Artikel

AI – verktyg för accelererat arbete

Postat på |
Kontorsmiljö med färgglada skärmar och robotar som hjälper anställda med olika uppgifter

AI-verktyg letar sig in lite överallt och AI som begrepp har på kort tid rört sig från att vara något för fantaster till att vara något för alla. Detta märks inte minst i hur AI blir alltmer integrerat arbetslivet. Här förändras vårt sätt att arbeta, vilka arbetsuppgifter vi utför och hur arbetsplatser bedriver sina arbetsprocesser. Innebär både nya möjligheter och utmaningar för arbetsgivare och arbetstagare. Genom att förstå hur AI kan användas i arbetslivet så kan vi dra mer fördel av tekniken samtidigt som vi undviker dess risker.

AI, verktyg, metoder och accelererad verksamhet

AI-vertyg innebär att använda intelligenta system och verktyg för att utföra uppgifter som tidigare krävde mänsklig insats. Detta kan omfatta allt från automatisering av repetitiva arbetsuppgifter till att analysera stora mängder data för att fatta välgrundade beslut.

Inom arbetslivet används AI för att förbättra effektiviteten och produktiviteten i många yrkesroller. Exempelvis kan AI hjälpa till att sortera och analysera information, automatisera rutinuppgifter, och förbättra kundupplevelsen. Genom att implementera AI i verksamheten kan företag inte bara spara tid och pengar utan också skapa en mer innovativ arbetsmiljö. För att bättre förstå hur AI påverkar arbetslivet så tittar vi närmare på specifika exempel och användningsområden.

Läs också: Yrken som ersätts av AI

AI hjälper på fler än ett sätt

AI är inte bara verktyg. Därför sätter vi här verktygen i ett lite större sammanhang för att visa fler möjligheter med AI. I princip kan vi nämligen nyttja AI på tre olika sätt:

 • Direkt använda AI-plattformars generella AI-stöd
 • Använda AI-verktyg
 • Använda diverse metoder med AI-stöd

AI | Direkt användning

Direkt interaktion med AI innebär att använda AI-verktyg som ChatGPT, CoPilot, Claude och andra liknande tjänster. Dessa verktyg är universella och kan användas för en mängd olika ändamål från att generera text till att ge rekommendationer baserat på användardata. Här tillkommer ännu nya språkmodeller men nedanstående var kända i skrivandets stund och bör en god startpunkt.

 • ChatGPT: Används för textgenerering, kundservice och att ge rekommendationer baserat på tidigare samtal. Verktyget kan hjälpa till med att skriva mejl, skapa innehåll och ge kundsupport i realtid.
 • CoPilot: CoPilot finns som webbsida samt är integrerad i Microsofts Office-paket och finns där som generellt stöd. Ingår också som VR-assistent i programmeringsmiljöer för att ge kodförslag, felsökning och dokumentation.
 • Claude: En avancerad AI-assistent som används för att analysera data, ge insikter och föreslå strategier baserat på insamlad information.
 • Bard: En AI-baserad textgenereringsplattform från Google som används för att skriva och förbättra texter vilket kan vara till hjälp vid skapande av marknadsföringsmaterial, blogginlägg och andra skriftliga dokument.
 • Midjourney: Ett AI-verktyg som genererar bilder och grafik baserat på textbeskrivningar. Det används av designers och marknadsförare för att skapa visuellt innehåll utan behov av en grafisk designer.
 • DALL-E: En AI-modell utvecklad av OpenAI som kan generera detaljerade bilder från textbeskrivningar, användbar för kreativa och designrelaterade uppgifter.

Det ska läggas till att flera av dessa plattformar själva skapar egna tillämpningar eller tillåter användare att utveckla tillämpningar – exempelvis så som ChatGPT låter dess användare skapa egna ”GPT:er” för specifika uppgifter. Men här utöver så skapar även andra aktörer tillämpningar för att kunna använda AI som verksamhetsspecifika arbetsverktyg. Här sker så snabb och bred utveckling att vi bara kan ge exempel.

Läs också: Jobba med AI

AI | Verktyg som tillämpar AI

AI-tillämpningar inkluderar specifika appar och tjänster som bygger på AI-plattformarna och som är utformade för att lösa specifika problem eller uppgifter. Här dyker det ständigt upp nya appar och tjänster och vissa utvecklas av samma aktörer som står för de större AI-plattformarna ovan. Andra skapas av externa aktörer eller av användarna själva. Redan nu finns det en enormt stor blandning av tillämpningar av AI inom arbetslivet. Generellt avser de förenkla arbetsprocessen och höja kvaliteten inom specifika arbetsmoment, arbetsuppgifter eller inom hela yrken.

Här kan det handla om att ge användarna frågemallar och svarsfält, kanske i kombination med några förinställda parametrar, för att ge AI-plattformarna precis rätt instruktioner och därmed kunna få mer korrekt och användbar respons. Det kan också handla om att låta plattformarnas respons automatisera arbetsmoment som kommer efter.

Exempel på AI-tillämpningar

 • AI-baserade rekryteringsverktyg**: Verktyg som använder AI för att analysera CV:n och personliga brev för att hitta de mest kvalificerade kandidaterna. Exempelvis, HireVue använder AI för att analysera video-intervjuer och bedöma kandidatens kompetenser och personlighet. Ett annat exempel är Pymetrics, som använder neurovetenskapliga spel och AI för att matcha kandidater med rätt arbetsgivare.
 • Dataanalysverktyg: Program som använder AI för att analysera stora datamängder och generera insikter. Tableau och Power BI använder AI för att skapa interaktiva och visuella dataanalyser som hjälper företag att förstå sina data bättre. SAS Viya är ett annat verktyg som integrerar AI för avancerad dataanalys och modellering.
 • Kundtjänstchatbots: Automatiserade chattbotar som använder AI för att ge kundsupport i realtid. Exempel inkluderar Zendesk Answer Bot och Intercom som kan besvara vanliga frågor, lösa problem och dirigera mer komplexa ärenden till mänskliga medarbetare. LivePerson är en annan tjänst som använder AI för att förbättra kundinteraktioner genom att erbjuda individualiserade och effektiva svar.
 • AI-drivna marknadsföringsverktyg: Verktyg som använder AI för att optimera marknadsföringskampanjer och skräddarsy kundupplevelser. HubSpot och Marketo använder AI för att analysera kunddata och skapa riktade kampanjer. Albert är ett exempel på en AI-marknadsföringsplattform som automatiserar och optimerar digitala annonskampanjer.
 • AI-baserade skrivverktyg: Verktyg som hjälper till med att skapa innehåll genom att använda AI för textgenerering. [Jasper](https://www.jasper.ai/) och [Copy.ai](https://www.copy.ai/) är AI-skribenter som kan skapa marknadsföringskopior, blogginlägg och andra typer av skrivuppgifter snabbt och effektivt.
 • AI-förstärkta kreativa verktyg: Verktyg som använder AI för att hjälpa kreativa yrkesverksamma. Adobe Sensei integreras i Adobe Creative Cloud-applikationer för att förbättra bildredigering, video produktion och design genom AI. Canva använder AI för att ge designförslag och automatisera grafisk designprocesser.
 • AI i utbildningssektorn: Verktyg som använder AI för att skräddarsy lärande och förbättra utbildningsresultat. Duolingo använder AI för att anpassa språkinlärning efter användarens förmågor och framsteg. Coursera och EdX använder AI för att erbjuda skräddarsydda kursrekommendationer och stödja studenternas lärandeprocess.
 • AI inom hälso- och sjukvård: Verktyg som använder AI för att förbättra patientvård och diagnoser. IBM Watson Health använder AI för att analysera medicinsk data och hjälpa läkare att fatta bättre beslut. PathAI använder AI för att förbättra noggrannheten i patologiska diagnoser.
 • AI-baserade finansiella tjänster: Verktyg som använder AI för att analysera finansiella data och ge investeringsråd. Betterment och Wealthfront använder AI för att erbjuda automatiserade investeringsrådgivningstjänster. Kensho är ett exempel på en plattform som använder AI för att analysera finansiella marknader och ge insikter.
 • AI-baserade personliga assistenter: Verktyg som använder AI för att hjälpa till med dagliga uppgifter och organisera livet. Google Assistant, Amazon Alexa och Apple Siri är exempel på AI-assistenter som kan hjälpa till med att ställa in påminnelser, svara på frågor och hantera smarta hem-enheter.

Genom att använda dessa och andra AI-tillämpningar kan företag och individer dra nytta av avancerad teknik så att AI i arbetet bidrar till högre produktivitet, lönsamhet och kundnöjdhet.

AI | Metoder för effektiv AI-användning

Förutom generellt AI-stöd och specifika AI verktyg så spelar metoder stor roll. Nu finns här inte utrymme att gå in på bästa metoder på alla områden men vi kan ändå poängtera: Det är skillnad på att använda AI och att effektivt använda AI. Vem som helst kan slå i en spik men det gör en inte till snickare. Ser här några allmänna metoder för att effektivt använda AI:

Automatisering av repetitiva uppgifter

Använd AI för att automatisera tidskrävande och monotona arbetsuppgifter, såsom datainmatning och rapportgenerering. Detta frigör tid för mer kreativa och strategiska uppgifter. Exempel:

 • Bokföring: Använd verktyg som **Xero** eller **QuickBooks**, som använder AI för att automatisera bokföringsprocesser och generera finansiella rapporter.
 • E-posthantering: Verktyg som **SaneBox** och **Boomerang** använder AI för att organisera och prioritera din inkorg vilket minskar tiden du spenderar på e-posthantering.

Beslutsstöd

Använd AI för att analysera data och ge rekommendationer som kan stödja beslutsfattande. Detta kan inkludera allt från finansiella beslut till strategiska affärsbeslut. Exempel:

 • Finansiell analys: Verktyg som Kensho och Alteryx använder AI för att analysera finansiella data och ge rekommendationer för investeringar och riskhantering.
 • Affärsstrategi: Plattformar som IBM Watson kan analysera marknadsdata och konkurrentinformation för att ge insikter som stödjer strategiska affärsbeslut.

Förbättrad kundservice

Använd AI-drivna verktyg för att förbättra kundinteraktionen och supporttjänster. Exempel:

 • Chatbots: Verktyg som Zendesk Answer Bot och Intercom använder AI för att ge snabb och effektiv kundservice genom automatiserade svar på vanliga frågor.
 • Skräddarsydda lösningar: Plattformar som Salesforce Einstein använder AI för att analysera kunddata och ge skräddarsydda rekommendationer vilket förbättrar kundupplevelsen.

Optimerad marknadsföring

Använd AI för att skapa mer effektiva och riktade marknadsföringskampanjer. Exempel:

 • Kampanjhantering: Verktyg som HubSpot och Marketo använder AI för att analysera kunddata och optimera marknadsföringskampanjer.
 • Content Creation: Använd AI för att skapa innehåll som resonerar med din målgrupp. Jasper och Copy.ai kan generera blogginlägg, annonser och sociala medier-inlägg baserat på specifika ämnen och målgrupper.

Effektiv projektledning

Använd AI-drivna verktyg för att förbättra projektledning och samarbete inom teamet. Exempel:

 • Projektplanering: Verktyg som Monday.com och Asana använder AI för att hjälpa till med projektplanering, uppgiftstilldelning och att hålla koll på deadlines.
 • Samarbete: Trello och Slack använder AI för att förbättra kommunikation och samarbete inom team genom att föreslå relevanta filer och meddelanden baserat på samtal och projekt.

Smarta möten

Använd AI för att förbättra och effektivisera möten. Exempel:

 • Mötesplanering: Verktyg som x.ai och Clara använder AI för att automatisera mötesbokningar och skicka påminnelser.
 • Mötesanteckningar: Otter.ai och Microsoft Teams erbjuder AI-driven transkribering och sammanfattning av möten vilket gör det lättare att hålla reda på viktiga diskussioner och beslut.

Förutsägande analys

Använd AI för att förutse framtida trender och beteenden baserat på dataanalys. Exempel:

 • Försäljningsprognoser: Verktyg som Anaplan och Salesforce Einstein använder AI för att analysera försäljningsdata och förutse framtida försäljningstrender.
 • Kundbeteende: Plattformar som Amazon Personalize använder AI för att analysera kundbeteende och förutsäga framtida köpvanor vilket hjälper till att skapa bättre marknadsföringsstrategier.

Såg något som kan passa för dig och din arbetsplats? Om inte så har vi några exempel på hur 15 olika yrken på olika sätt kan kombinera för att kunna åstadkomma mer.

Läs också: Söka jobb med AI

AI | Verktyg för lärare med flera

Att förstå hur AI kan tillämpas på just ditt jobb är avgörande för att dra nytta av teknologin. Här följer exempel på vanliga yrken och hur AI kan användas inom dessa områden. De flesta av tjänsterna här är utländska men kan ändå tjäna som exempel och ögonöppnare. Med hög efterfrågan så brukar över tid tjänster breddas med flera språk eller få svenska konkurrenter – området är ju dessutom i snabb expansion.

Användning av AI-verktyg för olika yrkesroller

1. Marknadsförare: Använd AI-verktyg för att analysera kunddata, skapa personliga kampanjer och optimera marknadsföringsstrategier.

 • AI-tjänster: HubSpot, Marketo Engage, Salesforce Einstein
 • Arbetsmetoder:
 • Analysera kunddata för att identifiera målgrupper och deras beteenden.
 • Skapa och automatisera personliga marknadsföringskampanjer.
 • Optimera marknadsstrategier baserat på realtidsdata.

2. Programmerare: Utnyttja AI-assistenter som CoPilot för att få kodförslag, felsökning och dokumentation.

 • AI-tjänster: GitHub CoPilot, TabNine
 • Arbetsmetoder:
 • Använd AI för att generera kodsnippets och felsöka kod.
 • Automatisera dokumentation av kod för bättre underhåll.
 • Integrera AI i utvecklingsmiljön för att öka produktiviteten.

3. Kundtjänstmedarbetare: Implementera AI-drivna chatbots för att hantera vanliga kundfrågor och förbättra svarstider.

 • AI-tjänster: Zendesk Answer Bot, Intercom
 • Arbetsmetoder:
 • Automatisera svar på vanliga frågor för att minska arbetsbördan.
 • Använd AI för att dirigera komplexa frågor till rätt avdelning.
 • Förbättra kundnöjdheten genom snabb och effektiv support.

4. HR-specialist: Använd AI-baserade rekryteringsverktyg för att effektivisera rekryteringsprocessen och hitta de bästa kandidaterna.

 • AI-tjänster: Jobylon, Pymetrics
 • Arbetsmetoder:
 • Analysera CV:n och personliga brev för att hitta kvalificerade kandidater.
 • Använd AI för att genomföra video-intervjuer och bedöma kandidaters mjuka färdigheter.
 • Automatisera rekryteringsprocessen för att spara tid och resurser.
 • Söka jobb med AI

5. Lärare: Använd AI verktyg för lärare för att anpassa undervisning och ge eleverna anpassade läromedel baserat på deras individuella behov och framsteg.

 • Skapa individualiserade lärplaner och resurser baserat på elevers framsteg.
 • Använd AI för att analysera elevers prestationer och identifiera områden som behöver förbättras.
 • Implementera AI-drivna verktyg för att stödja elevernas inlärningsprocess.

6. Ekonom: Använd AI för att analysera finansiella data och ge insikter som kan stödja ekonomiska beslut.

 • Analysera stora mängder finansiell data för att identifiera trender och mönster.
 • Generera prognoser och rekommendationer för investeringar och riskhantering.
 • Automatisera bokföringsprocesser och rapportgenerering.

7. Journalist: Använd AI för att analysera stora datamängder och hitta mönster eller trender som kan vara intressanta för artiklar.

 • Använd AI för att analysera nyhetsflöden och sociala medier för att identifiera relevanta ämnen.
 • Automatisera skapandet av nyhetsartiklar och rapporter.
 • Analysera läsarinteraktioner för att förbättra innehållets kvalitet och relevans.

8. Försäljare: Använd AI för att förutsäga kundbeteenden och optimera försäljningsstrategier.

 • AI-tjänster: Salesforce Einstein, InsideSales
 • Arbetsmetoder:
 • Analysera kunddata för att förutsäga framtida köpvanor.
 • Automatisera lead-generation och kvalificering av leads.
 • Optimera försäljningsstrategier baserat på realtidsdata och analyser.

9. Läkare: Använd AI för att analysera medicinska bilder och ge diagnoser baserat på stora mängder medicinsk data.

 • Analysera röntgenbilder, MR-scanningar och andra medicinska bilder med AI för att upptäcka sjukdomar tidigt.
 • Använd AI för att analysera patientdata och ge diagnoser.
 • Automatisera administrativa uppgifter som journalföring och schemaläggning.

10. Ingenjör: Använd AI för att optimera designprocesser och förbättra produktionsflöden.

 • AI-tjänster: Siemens MindSphere, AutoCAD AI
 • Arbetsmetoder:
 • Använd AI för att optimera design och utveckling av produkter.
 • Automatisera kvalitetskontroll och produktionsövervakning.
 • Analysera produktionsdata för att identifiera och lösa flaskhalsar.

11. Projektledare: Använd AI för att planera och övervaka projekt, identifiera risker och optimera resursanvändning.

 • AI-tjänster: Monday.com, Asana
 • Arbetsmetoder:
 • Automatisera projektplanering och uppgiftstilldelning.
 • Använd AI för att övervaka projektstatus och identifiera potentiella risker.
 • Optimera resursanvändning baserat på dataanalyser.

12. Dataanalytiker: Använd AI för att analysera stora datamängder och generera insikter som kan stödja affärsbeslut.

 • Analysera stora datamängder för att hitta mönster och trender.
 • Automatisera datahantering och rapportgenerering.
 • Använd AI för att skapa visuella datarepresentationer som stödjer beslutsfattande.

13. Art Director: Använd AI för att skapa visuellt innehåll och designförslag baserat på aktuella trender och preferenser.

 • Arbetsmetoder:
 • Använd AI för att analysera designtrender och kundpreferenser.
 • Skapa automatiserade designförslag och mockups.
 • Optimera arbetsflöden för att minska tidsåtgången för designprocesser.

14. Författare och copywriter: Använd AI-verktyg som ChatGPT för att generera idéer, skriva text och redigera innehåll.

 • Använd AI för att generera idéer och skapa utkast till texter.
 • Automatisera redigering och korrekturläsning.
 • Använd AI för att analysera läsarinteraktioner och optimera innehållets kvalitet.

Genom att integrera AI-relaterade tjänster och metoder har ger du dig själv förutsättningar för att dra nytta av teknologins fulla potential oavsett du strävar efter högre produktivitet, effektivitet eller kreativitet. Men, innan du ger dig hän så bör du tänka igenom och förebygga riskerna med AI på arbetsplatsen.

Läs också: AI | Arbetsmarknad

AI | Verktyg | Gratis

I princip alla AI-verktyg är gratis, till en början, för att så småningom börja kosta pengar. Detta då den förmodligen vanligaste affärsmodellen för digitala tjänster ser ut så här:

 1. Erbjuda tjänsten gratis så att folk prövar och gör sig beroende av den. En prova-på-period helt enkelt.
 2. Erbjuda en “premiumversion” av tjänsten – en lite bättre variant, som kostar pengar.
 3. Koncentrera utvecklingen på premiumtjänsten och låt gratistjänsten halka efter så mycket att folk självmant går över till att betala för premiumtjänsten.
 4. Vissa leverantörer driver på lite extra genom att successivt avveckla gratisversionen.

Kan låta som en girig modell men i grunden så handlar det om lönsamhet: Även om vi gärna vill ha AI verktyg gratis så måste ju pengarna in på något sätt.

Risker med att använda AI i arbetet

AI har en vurm över sig och kan lätt bli en honungsfälla där alla fördelarna överskuggar nackdelarna och riskerna. Så innan du låter dig bländas och begår misstag så läs något om baksidor och hur du kan hantera dem.

Bristande transparens och ansvarighet

En av de främsta riskerna med AI är bristen på transparens kring hur algoritmerna fungerar och vilka data de använder sig av för att fatta beslut. Detta kan leda till svar med faktafel.

Råd för att hantera risken:

På individnivå så är källkritik särskilt viktigt – att var och en själv alltid värdera uppgifterna och kontrollera att de stämmer. På organisationsnivå så bör man prioritera transparens och tydlig ansvarsplacering – organisationer bör sträva efter att göra AI-algoritmer och deras beslutsprocesser transparenta för arbetstagare och andra intressenter. Det är också viktigt att etablera tydliga ansvarsområden för användningen av AI och att säkerställa att det finns mekanismer för att rätta till eventuella felaktigheter eller orättvisor till följd av faktafel.

Sekretess- och datasäkerhetsrisker

Användningen av AI innebär ofta insamling och analys av stora mängder känslig data. Om denna data inte hanteras på ett säkert sätt kan det leda till sekretessbrott och dataintrång vilket i sin tur kan skada organisationens ekonomi och renommé, för att inte tala om dess kunder, patienter, medlemmar och användare etc.

Råd för att hantera risken:

Implementera robusta säkerhetsåtgärder. För att minimera risken för sekretessbrott och datasäkerhetsproblem bör organisationer implementera robusta säkerhetsåtgärder, inklusive kryptering av data, åtkomstkontroller och regelbundna säkerhetsrevisioner. Flera leverantörer av AI-baserade tjänster erbjuder också betalvarianter som syftar just till att skydda datan och integriteten.

Bias och diskriminering

AI-system är känsliga för bias som kan finnas i de data de tränas på eller i själva algoritmerna. Detta kan leda till orättvisa behandlingar, inklusive diskriminering baserad på kön, ras, ålder eller andra faktorer.

Råd för att hantera risken:

Aktivt motverka bias och diskriminering. Organisationer bör vara medvetna om risken för bias och diskriminering i AI-system och vidta åtgärder för att motverka detta. Det kan innefatta att använda diversifierade datamängder för träning av algoritmer, genomföra noggranna utvärderingar av AI-systemens prestanda och implementera rättvisa och transparenta beslutsprocesser.

Sammanfattning

AI har en stor inverkan på arbetsmarknaden och erbjuder både möjligheter och utmaningar. Genom att använda AI i jobbet kan man öka effektiviteten, förbättra beslutsfattandet och automatisera repetitiva uppgifter. Nästan oavsett vilket yrke man har så finns det AI-verktyg som kan hjälpa till att förbättra arbetsprocesserna. Här hjälper det definitivt att hålla sig uppdaterad kring och anpassa sig till teknologins utveckling för att kunna dra nytta av dess fördelar.

FAQ – vanliga frågor om AI-verktyg

Vad är AI-verktyg och varför är det viktigt att förstå dem?

AI-verktyg använder artificiell intelligens för att utföra uppgifter som tidigare krävde mänsklig insats. Att förstå dessa verktyg är viktigt då de förändrar arbetsuppgifter, processer och hela branscher. Läs mer i artikeln om AI och arbetsmarknaden.

Vilka fördelar kan AI-verktyg medföra för arbetsgivare och arbetstagare?

AI-verktyg ökar effektiviteten, automatiserar rutinuppgifter, förbättrar beslutsfattandet och hanterar stora datamängder. De skapar en innovativ arbetsmiljö och frigör tid för kreativa och strategiska uppgifter. Det är också möjligt att söka jobb med AI.

Vilka är vanliga AI-verktyg i arbetslivet?

Exempel på AI-verktyg är rekryteringsverktyg, dataanalysverktyg, kundtjänstchatbots, marknadsföringsverktyg, skrivverktyg, utbildningsverktyg och hälso- och sjukvårdsverktyg. Generella AI-plattformar som ChatGPT, CoPilot, Claude, Bard och Midjourney är användbara i många fler yrken men kan där samtidigt vara något trubbiga för att få till smidiga arbetsflöden.

Hur kan man använda AI-verktyg på ett smart sätt?

Integrera AI-verktyg för att automatisera repetitiva uppgifter, förbättra kundservice, optimera marknadsföring och effektivisera projektledning. För mer information, läs i artikeln här ovan!

Inom vilka yrken är AI-verktyg vanliga?

AI-verktyg används inom marknadsföring, programmering, kundtjänst, HR, utbildning, ekonomi, journalistik, försäljning, medicin, ingenjörsvetenskap, juridik, projektledning, dataanalys, och kreativa yrken som copywriting. De förbättrar analys, kodgenerering, kundsupport, rekrytering, undervisning, finansiell analys, nyhetsrapportering, beteendeprognoser, diagnoser, produktionsövervakning och innehållsskapande. För tips om att förbättra ditt CV, läs artikeln om att skriva CV.


Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA