CV | Arkitekt

CV för arkitekt kräver än mer listor över dina erfarenheter och utbildningar. Här handlar det om att presentera din designförmåga, ditt öga för detaljer och din förmåga att omsätta visioner i verklighet. Med en marknad där konkurrensen är hård så behöver ditt CV dessutom sticka ut, och på rätt sätt.

Formulera ett CV som öppnar dörrarna till arkitektbranschen. Använd de professionellt designade mallarna från våra partners för att framhäva dina talanger och erfarenheter. Börja kostnadsfritt, spara ner det som en PDF och skicka in din ansökan för arkitektjobb idag.

Struktur i CV för arkitekt

En tydlig och logisk struktur är grunden i varje effektivt CV. För en arkitekt bör detta inkludera:

Personprofil i CV för arkitekt

Din personprofil är din möjlighet att direkt engagera läsaren och skapa ett bestående första intryck. Den bör sammanfatta din professionella bakgrund, dina styrkor och din hängivenhet för arkitektur på ett effektivt och övertygande sätt. Här är några tips för att skriva en stark personprofil:

 • Var koncis: Håll din profil kort och träffsäker, runt 3-5 meningar.
 • Fokusera på relevans: Lyft fram de aspekter av din erfarenhet och dina färdigheter som är mest relevanta för arkitektrollen du söker.
 • Visa det unika: Vad skiljer dig från andra arkitekter? Kanske har du en särskild nisch eller en unik kombination av färdigheter?
 • Var professionell men personlig: Använd en professionell ton men låt din personlighet lysa igenom.
 • Använd aktiva verb: Beskriv dina erfarenheter och färdigheter med aktiva verb som “designade”, “ledde” och “utvecklade” för att skapa en dynamisk läsupplevelse.

Exempel 1:

“Driven arkitekt med över tio års erfarenhet av att designa hållbara bostads- och kommersiella byggnader. Expert på att integrera miljövänliga lösningar med modern design vilket resulterat i flera prisbelönta projekt. Har dessutom framgångsrikt lett tvärfunktionella team i komplexa projekt från koncept till färdigställande.”

Exempel 2:

“Nyutexaminerad arkitekt med ett starkt intresse för urbana omvandlingsprojekt. Under studierna fokuserade jag på innovativa metoder för att återuppliva sjangserade stadsdelar samtidigt som jag bevarade deras historiska värde. Engagerad, kreativ och redo att bidra med fräscha perspektiv och moderna designlösningar i mitt första professionella uppdrag.”

Genom att följa dessa tips och använda exemplen som inspiration kan du skapa en personprofil som framhäver dina styrkor och entusiasmerar potentiella arbetsgivare. Sen är ju inte profilen till för att sälja in hela dig – bara tillräckligt för att få arbetsgivaren nyfiken nog att läsa resten av ditt CV. Rekryteringsprocessen vinner du nämligen ett steg i taget. För att förstå hur du bäst formulerar din personprofil, kan du läsa mer om profiltext här.

Meriter i CV för arkitekt

Ditt avsnitt om meriter är hjärtat i ditt CV. Här du får inte bara chansen att verkligen visa upp dina erfarenheter och framgångar – du får också chansen att trimma dem för att bättre matcha tjänsten du söker.

Arbetslivserfarenhet

Ditt avsnitt om arbetslivserfarenhet är avgörande för att visa potentiella arbetsgivare vad du har åstadkommit och vilka praktiska färdigheter du besitter. Här är några tips för att effektivt presentera din arbetslivserfarenhet:

 • Prioritera relevanta erfarenheter: Ge  på de jobb och projekt som bäst speglar dina färdigheter och erfarenheter inom arkitektur men också tjänsten du söker – både sidor alltså.
 • Använd omvänd kronologisk ordning: Börja med din senaste anställning och arbeta dig bakåt.
 • Beskriv dina ansvarsområden och framgångar: Har du få meriter så kan du expandera dem på detta sätt. För varje post så kan du då inkludera en kort lista med punkter som beskriver vad du gjorde där och vad du åstadkom.
 • Använd aktiva verb och kvantifierbara resultat: Ord som “designade”, “implementerade” och “förbättrade” signalerar vad just DU gjorde, medan eventuella siffror ger en mätbar kontext till dina prestationer.

Exempel 1:

Projektarkitekt, Alfa Arkitekter AB, Göteborg (2019–2021)

 • Ledde och koordinerade designprocessen för flera bostadsprojekt, inklusive ett prisbelönt hållbar bostadskomplex.
 • Samarbetade nära med kunder, ingenjörer och byggherrar för att säkerställa projektens framgång från start till mål vilket resulterade i projekt levererade i tid och inom budget.
 • Implementerade nya designmetoder som sänkte materialkostnader 4 procent.”

Exempel 2:

Junior Arkitekt, Beta Designstudio, Malmö (2016–2019)

 • Assisterade i utvecklingen av koncept och designförslag för offentliga och privata byggnader, med fokus på miljövänliga lösningar.
 • Bidrog till framgångsrika kundpresentationer och deltog aktivt i kundmöten vilket förbättrade kundrelationerna och bidrog till upprepade affärer.
 • Ansvarade för att skapa och underhålla digitala modeller och presentationer vilket förbättrade kommunikationen inom teamet och med externa intressenter.

Genom att följa dessa tips och använda exemplen som inspiration kan du skapa ett avsnitt om arbetslivserfarenhet som tydligt visar dina kompetenser, erfarenheter och vad du kan bidra med till en potentiell arbetsgivare. För att få ytterligare insikter om hur du kan presentera din arbetslivserfarenhet – läs mer om arbetserfarenhet i CV. Du kan också fördjupa dig kring prestationer i CV.

Utbildning i CV för arkitekt

Avsnittet för utbildning i ditt CV ger en översikt över din akademiska bakgrund och eventuella ytterligare kvalifikationer som är relevanta för arkitektur. Här är några råd för att presentera din utbildning på ett effektivt sätt:

 • Använd omvänd kronologisk ordning: Börja med din senaste utbildning och arbeta dig bakåt.
 • Var tydlig och koncis: Ange examensnivå, ämnesområde, lärosäte och examensår.
 • Inkludera relevanta detaljer: Om du har deltagit i specifika kurser, projekt eller workshops som är särskilt relevanta för arkitektur – se till att inkludera dessa.
 • Framhäv prestationer: Om du har mottagit stipendier, utmärkelser eller andra erkännanden under din studietid så är de värda att nämna här.
 • Anpassa informationen: Betona de delar av din utbildning som är mest relevanta för den position du söker. För att undvika glapp i ditt CV så bör du dock även inkludera även andra utbildningar men inte ge dem någon direkt beskrivning.

Exempel 1:

Masterexamen i arkitektur, Lunds tekniska högskola (2017–2019)

 • Inriktning på hållbar stadsplanering och design.
 • Examensprojekt fokuserat på innovativa lösningar för att främja gröna utrymmen i urbana miljöer, vilket mottog Lunds universitets designpris 2019.

Exempel 2:

Kandidatexamen i arkitektur, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm (2014–2017)

 • Kurser inkluderade modern arkitekturhistoria, byggnadsteknik och CAD-design.
 • Engagerad i ett tvärvetenskapligt projektarbete som utforskade användningen av återvunna material i bostadsbyggande vilket presenterades vid Nationell arkitekturkonferens 2017.”

Genom att använda dessa tips och strukturera ditt utbildningsavsnitt på detta sätt så ger du en tydlig bild av din akademiska bakgrund och hur den har förberett dig för en karriär inom arkitektur. Dessutom, här kan du läsa mer om utbildning i CV.

Övriga meriter i CV för arkitekt

Avsnittet för övriga meriter ger dig möjlighet att lyfta fram de erfarenheter och kvalifikationer som kompletterar din yrkesmässiga och akademiska bakgrund. Dessa kan inkludera deltagande i arkitekturtävlingar, publikationer, föreläsningar, volontärarbete eller andra aktiviteter som visar på ditt engagemang och dina färdigheter. Här är några tips för att effektivt inkludera övriga meriter:

 • Välj relevanta meriter: Inkludera endast de meriter som tillför värde till ditt CV arkitek och som är relevanta för den arkitektroll du söker. De får ta plats och uppmärksamhet från formella meriter som har högre prioritet.
 • Var specifik: Ge konkreta exempel på vad du har uppnått eller deltagit i och beskriv kortfattat din roll eller ditt bidrag.
 • Lyft resultat: Om möjligt, inkludera resultat eller utmärkelser som du har uppnått genom dina övriga meriter.
 • Anpassa för positionen: Betona de meriter som bäst speglar de kvalifikationer och erfarenheter som efterfrågas för den specifika tjänsten.

Exempel 1:

Medlem i juryn, Nationella arkitekturtävlingen ‘Framtidens stadsrum’ (2020)

 • Deltog som juryrepresentant för att bedöma tävlingsbidrag rörande innovativa offentliga rumsdesigner vilket bidrog till att identifiera och uppmuntra nya talanger inom arkitektbranschen.”

Exempel 2:

Volontärarkitekt, ‘Bygg hopp’ – en ideell organisation för hållbart byggande (2018–2019)

 • Ledde design och genomförande av ett gemenskapscentrum i en utsatt region, med fokus på hållbarhet och kostnadseffektiva byggmetoder. Projektet förbättrade lokalbefolkningens tillgång till grundläggande tjänster och mottog lokalt erkännande för sitt bidrag till samhällsutvecklingen.”

Genom att inkludera övriga meriter som dessa i ditt CV visar du inte bara på din bredd som arkitekt utan också ditt engagemang för yrket och din vilja att bidra till samhället. Detta kan starkt gynna din ansökan och ge en mer nyanserad bild av vem du är som professionell.

Färdigheter och förmågor i CV för arkitekt

I ditt CV skiljer du mellan färdigheter – utvecklade genom utbildning, träning och erfarenhet, och förmågor – dina inneboende förmågor som du besitter. Att tydligt presentera både dina färdigheter och förmågor kan ge en mer heltäckande bild av din potential som arkitekt.

Färdigheter

Färdigheter är konkreta kompetenser som du har förvärvat och kan applicera i olika sammanhang. De kan vara tekniska, relaterade till mjuka färdigheter eller specifika kunskaper inom arkitektur. Det spelar mindre roll *hur* du har förvärvat dem – det viktiga är *att* du har dem.

 • Var specifik: Nämn exakta färdigheter som specifika CAD-programvarukunskaper, kännedom om byggnadsförordningar eller erfarenhet av agil projektledning.
 • Använd exempel: Visa hur du har använt dina färdigheter i praktiken genom att ge korta exempel från tidigare projekt eller arbetsuppgifter.

Exempel:

 • Erfaren användare av AutoCAD, Revit och SketchUp för att utforma detaljerade arkitektoniska ritningar och 3D-modeller.
 • Förmåga att effektivt hantera projekt från koncept till färdigställande, inklusive budgetering, tidsplanering och samordning av team.

Förmågor

Förmågor är de naturliga talanger eller egenskaper som du har med dig från barnsben och som påverkar hur du närmar dig ditt arbete och löser problem. De är ofta mer generella till sin natur än färdigheter, och därmed mer universella – de kan tillämpas över ett brett spektrum av situationer.

 • Fokusera på relevanta förmågor: Välj förmågor som är särskilt värdefulla inom arkitektur, såsom kreativt tänkande, visuell förmåga eller analytisk förmåga.
 • Koppla till professionella erfarenheter: Även om förmågor är inneboende, ge exempel på hur du har använt dem i en professionell kontext.

Exempel:

 • Stark visuell förmåga som möjliggör skapandet av innovativa designlösningar som balanserar estetik och funktionalitet.
 • Naturlig problemlösningsförmåga som bidrar till effektiva och hållbara arkitektoniska lösningar i komplexa projekt.
 • Skarpt öga för detaljer, även för att vara arkitekt, vilket gynnar kvalitetsarbetet genom processens alla steg.

Genom att inkludera både färdigheter och förmågor i ditt CV för arkitekt ger du en omfattande översikt av dina professionella kvalifikationer och personliga egenskaper som gör dig unik på arbetsmarknaden.

Ton i CV för arkitekt

Ton i ditt CV kan ha en stor inverkan på hur ditt budskap uppfattas av potentiella arbetsgivare. En väl vald ton kan hjälpa till att förmedla din professionella identitet och göra ditt CV mer minnesvärt. Här är några tips för att hitta rätt ton i ditt arkitekt-CV, samt exempel på hur detta kan implementeras:

 • Håll det professionellt: Även om det är viktigt att låta din personlighet lysa igenom så bör tonen alltid vara professionell. Undvik slang och alltför informella uttryck.
 • Var positiv: En positiv ton kan förmedla entusiasm och en positiv inställning till ditt arbete och din framtida karriär. Fokusera på dina framgångar och vad du kan erbjuda.
 • Var självsäker, utan att överdriva: Det är viktigt att framhäva dina styrkor utan att verka arrogant. Balansen är nyckeln, och var balansen går läser du ut av företagskulturen.
 • Anpassa tonen till företagskulturen: Om möjligt: anpassa tonen i ditt CV till företaget du söker dig till. Ett kreativt arkitektkontor kanske uppskattar en mer informell eller kreativ ton än ett traditionellt byggföretag.

Exempel på professionell ton:

“Med en gedigen erfarenhet av att leda arkitektprojekt från koncept till färdigställande, har jag utvecklat en djup förståelse för både de tekniska och estetiska aspekterna av arkitektur. Min passion för hållbar design, kombinerat med en pragmatisk inställning till problem har möjliggjort framgångsrika projekt som uppfyller både kundens önskemål och miljömässiga krav.”

Exempel på anpassad ton:

“För ett innovativt och framåttänkande arkitektkontor som värdesätter kreativitet och nytänkande vill jag bidra med min erfarenhet av att utforska gränsöverskridande designlösningar. Jag brinner för att omdefiniera traditionella rum genom kreativa metoder – detta speglar mitt engagemang för framtiden inom arkitektur.”

Genom att noggrant överväga tonen i ditt CV kan du effektivt kommunicera inte bara din professionella kompetens utan också din personliga arbetsfilosofi och hur du passar in i den potentiella arbetsgivarens kultur och värderingar.

Grafisk form i CV för arkitekt

För en arkitekt är den grafiska formen på CV:t inte bara en fråga om estetik utan också ett sätt att demonstrera din designförmåga och känsla för detaljer. Här är några tips för att säkerställa att den grafiska formen på ditt CV stärker din ansökan samt exempel på hur detta kan implementeras.

 • Håll det rent och tydligt: En ren och tydlig layout hjälper till att framhäva ditt innehåll. Använd vita ytor effektivt för att göra dokumentet lättläst.
 • Välj lämpliga typsnitt: Välj professionella och lättlästa typsnitt. Undvik att använda för många olika typsnitt – sådant gör ditt CV rörigt.
 • Använd färg med försiktighet: Färg kan användas för att framhäva viktiga delar av ditt CV men använd det sparsamt för att bibehålla professionaliteten.
 • Integrera enkla designelement**: Som arkitekt kan du inkludera subtila designelement som reflekterar ditt arbete – till exempel linjer eller former som är karakteristiska för din designstil.
 • Anpassa till ditt varumärke: Om du har ett personligt varumärke eller en portfoliostil så överväg att reflektera detta i ditt CV:s design för att skapa en konsistent professionell image.

Exempel på grafisk form:

 1. Enkel och elegant layout: Använd en enkel kolumnlayout med klara avsnittsindelningar. Ett diskret användande av en accentfärg kan hjälpa viktiga rubriker eller namn att sticka ut, samtidigt som det bibehåller en professionell känsla.
 2. Infografiska element: För att demonstrera dina färdigheter kan du inkludera små infografiska element såsom en skala för att visa din kompetensnivå i olika programvaror eller färdigheter. Detta ger en visuell och omedelbar förståelse för dina styrkor.

Implementering:

 • Välj typsnitt som Helvetica, Arial eller Calibri för brödtexten och ett mer distinkt men fortfarande professionellt typsnitt för rubrikerna. Storleken bör vara lättläslig, vanligtvis runt 10-12 punkter för brödtexten och något större för rubrikerna.
 • Använd en enda accentfärg som återspeglar din personliga eller professionella stil. Denna färg kan användas för dina rubriker, punktlistor eller linjer som separerar olika sektioner.
 • Infoga en personlig logotyp eller en enkel grafisk detalj som återkommer genom dokumentet för att skapa en visuell identitet.
 • Se till att layouten är balanserad och att allt innehåll är lättillgängligt och enkelt att skanna igenom för läsaren.

Att noggrant överväga den grafiska formen på ditt CV som arkitekt visar inte bara din professionalism utan också din förmåga att effektivt kommunicera genom design – designen bör alltså inte bara vara smakfull utan även fungera i samklang med innehållet så att det senare lyfts fram och förstärks. Detta kan göra ditt CV mer minnesvärt och öka dina chanser att göra ett starkt första intryck.

Ta en titt på våra mallar för att hitta en att utgå ifrån. Här finner du fullt färdigdesignade mallar, enkla CV-mallar men också helt tomma CV-mallar.

Exempel på CV för arkitekt

Att utforma ett CV som arkitekt kräver en balans mellan att visa upp din tekniska expertis och ditt kreativa tänkande. Oavsett om du är en erfaren arkitekt med år av projektledning och designarbete bakom dig eller en nyutbildad arkitekt full av nya idéer och moderna tekniker så bör ditt CV spegla din unika kompetensprofil och yrkesmässiga ambitioner. Här nedan ges komprimerade exempel på hur du kan strukturera och framhäva dina erfarenheter och färdigheter i ditt CV, anpassat till var i din karriär du befinner dig.

Exempel på CV för erfaren arkitekt


Johan Andersson
Erfaren Arkitekt 
johan.andersson@email.com | 070-1234567 | LinkedIn: /johanandersson


Sammanfattning:

Erfaren och visionär arkitekt med över 15 års erfarenhet inom design och genomförande av bostads- och kommersiella projekt. Expert på att leda projekt från konceptfas till färdigställande, med en bevisad förmåga att överträffa kundförväntningarna samtidigt som budget och tidsramar hålls. Stark bakgrund inom hållbar design och innovativa lösningar.


Arbetslivserfarenhet:

 • Huvudarkitekt, Arkitektbyrån Framtid, Stockholm (2012–Nu) 
  Ledde design- och projektteam för över 30 stora kommersiella och bostadsprojekt. Integrerade hållbarhetsprinciper som resulterade i 25% lägre energiförbrukning för nybyggnadsprojekten.
 • Projektarkitekt, DesignInnovatörerna AB, Göteborg (2007–2012) 
  Samarbetade i tvärfunktionella team för att utveckla och genomföra kreativa designlösningar för offentliga byggnader och parker.

Utbildning:

 • Masterexamen i arkitektur, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm (2002–2007)

Exempel på CV för nyutbildad arkitekt

Emma Larsson
Nyutexaminerad Arkitekt 
emma.larsson@email.com | 076-2345678 | LinkedIn: /emmalarsson


Sammanfattning:

Nyutexaminerad arkitekt med fokus på hållbar och innovativ stadsplanering. Starka tekniska färdigheter inom CAD och 3D-modellering, kombinerat med en kreativ problemlösningsförmåga. Söker en roll där jag kan bidra med mina färska idéer och växa professionellt.


Utbildning:

 • Kandidatexamen i arkitektur, Lunds Universitet (2019–2023) 
  Inriktning på hållbar stadsutveckling, med ett avslutande projektarbete om integrering av gröna ytor i urbana miljöer.

Arbetslivserfarenhet:

 • Praktikant, Stadsbyggnadskontoret, Malmö (2023) 
  Deltog i utvecklingen av en ny stadsplan för en hållbar bostadsområde. Assisterade i skapandet av presentationer och modeller för kommunfullmäktige.

Dessa exempel belyser hur du kan anpassa innehållet i ditt CV för att matcha din erfarenhetsnivå och mål, och visa upp dina starkaste sidor som arkitekt.


Sammanfattning

Ett bra CV för en arkitekt ska inte bara lista din erfarenhet och utbildning utan också visa din förmåga att tänka kreativt och lösa problem. Det bör återspegla din professionella identitet och ge en tydlig bild av vad du kan erbjuda.

FAQ – vanliga frågor kring CV för arkitekt

Hur långt bör mitt arkitekt-CV vara?

Ett arkitekt-CV bör i regel inte vara längre än två sidor. Det är viktigt att vara koncis och endast inkludera information som är relevant för den position du söker.

Bör jag inkludera en portfolio med mitt CV?

Ja, det är mycket rekommenderat att inkludera en länk till din online-portfolio. Detta ger arbetsgivare en chans att se dina tidigare projekt och din designförmåga.

Hur anpassar jag mitt CV för olika arkitektjobb?

Fokusera på de färdigheter och erfarenheter som är mest relevanta för den specifika positionen. Forska om företaget och projektet för att förstå vilka kompetenser som är mest värdefulla för dem och anpassa ditt CV därefter.


Kom ihåg, ett välstrukturerat och genomtänkt CV är din biljett till intervjun. Använd dessa råd för att skapa ett CV som inte bara visar upp din erfarenhet och kompetens, utan också din unika personlighet och professionella approach som arkitekt.Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA