inom området.

CV | Business analyst / affärsanalytiker | Erfaren

För den erfarna tas arbetslivserfarenheten upp först och ges mer utrymme medan övriga kvaliteter tas upp längre fram och får mindre utrymme.


Personlig information:

Namn: [Ditt namn] 
Kontaktuppgifter: [Din adress, telefonnummer, e-postadress]


Arbetslivserfarenhet: 

Business analyst
ABC Corporation | 2018 – nutid 
Ansvarig för analys och tolkning av affärsdata för att identifiera trender och möjligheter för affärsutveckling. 
Ledde flera tvärfunktionella projekt för att implementera affärsanalyslösningar och förbättra affärsprocesser.


Utbildning:

Masterexamen i affärsanalys 
Universitetet X | 2016 – 2018 
Avhandling om optimering av affärsprocesser med hjälp av avancerade dataanalysmetoder.


Färdigheter och förmågor:

 • Dataanalysverktyg (Excel, Power BI)
 • Affärsanalysmetoder (SWOT-analys, PESTLE-analys)
 • Projektledning
 • Analytiskt tänkande
 • Kommunikationsförmåga
 • Problemlösning

Att tänka på: Har du möjligheter att lyfta faktiska, konkreta och relevanta resultat så ökar du trovärdigheten som business analyst. Då berättar du inte bara hur bra du är – du visar det.

CV | Business analyst / affärsanalytiker | Oerfaren

För den oerfarne tas utbildningen och andra relevanta meriter upp först och får mer utrymme medan arbetslivserfarenheten eventuellt är kortare eller saknas helt.


Personlig information:
Namn: [Ditt namn] 
Kontaktuppgifter: [Din adress, telefonnummer, e-postadress]

Utbildning

Kandidatexamen i företagsekonomi 
Högskolan Y | 2019 – nutid 

Genom kurser som inkluderade affärsanalys och datahantering har jag fått grundläggande kunskaper för att analysera och tolka affärsdata för strategiskt beslutsfattande.


Praktik:

Praktikant 
XYZ Konsultföretag | Sommaren 2023 
Assisterade i datainsamling och analyser av affärsdata för att stödja beslutsfattande processer. 
Bidrog till utveckling och presentation av affärsrapporter och rekommendationer till klienter.


Färdigheter och förmågor:

 • Dataanalysverktyg (Excel)
 • Affärsanalysmetoder (SWOT-analys)
 • Kommunikationsförmåga
 • Problemlösning

Att tänka på: Färdigheter och förmågor är enkla att lista. Vill du ge dem mera bevisvärde så behöver du dock lägga in mer trovärdighet bakom dem. Två sätt: Antingen nämna dem som beröm från chefer och kollegor, eller lyfta konkreta situationer då de visats sig bidra till gott resultat.

Sammanfattning

CV för business analyst kräver både målinriktning och eftertanke. Följer du våra råd och exempel så får du fram ett professionellt och övertygande CV med goda chanser att fånga arbetsgivarens uppmärksamhet. Kom ihåg att anpassa ditt CV efter varje jobb du ansöker om genom att framhäva de mest relevanta färdigheterna och erfarenheterna för varje position. Lycka till med din jobbansökan som business analyst!Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA